MECLİS TOPLANTILARI

28.05.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28 MAYIS 2018 Pazartesi günü saat 15.30’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 50 nci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Seçimler ile ilgili yazısı,

2-Başkanlık Makamı’nın, Birlik Seçimleri ile ilgili yazısı,

3-Başkanlık Makamı’nın, 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, 3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği için hazırlanan “Kültürel Proje Ortaklığı ve İşbirliği Protokolü” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal Enerji A.Ş’nin kredi kullanımı ile ilgili yazısı,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 3.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili yazısı,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 180.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili yazısı,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16 BS 445 plakalı 1998 model BMC kamyonun Büyükorhan Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Hafriyat Döküm Sahaları Güvenlik ve İşletme Kuralları ile ilgili yazısı,

11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne 1 adet tek kabin kamyonet aracın satın alınması ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli İmar Planında Yol ve kısmen Yeşil Alan’da kalan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2152 ada, 1,9 ve 23 sayılı parseller, bina, bina eklentileri ve ağaçlar ile tescil harici alanda bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması  ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, 252 ada, 56 parselin TEİAŞ adına devrinin yapılması ve mülkiyeti ETİBANK A.Ş. adına kayıtlı Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 6 parselin Bursa Büyükşehir Belediyesi adına tapu devirlerinin yapılması ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Yıldırım Belediye Başkanlığı’na ait, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 85 ve 88 parsel sayılı  “Mezarlık” vasıflı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 26 sayılı parsel ve Panayır Mahallesinde 5 adet parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 230 ada, 3 parselde Cerrah Parkında bulunan 43.00 m2 kafeterya ve 40,50 m2 WC alanlarının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 179 ada, 13 parselin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması veya satın alınması ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5958 ada, 10 parsel sayılı ve 1.540,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hazine hissesinden payımıza düşen 7.44 m2’nin satın alınması ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Harcamalarına Katılım Payı ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması tahsisi ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde yapılan tamamlayıcı Tıp Merkezinin bahçe ve çevre düzenleme işlerinin yapılması amacı ile Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,

7-Hukuk Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

8-Ulaşım Komisyonu’nun, Mimar ve Yazar Turgut CANSEVER isminin uygun olan bir yol, cadde, meydan, yeşil alan ya da Belediye Tesisine verilerek yaşatılması ile ilgili raporu,

9-Ulaşım Komisyonu’nun, Mihraplı Parkı’ndaki şehitliğimizde Şehit Astsubay Göksu Şafak ŞAHİN, Şehit Polis Memuru Mehmet ORHAN ve Şehit Polis Memuru Hüseyin AKYÜZ’ün isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

10-Ulaşım Komisyonu’nun, BURULAŞ tarafından işletilen otobüslerin arka alanına giydirme reklam alınması ile ilgili raporu,

11-Ulaşım - Engelliler Komisyonları’nın, Engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntıları ile ilgili müşterek raporu,

12-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Çocuk Parklarına güvenlik kamerası konulması ile ilgili raporu,

13-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi’nde bulunan Langoz Ormanı ile ilgili müşterek raporu,

14-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, kestane ağaçlarında meydana gelen hastalıklarla mücadele ile ilgili müşterek raporu,

15-Çevre ve Sağlık – Hukuk - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi, Samanlı Dağları ormanlık alanda yapılacak olan RES’ler ile ilgili müşterek raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parselin “Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3859 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazımİmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 tarih ve 225 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.12.2017 tarih ve 3668 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 gün ve 304 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3091 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 gün ve 488 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4267 ada, 1-2 parseller, 4268 ada 1-2 parseller, 4269 ada 5-6-7 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2, 4138/1, 4211, 2613/1, 4207/8, 6668/1 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parseller Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsel Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ile 1417 ada, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4148 ada, 2 parsel Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1172 ada, 11 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili ilgili raporu,

