MECLİS TOPLANTILARI

13.06.2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13 HAZİRAN 2018 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 51 inci, 5 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

 

 

 

 

G Ü N D E M                     :

 

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

 

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

 

1-Başkanlık Makamı’nın, Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,

2-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, “KADEM Kız Öğrenci Yurtları Ortak Hizmet Projesi” nin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile  Kadın ve Demokrasi Vakfı arasında İşbirliği Protokolü imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın,        Bursaray İstasyonu üzerinde bulunan “Sırameşeler Metro İstasyonu”nun ismine “Kükürtlü” isminin ilave edilmesi ile ilgili yazısı,

4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Zemin Etüdleri İlke ve Esasları ile ilgili yazısı,

5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2. Vatan Caddesi’nde 3170 adanın kuzeyinde şuyulandırma neticesinde tescil harici alanda kalan bina ve enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 30 ve 31 inci maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5654 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 93 kapı numaralı binanın kamulaştırılmak üzere XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dürdane Mahallesi, 10047 ada, 4 parselin Kamulaştırma Alanında kalan kısmının devri ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yumurcaklı Mahallesi, 364 parselin yolda kalan kısmının devri ile ilgili raporu,

 

 

 

 

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cephe Sağlıklaştırma Çalışması ile ilgili raporu,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hüdavendigar Kent Parkı’nın doğu bölümünde kalan 1 adet Halı Saha ve 1 adet Spor İhtiyaç Birimi ile güney bölümünde kalan 1 adet Halı Saha, 3 adet Basketbol Sahası ve 1 adet Spor İhtiyaç Birimi’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 25 parsel sayılı 161.407,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın kuzeyinde yer alan 1336 m2 lik kısmı ile 3005 ada, 10 parsel sayılı 9987,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın batısında yer alan 5804 m2 lik kısımlarının Geri Kazanım Tesisi kurulması amacıyla BURKENT’e tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

10-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat Döküm Sahaları Güvenlik ve İşletme Kuralları ile ilgili raporu,

11- Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi’nde yaban mersini yetiştirilmesi ve ahududu ile ilgili gen çalışmalarının yapılarak bitkinin verim artışının sağlanması ile ilgili raporu,

12-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Gürsu ve Kestel İlçelerinin ovalarını besleyen akarsu derelerinden biri olan Mandıras Deresi hakkındaki şikayetler ile ilgili müşterek raporu,

13-Çevre ve Sağlık – Hukuk - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi, Samanlı Dağları ormanlık alanda yapılacak olan RES’ler ile ilgili müşterek raporu,

14-Ulaşım Komisyonu’nun, Şehir genelinde toplu taşıma destekleme modelinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi’nde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada ve muhtelif parsellerin “300kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 101 ada, 12 sayılı parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na ve 101 ada 13 sayılı parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018/869 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4594 ada, 9 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

 

 

 

 

 

 

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 1 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4504 ada, 3 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kalburt Mevkii’ne ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 117 ada, 1 parsel, 108 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 123-126-127-138-140-141-142-143-144-145-146-148-149-233-234-237-238 parsellerin “Toplu İşyeri Alanı”na (Hurdacılar Konsolide Merkezi)” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 144 ada, 32 parselin “Turizm Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 634 ada, 1-2 parseller, 635 ada, 1-2 parseller, 636 ada, 1-2 parseller, 637 ada, 1-2 parseller, 638 ada, 1 parselin “Küçük Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 216 ada, 1 parselin “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yazısı ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, Köy Yerleşik Alan sınırının değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 119 ada, 48 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 165 ada, 2-3 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5351 ada, 5 parselin Otel Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018/487 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1-2-3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 126 ada, 1 parsel ve 528 ada, 89 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2145 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2145 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3974 ada, muhtelif parseller ve 6145 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3974 ada, muhtelif parseller ve 6145 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

Alinur AKTAŞ         

Büyükşehir Belediye Başkanı

13.06.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

           

            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 HAZİRAN 2018 Çarşamba günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 51 nci, 5 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

 

 

1- Okunan 28.05.2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile   31.05.2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; “Meclis tatil ayının Ağustos Ayı olması” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

3-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, “KADEM Kız Öğrenci Yurtları Ortak Hizmet Projesi” nin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile  Kadın ve Demokrasi Vakfı arasında İşbirliği Protokolü imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret –67 kabul) ile kabulüne,

