MECLİS TOPLANTILARI

19.07.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 TEMMUZ 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 52 nci, 5 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

 

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

         

            1-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 254 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,

            2-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 94 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,

            3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 15.05.2018 tarih ve 368 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi-Erbak Uludağ)” ile ilgili Kararı,

            4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.05.2018 tarih ve 412 sayılı “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili Kararı,

            5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubaş A.Ş.)” ile ilgili Kararı,

            6-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 475 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi Tarifeler” ile ilgili Kararı,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Protokol Şube Müdürlüğü bütçe tertibinden Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bütçe tertibine Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,

9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursaray Hattı üzerinde bulunan “Batıkent İstasyonu” isminin “Ürünlü-Batıkent” veya “Batıkent-Ürünlü” İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriuyat Depolama Sahası olarak BURKENT’e tahsisi  ile ilgili yazısı,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 8-b maddesi kapsamında değişiklik yapılması  ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Altgeçidi Projesi kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Harmancık Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Harmancık İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 678 parsel sayılı ve 8.240,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Orhaneli Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Argın Mahallesi, 627 parsel sayılı ve 21.520,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Muş Karaağaçlı Beldesi Eğitim ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına kayıtlı, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Yenikaraağaç Mahallesi, 405 parsel sayılı ve 5.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili yazısı,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, 17 İlçedeki tüm Uygulama İmar Planlarında; Bitişik bloklarda maksimum bina cephesi, su basman kotu, kat sayısı tespiti, kat içi yükseklikleri vb. imar uygulamalarına ilişkin Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili yazısı.

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561 ada, 12 parsel sayılı ve 56.01 m2 yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, 5521 ada, 1 parsel sayılı ve 1.474,19 m2 yüzölçümlü Nalbantoğlu Katlı Otoparkının satışı ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Huzur Apartmanı kat maliklerine yapılan kira yardımının devam etmesi ile ilgili raporu,

4-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursaray İstasyonu üzerinde bulunan “Sırameşeler Metro İstasyonu”nun ismine “Kükürtlü” isminin ilave edilmesi ile ilgili raporu,

5- Ulaşım Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesinde Mahalle statüsüne kavuşan köylere ring hattı şeklinde Belediye Otobüsü konulması ile ilgili raporu,

6-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde kapalı durumdaki sokak çeşmeleri ile ilgili raporu,

7-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.03.2018 tarih ve 209 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi-Mezit Mahallesi)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,

8-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi tarım arazilerinde yoğun miktarda kullanılan zirai ilaç ve zehir kullanımı yanında organik gübre uygulamasının insan sağlığı, tarım, çevre ve İznik Gölü üzerindeki etkileri ile İznik Gölü ve çevresinin korunması ile ilgili müşterek raporu,

9-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik Gölü kıyısında faaliyet gösteren Cargill Fabrikasının çevreye verdiği zarar ile ilgili müşterek raporu,

10-Çevre ve Sağlık-Hukuk-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi’nde GÜRİŞ Firmasına ait Yuvacık Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ilişkin ÇED görüşü oluşturulması ile ilgili müşterek raporu,

 

11-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi ile ilgili müşterek  raporu,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri  ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1357 parselin Sanayi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 154 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni ve Orhaniye Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerde Uygulama İmar Planı ile uyumsuzlukların giderilmesi, Konut ve Sosyal Donatı Alanları düzenlemelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel ve 842 ada, 1,2,3,4 parsellerin Sağlık Alanı’ndan Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 27.09.2016/1994 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/442 E., 2018/19 K. sayılı Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.03.2018 tarih ve 1194 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Şahinköy Mahallesi, 267-268 parsellere ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Plana yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabay İlçesi, Canbalı Mahallesi, Muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar ve Osmaniye Mahalleleri, muhtelif ada ve parselle ait Rekreasyon Alanı belirlenmesi plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 279 ada, 53 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1917 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 135 ada-3 parsel, 1363 parsel, 1209 parsel ve 1578 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c  pafta, 1556 sayılı parsel kapsamında onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliklerine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2018 tarih, 2016/1262 E., 2018/460 K. sayılı Kararı ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c pafta, 1520 ada numarası ile kayıtlı taşınmazın batı kısmında yer alan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1354 ada, 24-25 parseller ve çevresinin  “Ticaret Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahalleleri Kıyı Koruma Yapısı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 sayılı parsel 1/25000 ve 1/5000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu.