41-Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 2090 ada, 1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16-17-18-19 parseller Ticaret ve Konut Alanı 1/250000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2167 ada, 5 parsel Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4871 ada 2-3-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parseller Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi Sağlık Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1944 ada, 1 parselin “100 kişi/ha Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 204 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Seymen Mahallesi, 749 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 230 ada, 2 parselin “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 244 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.01.2018 gün ve 78 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 215 ada, 2 parselde 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1349 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 471 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 533 ada, 3-4-5-14-16-17 parseller, 534 ada, 11 parsel, 535 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, 256 ada, 319 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye-Gökçe Mahalleleri arasında yaklaşık 270 ha. alanda 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan notları hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Plan Notu değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1714 parsel ve Göynüklü Mahallesi, 321 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 118 ada, 2-3 parseller, 119 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 ve 52 sayılı parseller ve Aydoğdu Mahallesi, 131 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 ve 52 sayılı parseller ve Aydoğdu Mahallesi, 131 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 494 sayılı Kararıyla onaylanan Yenişehir İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 373 ada, 50 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017/1549, 20.06.2017/2013, 21.02.2017/479 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/2008, 20.07.2017/2102, 21.09.2017/2554 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 126 ada, 1 parsel ve 528 ada, 89 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli Sınırlarında Tarımsal Üretim Alanları’nda Konteyner Konulabilmesine ilişkin 24.12.2015/2416 ve 20.10.2016/2078 gün ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1. Hukuk Müşavirliği’nin, 14.02.2018 gün ve 32306 sayılı yazılarında belirtilen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 gün ve 792 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilişkin, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. sayılı ve 28.12.2017 tarihli “Dava Konusu İşlemin İptaline” Kararı ile ilgili raporu.

74-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın,Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havale edilen plan değişiklikleri ile ilgili müşterek raporu,


Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

28.05.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

           

            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28 MAYIS 2018 Pazartesi günü saat 15.30’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 50 nci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

 

 

1-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28/05/2018 günü saat 15.30’da yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 50 nci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait gündemin 1 inci maddesini teşkil eden Geçen Toplantı Zaptı okunarak yapılan görüşme sonucunda;  

Okunan 19/04/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne, 

25/04/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1177 sayılı Meclis Kararının; ‘Açıklamalar 11. maddenin 11-Aynı müracaatla gelen 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin Plan/Plan değişikliği teklifi ücreti her ölçek için ayrı ayrı hesaplanır’” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

 

2-Başkanlık Makamı’nın, Seçimler ile ilgili yazısının; Büyükşehir Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine; Ahmet YILDIZ,

            Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine; Mihrimah KOCABIYIK,

            Büyükşehir Belediye Meclisi Asil Divan Katipliğine; Asuman AKÇAY SAKALLI,

            Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliğine; Sevil GÖKSEL ŞEN,

Encümen Üyeliğine; Zafer SAVAŞ,

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Abdullah DİKEL mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK,  10 ret- 77 kabul) ile,

Ulaşım Komisyonu Üyeliğine; Faruk ÇAKIR mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK,  10 ret- 77 kabul) ile seçilmiştir.

 

3-Başkanlık Makamı’nın, Birlik Seçimleri ile ilgili yazısının; Bursa Belediyeler Birliği’ne Yedek Üye; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer SAVAŞ’ın seçilmesine, 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Yedek Üye; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah DİKEL’in seçilmesine, 

Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği’ne Asil Üye; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın seçilmesine, 

Türkiye Belediyeler Birliği’ne Yedek Üye; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faruk ÇAKIR’ın seçilmesinin oybirliği ile kabulüne,

 

4-Başkanlık Makamı’nın, 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının; Daire Teklifinin;Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kaldırılmasına yürüyen işler nedeniyle Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ile Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görevlerine devam etmesine” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,

6-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, 3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği için hazırlanan “Kültürel Proje Ortaklığı ve İşbirliği Protokolü” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal Enerji A.Ş’nin kredi kullanımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 3.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 180.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16 BS 445 plakalı 1998 model BMC kamyonun Büyükorhan Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Hafriyat Döküm Sahaları Güvenlik ve İşletme Kuralları ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

