MECLİS TOPLANTILARI

19.04.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 NİSAN 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 49 uncu, 5 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.03.2018 tarih ve 209 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi-Mezit Mahallesi)” ile ilgili Kararı,

3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,

4-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kardeş Şehir İlişkileri ile ilgili yazısı,

5-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 30 ve 31 inci maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması   ile ilgili yazısı,

7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yunuseli Bulvarı’na Zeytin Dalı Harekatında Şehit olan Astsubay Göksu Şafak Şahin isminin verilmesi ile ilgili yazısı,

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi’ndeki Bağlaraltı Köprüsü’ne Şehit Polis Memuru Mehmet Orhan’ın isminin verilmesi ile ilgili yazısı,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Belediyesi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Alibey Mahallesi, 1843 ada, 81 parsel sayılı ve 2.600,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Ürün Toplama Merkezi yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5958 ada, 10 parsel sayılı ve 1.540,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hazine hissesinden payımıza düşen 7.44 m2’nin satın alınması ile ilgili yazısı,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

 

4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 32. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 8. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesinin cenaze ve defin hizmetlerinin daha sağlıklı ve daha hızlı yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Ömer HALİSDEMİR Parkı içinde bulunan 1 adet Büfenin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Elektronik Trafik Denetleme Sistemini kurmak ya da kurdurmak suretiyle işletme işinin BURULAŞ eliyle yapılması ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyespor Kulübü kullanımına verilen Fidyekızık Mahalle Konağı zemin katı ile ilgili raporu,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Yenişehir-İznik İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile ilgili raporu,

8-Ulaşım Komisyonu’nun, Vodafone Park’taki terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Hüseyin AKYÜZ isminin Bursa’da bulunan kavşaklardan birine verilmesi ile ilgili raporu,

9-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esasların güncellenmesi ile ilgili raporu,

10-Ulaşım Komisyonu’nun, Panayır Kavşağı ve Kavşak Geometrileri ile ilgili raporu,

11-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli Dağ Bölgelerindeki tarımcılarımızın kalkınmasını sağlamak için alternatif ürün bulunması yada alternatif tarım uygulamaları yapılması ile ilgili raporu,

12-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Gençlerimizi tarımsal faaliyetlere özendirmek ve üretimi arttırmaya yönelik yapılabilecek etkinlikler ile ilgili raporu,

13-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Su tüketiminin kontrolü ve su kaynaklarımızın, havzalarımızın, derelerimizin, göllerimizin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması ile ilgili raporu,

14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Elektro Manyetik Alanların (EMA) çevre kirliliği hakkında Bursa ölçeğinde koruyucu limitlerin belirlenmesi ve buna uygun düzenlemeler yapılması ile ilgili raporu,

15-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik Gölü kıyısında faaliyet gösteren Cargill Fabrikasının çevreye verdiği zarar ile ilgili müşterek raporu,

16-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, son yıllarda İznik’e gelen yabancı turist sayısındaki düşüş ile ilgili raporu,

17- Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm yapılırken yaşanan problemler ve genel çözüm yolları ile ilgili raporu,

18-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi’nin zemin haritalarının çıkartılması ile ilgili müşterek raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, MustafakemalpaşaBelediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 114 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 4 sayılı parselin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsel, 708 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle ve Akçalar Mahalleleri, Bursa Çevre Yolu İrfaniye Çıkışı Batısına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Fevziye Mahallesi, 106 ada, 28-32 parsellerin “Turizm Alanı’na (Kırsal Turizm Alanı)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7286 ada, 1 ve 6 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Yenice Mahallesi, 292 ada, 1,19,21,22,23,24,25 ve 27 parsellereilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabeyİlçesi, KaracaahmetMahallesi, 36 ada, 16,17,18 ve 45parsellereilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Çevre İmar Yolu projesinin iptal edilerek mevcut planlardan kaldırılmasına ilişkin 1/25000 -1/5000 - 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431/1, 1432/1, 1435/2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1273 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6083 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2, 4138/1 ada/parseller ile, 4211 adaya ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 ada, 1 sayılı parsele ve 796 ada 29 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, E:168 ada, 1 parsele (Y:168 ada 21 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada, 8-9 sayılı (Y:60 Sayılı) parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2191/1 ve 2194/2 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 374 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