 

Alinur AKTAŞ         

Büyükşehir Belediye Başkanı

19.07.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 TEMMUZ 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 52 nci, 5 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 13/06/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; aynen kabulüne,

21/06/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2018 tarih ve 1733 sayılı “Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Yıldırım Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.06.2018/274 sayılı Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine” şeklinde düzeltilerek kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 254 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının,  Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 94 sayılı “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının,  Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 15.05.2018 tarih ve 368 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Kestel İlçesi, Babasultan Mahallesi-Erbak Uludağ)” ile ilgili Kararının, Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

            5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.05.2018 tarih ve 412 sayılı “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili Kararının Hukuk-Çevre ve sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,

6-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 468 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi-Aqua Ana Meşrubaş A.Ş.)” ile ilgili Kararının, Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

 7-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 03.07.2018 tarih ve 475 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi Tarifeler” ile ilgili Kararının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Protokol Şube Müdürlüğü bütçe tertibinden Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bütçe tertibine Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursaray Hattı üzerinde bulunan “Batıkent İstasyonu” isminin “Ürünlü-Batıkent” veya “Batıkent-Ürünlü” İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının, Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içinde bulunan Ormanlık Alanın Hafriyat Depolama Sahası olarak BURKENT’e tahsisi  ile ilgili yazısının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 8-b maddesi kapsamında değişiklik yapılması  ile ilgili yazısının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Altgeçidi Projesi kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Harmancık Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Harmancık İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 678 parsel sayılı ve 8.240,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Orhaneli Belediyesi adına kayıtlı, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Argın Mahallesi, 627 parsel sayılı ve 21.520,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Muş Karaağaçlı Beldesi Eğitim ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına kayıtlı, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Yenikaraağaç Mahallesi, 405 parsel sayılı ve 5.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili yazısının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili  yazısının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, 17 İlçedeki tüm Uygulama İmar Planlarında; Bitişik bloklarda maksimum bina cephesi, su basman kotu, kat sayısı tespiti, kat içi yükseklikleri vb. imar uygulamalarına ilişkin Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili yazısının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561 ada, 12 parsel sayılı ve 56.01 m2 yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, 5521 ada, 1 parsel sayılı ve 1.474,19 m2 yüzölçümlü Nalbantoğlu Katlı Otoparkının satışı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,      

21-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarının Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Huzur Apartmanı kat maliklerine yapılan kira yardımının devam etmesi ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

22-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursaray İstasyonu üzerinde bulunan “Sırameşeler Metro İstasyonu”nun ismine “Kükürtlü” isminin ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23- Ulaşım Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesinde Mahalle statüsüne kavuşan köylere ring hattı şeklinde Belediye Otobüsü konulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde kapalı durumdaki sokak çeşmeleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.03.2018 tarih ve 209 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi-Mezit Mahallesi)” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,      

26-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi tarım arazilerinde yoğun miktarda kullanılan zirai ilaç ve zehir kullanımı yanında organik gübre uygulamasının insan sağlığı, tarım, çevre ve İznik Gölü üzerindeki etkileri ile İznik Gölü ve çevresinin korunması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik Gölü kıyısında faaliyet gösteren Cargill Fabrikasının çevreye verdiği zarar ile ilgili müşterek raporunun, oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,      

28-Çevre ve Sağlık-Hukuk-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi’nde GÜRİŞ Firmasına ait Yuvacık Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ilişkin ÇED görüşü oluşturulması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,      