12-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne 1 adet tek kabin kamyonet aracın satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli İmar Planında Yol ve kısmen Yeşil Alan’da kalan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2152 ada, 1,9 ve 23 sayılı parseller, bina, bina eklentileri ve ağaçlar ile tescil harici alanda bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, 252 ada, 56 parselin TEİAŞ adına devrinin yapılması ve mülkiyeti ETİBANK A.Ş. adına kayıtlı Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 6 parselin Bursa Büyükşehir Belediyesi adına tapu devirlerinin yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Yıldırım Belediye Başkanlığı’na ait, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 85 ve 88 parsel sayılı  “Mezarlık” vasıflı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 26 sayılı parsel ve Panayır Mahallesinde 5 adet parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 230 ada, 3 parselde Cerrah Parkında bulunan 43.00 m2 kafeterya ve 40,50 m2 WC alanlarının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 179 ada, 13 parselin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması veya satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5958 ada, 10 parsel sayılı ve 1.540,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hazine hissesinden payımıza düşen 7.44 m2’nin satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Harcamalarına Katılım Payı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde yapılan tamamlayıcı Tıp Merkezinin bahçe ve çevre düzenleme işlerinin yapılması amacı ile Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Hukuk Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Ulaşım Komisyonu’nun, Mimar ve Yazar Turgut CANSEVER isminin uygun olan bir yol, cadde, meydan, yeşil alan ya da Belediye Tesisine verilerek yaşatılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Ulaşım Komisyonu’nun, Mihraplı Parkı’ndaki şehitliğimizde Şehit Astsubay Göksu Şafak ŞAHİN, Şehit Polis Memuru Mehmet ORHAN ve Şehit Polis Memuru Hüseyin AKYÜZ’ün isimlerinin verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Ulaşım Komisyonu’nun, BURULAŞ tarafından işletilen otobüslerin arka alanına giydirme reklam alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Ulaşım - Engelliler Komisyonları’nın, Engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntıları ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Çocuk Parklarına güvenlik kamerası konulması ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret - 81 kabul) ile kabulüne,

30-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi’nde bulunan Longoz Ormanı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, kestane ağaçlarında meydana gelen hastalıklarla mücadele ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Çevre ve Sağlık – Hukuk - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi, Samanlı Dağları ormanlık alanda yapılacak olan RES’ler ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 264 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 77 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin  “Uygun Bulunan  Kararlar içinde 10. sırada  yer  alan 04.04.2018 tarih ve 278 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,  

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 11. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 273 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde; kaldırılan Park Alanı’na eşdeğer alan gösterilmediği için yeniden değerlendirilmek üzere mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - 77 kabul) ile Belediyesine iadesine, 

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 13. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 279 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerine aykırı hususlar içermesi nedeniyle yeniden değerlendirilmek üzere mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - 77 kabul) ile Belediyesine iadesine,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin  “Değiştirilerek Uygun Bulunan  Kararlar içinde 14. sırada  yer  alan 06.12.2017 tarih ve 738 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,  

Osmangazi Belediye Meclisi’nin  “Uygun Bulunmayan  Kararlar içinde 16. sırada  yer  alan 04.04.2018 tarih ve 263 sayılı Meclis Kararı ile değerlendirilen askı itirazına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 21.03.2017 tarih ve 1171 sayılı kararı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1201 sayılı kararı ile iptal edilerek plan değişikliği öncesine dönülmesine karar verildiğinden mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - 77 kabul) ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin  “Uygun Bulunmayan  Kararlar içinde 16. sırada  yer  alan 07.03.2018 tarih ve 283 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - 77 kabul) ile uygun olmadığına;

Nilüfer Belediye Meclisi’nin  “Uygun Bulunmayan  Kararlar içinde 17. sırada  yer  alan 07.03.2018 tarih ve 286 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 62 kabul) ile uygun olmadığına;

Nilüfer Belediye Meclisi’nin  “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 20. sırada  yer  alan 07.03.2018/287 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu parsele ilişkin plan değişiklik talebi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1196 sayılı kararıyla değerlendirildiğinden mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile  Belediyesine iadesine ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 146 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 66 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.04.2018 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 85 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 06.04.2018 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu plan değişikliğine ilişkin plan notları iptal edilerek mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret - 77 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 85 kabul) ile uygun olduğuna,

Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 156 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 85 kabul) ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parselin “Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun;13.827,80 m2’lik kısmın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınması” şeklinde ilavesiyle; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3859 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım  İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 tarih ve 225 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na iadesine,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.12.2017 tarih ve 3668 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’na iadesine,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 gün ve 304 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 66 kabul) ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3091 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 gün ve 488 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4267 ada, 1-2 parseller, 4268 ada 1-2 parseller, 4269 ada 5-6-7 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2, 4138/1, 4211, 2613/1, 4207/8, 6668/1 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parseller Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsel Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ile 1417 ada, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4148 ada, 2 parsel Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1172 ada, 11 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 2090 ada, 1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16-17-18-19 parseller Ticaret ve Konut Alanı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2167 ada, 5 parsel Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4871 ada 2-3-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parseller Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi Sağlık Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1944 ada, 1 parselin “100 kişi/ha Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 204 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Seymen Mahallesi, 749 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 230 ada, 2 parselin “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 244 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 77 kabul) ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.01.2018 gün ve 78 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 215 ada, 2 parselde 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1349 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 471 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 533 ada, 3-4-5-14-16-17 parseller, 534 ada, 11 parsel, 535 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, 256 ada, 319 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye-Gökçe Mahalleleri arasında yaklaşık 270 ha. alanda 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan notları hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken iadesine,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Plan Notu değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken iadesine,

