MECLİS TOPLANTILARI

26.07.2018 Tarihli Meclis Gündemi

...

26.07.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26 TEMMUZ 2018 Perşembe günü saat 17.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 52 nci, 5 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 254 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 94 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 475 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi Tarifeler” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Protokol Şube Müdürlüğü bütçe tertibinden Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bütçe tertibine Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak BURKENT’e tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 8-b maddesi kapsamında değişiklik yapılması ile ilgili Raporun;a) Kamuya ait Tescilli ve Tescilsiz alanlarda yapılacak dolgularda 0.10” ifadesinin “Kamuya ait Tescilli ve Tescilsiz alanlarda yapılacak dolgularda 0.04” şeklinde düzeltilerek;  oybirliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Altgeçidi Projesi kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Muş Karaağaçlı Beldesi Eğitim ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına kayıtlı, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Yenikaraağaç Mahallesi, 405 parsel sayılı ve 5.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kayıtlarında bulunan 48 adet SIEMENS AG B-80 marka hafif raylı sistem araçları ve 8 adet MERCEDES TOURİSMA marka otobüslerin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Huzur Aparmanı kat maliklerine yapılan kira yardımı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kirazlı Mahallesi sınırları içerisinde Günübirlik Tesis Alanında kalan 25-26 parsellere denk gelen 2004,42 m2 yüzölçümlü parseller ile Spor Tesisleri ve Otopark Alanında kalan 43478,20 m2 lik hissenin 16677,00 m2 lik kısmının otopark ve Spor Tesisi yapılması şartıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü’ne bedelsiz tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediye Meclisi’nin, 06.07.2018 tarih ve 2018/11 Esas, 55 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 91 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, Karaca Caddesi, No: 5/13 adresinde kayıtlı bulunan Çiftehavuzlar Sosyal Tesisi’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 319 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz (Paşa Konağı Kültür Merkezi)’ın Gemlik Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Temenyeri Parkı’nın alt tarafında Karaağaç Mahallesi’nde bulunan H22D07A3D pafta, 671 ada, 1 parselin parkomat uygulaması yapılmak üzere BURBAK’a tahsis edilmesi ile ilgili Raporun; “aylık 100TL+KDV (Yüz Türk Lirası) bedelle 5 yıllığına” tahsisi şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ 1. Gelişim Bölgesi’nde bulunan Belediyemize ait Uludağ Camii çevresi ve yıkılan Büyük Otel’in arsalarında parkomat uygulaması yapılmak üzere BURBAK’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 17.07.2018 tarih ve 502 sayılı “Taşınmaz Satışı (İnegöl İlçesi-Yeniceköy Mahallesi)” ile ilgili Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Nilüfer İlçesi, Mineraliçavuş Mahallesi, 1563 ada, 2 parsel sayılı, 37.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 676 ada, 19 parsel sayılı 7.632,78 m2 yüzölçümlü taşınmazların üzerindeki Belediyemizce yapılan spor tesislerinin demirbaşları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları’nın, BURULAŞ’a ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanan yolcu başına 0,90-TL, indirimli olarak faydalanan yolcu başına 0,60-TL gelir desteği ödemesi yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 288 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 289 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 62 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 304 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan, 06.06.2018/274 sayılı Meclis Kararının;” Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018/274 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinde yer alan “E:1.90” yapılaşma şartının “E:1.70” olarak değiştirilmesi ve “1- Zemin, 1. Kat ve açığa çıkan bodrum katlarda çekme mesafelerine göre tamamında yapı yapılacaktır. Bu katların tamamı ticaret olarak yapılaşacaktır. Kademe şartı aranmaz. 2-Açığa çıkan bodrum katların %50’si emsale dahildir. 3-İki blok arası mesafe min. 6 m olacaktır. 4-Emsal kadastral parselin %40 terkinden sonra kalan %60’ı üzerinden hesaplanacaktır. 5-Parselin İlköğretim Alanı, Park ve Yollarda kalan kısımları Kamu eline geçmeden ruhsat verilemez. 6-Gereken otopark ihtiyacı istenilen bodrum katlardan karşılanabilir.” Plan notlarının, “1- Zemin ve açığa çıkan bodrum katlarda çekme mesafelerine göre tamamında yapı yapılabilir. Bu katların tamamı ticaret olarak yapılaşacaktır. Kademe şartı aranmaz. 2- Emsal kadastral parselin %40 terkinden sonra kalan %60’ı üzerinden hesaplanacaktır. 3-Parselin Eğitim Tesisi Alanı, Park ve Yollarda kalan kısımları Kamu eline geçmeden ruhsat verilemez. 4-Gereken otopark ihtiyacı istenilen bodrum katlardan karşılanabilir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 62 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 04.07.2018 tarih ve 737 sayılı Meclis Kararının;”  “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’si kadar emsal artışı yapılabilir” ifadesinin “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.30’u kadar emsal artışı yapılabilir” şeklinde düzeltilerek kabulüne,

 Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan  04.07.2018 tarih ve 739 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,            

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin “10.07.2018“1) Arıtma Tesisi parsel içerisinde çözülecektir.” eklenmesi oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna

 31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 gün ve 1349 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-98-99-103-704 sayılı parsellerde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5385 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000-1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 gün ve 305 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11513 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 8193 ada, 16 parsel, 2986 ada 12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 gün ve 479 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.06.2018 gün ve 1660 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada 1-2-3-4 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

38-İmar ve Bayındırlık-Tarım Hayvancılık ve Orman-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Plan Notu değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4012 ada, 4 parsel, 3536 ada, 3 parsel ve 3991 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Muratoba Mahallesi, 339-1298-1749 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 101 ada, 153-154 sayılı parseller ve 105 ada 22 (Y:30) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1- 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1191 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1190 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1444/1446 adalar, 4-5/10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 gün ve 1193 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 182 ada, 14 nolu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 gün ve 1374 sayılı Kararı ile onaylanan Büyükorhan  İlçesi, Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 nolu parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Santrali olmasına İlişkin  hazırlanan  Plana  yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret –56 kabul) ile kabulüne,       

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 117 ada, 189-193 parsellerin  “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayırlı Mahallesi, 1763 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Doğancı Mevkii sınırlarında, 110 ada, 65 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 174 ada, 5 parselin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5. Bölüm 47. Maddesine  “Zemin ve Temel Etüdü ile İlgili İlke ve Esaslar”ın ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İlimiz 17 İlçedeki Uygulama İmar Planlarında; Bitişik Bloklarda Maksimum Bina Cephesi, Su Basman Kotu, Kat Sayısı Tespiti, Kat İçi Yükseklikleri vb. İmar Uygulamalarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ve İlimiz Merkez 7 İlçedeki Uygulama İmar Planlarında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 54, 55, 56, 57, 58, 59 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 gün ve 1373 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 244 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine  yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi Kıyısında “Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret –56 kabul) ile kabulüne,       

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 406 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları değerlendirmesi ile ilgili Raporun; “Y.ençok:9.50 m” ifadesinin “Y.ençok:11 m” şeklinde;

3. maddedeki “Emsalin %30’u konut olarak kullanılacaktır” ifadesinin “Emsalin en fazla %24’ü konut olarak kullanılabilir.” şeklinde;

 “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 406 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne, 

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 ada, 29 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5948 ada, 5 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,            

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1272 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kültür Mahallesi, 707 ada, 1 parsel ve 708 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 tarih ve 31.05.2018 tarihli toplantılarında onaylanan İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2189 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 7547 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 47 kabul) ile kabulüne,       

72-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce uygulanan su ve atık su tarifelerinin Köy Tarifesinin (kullanım şekline göre) uygulanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper  TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer SAVAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.  

 

 Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

26.07.2018 Tarihli Meclis