29-Hukuk - Ulaşım Komisyonları’nın, Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi ile ilgili müşterek  raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 441 sayılı  Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 64 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 442 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 443 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 445 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 69 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 447 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 451 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 454 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret –Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 61 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 09.05.2018 tarih ve 359 sayılı Meclis Kararının;” Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinde yer alan “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013/1299 tarih/sayılı Kararı ile  belirlenen “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında (Ticaret Alanları, Merkezi İş Alanları vb.), tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’sine kadar emsal artışı yapılabilir.” plan notuna istinaden, 2617 ada, 9 parselde tek bağımsız bölümlü Turizm Tesisi yapılması durumunda 329 m² emsal alanı ilave edilir. İlave edilen 329 m² emsal alanı asma katta ve 6.katta kullanılacaktır.” plan notunun,

“Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013/1299 tarih/sayılı Kararı ile belirlenen “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında (Ticaret Alanları, Merkezi İş Alanları vb.), tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’sine kadar emsal artışı yapılabilir.” plan notuna istinaden, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4182 ada, 10 parselin (409,76 m²) 43/136 oranındaki hissesinin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi ve 2617 ada, 9 parselde tek bağımsız bölümlü turizm tesisi yapılması şartıyla 329 m² emsal alanı ilave edilebilir. İlave edilen 329 m² emsal alanı asma katta ve 6. katta kullanılacaktır.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret –Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 61 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 452 sayılı Meclis Karanın”; Meclis Kararında plan değişikliği yapılan ada köşesinin her iki kenarından 3’er metre köşe kırma işlemi yapılmış şekliyle mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin  “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.06.2018 tarih ve 241 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 69 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri  ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.06.2017/132 sayılı Meclis Kararının”; Mudanya Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan ekli plan değişikliğine ilişkin;”1-Mevcut yapılar için parselin batı cephesinde çekme mesafesi şartı aranmaz. 2-Ruhsatına aykırı olmamak kaydı ile pafta üzerinde “M” harfiyle işlenen mevcut binalar korunacaktır. 3-Su basman kotu ruhsat aldığı tarihteki Yönetmelik esaslarına göre belirlenecektir.” şeklinde plan notları ilave edilerek; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 67 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 65 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 61 kabul) ile uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararının”; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Konut Alanı’nda kalan parselin TİCK Alanı’na alınmasının uygun olmadığına; Ticaret+ Konut Alanlarında zemin kat ticaret diğer katlar Konut Alanı kullanılacaktır plan notunun, parselde zemin kat ticaret diğer katlar konut  olarak kullanılacaktır şekli ile mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 69 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararının”, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Ticaret ve Konut Alanı’nda kalan parselin TİCK Alanı’na alınmasının uygun olmadığına; Ticaret+ Konut Alanlarında zemin kat ticaret diğer katlar Konut Alanı kullanılacaktır plan notunun, parselde zemin kat ticaret diğer katlar konut olarak kullanılacaktır şekli ile mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret 72 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Karacabey  Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 6. sırada yer alan  07.03.2018 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Karacabey  Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 7. sırada yer alan  12.02.2018 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1357 parselin Sanayi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 154 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni ve Orhaniye Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerde Uygulama İmar Planı ile uyumsuzlukların giderilmesi, Konut ve Sosyal Donatı Alanları düzenlemelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel ve 842 ada, 1,2,3,4 parsellerin Sağlık Alanı’ndan Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 27.09.2016/1994 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/442 E., 2018/19 K. sayılı Mahkeme Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.03.2018 tarih ve 1194 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Şahinköy Mahallesi, 267-268 parsellere ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Plana yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 56 kabul) ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, Muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar ve Osmaniye Mahalleleri, muhtelif ada ve parselle ait Rekreasyon Alanı belirlenmesi plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 279 ada, 53 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 56 kabul) ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1917 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 135 ada-3 parsel, 1363 parsel, 1209 parsel ve 1578 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c  pafta, 1556 sayılı parsel kapsamında onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliklerine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2018 tarih, 2016/1262 E., 2018/460 K. sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c pafta, 1520 ada numarası ile kayıtlı taşınmazın batı kısmında yer alan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1354 ada, 24-25 parseller ve çevresinin  “Ticaret Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 56 kabul) ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 56 kabul) ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1942 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 17.05.2018 tarih ve 2017/1668 E. 2018/663 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 70 kabul) ile kabulüne,  