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 71 kabul) ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1714 parsel ve Göynüklü Mahallesi, 321 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 118 ada, 2-3 parseller, 119 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 60 kabul) ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 ve 52 sayılı parseller ve Aydoğdu Mahallesi, 131 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 ve 52 sayılı parseller ve Aydoğdu Mahallesi, 131 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun;Enerji Üretim Alanı” ifadesinin yanına “GES” ifadesinin eklenmesi şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 494 sayılı Kararıyla onaylanan Yenişehir İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 373 ada, 50 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017/1549, 20.06.2017/2013, 21.02.2017/479 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/2008, 20.07.2017/2102, 21.09.2017/2554 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 126 ada, 1 parsel ve 528 ada, 89 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli Sınırlarında Tarımsal Üretim Alanları’nda Konteyner Konulabilmesine ilişkin 24.12.2015/2416 ve 20.10.2016/2078 gün ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1. Hukuk Müşavirliği’nin, 14.02.2018 gün ve 32306 sayılı yazılarında belirtilen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 gün ve 792 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilişkin, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. sayılı ve 28.12.2017 tarihli “Dava Konusu İşlemin İptaline” Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın,  Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havale edilen plan değişiklikleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Kestel Belediyesi adına kayıtlı Ümitalan Mahallesi, 109  ada,  19  ve  20 parsel sayılı taşınmazların Mezarlık   olarak  kullanılmak  üzere  Belediyemiz   adına devri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3593 ada, 4 parselin ‘Dini Tesis’ yapılmak şartı ile Belediyemize bağış yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK, Kerim AKÇA, Can KOKUDAL ve Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait olan Çakallar Mahallesi’ndeki  taşınmazın  Mustafakemalpaşa Belediyesi’nce  mahalli müşterek hizmetlerde kullanılması için Belediyemiz  lehine  olan  10 yıl  süre ile üst kullanım  hakkının iptal edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği “Bakacak Manzara Seyir Terası yerinde bulunan ‘Bakacak   Dürbün  ve    Seyyar   Çay    İşletmeciliği’  ihalesinde   Belediyemiz   adına   tahmini  muhammen bedelin   artırılma   oranını   belirlemeye   ve    ihaleye şahsen      katılmaya    veya    yerine      görevlendirme yapmaya    Büyükşehir    Belediye     Başkanı    Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesinde, Belediyemizce yapılan 3 adet WC ve 2 adet kafenin Karacabey Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Yenikent ve İnegöl Katı Atık Düzenleme ve Depolama tesislerine atık kabulüyle ilgili 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine madde eklenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Bursa Jeotermal Enerji Su İnşaat Turizm Mad. San. Tic. A.Ş. sermaye artırımı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Erikli, Umurbey ve Şahin Başol Spor Kompleksi içerisinde yer alan Yüzme Havuzları’nın Yıldırım Belediyesi’ne tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5654 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 93 kapı numaralı binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2018 tarih ve 28722469-301.01-E.98864 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Dürdane Mahallesi, 10047 ada, 4 parselin Kamulaştırma Alanında kalan kısmının devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2018 tarih ve 28722469-301.01-E.98855 sayılı yazısı) “Mustafakemalpaşa İlçesi, Yumurcaklı Mahallesi, 364 parselin yolda kalan kısmının devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2018 tarih ve 28722469-301.01-E.98854 sayılı yazısı) “Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 1601 parsel sayılı ve 2.675,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2018 tarih ve 37995042-301.01-E.98406 sayılı yazısı) “Cephe Sağlıklaştırma Çalışması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy mevkiinde, Belediyemizce yapılan 6 adet ahşap büfe ve 4 adet ahşap WC+Duş+Soyunma Kabini’nin Karacabey Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Hüdavendigar Kent Parkı’nın doğu bölümünde kalan 1 adet Halı Saha ve 1 adet Spor İhtiyaç Birimi ile güney bölümünde kalan 1 adet Halı Saha, 3 adet Basketbol Sahası ve 1 adet Spor İhtiyaç Birimi’nin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Muhtelif alanlarda sosyal ve Teknik Altyapı Alanları belirlenmesine yönelik 1/25000, 1/5000 ve 1/1000   ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Kentsel Dönüşüm Sosyal- Teknik Altyapı Alanı Fonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Bursa İli, 17 İlçedeki tüm İmar Uygulamalarına ilişkin plan notu değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1 ve 2  parsellerde 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 4 parsel ve batısındaki Belediye Hizmet Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3199 ada, 3-128-129-130-264-265-266 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait askı itirazı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3794 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “17 İlçe Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Planlı Alanlar Yönetmeliği’nde asansör uygulamalarında farklılık yaşanmamasına ilişkin plan notu değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in verdiği “17 İlçe Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına, Planlı Alanlar Yönetmeliği’nde çatı katlarında yaşanabilir alan oluşturmak uygulama farklılıklarını önlemeye ilişkin plan notu değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.05.2018 tarih ve 71, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 776 ada, 64, 62 ve 262 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahalleleri kıyısında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi kıyısında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, ‘Konteyner Limanı’ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Keles İlçesi, Alpagut ve Kıranışıklar Mahalleleri, muhtelif parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘6.2.4 Tarım Alanları’na ilişkin Plan Notu değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İznik İlçesinde GÜRİŞ firmasına ait Yuvacık Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ilişkin ÇED görüşü oluşturulması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık - Tarım, Hayvancılık ve Orman - Hukuk  Komisyonları’na müştereken havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 adet Futbol Sahası (Ampüte Futbol Sahası) ile 1 adet Spor İhtiyaç Birimi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne tahsisinin iptal edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Akın POROY ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesinde kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santrali ” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Erdal AKTUĞ ve Akın POROY’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.05.2018 