MECLİS TOPLANTILARI

21.06.2018 Tarihli Meclis Gündemi

   

21.06.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 HAZİRAN 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 51 inci, 5 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cephe Sağlıklaştırma Çalışması ile ilgili Raporun; “Yapı sahibinden alınacak % 35 oranın işin tamamlanmasına müteakip 1 peşin her ay ödemek kaydıyla 6 eşit taksitte ödenir” ibaresinin eklenerek; oybirliği ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 142 ada, 230 parsel sayılı 746,95 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz ile 142 ada, 231 parsel sayılı 492,38 m2 yüzölçümlü 12 adet kargir dükkan vasıflı taşınmazın Orhaneli Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde bulunan Belediyemiz sorumluluğundaki imar planları ile sözel ve sayısal verilerin Web servisleri (WMS/WFS) ile karşılıklı olarak paylaşılması için veri paylaşım protokolünü imzalamak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen sel felaketinde evlerinde su baskını olan abonelerin ihtiyaç dışındaki su kullanımlarının alınmaması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan  07.05.2018/572 sayılı Meclis Kararının;” Meclis Kararı eki plan değişikliği dosyasında “1- Söz konusu alanda ticari birimler yer alabilir. Bağımsız bölüm oluşturulabilir. 2- Parselin tamamında açığa çıkmamak kaydıyla bodrum katta otopark yapılabilir” plan notlarının iptal edilmesi şeklinde mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 65 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan  09.10.2017/1018 sayılı Meclis Kararının;” Yükseklik değerinin Yençok: 4 kat olması şeklinde mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.06.2018/274 sayılı Meclis Kararının”; Uygun bulunan plan değişikliği plan notlarının 1.  maddesinin “Zemin, 1. kat ve açığa çıkan bodrum katlarda çekme mesafelerine göre tamamında yapı yapılabilir. Bu katların tamamı ticaret olarak yapılaşacaktır. Kademe şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmesi, 2. maddesi “İki blok arası mesafe min. 6 m olacaktır.” ifadesinin iptal edilmesi, plan değişikliğine konu parselde çekme mesafelerinin, yola olan cephelerde 10 m, Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanı’na olan cephelerde 5 m olarak belirlenmesi şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal   AKTUĞ,  Engin  TAŞDEMİR,   Dündar   KOYUTÜRK 9  ret –  İYİ   Parti;   Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 55 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne, 

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.06.2018 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK  9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 54 kabul)  ile  uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.06.2018 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK  9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 54 kabul)  ile  uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.06.2018 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 54 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların mevcudun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 271 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 7045 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6325 ada, 280 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 427, 428, 440 sayılı parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 179 ada, 108-109 parsellerin “Turizm Alanı’na (Yayla Turizmi Tesis Alanı)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi, Köy Yerleşik Alan sınırının değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.03.2018 tarih ve 917 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2186 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 918 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 922 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 906 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3794 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 874 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 875 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 tarih ve 930 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 912 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.03.2018 tarih ve 1194 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Şahinköy Mahallesi, 267-268 parsellere ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.03.2018 tarih  ve 913 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 584 ada, 2 parsele ilişkin   

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun   oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN  4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret –  64  kabul)  ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 927 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 389 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen

ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 2551  sayılı parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli    

Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7275 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili “Raporun; “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yapılacak işlem olmadığı” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK  9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 5 ret – İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 50 kabul) ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2018 tarih ve 825 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 129 ada, 1-4-7 parsel ve 134 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2018 tarih ve 615 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1075 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK  9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 5 ret – İYİ PARTİ; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 50 kabul)  ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1191 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1190 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 888 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 60 kabul) ile kabulüne,      

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Suriçi Yerleşim Bölgesi ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Cihanköy ve Muradiye Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK  9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 5 ret – İYİ Parti; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 50 kabul)  ile kabulüne,

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen,  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 1665 sayılı “Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3974 ada, muhtelif parseller ve 6145 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili Meclis Kararının; “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında belirtilen 200 m²lik Park Alanı’nın terk edilmesi ibaresinin kaldırılması” şeklinde düzeltilmesi,  

Madde 3’ün “Emsal artışı Konut Alanı olarak sağlanıyor ise artışın tamamı donatı hesabına tabi olacak olup, emsal artışı Ticaret Alanı olarak sağlanıyor ise artışın %50’si donatı hesabına tabi olacaktır” şeklinde düzenlenmesi,  

“Kentsel Dönüşüm amacıyla yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine konu parselde geçmişte yapılan terk %40 oranının üzerindeyse ticaret kullanımından doğan Donatı Alanı ihtiyacının parsel alanının %40’ının üzerinde yapılan terkten karşılanacaktır maddesinin eklenmesi” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul) ile kabulüne,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen,  Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı  EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KARAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

21.06.2018 Tarihli Meclis