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahalleleri Kıyı Koruma Yapısı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 sayılı parsel 1/25000 ve 1/5000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Kurban Bayramı süresince Toplu Taşıma Araçlarının (BURULAŞ Otobüsleri, BURULAŞ ile sözleşmeli çalışan Otobüsler, BursaRay, Tl ve T3 tramvay hatları) indirimli olması” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 69 kabul) ile kabulüne,            

          57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na katılacak kişilerin Toplu Taşıma Araçlarından (BURULAŞ Otobüsleri, BURULAŞ ile sözleşmeli çalışan Otobüsler, BursaRay, Tl ve T3 tramvay hatları) ücretsiz yararlanması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,              

          58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Mülkiyeti Keles Belediyesi’ne ait olan ve Mezarlık  olarak  kullanılan Keles İlçesi, Baraklı Mahallesi, 124 ada, 160  parsel (5679,79m2), Kıranışıklar Mahallesi, 445 parsel (12525,00m2) ile  Sorgun   Mahallesi,  120 ada, 159 parsel (5181,37m2) sayılı taşınmazların mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,              

             59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Keles İlçesi, Gököz Mahallesi sınırlarında bulunan mülkiyeti Keles Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 101 ada, 154 parsel, 106 ada, 12 parsel ve 105 ada,  27 parsel sayılı taşınmazlar,                                                                               Bungalov, Karavan Alanı, Spor ve Günübirlik Alan Düzenleme Projesinin yapılabilmesi amacıyla                                                                               Belediyemiz adına 5 yıl süre ile Belediyemiz tasarrufuna alınan taşınmazların tahsisinin iptaline” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,              

         60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlarda  yer alan Sosyal Tesislerin işletilmesinin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 62 kabul) ile kabulüne,

                                   61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverler arasında Protokol ve Ek Protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

                                   62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Evko Sitesi Kira yardımının sonlandırılması ” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