tarih ve 107, 109, 111, 113, 114 ve 115 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1217 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1217 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 364 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5651 ada, 13  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4684 ada, 1,2,3 ve 249 ada, 10, 11, 12  parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 21 (E:1) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 21 (E:1) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1948 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, onaylı 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı kapsamında Orhangazi İlçe Merkezinin kuzeyinde yer alan yaklaşık olarak 37 ha büyüklüğe sahip Yüksek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22D02A4C pafta, 5948 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D pafta, 1228 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1316 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 5 parsel, 378 ada, 6 parselde 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C04C3A pafta, 3317 ada, 1-2 parselde 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22D01D2B pafta, 1190 ada, 183 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1824 ada, 1,4,5,17,18 ve 19 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, H22A13B3A pafta, 562 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, H22C02A  pafta, 1565-387 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21B19C4C pafta, 110 ada, 9 parsel ve 110 ada, 4 parsel güneyindeki Park Alanı olarak kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, H22A17D4B pafta, 7866 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, H22C11B  pafta, 107 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, H22C11B  pafta, 106 ada, 121 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05D2B  pafta, 1329  ada, 8 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Karacabey İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 47  pafta, 312 ada, 17 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796  ada, 29 parselde kayıtlı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsel ve 708 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 1432 ada, 1 parsel ve 1435 ada, 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği “İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 101 ada, 17 ve 18 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C10A pafta, 3280 ada, 568 parsele ait 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, H22D02C3D pafta, 6145 ada 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16-17-18 (yeni 19 parsel) ve 3974 ada 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2189 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3D pafta, 1883 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05C1D pafta, 1273 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, H22D1A4D, H22D1D1A paftalar, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C2D pafta, 2145 ada, 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü, Seçtepe Mevkii, H21B19C pafta, 114 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H23D16D pafta, 1034 ada, 17 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Şükrüçavuş Mahallesi, H21B13B pafta, 1070 ada, 6 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi, 134 ada, 8 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, H22A08C/4C-3D, H22A13B/1B/2A paftalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02.05.2018 tarih ve 151, 152, 153, 154 sayılı Kararları ile 08.05.2018  tarih ve 160, 161, 162, 163, 164 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali ERGÜN ve İlhami AYDIN’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.05.2018 tarih ve 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mesut BEDEL ve Mahmut GÖK’ün verdiği “Yenişehir İlçesi’ndeki tarım arazilerinin su altında kalmasının sebeplerinin araştırılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.05.2018 tarih ve 56, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.05.2018 tarih ve 533, 534, 535, 536 sayılı Meclis Kararları ile 07.05.2018 tarih ve 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi Ankara Yolu ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında kalan bölgedeki arsa sahibi mağdurlar” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir İlçesi çevre yolunun Bilecik Caddesi, Kozdere Caddesi ve Barcın Mahallesi kavşaklarına trafik lambası konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir İlçesi’nde Kent Estetiği’ni bozan yapıların tespit edilmesi ve bakım, onarımının yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Adnan AKIN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Kozdere Çamlığı’nın, Yenişehir İlçesi’nin mesire alanı olarak düzenlenmesi, halkın sağlıklı bir şekilde kullanımına açılması ve içerisinde sosyal tesis ve çeşitli donatı alanları yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, H22A23A pafta, 4045 ada, 74 parsel için hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2018 tarih, 97 ve 100 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 174 ada, 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 08.05.2018 tarih, 44 ve 45 sayılı kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2018 günü saat 16.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı kapsamında Gelişme Konut Alanı olarak belirlenen Arapzade Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 38 ha’da 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “Çatalağıl Mahallesi ulaşım bağlantılarına yönelik 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve Çatalağıl-Karacaoba Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ ve Faruk ÇAKIR’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, 8 pafta, 1656 parselde bulunan Issız Han’a ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi”   ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ ve Faruk ÇAKIR’ın verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 02.05.2018 tarih 63, 64, 65 ve 66 sayılı Kararları ile 03.05.2018 tarih ve 74 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 25 parsel sayılı 161.407,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın kuzeyinde yer alan 1336 m2 lik kısmı ile 3005 ada, 10 parsel sayılı 9987,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın batısında yer alan 5804 m2 lik kısımlarının Geri Kazanım Tesisi kurulması amacıyla BURKENT’e tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’nun verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2018 tarih, 346-349-350-351-352-353-354-356-357-359-360-361-363-364-365 ve 366 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

196-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 tarih ve 1177 sayılı Meclis Kararının; “Açıklamalar 11. maddenin 11-Aynı müracaatla gelen 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin Plan/Plan değişikliği teklifi ücreti her ölçek için ayrı ayrı hesaplanır’” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in özlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

 

 

 

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer SAVAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Alinur AKTAŞ

             Büyükşehir Belediye Başkanı 

28.05.2018 Tarihli Meclis