MECLİS TOPLANTILARI

22.03.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 MART 2018 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 48 inci, 5 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü kurulması ile ilgili yazısı,

            2-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, “Kozadan İpeğe, İlmekten Emeğe, Bir Alın Teri Yolculuğu: Bursa İpeği” başlıklı proje kapsamında BEBKA ile İşbirliği Protokolü imzalanması için  Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,   

3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Arabayatağı Yerleşkesinde bulunan, 112 Acil Çağrı Merkezi İdari Binası’nın güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği arasında hizmet protokolünün imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

4-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,

5-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin Geçici Hükümler 22. maddesinin d fıkrasında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

6-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

7-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 8. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı, Doğu Yakın Çevre Yolu üzerinde yapılması planlanan üstgeçidin yapılacağı yerde bulunan enerji hatlarının deplase edilmesi amacıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

9-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4441 ada, 1 parselde yer alan Mizanoğlu Mescidi’nin Alican İpek-Nursim Tekstil Sanayi tarafından yapılması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561 ada, 12 parsel sayılı ve 56.01 m2 yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 632 nolu parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1852 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1853 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlemelerine karşı açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/438 E. ve 09.02.2018 tarihli “dava konusu işlemlerin İPTALİNE” kararı ile ilgili yazısı,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. ve 28.12.2017 tarihli “dava konusu işlemin İPTALİNE” kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi’nde bulunan Adliye Katlı Otoparkının Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi, Yayçeken Sokak üzerinde bulunan ve mülkiyeti BURBAK A.Ş’ye ait Bursa Evi ile karşılıklı takas edilmesi ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi’ne MOBESE Sistemi Kurulması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi yardım yapılması ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, H22D05D3D pafta, 165 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa sınırları içinde otoparkların çözümü ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından pansiyon olarak kullanılan binanın dış cephe mantolamasının ve yangın merdiveninin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Önder İmam Hatipliler Derneği ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili raporu,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği üyeliği ile ilgili raporu,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçe sınırlarında bulunan Katı Atıkların Yenikent Katı Atık Depolama Alanı’na naklinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve ödenmesi ile ilgili raporu,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi kullanımında olan Köprülü Kavşak, Bat-Çık Kavşak ve Yaya Üstgeçitlerindeki alınlıkların reklam amaçlı alanların kullanımının Kültür A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili raporu,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mudanya Orman İşletme Şefliği Bölgesi’nde kalan Güzelyalı C Tipi Mesire Yerindeki Sosyal Donatı Alanlarının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parselin satışı, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı, trampa, kiraya verme vb. yöntemlerle ihale usul ve esaslarını belirlemek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde şehrin muhtelif yerlerinde uygunsuzlukların düzeltilmesi ve Kent Estetiği çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar ile ilgili raporu,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 adet Futbol Sahası ve 1 adet Spor İhtiyaç Biriminin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,

14-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 16.01.2018 tarih ve 59 sayılı “Dördüncü Kaynak ve Sinanpınarı Su Kaynakları İhale” hakkındaki kararı ile ilgili müşterek raporu,

15-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 23.01.2018 tarih ve 83 sayılı “Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, Gölçukuru Mevkii Y.688869-X:4444869 Koordinatlarındaki Kaynak Suyu” hakkındaki kararı ile ilgili müşterek raporu,

16-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Ekosistem Geçişleri ile ilgili müşterek raporu,

17-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İpekböcekçiliğini canlandırmak için çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporu,

18-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Akarca,Kömürcükadı, Şapçı ve Buhariye Köylerini içine alan altın arama sondaj çalışmaları ile ilgili raporu,

19-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Batı Atıksu, NOSAB ve Organize Sanayi Bölgesi arıtmalarından gelen koku sorunu ile Atıksu Çamur Yakma Tesisi’nin incelenmesi ile ilgili raporu,

20-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeylerinin arttırılması ve alternatif tarım uygulamalarına yönlendirilmesi amacıyla mantar yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapılması ile ilgili raporu,

21-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi İlçelerinde zeytin üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar ile ilgili raporu,

22-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa’da Sosyal Tesislerden birine ismini yad etmek ve yaşatmak amacıyla “Muhsin YAZICIOĞLU” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

23-Ulaşım Komisyonu’nun, Zeytin Dalı Harekatı ve Aziz Şehitlerimize ithafen uygun görülecek bir caddeye “Zeytin Dalı” adının verilmesi ile ilgili raporu,

24-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

25-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama (AYKOME) Yönetmeliği’nin 27.8 maddesinde değişiklik yapılması  ile ilgili müşterek raporu,