                                   63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kayıtlarında bulunan 48 adet SIEMENS AG B-80 marka hafif raylı sistem araçları ve 8 adet MERCEDES TOURİSMA marka otobüslerin satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “BUSKİ Genel Müdürlüğünce uygulanan su ve atık su tarifelerinin Köy tarifesinin (kullanım şekline göre) uygulanması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kirazlı Mahallesi sınırları içerisinde Günübirlik Tesis Alanında kalan 25-26 parsellere denk gelen 2004,42 m2 yüzölçümlü parseller ile Spor Tesisleri ve Otopark Alanında kalan 43478,20 m2 hissenin 16677,00 m2’lik kısmının otopark ve Spor Tesisi yapılması şartıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü’ne bedelsiz tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği  “Orhaneli Belediye Meclisi’nin, 06.07.2018 tarih ve 2018/11 Esas, 55 sayılı ‘Ek Bütçe’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği  “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 91 sayılı ‘Ek Ödenek’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, Karaca Caddesi No:5/13 adresinde kayıtlı bulunan 1 adet halı saha, 1 adet soyunma ve giyinme odası, 1 adet kafeterya ve teras kısmının BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği  “Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 319 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz (Paşa Konağı Kültür Merkezi)’ın Gemlik Belediyesine bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “BURULAŞ’a ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanan yolcu başına 0,90-TL, indirimli olarak faydalanan yolcu başına 0,60-TL gelir desteği ödemesi yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Duraklara hareket saatleriyle durak isimlerinin asılması işlerinin BURULAŞ tarafından yürütülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16.07.2018 tarih ve 87353668-301.01-E.132017 sayılı yazısı) “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16.07.2018 tarih ve 87353668-301.01-E.131929 sayılı yazısı) “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”   ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği  “Keles Belediye Meclisi’nin, 02.07.2018 tarih ve 41 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 1293 ada, 7 parsel kuzeyi ile 1296 adanın doğusundaki alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 181-182-183-185 sayılı Meclis Kararları ile 10.07.2018 tarih ve 193-194-195-199-200-201-202-203-204-206-207-208-209-210 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan BARUTÇUOĞLU ve Emir KANTUR’un verdiği  “Gemlik İlçesi, Yeniköy Mahallesi, H22A14A/4A-4B-4D-4C-3D paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı’nda Kırsal Yerleşim Alanı olarak belirlenen bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan BARUTÇUOĞLU ve Emir KANTUR’un verdiği  “Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ndaki tüm konut adalarında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Belediye Korusu yakın çevresi Nazım İmar Planı değişikliği ve Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi yerleşik alanı ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği  “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2018 tarih ve 31.05.2018 tarihli toplantılarında onaylanan İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.06.2018 tarih ve 1660 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1-2-3-4 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in verdiği  “Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 54,55,56,57,58 ve 59 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5385 ada, 1 parsel ile Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 73-74 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 101 ada, 153-154 parsel ve 105 ada, 22 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Kestel İlçesi, Turan Mahallesi, 18 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 128 ada, 47-48-111 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 13 ve 14 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Orhaneli Yıldız Havuzu Meydanı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Haydar Ali ASLAN’ın verdiği  “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.07.2018 tarih ve 128,129,130,131 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3664 ada, 17 parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 21 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Çalı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3113 ada,7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul  Mahallesi, 6517 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2281 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5503 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4511 ada, 21 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, H21C02B3C pafta,  5486 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli Görükle Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 7820 ada, 6  parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21B19C2C-H21B19C2B pafta, 1869 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D pafta, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1021 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4872 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4403 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1502 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1502 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4086 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4086 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4628 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, H22A23D1C pafta, 4066 ada, 45 ve 47 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 1432 ada, 1 parsel, 1435 ada, 2 parsel ve 1704 ada, 7 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4196 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 3285, 5579, 5580 ve 5581 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4171 ada, 3 parsel ve çevresinin TİCK Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3704 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1824 ada, 1, 4, 5, 17, 18, 19 parseller ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Erenler Mahallesi, Göktepe Mahallesi ve Nalınlar Mahallesi Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Sadağı Mahallesi, Serçeler Mahallesi ve Kusumlar Mahallesi Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi sınırlarında 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı değişikliği ile Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7484 ada, 1-2 parseller ile 3887 ada, 113-114 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Ahududu Üretici Kooperatifi veya Birliği kurulması için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin yetiştirilmesi için üreticiye destek olunması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman-Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Çilek meyvesinde görülen kurt sorununun giderilmesi için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Üzüm yetiştiriciliğinin yeniden canlanması