MECLİS TOPLANTILARI

28.03.2018 Tarihli Meclis Gündemi

    

28.03.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28 MART 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 48 inci, 5 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının  2.  Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 2018/22 Esas, 2018/28 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Boyalıca Mahallesi,142 ada, 52 sayılı parselde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ‘Ürün Toplama Merkezi’nin İznik Belediyesi’ne bila bedel devri ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 69 kabul)  ile kabulüne

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir sınırlarımız içerisinde İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde Resmi Kamu Kurum Kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi, 253 ada, 17 sayılı parselin RTİ alanına isabet eden kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Demirtaş sulama tesisi rehabilitasyonu için DSİ tarafından Demirtaş Sulama Birliği’nden talep edilen, %10’luk katılım payının Büyükşehir Belediyesince karşılanması ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Raporun;Demirtaş Sulama Tesisi rehabilitasyonu için DSİ’ince Demirtaş Sulama Birliği’nden talep edilen,  % 10’luk katılım payının, Sulama Tesisi kullanıma başladığında Demirtaş Sulama Birliği’nce Belediyemize uygun taksitlerle  geri ödenmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması” ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada, 2 parsel sayılı, 2.538,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale usulü ile satılması, elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 59 kabul)  ile kabulüne,   

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 2 parsel sayılı, 17.783,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan 235/2400 hissesinin (1.741,25 m2) ihale usulü ile satılması, elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 59 kabul)  ile kabulüne,   

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi Oylat İşletme sınırları dahilinde bulunan Oylat Kaplıca A tipi mesire yerinin işletmeye verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ödeneklerin kullanılması ve aktarma ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Karayolları tarafından imalatı yapılan Mesudiye Altgeçidi inşaatı kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Ana Arter listesinde yer alan, Mesudiye Caddesi ve İnegöl Caddesi üzerinde yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi Meclis Kararı’na istinaden Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 122 ada, 296 parsel sayılı taşınmazın Gençlik Kampı yapılması ve inşaatına 2 (iki) yıl süre içerisinde başlanılması şartıyla Belediyemiz tasarrufuna alınması ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 4127 ada, 1 ve 2 parsellerde Nilüfer Vadisi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında bulunan Sosyal Donatı Alanları’nın ( 7 adet Büfe, 4 adet Kafeterya, 4 adet WC ve 2 adet Bisiklet Evi, 2 adet Mini Tren Gişesinin ve Spor Alanları’nın) BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret –65 kabul)  ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın sermaye artışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Hukuk Komisyonu’nun, Somali Cumhuriyeti Galkayo Belediyesi ile İşbirliği ve Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

   21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 ret – 59 kabul)  ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey  Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red –65 kabul)  ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Yunuseli Mahallesi muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi, Dürdane Deresi Güzergâhına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2605 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 1-2-3-4-5-6-21-23-24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli 17 İlçedeki Tüm Uygulama İmar Planlarında; Bitişik Bloklarda Maksimum Bina Cephesi, Su Basman Kotu, Kat Sayısı Tespiti, Kat İçi Yükseklikleri vb. İmar Uygulamalarına İlişkin Plan Notu değişikliği talebi ile ilgili Raporun; “Tüm yapılaşma nizamlarında (ayrık-bitişik-blok) otopark yapılması durumunda subasman kotu +3.00 metreye kadar kaldırılabilir.” ifadesinin “Tüm yapılaşma nizamlarında (ayrık-bitişik-blok) otopark yapılması durumunda subasman kotu +2.50 metreye kadar kaldırılabilir ve amacı dışında kullanılamaz” şeklinde düzeltilerek;  oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5761 ada, 2-3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 red – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 red – 62 kabul) ile kabulüne,  

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1275 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşever Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24.01.2018/243 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan değişikliği ile 1/100000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Plan Notu değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4594 ada, 9 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Raporun; “Onaylı Nazım İmar Planı’nda Az Yoğunlukta Konut Alanında kalan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4594 ada, 9 parselin ‘Eğitim Alanı’na alınmaması şartıyla” şeklinde ilavesiyle; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 red – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 red – 52 kabul) ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 7 sayılı parsel ve 2172 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2179 ada, 1 sayılı parsel Ticaret+Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2179 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan notları hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/100000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Plan Notu değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/706 E.-2017/1999 K. sayılı ve 27/12/2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 red – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 red – 52 kabul)  ile kabulüne,         