Alinur AKTAŞ         

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

19.04.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 NİSAN 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 49 uncu, 5 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 22/03/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 28/03/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Encümen ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi; 

5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, Ercan BARUTÇUOĞLU, Berat ERTOPUZ, Yaşar KESKİN, Adnan ULUDAŞ,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Şükrü KÖSE, Kadir KAHRAMAN, Hasan BUDAK, Ahmet YILDIZ, Murat AVİNÇ, Akın POROY, Emrah KESKİNDEN,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Önder TANIR, Turgay YEL, Zehra SÖNMEZ, İsmail Hakkı KAVURMACI, Abdurrahman MANSUR, Turgay ERDEM, Mahmut GÖK,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Osman ŞAHİN, Sevil GÖKSEL ŞEN, İlhan KILIÇ, Mustafa ÖZDEMİR, Pelin SEVGİ, Ayhan ÖNAL,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Ekrem ÇOHADAR, Nedim BAYRAM, İsmail ÜLKER, Ramazan ASLAN, Hasan Sabri KAPOĞLU, Dündar KOYTÜRK, İhsan BİLGİLİ,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Atilla ÖDÜNÇ, Hasan BUDAK, Asuman AKÇAY SAKALLI, Aydın ÇIKIKÇI, Emir KANTUR, Lütfü GÜNENÇ, Ayhan ÖNAL,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Fatih CELEN, Bayram ŞAHİN, Turgay PEKER, Yasin ŞENER, Sermet YENİDÜNYA, Nilgün BERK, Emrah KESKİNDEN,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Nedim BAYRAM, Hasan Hüseyin TEMEL, Bekir AYDIN, Ramazan ASLAN, Kadir KAHRAMAN, Dündar KOYUTÜRK, Sabri ZÜMRE,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Mukaddes SERİM, Emir KANTUR, Aydın ÇIKIKÇI, Asuman AKÇAY SAKALLI, Gamze KAYABAŞ, Nuri Gürhan ACAR,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Engelliler Komisyonu’na;  Mukaddes SERİM, Süleyman CANDAR, Kerim AKÇA, Osman ŞAHİN, İlhami AYDIN, Erdal AKTUĞ, İhsan BİLGİLİ,

   Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Ercan BARUTÇUOĞLU, Haydar Ali ASLAN, Murat AVİNÇ, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Engin TAŞDEMİR, Mesut BEDEL,

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Gülşen USLU, Abdülkadir KARLIK, Fatih PULAT, Nihal GÖKTEN, Can KOKUDAL, Recep ÇOHAN, Nuri Gürhan ACAR seçilmişlerdir,

           

3-Başkanlık Makamı’nın, 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.03.2018 tarih ve 209 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (İnegöl İlçesi-Mezit Mahallesi)” ile ilgili Kararının Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kardeş Şehir İlişkileri ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

 

7-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 30 ve 31 inci maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması   ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yunuseli Bulvarı’na Zeytin Dalı Harekatında Şehit olan Astsubay Göksu Şafak Şahin isminin verilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi’ndeki Bağlaraltı Köprüsü’ne Şehit Polis Memuru Mehmet Orhan’ın isminin verilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Belediyesi adına kayıtlı, İnegöl İlçesi, Alibey Mahallesi, 1843 ada, 81 parsel sayılı ve 2.600,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Ürün Toplama Merkezi yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5958 ada, 10 parsel sayılı ve 1.540,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hazine hissesinden payımıza düşen 7.44 m2’nin satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 32. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 8. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesinin cenaze ve defin hizmetlerinin daha sağlıklı ve daha hızlı yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Ömer HALİSDEMİR Parkı içinde bulunan 1 adet Büfenin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 83 kabul)  ile kabulüne,

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Elektronik Trafik Denetleme Sistemini kurmak ya da kurdurmak suretiyle işletme işinin BURULAŞ eliyle yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 92 kabul)  ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyespor Kulübü kullanımına verilen Fidyekızık Mahalle Konağı zemin katı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Yenişehir-İznik İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Ulaşım Komisyonu’nun, Vodafone Park’taki terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Hüseyin AKYÜZ isminin Bursa’da bulunan kavşaklardan birine verilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

