MECLİS TOPLANTILARI

31.05.2018 Tarihli Meclis Gündemi

     

31.05.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

             

 

              Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31 MAYIS 2018 Perşembe günü saat 16.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 50 nci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Jeotermal Enerji A.Ş’nin kredi kullanımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 57 kabul) ile kabulüne,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 3.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 180.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 51 kabul) ile kabulüne,  

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 16 BS 445 plakalı 1998 model BMC kamyonun Büyükorhan Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne 1 adet tek kabin kamyonet aracın satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli İmar Planı’nda Yol ve kısmen Yeşil Alan’da kalan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2152 ada, 1,9 ve 23 sayılı parseller, bina, bina eklentileri ve ağaçlar ile tescil harici alanda bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması  ile ilgili raporunun  oybirliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, 252 ada, 56 parselin TEİAŞ adına devrinin yapılması ve mülkiyeti ETİBANK A.Ş. adına kayıtlı Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 6 parselin Bursa Büyükşehir Belediyesi adına tapu devirlerinin yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Yıldırım Belediye Başkanlığı’na ait, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 85 ve 88 parsel sayılı  “Mezarlık” vasıflı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde Belediyemizce yapılan 3 adet WC ve 2 adet kafenin Karacabey Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenikent ve İnegöl Katı Atık Düzenleme ve Depolama tesislerine atık kabulüyle ilgili 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine madde eklenmesi ile ilgili raporunun

oybirliği ile kabulüne,

 

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Jeotermal Enerji Su İnşaat Turizm Mad. San. Tic. A.Ş. sermaye artırımı ile ilgili raporunun  oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – 64 kabul) ile kabulüne,

 13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Erikli, Umurbey ve Şahin Başol Spor Kompleksi içerisinde yer alan Yüzme Havuzları’nın Yıldırım Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporunun;  “Mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ne ait Erikli Mahallesi, 6993 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine 05.01.2011 tarihinde yapılan Protokol ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce imalatları tamamlanan “Erikli Yüzme Havuzu”nun çalışan personelle birlikte devredilmesi ve çalışan personelin devirden sonra istifa etmesi veya ayrılması sonucunda tazminatlarının Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenmesi” şeklinde ilavesiyle  oybirliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 1601 parsel sayılı ve 2.675,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Mevkiinde Belediyemizce yapılan 6 adet ahşap büfe ve 4 adet ahşap WC+Duş+Soyunma Kabini’nin Karacabey Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 adet Futbol Sahası (Ampüte Futbol Sahası) ile 1 adet Spor İhtiyaç Birimi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili raporu oybirliği ile kabulüne,

 

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 278 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 02.05.2018 tarih ve 206 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 66 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararının”;le uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararının”; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Konut Alanı’nda kalan parselin TİCK Alanı’na alınmasının uygun olmadığına; Ticaret+ Konut Alanlarında zemin kat ticaret diğer katlar Konut Alanı kullanılacaktır plan notunun, parselde zemin kat ticaret diğer katlar konut olarak kullanılacaktır şekli ile mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların  oybirliği ile kabulüne,

 

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm Sosyal-Teknik Altyapı Alanı Fonu İlkeleri ile ilgili raporunun “3. maddenin 2. paragrafına ek olarak ‘…Her iki yöntemle elde edilen bedel ve araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.’” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi’nin muhtelif Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm amaçlı İmar Planı değişiklikleri neticesinde artan nüfusa karşılık gelen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi’nin muhtelif mahallelerinde kentsel dönüşüm amaçlı imar planı değişiklikleri neticesinde artan nüfusa karşılık gelen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi’nin muhtelif Mahallelerinde kentsel dönüşüm amaçlı imar planı değişiklikleri neticesinde artan nüfusa karşılık gelen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4662 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 878 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

 29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi’nin muhtelif Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planı değişiklikleri neticesinde artan nüfusa karşılık gelen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi’nin muhtelif Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planı değişiklikleri neticesinde artan nüfusa karşılık gelen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi’nin muhtelif Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planı değişiklikleri neticesinde artan nüfusa karşılık gelen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının belirlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3199 ada, 3-128-129-130-242-264-265-266 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 26 parsel ve Panayır Mahallesi’nde 5 adet parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1863 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5651 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5317 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

            37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler  Mahallesi,  170 ada, 144 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar  Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 51 kabul) ile kabulüne,

            38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler  Mahallesi, 247 ada, 37,38,39 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar  Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 51 kabul) ile kabulüne,  

            39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi, 3543 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

            40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 889 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli Göktepe 1/5000 ölçekli Turizm Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2317 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1. Hukuk Müşavirliği’nin, 07.05.2018 gün ve 88710 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  17.07.2014/7589 sayılı  Kararı ile onaylanan Karacabey Yarış Mahallesi 1/5000 ölçekli RES Planı’na  ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/242K sayılı Kararı ile dava konusu işlemin  İPTALİ” Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel ve Vakıf Mahallesi, 2673 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

            44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 892 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

            45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 894 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1348 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 902 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 551 ada, 48 parsele (Eski 551/15) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 916 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1293 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 968 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1405 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 925 sayılı Kararı İle onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne, 

 50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 926 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

           

 

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne, 

 51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 907 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne, 

 52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 28.03.2018 tarih ve 867 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır. 

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne, 

            53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 865 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 866 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1275 ada, 3 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne, 

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 904 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5605 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

 56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 903 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5549 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun  

 

 

 

“Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

 57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 905 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5748 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne, 

 58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 898 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

 59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 900 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2170 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

 60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 895 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1382 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun  “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

 61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 908 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1289 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

           

 

            62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 909 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1322 ada, 5 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 873 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2179 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 tarih ve 870 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 893 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 701 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 919 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 10554 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

            67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 gün ve 920 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1404 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun “Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarının kamulaştırma işlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

            Belirlenecek  yöntem doğrultusunda elde edilecek bedel veya araziler, Kentsel Dönüşüm gerçekleştirilen ilgili Planlama Bölgelerinde (İlçesinde) gerçekleştirilecek plan revizyonu kapsamında yine Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi “Kıyı Kullanımlarına Yönelik İlave Amaçlı (Kumsal/Plaj) ve Batık Dalgakıran amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi “Konteyner Limanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada, 3-4-7-8-10-11 parsellerin bir kısmının “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Gamze KAYABAŞ Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 49 kabul) ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1771 Esas Numarası,  29.11.2017 tarihli ilamı ile iptal edilen 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun  oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 383-384 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul) ile kabulüne,  

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih CELEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

 

 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer SAVAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 Alinur AKTAŞ

             Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

31.05.2018 Tarihli Meclis