MECLİS TOPLANTILARI

25.04.2018 Tarihli Meclis Gündemi

   

25.04.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25 NİSAN 2018 Perşembe günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 49 uncu, 5 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 65 kabul)ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Alibey Mahallesi, 1843 ada, 81 parsel sayılı ve 2.600,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Ürün Toplama Merkezi yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4352 ada, 12 parsel sayılı, 1.440,12 m2 yüzölçümlü Kocaahmet Katlı Otoparkının Satışı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -62 kabul)ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5310 ada, 3 parselde bulunan eski Bursa Vergi Dairesi Binasının üst katının müze olarak ve otoparkın ise müze resmi araçları tarafından kullanılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 1725 parsel sayılı, 9.600,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın Satışı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret - İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -62 kabul)ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesindeki dolgu alanı Tır Otoparkı ve Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 52 sayılı parseldeki Helikopter Pist Alanının BURBAK’a tahsisi ile ilgili raporunun; “Kurban Bayramı zamanı Kurban Pazarı olarak kullanılmak kaydı ile işletmeye verilmesi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Plan değişikliği taleplerinde işlem ücreti alınmasına yönelik ‘Başvuru ve Tadilat Ücreti’ tarifelerinin şartlarının ve usullerinin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili raporunun; “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 3194 ve 5216 sayılı Kanunlar kapsamında onay yetkisi bulunan plan değişikliği taleplerinde işlem ücreti olarak  nüfusu 100.000 in altında olan İlçelerde 1000-TL, 100.000 ve üzeri olan İlçelerde 2000-TL olarak uygulanması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 09.04.2018 tarih ve 58 sayılı ‘Ek Ödenek’ hakkındaki Meclis Kararı  ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -56 kabul)ile kabulüne,

9-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, su tüketiminin kontrolü ve su kaynaklarımızın, havzalarımızın, derelerimizin, göllerimizin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Elektro Manyetik Alanların (EMA) çevre kirliliği hakkında Bursa ölçeğinde koruyucu limitlerin belirlenmesi ve buna uygun düzenlemeler yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Hukuk Komisyonu’nun, Kardeş Şehir İlişkileri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -56 kabul)ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 tarih ve 3888 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 6887 ada, 1 parsele ve 3664 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 451 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi, 4408 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -68 kabul)ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 200 ada, 23 parselin “Özel Eğitim Tesisine” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -56 kabul)ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1637 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -56 kabul)ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi 1901 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 182 ada, 14  sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Şahinköy Mahallesi, 267-268sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -56 kabul)ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018/309 sayılı kararı ile onaylanan Harmancık, 3100 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ,

Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret -56 kabul)ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser –71 kabul)ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Doğancı Mevkii sınırlarında, 110 ada, 65 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Çayırlı Mahallesi, 1763 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6083 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 9562 ada, 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 889 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 130 ada, 7 parsel ve 305, 307 ve 730 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6117 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi, 786 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5962 ada, 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2084 ada, 11 ve 21 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 591 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 5 parsel ve 378 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3635 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 333 ada, 1 parsel, 334 ada, 1 parsel ve 336 ada, 1 parsele (Y:Konak Mahallesi, 331 ada, 14 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1863 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, İhsaniye (Barış) Mahallesi, 2182 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 16 ada, 139 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 359 ada, 126 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4089 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1349 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 354 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 471 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 533 ada, 3-4-5-14-16-17 parseller, 534 ada, 11 parsel, 535 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6185 ada, 11, 12 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 40 ve 42 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4682 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4227 ada, 30, 39 ve 40 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4668 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190 ada, 183 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4213 ada, 1 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 tarih ve 1517 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5546 ada, 7 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017 tarih ve 2465 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 217 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 4784 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5486  ada, 2-3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5610  ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1248 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1344 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım  İlçesi, Sinandede  Mahallesi, 4333/1-2 ve 4332/1-2-3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım  İlçesi, Millet  Mahallesi, 3064 ada 4-5-6-7-8 parsellere  ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Vatan  Mahallesi, 3974/4-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım  İlçesi, Erikli  Mahallesi, 2451  ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım  İlçesi, Siteler  Mahallesi, 1302 ada, 1-2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 579 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 631 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1945 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Mudanya İlçesi, Çağrışan  Mahallesi, 129 ada, 1,4 ve 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Mudanya İlçesi, Yalı Mahallesi, 1860 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1239 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1386-1387-1388-1389-1390-1391 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1929 ada, 5 parsel ve 1934 ada, 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3400 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 158 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2124 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4851 ada, 1, 2, 3 parseller ile 4852 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği İle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1268 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 331 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 337 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1847 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, 2178 ada, 1,2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2197 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1,2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1247 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1264 ada, 1-2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1326 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 571 ada, 2-3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 580 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1429 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1846 ada, 1,2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2186 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ataevler  Mahallesi, 1407 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974 ada, 30-31-32-33-34-35-57 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1283 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Beşevler  Mahallesi, 559 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 519 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer  İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1083 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 189 ada, 1, 2, 3, 4, 21, 22, 24, 26, 29, 33, 35 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1863 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3107 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 3787 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım İlçesi Değirmenlikızık Mahallesi 3787 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3787 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, 4784 ada, 12 sayılı parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

116-Başkanlık Makamı’nın, 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL 6 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 57 kabul)ile kabulüne,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

 

 

 

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kerim AKÇA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

25.04.2018 Tarihli Meclis