için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Kivi meyvesinin üretim alanını arttırarak üreticilere destek olmak” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman –Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Kiraz meyvesinde görülmeye başlayan Sirke Sineği ile mücadele edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 729, 730, 731, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740 sayılı Meclis Kararları ile 09.04.2018 tarih 786 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.07.2018 tarih ve 154, 155, 156, 157, 158 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c09b pafta, 3244 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 863 sayılı Kararı ile onaylanan 17 İlçedeki tüm imar planlarında ‘tüm yapılaşma nizamlarında (ayrık-bitişik-blok) otopark yapılması durumunda su basman kotu +2.50 metreye kadar kaldırılabilir’ plan notunun İnegöl İlçesi’nde uygulanabilirliliği veya uygulama esaslarının tespit edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 05.07.2018 tarih ve 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C3A pafta, 331 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, H22D06A2A pafta, 4227 ada, 30, 39 ve 40 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, H20C08A pafta, 352 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, H21C07A pafta, 3842 ve 3843 parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Hilmiye Mahallesi, 123-A-02-C pafta, 119 ada, 621 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21C05B4A pafta, 6890 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, H22D08B3D pafta, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21B19C pafta, 1067 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 10, 11, 13, 33 parseller, Selçukbey Mahallesi, 2353 ada, 1, 6 parseller, 2354 ada, 1 parsel, Sosyalmesken Mahallesi, 1303 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Ali Rıza ÖZMEN ve Ali ERGÜN’ün verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 304 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Temenyeri Parkı’nın alt tarafında Karaağaç Mahallesi’nde bulunan H22D07A3D pafta, 671 ada, 1 parselin parkomat uygulaması yapılmak üzere BURBAK’a tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Uludağ 1.Gelişim Bölgesi’nde bulunan Belediyemize ait Uludağ Camii çevresi ve yıkılan Büyük Otel’in arsalarında parkomat uygulaması yapılmak üzere BURBAK’a tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 54-55-56-57-58-59’nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 54-55-56-57-58-59’nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 04.05.2018 tarih ve 78 sayılı Meclis Kararı, 06.07.2018 tarih ve 102, 103 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faruk ÇAKIR, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 95, 96, 100, 101, 102, 103 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Faruk ÇAKIR, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Drama Mahallesi, 227 ada, 2, 21, 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 137 parsele ait plan tadilatı talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararı ile 04.07.2018 tarih ve 89, 90 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 10.07.2018 tarih ve 56, 57 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Vıraca Mahallesi, 256 ada, 78 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 03.07.2018 tarih ve 123 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Gürsu İlçesi, 2276 ada ile 463 ada, 1, 2, 3 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN ve Adnan AKIN’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Çelebi ve Aydoğdu Mahalleleri arasında kalan araçların gitmekte zorlandığı 4,5 km’lik yola sıcak asfalt yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN ve Adnan AKIN’ın verdiği “Yenişehir İlçesi’nde, Taksi Durakları için ortak bir Toplanma Merkezi adı altında ortak bir durak yapma projesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN ve Adnan AKIN’ın verdiği “Bursa-Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nda görev yapan taksici esnafın 7+1 otomobil ruhsatlı araçlar için çalışma ruhsatı verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN ve Adnan AKIN’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Terziler Mahallesi’ne sıcak asfalt uygulaması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN ve Adnan AKIN’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Çamönü, Ebeköy, Yolören ve Karasıl Mahalleleri’ne sıcak asfalt uygulaması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Hasan ERTÜRK, İsmail KARAMAN ve Adnan AKIN’ın verdiği “Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Turanköy Tavşantepe mevkiinde bulunan, Turanköy 2 Mezarlığı olarak bilinen bölgenin ‘Mezarlık Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık-Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “İlçe S Plaka sahiplerine taksitlendirme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Orhangazi piknik alanı ve sahil şeridinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Türk aile yapısını sağlam tutmak için toplumun her kesimine eğitim verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Bursa’da cinsel istismara ve şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarımız ile kayıp çocuklarımızın korunmaları bakımından sorunun tespiti ve çözümlerinin bulunması” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları’na müştereken havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Dezavantajlı durumda olan erkek ve kadınlarımızın sosyal hayata bağlanmaları ve istihdamlarının sağlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları’na müştereken havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Bursa’da okur-yazar olmayan vatandaşlarımızın tespiti ve ilgili kurumlarla ortak programlar yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “BURBAK tarafından işletilen otoparkların fiyatlarının ucuzlatılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “8/L otobüslerinin eski güzergahını kullanmasının sağlanması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.07.2018 tarih ve 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 527, 528 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 27 ada, 8 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 17.07.2018 tarih ve 502 sayılı kararı) “Taşınmaz Satışı (İnegöl İlçesi-Yeniceköy Mahallesi)”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Nilüfer İlçesi, Mineraliçavuş Mahallesi, 1563 ada, 2 parsel sayılı, 37.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 676 ada, 19 parsel sayılı, 7.632,78 m2  yüzölçümlü taşınmazların  üzerindeki Belediyemizce yapılan spor tesislerinin demirbaşları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerin ihale usulü ile satılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

184-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2018 tarih ve 1733 sayılı Meclis Kararının; “Yıldırım Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.06.2018/274 sayılı Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alper TABAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

19.07.2018 Tarihli Meclis