22-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esasların güncellenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Ulaşım Komisyonu’nun, Panayır Kavşağı ve Kavşak Geometrileri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli Dağ Bölgelerindeki tarımcılarımızın kalkınmasını sağlamak için alternatif ürün bulunması yada alternatif tarım uygulamaları yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Gençlerimizi tarımsal faaliyetlere özendirmek ve üretimi arttırmaya yönelik yapılabilecek etkinlikler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Su tüketiminin kontrolü ve su kaynaklarımızın, havzalarımızın, derelerimizin, göllerimizin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na iadesine,

 

 

27-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Elektro Manyetik Alanların (EMA) çevre kirliliği hakkında Bursa ölçeğinde koruyucu limitlerin belirlenmesi ve buna uygun düzenlemeler yapılması ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na iadesine,

28-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik Gölü kıyısında faaliyet gösteren Cargill Fabrikasının çevreye verdiği zarar ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

29-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, son yıllarda İznik’e gelen yabancı turist sayısındaki düşüş ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30- Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm yapılırken yaşanan problemler ve genel çözüm yolları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi’nin zemin haritalarının çıkartılması ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

 

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 68 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 183 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 68 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 185 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 88 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 186 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 88 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 187 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 88 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 189 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 75 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 194 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - 85 kabul) ile uygun olduğuna,

 

 

 

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 196 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 78 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye  Meclisi’nin  “Uygun  Bulunmayan  Kararlar içinde 12. sırada  yer  alan 07.03.2018 tarih ve 191 sayılı Meclis Kararının” tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.03.2018 tarih ve 102 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 68 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya  Belediye  Meclisi’nin  “Uygun  Bulunan   Kararlar    içinde  2.  sırada  yer   alan 02.03.2018 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararının” tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne, 

Mudanya  Belediye  Meclisi’nin  “Uygun  Bulunan   Kararlar    içinde  3.  sırada  yer   alan 07.04.2018 tarih ve 121 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – 85 kabul)  ile uygun olduğuna,

Mudanya  Belediye  Meclisi’nin  “Değiştirilerek Uygun  Bulunan   Kararlar    içinde  4.  sırada  yer alan 02.03.2018 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararının” Mudanya Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan ekli plan değişikliğinin uygun olduğu şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 84 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna,  

