MECLİS TOPLANTILARI

24.05.2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24 MAYIS 2018 Perşembe günü saat 15.30’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 50 nci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

 

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Seçimler ile ilgili yazısı,

2-Başkanlık Makamı’nın, Birlik Seçimleri ile ilgili yazısı,

3-Başkanlık Makamı’nın, 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

5-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, 3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği için hazırlanan “Kültürel Proje Ortaklığı ve İşbirliği Protokolü” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal Enerji A.Ş’nin kredi kullanımı ile ilgili yazısı,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 3.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili yazısı,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 180.000.000-TL’lik ödenek aktarımı ile ilgili yazısı,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16 BS 445 plakalı 1998 model BMC kamyonun Büyükorhan Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Hafriyat Döküm Sahaları Güvenlik ve İşletme Kuralları ile ilgili yazısı,

11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne 1 adet tek kabin kamyonet aracın satın alınması ile ilgili yazısı,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli İmar Planında Yol ve kısmen Yeşil Alan’da kalan, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2152 ada, 1,9 ve 23 sayılı parseller, bina, bina eklentileri ve ağaçlar ile tescil harici alanda bulunan enkazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması  ile ilgili yazısı,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, 252 ada, 56 parselin TEİAŞ adına devrinin yapılması ve mülkiyeti ETİBANK A.Ş. adına kayıtlı Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 6 parselin Bursa Büyükşehir Belediyesi adına tapu devirlerinin yapılması ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Yıldırım Belediye Başkanlığı’na ait, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 85 ve 88 parsel sayılı  “Mezarlık” vasıflı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 26 sayılı parsel ve Panayır Mahallesinde 5 adet parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 230 ada, 3 parselde Cerrah Parkında bulunan 43.00 m2 kafeterya ve 40,50 m2 WC alanlarının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 179 ada, 13 parselin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması veya satın alınması ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5958 ada, 10 parsel sayılı ve 1.540,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hazine hissesinden payımıza düşen 7.44 m2’nin satın alınması ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Harcamalarına Katılım Payı ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması tahsisi ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde yapılan tamamlayıcı Tıp Merkezinin bahçe ve çevre düzenleme işlerinin yapılması amacı ile Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,

7-Hukuk Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

8-Ulaşım Komisyonu’nun, Mimar ve Yazar Turgut CANSEVER isminin uygun olan bir yol, cadde, meydan, yeşil alan ya da Belediye Tesisine verilerek yaşatılması ile ilgili raporu,

9-Ulaşım Komisyonu’nun, Mihraplı Parkı’ndaki şehitliğimizde Şehit Astsubay Göksu Şafak ŞAHİN, Şehit Polis Memuru Mehmet ORHAN ve Şehit Polis Memuru Hüseyin AKYÜZ’ün isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

10-Ulaşım Komisyonu’nun, BURULAŞ tarafından işletilen otobüslerin arka alanına giydirme reklam alınması ile ilgili raporu,

11-Ulaşım - Engelliler Komisyonları’nın, Engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntıları ile ilgili müşterek raporu,

12-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Çocuk Parklarına güvenlik kamerası konulması ile ilgili raporu,

13-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Karacabey İlçesi’nde bulunan Langoz Ormanı ile ilgili müşterek raporu,

14-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, kestane ağaçlarında meydana gelen hastalıklarla mücadele ile ilgili müşterek raporu,

15-Çevre ve Sağlık – Hukuk - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi, Samanlı Dağları ormanlık alanda yapılacak olan RES’ler ile ilgili müşterek raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 549 parselin “Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3859 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazımİmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 tarih ve 225 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.12.2017 tarih ve 3668 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 gün ve 304 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3091 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 gün ve 488 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4267 ada, 1-2 parseller, 4268 ada 1-2 parseller, 4269 ada 5-6-7 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2, 4138/1, 4211, 2613/1, 4207/8, 6668/1 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parseller Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsel Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ile 1417 ada, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4148 ada, 2 parsel Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1172 ada, 11 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili ilgili raporu,

41-Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 2090 ada, 1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16-17-18-19 parseller Ticaret ve Konut Alanı 1/250000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2167 ada, 5 parsel Özel Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4871 ada 2-3-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parseller Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi Sağlık Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1944 ada, 1 parselin “100 kişi/ha Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 204 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Seymen Mahallesi, 749 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 230 ada, 2 parselin “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 244 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.01.2018 gün ve 78 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 215 ada, 2 parselde 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

 

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1349 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 471 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 533 ada, 3-4-5-14-16-17 parseller, 534 ada, 11 parsel, 535 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi, 256 ada, 319 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye-Gökçe Mahalleleri arasında yaklaşık 270 ha. alanda 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan notları hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Plan Notu değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1714 parsel ve Göynüklü Mahallesi, 321 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 118 ada, 2-3 parseller, 119 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 ve 52 sayılı parseller ve Aydoğdu Mahallesi, 131 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 ve 52 sayılı parseller ve Aydoğdu Mahallesi, 131 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

 

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 tarih ve 494 sayılı Kararıyla onaylanan Yenişehir İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 373 ada, 50 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017/1549, 20.06.2017/2013, 21.02.2017/479 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/2008, 20.07.2017/2102, 21.09.2017/2554 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 126 ada, 1 parsel ve 528 ada, 89 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli Sınırlarında Tarımsal Üretim Alanları’nda Konteyner Konulabilmesine ilişkin 24.12.2015/2416 ve 20.10.2016/2078 gün ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1. Hukuk Müşavirliği’nin, 14.02.2018 gün ve 32306 sayılı yazılarında belirtilen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 gün ve 792 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilişkin, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. sayılı ve 28.12.2017 tarihli “Dava Konusu İşlemin İptaline” Kararı ile ilgili raporu.

74-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın,Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havale edilen plan değişiklikleri ile ilgili müşterek raporu,

 

Alinur AKTAŞ         

 Büyükşehir Belediye Başkanı

24.05.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

24.05.2018 Tarihli Meclis