MECLİS TOPLANTILARI

30.10.2008 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 30.10.2008 Perşembe günü saat 11.00? da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu?nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 58 inci, 5 inci dönemin 11 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Kayapa Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu?na farklı tarihlerde verilen önergeler ile havale edilen konuların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bademli Kavşağı?na ilişkin 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya İlçesi, Hançerli Köyü BUSKİ Su Deposu ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bursa ? Uludağ Yeni Teleferik Projesi hakkındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişikliği ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle ? Emek ? Gürsu ? Akçalar Belediyelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Hükümlerinde düzeltme yapılması değişikliği ile ilgili raporu.

30.10.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.10.2008 Perşembe günü saat 11.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 58 nci, 5 inci dönemin 11 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na farklı tarihlerde verilen önergeler ile havale edilen konuların değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bademli Kavşağı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP;Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI ve Mustafa BİLTEKİN 4 red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 red-49 kabul) ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hançerli Köyü BUSKİ Su Deposu ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa – Uludağ Yeni Teleferik Projesi hakkındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI ve Mustafa BİLTEKİN 4 red, DSP; Ercan ERDEM 1 red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 red-48 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle – Emek – Gürsu – Akçalar Belediyelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Hükümlerinde düzeltme yapılması değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI ve Mustafa BİLTEKİN 4 red, 50 kabul) ile kabulüne,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet EFE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı


 

30.10.2008 Tarihli Meclis