MECLİS TOPLANTILARI

16.08.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 AĞUSTOS 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 53 üncü, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                    :

 

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

           

            1-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 30.07.2018 tarih ve 95 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,

            2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 31.07.2018 tarih ve 522 sayılı “Gözede Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi (Kestel İlçesi-Gözede Mahallesi)” ile ilgili Kararı,

            3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.08.2018 tarih ve 555 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Tarifeler Yönetmeliği’nde Değişikliği yapılması” ile ilgili Kararı,

4-Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi ve Arkeoloji Okulu ile Aktopraklık Höyük Doğa Tarihi ve Arkeoloji Müzesi’nin müze olarak hizmet vermesi ile ilgili yazısı,

5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin hissedar olduğu Gümüştepe Mahallesi, 3593 ada, 6 parseldeki hissemizin (1.226,94m2) cami ve kuran kursu yapılmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıl süre ile tahsisi  ile ilgili yazısı,

6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1792 ada, 25 parsel sayılı ve 2.609,19 m2 taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devrine, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126,1127,1128,1129,1130,1131,1137 ve 1144 parsellerin Bursa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devri  ile ilgili yazısı.

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10030 ada, 4 parsel “50 kişi/ha yoğunluklu Konut ve Park Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

 

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3413 ada, 8 sayılı parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1034 ada, 17 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Vıraca Mahallesi, 256 ada, 74-78 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018/316 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9 parsel, 4444 ada, 1 parsel, 4496 ada, 6, 7 parseller, 4495 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazları ile ilgili raporu,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1273 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi,  168 ada, 1 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi,  6890 ada, 10 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 10588 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 57 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4668 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1416 ada, 7 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 374 ada, 7 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1438 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1282 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1384  ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi,  102 ada 91 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1917 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411 ada, 2 sayılı parsele ilişkin (Eski=1411/1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve 3887 ada, 113 ve 114 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

25-Çevre ve Sağlık-Plan ve Bütçe-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 15.05.2018 tarih ve 368 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi-Erbak Uludağ)” hakkındaki  Kararı ile ilgili müşterek raporu,

26-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerin ihale usulü ile satılması ile ilgili müşterek raporu.


Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

16.08.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 AĞUSTOS 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 53 üncü, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısında alınan Karar Özetidir.

 

 

1-Okunan 19/07/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1.  Birleşimine  ait Zaptın aynen kabulüne,

26/07/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2002 sayılı Meclis Kararının ‘2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi’ ifadesinin ‘2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi’” şeklinde düzeltilerek;

            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2016 sayılı Meclis Kararının; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin ‘Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 737 sayılı Meclis Kararının;’ ‘Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.30’u kadar emsal artışı yapılabilir’ ifadesinin ‘Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’si kadar emsal artışı yapılabilir.’ plan notuna istinaden 5651 ada, 13 parselde tek bağımsız bölüm yapılması durumunda E: 1.10’dur.’ şeklinde düzeltilerek kabulüne,

            2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 30.07.2018 tarih ve 95 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

            3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 31.07.2018 tarih ve 522 sayılı “Gözede Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi (Kestel İlçesi-Gözede Mahallesi)” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

            4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.08.2018 tarih ve 555 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Tarifeler Yönetmeliği’nde Değişikliği yapılması” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

            5-Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi ve Arkeoloji Okulu ile Aktopraklık Höyük Doğa Tarihi ve Arkeoloji Müzesi’nin müze olarak hizmet vermesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin hissedar olduğu Gümüştepe Mahallesi, 3593 ada, 6 parseldeki hissemizin (1.226,94m2) cami ve kuran kursu yapılmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıl süre ile tahsisi  ile ilgili yazısının; “İnşaatın en geç 2 yıl içerisinde başlaması şartı” ilavesi ile oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret- 65 kabul) ile kabulüne,

            7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1792 ada, 25 parsel sayılı ve 2.609,19 m2 taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devrine, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1126,1127,1128,1129,1130,1131,1137 ve 1144 parsellerin Bursa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devri  ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun;Yapılaşma koşullarının Emsal:2.00 ve 6 kat olarak belirlenmesi ve mevcut plan notlarının iptal edilmesi” şeklinde düzeltilerek, oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 59 kabul) ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018/739 sayılı Meclis Kararının; ‘Plan notlarının kaldırılması’” şeklinde ilavesiyle; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10030 ada, 4 parsel “50 kişi/ha yoğunluklu Konut ve Park Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3413 ada, 8 sayılı parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1034 ada, 17 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Vıraca Mahallesi, 256 ada, 74-78 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018/316 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9 parsel, 4444 ada, 1 parsel, 4496 ada, 6, 7 parseller, 4495 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1273 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi,  168 ada, 1 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi,  6890 ada, 10 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun; “3 nolu maddenin nüfus veya yapı yoğunluğundan kaynaklı donatı ihtiyacı 539,29 m²’dir. Bu alanın 401,41 m²’lik kısmı parsel içerisinden terk edilecektir.” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 57 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4668 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1416 ada, 7 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

 

 

 

 

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 374 ada, 7 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1438 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1282 ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,  1384  ada, 2 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi,  102 ada 91 parsele ilişkin Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1917 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411 ada, 2 sayılı parsele ilişkin (Eski=1411/1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve 3887 ada, 113 ve 114 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

32-Çevre ve Sağlık-Plan ve Bütçe-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 15.05.2018 tarih ve 368 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi-Erbak Uludağ)” hakkındaki  Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 56 kabul) ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerin ihale usulü ile satılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 56 kabul) ile kabulüne,

 

 

 

34-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2002 sayılı “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kayıtlarında bulunan 48 adet SIEMENS AG B-80 marka hafif raylı sistem araçları ve 8 adet MERCEDES TOURİSMA marka otobüslerin satışı” hakkındaki Meclis Kararının; “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

35-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 tarih ve 2016 sayılı “Nilüfer Belediyesi’ne  ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 737 sayılı Meclis Kararının;” “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.30’u kadar emsal artışı yapılabilir” ifadesinin “‘Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’si kadar emsal artışı yapılabilir.’ plan notuna istinaden 5651 ada, 13 parselde tek bağımsız bölüm yapılması durumunda E: 1.10’dur.” şeklinde düzeltilmesine şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah DİKEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                           Alinur AKTAŞ                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

 

16.08.2018 Tarihli Meclis