Mudanya  Belediye  Meclisi’nin  “Belediyesine İade Edilen  Kararlar    içinde  6.  sırada  yer alan 06.10.2017 tarih ve 270 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu plan değişikliğinin  “Yeşil Alan” azaltmayacak şekilde tekrar değerlendirilmek üzere mevcudun oyçokluğu ile (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – 85 kabul)  Belediyesine iadesine ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 13.03.2018 tarih ve 85 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 82 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.01.2017 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR 9 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 68 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, MustafakemalpaşaBelediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 114 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 4 sayılı parselin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsel, 708 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle ve Akçalar Mahalleleri, Bursa Çevre Yolu İrfaniye Çıkışı Batısına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Fevziye Mahallesi, 106 ada, 28-32 parsellerin “Turizm Alanı’na (Kırsal Turizm Alanı)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7286 ada, 1 ve 6 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Yenice Mahallesi, 292 ada, 1,19,21,22,23,24,25 ve 27 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, 36 ada, 16,17,18 ve 45parsellereilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Çevre İmar Yolu projesinin iptal edilerek mevcut planlardan kaldırılmasına ilişkin 1/25000 -1/5000 - 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431/1, 1432/1, 1435/2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1273 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6083 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2, 4138/1 ada/parseller ile, 4211 adaya ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 ada, 1 sayılı parsele ve 796 ada 29 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, E:168 ada, 1 parsele (Y:168 ada 21 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 8-9 sayılı (Y:60 Sayılı) parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2191/1 ve 2194/2 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 374 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 16.04.2018 tarih ve 94139169-301.01-E.75531 sayılı yazısı) “Kadro İptal/İhdas” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akaryakıt İşletmesi’nin  ana  sözleşmesinde değişiklik  yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H22d01d1d pafta, 142 ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 17.04.2018 tarih ve 21074527-301.01-E.76371 sayılı yazısı) “Yol Harcamalarına Katılma Payı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4352 ada, 12 parsel sayılı, 1.440,12 m2 yüzölçümlü Kocaahmet Katlı Otoparkının Satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5310 ada, 3 parselde bulunan eski Bursa Vergi Dairesi Binasının üst katının müze olarak ve otoparkın ise müze resmi araçları tarafından kullanılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 1725 parsel sayılı, 9.600,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın Satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4B pafta, 3787 ada, 11 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, 5521 ada, 1 parsel sayılı ve 1.474,19 m2 yüzölçümlü Nalbantoğlu Katlı Otoparkının Satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2765 ada, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Plan değişikliği taleplerinde işlem ücreti alınmasına yönelik ‘Başvuru ve Tadilat Ücreti’ tarifelerinin şartlarının ve usullerinin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesindeki dolgu alanı Tır Otoparkı ve Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 52 sayılı parseldeki Helikopter Pist Alanının BURBAK’a tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi 2547 ada, 8 parselde 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.04.2018 tarih ve  56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi kıyısında ‘Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi, 4408 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan Belediye Meclisi’nin, 03.10.2017 tarih ve 2017/72 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 7762 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1429 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21B24C ve H21B25D paftalar, 6346 ada, 1 ve 2 parselde hazırlanan 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4D pafta, 717 ada, 2 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2, 4138/1 ada/parseller, 4211 ada/park parseli, 2613 ada/1 parsel, 4207 ada/8 parsel ve kuzeybatısındaki alan, 6668 ada/1 parsel ve güneydoğusundaki park tescilli parsellerde 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 142 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 ve 78 parsellerde hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 204 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 5 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 123 ada, 8 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.04.2018-11.04.2018 tarih, 2018-92, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 sayılı ‘Plan değişikli’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.04.2018 tarih, 414, 415, 416, 417 sayılı Meclis Kararları ile 09.04.2018 tarih, 462, 464, 465, 466, 467, 468 sayılı ‘Plan değişikli’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Gürsu ve Kestel İlçelerinin ovalarını besleyen akarsu derelerinden biri olan Mandıras Deresi hakkındaki şikayetler” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.04.2018 tarih, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,156 sayılı Meclis Kararları ile 10.10.2018 tarih, 191, 192, 193 sayılı ‘Plan değişikli’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 37 ada, 100 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 243 ada, 45,58 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 98 ada, 88 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik  İlçesi, Suriçi Yerleşim Bölgesi ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi, 3396 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 10-11-12-13-14-16-17-18-39-29-36-38-40-41-42 parsellerde Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği, Yıldırım Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Davutkadı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Bursa İli için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına yoğunluk hesaplarına ilişkin Plan Notu ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, H21C02B3C pafta, 5486 ada, 5 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Görükle Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4D pafta, 720 ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 2 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 383 ve   384  parsellere   yönelik  hazırlanan  1/1000   ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 383 ve   384  parsellere   yönelik  hazırlanan  1/5000   ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1  parselde   hazırlanan  1/5000   ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 ada, 1  parselde   hazırlanan  1/1000   ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1  parselde   hazırlanan  1/1000   ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada, 1  parselde   hazırlanan  1/5000   ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada, 2  parselde  hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada, 5  parselde  hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2  ve  3   parsellerde  hazırlanan  1/5000   ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2  ve  3   parsellerde  hazırlanan  1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Planı  değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1  parselde  hazırlanan  1/5000   ölçekli  Nazım İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1  parselde  hazırlanan  1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Planı  değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7  parselde  hazırlanan  1/5000   ölçekli  Nazım İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7  parselde  hazırlanan  1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Mustafakemalpaşa  İlçesi,  Atariye  Mahallesi, 2830a pafta, 133 ada, 104 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar  Planı  değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Fethiye Mahallesi, H21c05d2b pafta, 1329 ada, 8  parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Karacabey İlçesi,  Sırabademler Mahallesi, 67 pafta, 247 ada, 37-38-39  parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Beşevler Mahallesi, H21C05C4C pafta,  375 ada,  3  parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4B pafta,  364 ada, 2  parselde   kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta,  580 ada, 4  parselde   kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada,   271  parselde   hazırlanan 1/5000   ölçekli Nazım  İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer   İlçesi,  Ataevler   Mahallesi,   H21C05D2C pafta, 1210 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı  değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Beşevler  Mahallesi,   H21C05D3A pafta, 570  ada, 1 ve 571 ada, 4 (yeni  570 ada, 7 parsel) parsellerde kayıtlı taşınmazlar  için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Beşevler  Mahallesi,   H21C05D4B pafta, 610  ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  İhsaniye  Mahallesi,   H21C05B4C pafta, 1946 ada, 2  parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Beşevler  Mahallesi,   H21C05C4A pafta, 410 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Akçalar  Mahallesi,   H21C06A4D pafta, 160 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer   İlçesi,   İhsaniye  Mahallesi,   H21C05C1C pafta, 2127 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Özlüce  Mahallesi,  H21C04A4B pafta, 4851 ada, 1-2-3, 4852 ada, 1-2-3-4-6-7 parsellerde kayıtlı   taşınmazlar   için   hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi   İlçesi,   Hüdavendigar   Mahallesi, H22D01D4C pafta, 4668 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için  hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar   Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Yıldırım   İlçesi,   75.  Yıl  Mahallesi,  H22D08B3B pafta, 4214 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar   Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Mudanya  İlçesi,  Burgaz  Mahallesi,   H21B14C4C pafta, 2117 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar   Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Yıldırım  İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4A-4B pafta, 3787 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar   Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Yıldırım  İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4B pafta, 3787 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar   Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 0 ada, 86-87-88 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan İmar   Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1363 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan  İmar   Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1827 ada, 5-6-7-8-17-18  parsellere ilişkin hazırlanan  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.11.2016 tarih ve 145 sayılı Meclis Kararı, 03.01.2018 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile 04.04.2018 tarih ve 47-48 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği  “Keles Belediye Meclisi’nin, 02.04.2018 tarih ve 22 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, Y:1944 (E.752) ada, Y:1 ada, (E:1) parselin ‘100 kişi/ha Yoğunluklu Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği (Fen İşleri  Dairesi Başkanlığı’nın, 19.04.2018 tarih ve 67947882-301.01-E.78486 sayılı yazısı) “İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde yapılan tamamlayıcı Tıp Merkezinin bahçe ve çevre düzenleme işlerinin yapılması amacı ile Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 381 ada, 147 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 108 ada, 4-5-12 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan ULUDAŞ ve Abdurrahman MANSUR’un verdiği  “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 parselde daha önce alınan Kentsel Dönüşüm Kararının yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