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, H22A13D/2D, 2C, 3A, 3B ve H22A13C/1D, 4A paftalarda yer alan kırsal yerleşim alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1064 ada, 1 parsel ve 1076 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 170 ada, 11 parselin “Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1322 ada, 2 parsel, 1923 ada, 3 parsel, 1934 ada, 1 parselin “Spor Tesis Alanı ve Park ve Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 1293 ada, 7 parselin “Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1104 ada, 1-3-5 parsellerin “Park Alanı”na, 1086 adanın  güneybatısının “Az Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 212 ada, 6-7 parseller, 213 ada, 4 parsel, 372 ada, 4 parsel, 599 ada, 2 parselin “Gelişme Konut Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Park ve Yeşil Alanı ve Yol Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, 301 ada, 6-12, 302/7,8,9,10,11,12,13, 323/3,4,5,21,23,24,53,60,66,67 ve 341/1-26 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 gün ve 3906 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215 ve 1216 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE 7 red – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 red – 52 kabul)  ile kabulüne,         

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada ve 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 red – 59 kabul)  ile kabulüne,       

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.12.2017/3902 sayılı kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi, Göktepe Turizm Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı talebi doğrultusunda, Harmancık İlçesi, 282 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, 193 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 7271 ada, 64 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 701 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1348 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1382 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2170 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2131 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 551 ada, 48 parsele (Eski 551/15) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5549 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5605 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5748 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3794 ada, 1 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1289 ada, 1 parsele ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer ilçesi, Ataevler Mahallesi,  1322 ada, 5 parsele ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 584 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi 331 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1293 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2186 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 10554 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1404 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396/1 (yeni 1396/2) ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 389 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017/2385 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5610/2 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1596 E. sayılı 26.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1881 Esas sayılı, 25.12.2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 383-384 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1778 Esas sayılı, 26.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017/208 sayılı Kararıyla onaylanan Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 359 ada, 126 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/929 E. sayılı 27.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 2955 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye (Barış) Mahallesi, 2182 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1751 E. sayı ve 20.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 3005 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 333 ada 1 parsel, 334 ada, 1 parsel ve 336 ada, 1 sayılı (Yeni: Konak Mahallesi, 331 ada, 14 parsel) parsele ilişkin İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1746 E. sayı ve 18.01.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada 8 ve 9 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı emsal artışı olarak hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017 tarih ve 1550 sayılı Kararı ile onaylanan İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1299 E. sayılı ve 22.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25.07.2017 tarih ve 2382 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 02.02.2018 tarih ve 2017/1896 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1979 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 570 ada, 1 ve 571 ada, 4 parsele ilişkin İmar Planı değişiklikleri hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin, 2017/1691 E. Sayı ve 30.01.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/1981 sayılı Kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4668/2 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1705 E. sayılı, 30.01.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/3012 sayılı Kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6185/11-12-13 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2018/114 E. sayılı, 01.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3014 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 5 parsel, 378 ada, 6 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1694 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği - 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2899 sayılı Kararı ile kesinleşen Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine  ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3018 sayılı Kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6083 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/2001 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 331/8 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1701 E. sayılı 26.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/1993 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2197/1 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1624 E. sayılı 30.01.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2913 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 579 ada, 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 06.02.2018 tarih, 2018/109 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2017/832 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1210 ada, 4 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 30.01.2018 tarih, 2017/1001 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1938 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3500 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ve Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2957 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1083 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

116-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3007 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1946 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

117-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2953 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1846 ada, 1, 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

118-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2970 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Esentepe Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

119-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2994 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1847/1 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1884 E. sayılı ve 26.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/189 E. sayılı ve 22.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

120-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2984 sayılı Kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4851 ada, 1, 2, 3 parseller ile 4852 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1862 E. sayılı ve 06.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

121-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 tarih ve 3891 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 29 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

122-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2888 sayılı Kararı ile onaylanan Keles İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

123-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017/1616 sayılı Kararı ile onaylanan Keles İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

124-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017/1509 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

125-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017/1345 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

126-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1248 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

127-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017/2127 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

128-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016/1845 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa  İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

129-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016/560 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

130-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2017/1344 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa  İlçesi plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

131-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 470 sayılı 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

132-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 tarih ve 1731 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

133-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 2427 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin imar hattının kadastro sınırına uygun haline getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

134-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1405 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (İYİ Parti; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 6 çekimser – 69 kabul)  ile kabulüne,   

     135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

 

 

Abdülkadir KARLIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ıns özlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

28.03.2018 Tarihli Meclis