4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursaray İstasyonu üzerinde bulunan “Sırameşeler Metro İstasyonu”nun ismine “Kükürtlü” isminin ilave edilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Zemin Etüdleri İlke ve Esasları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2. Vatan Caddesi’nde 3170 adanın kuzeyinde şuyulandırma neticesinde tescil harici alanda kalan bina ve enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 30 ve 31 inci maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5654 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 93 kapı numaralı binanın kamulaştırılmak üzere XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dürdane Mahallesi, 10047 ada, 4 parselin Kamulaştırma Alanında kalan kısmının devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yumurcaklı Mahallesi, 364 parselin yolda kalan kısmının devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cephe Sağlıklaştırma Çalışması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hüdavendigar Kent Parkı’nın doğu bölümünde kalan 1 adet Halı Saha ve 1 adet Spor İhtiyaç Birimi ile güney bölümünde kalan 1 adet Halı Saha, 3 adet Basketbol Sahası ve 1 adet Spor İhtiyaç Birimi’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 25 parsel sayılı 161.407,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın kuzeyinde yer alan 1336 m2 lik kısmı ile 3005 ada, 10 parsel sayılı 9987,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın batısında yer alan 5804 m2 lik kısımlarının Geri Kazanım Tesisi kurulması amacıyla BURKENT’e tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat Döküm Sahaları Güvenlik ve İşletme Kuralları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17- Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi’nde yaban mersini yetiştirilmesi ve ahududu ile ilgili gen çalışmalarının yapılarak bitkinin verim artışının sağlanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Gürsu ve Kestel İlçelerinin ovalarını besleyen akarsu derelerinden biri olan Mandıras Deresi hakkındaki şikayetler ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Çevre ve Sağlık – Hukuk - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi, Samanlı Dağları ormanlık alanda yapılacak olan RES’ler ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Ulaşım Komisyonu’nun, Şehir genelinde toplu taşıma destekleme modelinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Raporun; ‘Kemalpaşa İlçesi’ isminin ‘Mustafakemalpaşa İlçesi’ olarak düzeltilmesi” şeklinde değiştirilerek kabulüne

            21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 274 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 09.05.2018 tarih ve 351 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 09.05.2018 tarih ve 360 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 59 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 09.05.2018 tarih ve 364 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 09.05.2017 tarih ve 361 sayılı Meclis Kararında”; uygun bulunmayan plan değişikliğinin uygun bulunduğu şekliyle; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 70 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 09.05.2017 tarih ve 363 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 09.05.2017 tarih ve 366 sayılı Meclis Kararının”, uygun bulunan plan değişikliği plan notlarının 2.2. maddesinin “Mevcut yapıda yapılacak proje tadilatında ve ilave katta Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 1.10 maddesi, bodrum katta bağımsız bölüm yapılmamak kaydıyla aranmaz” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 70 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 09.05.2017 tarih ve 359 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne  ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

 22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.05.2018 tarih ve 569 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret - Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 02.05.2018/535 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararı ile “1/1000 ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 2 Kat E=0.40 yapılanma koşullu Konut Alanı’nda yer alan 4594 ada, 9 parselin Yençok=8.50 m. yapılanma koşullu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına” denilmekte olup, Meclis Kararının; “1/1000 ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 2 Kat E=0.40 yapılanma koşullu Konut Alanı’nda yer alan 4594 ada, 9 parselin Yençok=8.50 m. E=0.40 yapılanma koşullu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve ekli planın tasdikine;

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 07.05.2018/574 sayılı Meclis Kararının”; Meclis Kararının; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.03.2016/343 sayılı kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017/2094 sayılı kararı ile Park Alanı içinde yaya yolları belirlenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanan 844 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce yapılan askı itirazının uygun olmadığına ve plan değişikliğinin kesinleşmesine” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 62 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 09.10.2017/1018 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.06.2018 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 08.05.2018 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 70 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 04.05.2018 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – 71 kabul) ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 04.05.2018 tarih ve 78 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – 71 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 100 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 70 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer Kararların oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi’nde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada ve muhtelif parsellerin “300kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 101 ada, 12 sayılı parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na ve 101 ada 13 sayılı parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018/869 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4594 ada, 9 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 1 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4504 ada, 3 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kalburt Mevkii’ne ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 117 ada, 1 parsel, 108 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 123-126-127-138-140-141-142-143-144-145-146-148-149-233-234-237-238 parsellerin “Toplu İşyeri Alanı”na (Hurdacılar Konsolide Merkezi)” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1730 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, 144 ada, 32 parselin “Turizm Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Kestel İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 634 ada, 1-2 parseller, 635 ada, 1-2 parseller, 636 ada, 1-2 parseller, 637 ada, 1-2 parseller, 638 ada, 1 parselin “Küçük Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 216 ada, 1 parselin “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yazısı ile ilgili raporunun; “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 216 ada, 1 parselin ‘Teknik Altyapı Alanı’na alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2373 sayılı kararı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri onaylandığından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, 08.11.2017 tarih ve 27777616 sayılı yazısında olumsuz görüş vermesi sebebiyle talebin uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, Köy Yerleşik Alan sınırının değiştirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 119 ada, 48 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunu oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 165 ada, 2-3 parselin Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5351 ada, 5 parselin Otel Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018/487 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 1-2-3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 126 ada, 1 parsel ve 528 ada, 89 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun (CHP; Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 4 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 4 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 58 kabul) ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2145 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2145 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3974 ada, muhtelif parseller ve 6145 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3974 ada, muhtelif parseller ve 6145 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 74 kabul) ile kabulüne,

60- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Ramazan Bayramı süresince Toplu Taşıma Araçlarının  indirimli olması” ile ilgili yazılı önergesinin “30 Haziran 2018 – 1 Temmuz 2018 günleri Yükseköğretim Kurumları  Sınavı (YKS) Giriş Belgesi’ni ibraz eden sınava katılacak kişilerin toplu taşıma araçlarından (BURULAŞ Otobüsleri, BURULAŞ ile sözleşmeli çalışan Otobüsler, Özel Halk Otobüsleri, Bursaray, T1 ve T3 tramvay hatları) ücretsiz yararlanması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

61- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bursa Batı Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) Müteşebbis Heyeti’ne Üye seçimi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 142 ada, 230 parsel sayılı 746,95 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz ile 142 ada, 231 parsel sayılı 492,38 m2 yüzölçümlü 12 adet kargir dükkan vasıflı taşınmazın Orhaneli Belediyesi’ne bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.06.2018 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 08.06.2018 tarih ve 60584373-301.01-E.111050 sayılı yazısı) “Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında, Kent rehberi, Planlama, Analiz ve CBS çalışmaları ile imar planındaki Eğitim Alanları’nın güncelliğinin korunması ve güncel veriler doğrultusunda Eğitim yatırım programlarının yapılabilmesi, yeni imar planı çalışmalarında mevcut okul ve kapasitelerinin değerlendirmeye alınması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde bulunan Belediyemiz sorumluluğundaki imar planları ile sözel ve sayısal verilerin Web servisleri (WMS/WFS) ile karşılıklı olarak paylaşılması için veri paylaşım protokolünü imzalamak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4618 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Umurbey Uygulama İmar Planı’nda kalan Su Deposu olarak ayrılmış alana ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

66- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22D01A1A pafta, 7369 ada, 2 parsel ve 7370 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

67- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1,2594/1,2596/1-2,4138/1 ada/parseller,4211 ada/park parseli, 2613 ada/1 parsel, 4207 ada/8 parsel ve kuzeybatısındaki alan, 6668 ada/1 parsel ve güneydoğusundaki park tescilli parseller, 2643 ada, 9, 10, 13 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

68- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi  İlçesi, Yeşilova Mahallesi, H22-D-02-D, H22-D-02-D-2-D ve H22-D-02-D-3-A paftalar, 10588 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

69- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3B pafta, 1847 ada, 1 parsel için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

70- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parselde bulunan taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

71- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21B20A pafta, 285 parselde bulunan taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

72- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

73- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4900 ada, 18 parselde Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

74- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “İznik İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 37 ada, 100 parsel için hazırlanan İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

75- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1290 ada, 3 parselde 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

76- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6192 ada, 4 parselde 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

77- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK ve Mukaddes SERİM’in verdiği “Mandıras Deresi’ne Gürsu ve Kestel OSB’erde yer alan işletmelerden endüstriyel atıksu deşarjı yapılması sebebiyle meydana gelen kirlilik” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine,

78- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “İnegöl İlçesi, Bayramşah Mahallesi, Elmalıdere Mevkii, H23D13C pafta, 108 ada, 57 parselde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

79- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK ve Kerim AKÇA’nın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 2764 ve 2824 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

80- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.06.2018 tarih ve 89,90,91,92,94,95,96,97,98 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.06.2018 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

81- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.06.2018 tarih ve 134-133-132-137-135 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Gölyazı ve Uluabat Gölü’nde yaşanan çevre sorunlarının önüne geçmek, çözüm bulmak için ilgili Kurumlarla gerekli çalışmaların yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık  Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Nilüfer Çayı’nın kirli akması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman  Komisyonlarına  müştereken havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Mandıras ve Cenup Derelerinde yaşanan kirlilik” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman  Komisyonlarına  müştereken havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan ULUDAŞ, Berat ERTOPUZ, Ercan BARUTÇUOĞLU, Yaşar KESKİN ve Zafer SAVAŞ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Huzur Apartmanı kat maliklerine yapılan kira yardımının devam etmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına  müştereken havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 274, 275 ve 276 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, H22D.02C pafta, 3113 ada, 10 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilebilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, H22D.07B pafta, 4319 ada, 1, 2, 3  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 631, 632 sayılı Meclis Kararları ile 12.06.2018 tarih ve 684 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, İsmail KARAMAN’ın verdiği “Yenişehir İlçesinde Mahalle statüsüne kavuşan köylere ring hattı şeklinde Belediye Otobüsü konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, İsmail KARAMAN’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Söylemiş Mahallesinde bulunan Karasıl, Çeltikçi ve Yolören Mahalleleriyle bağlantıyı sağlayan köprünün yenilenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 142 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 06.06.2018 tarih ve 76, 77, 78 , 79, 80, 81 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 96- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 537 ve 2129 parseller ile Canbalı Mahallesi, 748 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, H22D.07B pafta, 4335 ada, 7,9,10 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Karacabey İlçesi, Şahinköy Mahallesi, 267-268 parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen sel felaketinde evlerinde su baskını olan abonelerin ihtiyaç dışındaki su kullanımlarının alınmaması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

 

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Engin TAŞDEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

13.06.2018 Tarihli Meclis