 

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “İmar Plan değişikliği müracaatları için harç tespiti” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “BUSKİ tarifesinde camiiler hakkında düzenleme yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 10.04.2018 tarih ve 28 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 279 ada, 53 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun  verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04.04.2018 tarih ve 107-108-109-110-112-113 sayılı Meclis Kararları ile 09.04.2018 tarih ve 124-125-128 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in  verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.04.2018 tarih ve 41-42-43-44 sayılı Meclis Kararları ile 09.04.2018 tarih ve 59 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in  verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 09.04.2018 tarih ve 58 sayılı ‘Ek Ödenek’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK ve Kerim AKÇA’nın  verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 244 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Adnan ULUDAŞ’ın  verdiği “Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 182 ada, 14 parsel  ile ilgili  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN ve Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Yenimahalle, H22D10A2D pafta, 634,635,636,637,638 adalarda 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN ve Önder TANIR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin,  02.04.2018 tarih ve 66,68,69,70,71 ve 72 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 06.04.2018 tarih ve 59-60-61-63 sayılı Meclis Kararları ile 11.04.2018 tarih ve 75-76 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN, Hüsnü DOĞRUOĞLU ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN, Hüsnü DOĞRUOĞLU ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir Biberinin markalaşması ve biber üretimi yapan çiftçilerimizin karşılaştığı sorunlar” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN, Hüsnü DOĞRUOĞLU ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir İlçesi’ndeki tarihi, kültürel ve doğal turizm bölgelerine gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırma”  ile ilgili yazılı önergesinin Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN, Hüsnü DOĞRUOĞLU ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Yenişehir İlçesi’nde kapalı durumdaki sokak çeşmeleri”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, İsmail KARAMAN, Adnan AKIN, Hüsnü DOĞRUOĞLU ve Avni Çimen ERİN’İN verdiği “Yenişehir İlçesi 100. Yıl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2018 tarih ve 263-264-265-266-267-268-269-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı sınırları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği   (Bursa Kent Konseyi’nin, 19.04.2018 tarih ve 2018/078 sayılı yazısı) “Bursa Kent Konseyi’nin ‘Bursa Kadınları Konuşuyor’ Çalıştayı’nın görüşleri hakkındaki rapor” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada/2 ve 3318 ada, 7 parsellerde 1/5000-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2728 ada, 178 parselde 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5948 ada, 5 parselde 1/5000-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

 

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

19.04.2018 Tarihli Meclis