26-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Son yıllarda İznik’e gelen yabancı turist sayısındaki düşüş ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 6660 ada, 5,6,7,9 ve 10 parsellere plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 11510 ada, 1 parsele (eski 7410/1-2, 7396/1, 7406/1 ada/parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 2 parsel, 810 ada, 1-2 parseller ve 821 ada, 2-3-4-5 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2763 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Hisar Mahalleleri, muhtelif ada, parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Muhtelif alanlarda Kentsel Dönüşüm amaçlı İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 öçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5444/2 ve 5445/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5317 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, DramaMahallesi, 233 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabeyİlçesi, Sırabademler Mahallesi, 256 ada, 364 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabeyİlçesi, NasrettinMahallesi, 305 ada, 8-9-21-22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, CanbalıMahallesi, 347 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabeyİlçesi, RunguçpaşaMahallesi, 833 ada, 10 parseleilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1917 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ’ne ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2987 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi, 3635 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1974 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4624 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1996 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ait 1/1000 öçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2964 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2178 ada, 1-2 parseller ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017/2444 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5415/1 ve 5416/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2017/1902 E. Sayılı 06.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 631 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2017 tarih, 2017/1888 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1991 sayılı kararıylaonaylanan,Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 580 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1183 E. Sayılı, 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1702 E. Sayılı Kararı ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1995 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2922 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017 tarih ve 1563 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1976 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 519 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 2007 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkinBursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 21.50 mt lik Ali Durmaz Caddesine ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b20d pafta, 1075 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, Eski:556, 557 (Yeni:1637) parseller kapsamında onaylanan 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2007/1798 E. sayılı Kararı ile ilgili raporu,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 10-11-12-13-14-16-17-18-39-29-36-38-40-41-42 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173/7, 2172/2-3 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2179/1 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer  Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5748/10 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5549/3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194/1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402/1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731/1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715/1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 701 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 7252 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

79İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1289 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1348 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 4 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396 ada, 2 parsel (eski 1396 ada 1 parsel) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 4784 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 3794 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 1252 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 707 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2131 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1943 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 2 parsel ve 1433 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2186 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 584 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 10554 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1193 ada, 34 parsele ait 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

Alinur AKTAŞ       

  Büyükşehir Belediye Başkanı

22.03.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22 MART 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 48 inci, 5 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 15/02/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 tarih ve 319 sayılı “Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, 129 ada, 1-4-7 parsel ve 134 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Plan değişikliğinin ada bazında olması için parselin güneyindeki kaldırılan 7 metrelik yolun planlara tekrar işlenmesi,

Ayrıca Ticaret+Konut lejantı bulunduğundan dolayı ticaret oranı %20’ye kadar olabilir plan notunun ilave edilmesi”nin iptal edilmesi şeklinde düzeltilerek; raporun geldiği şekliyle uygun olduğunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret – 66 kabul) ile kabulüne,   

21/02/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü kurulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, “Kozadan İpeğe, İlmekten Emeğe, Bir Alın Teri Yolculuğu: Bursa İpeği” başlıklı proje kapsamında BEBKA ile İşbirliği Protokolü imzalanması için  Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Arabayatağı Yerleşkesinde bulunan, 112 Acil Çağrı Merkezi İdari Binası’nın güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği arasında hizmet protokolünün imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; “112 Acil Çağrı Merkezi İdari Binasının güvenliğinin 3 ay süre ile geçici olarak Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

5-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

6-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin Geçici Hükümler 22. maddesinin d fıkrasında değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

7-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

8-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 8. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı, Doğu Yakın Çevre Yolu üzerinde yapılması planlanan üstgeçidin yapılacağı yerde bulunan enerji hatlarının deplase edilmesi amacıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4441 ada, 1 parselde yer alan Mizanoğlu Mescidi’nin Alican İpek-Nursim Tekstil Sanayi tarafından yapılması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561 ada, 12 parsel sayılı ve 56.01 m2 yüzölçümlü taşınmazın Osmangazi Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 632 nolu parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1852 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1853 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlemelerine karşı açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/438 E. ve 09.02.2018 tarihli “dava konusu işlemlerin İPTALİNE” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. ve 28.12.2017 tarihli “dava konusu işlemin İPTALİNE” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi’nde bulunan Adliye Katlı Otoparkının Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi, Yayçeken Sokak üzerinde bulunan ve mülkiyeti BURBAK A.Ş’ye ait Bursa Evi ile karşılıklı takas edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi’ne MOBESE Sistemi Kurulması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi yardım yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, H22D05D3D pafta, 165 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa sınırları içinde otoparkların çözümü ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından pansiyon olarak kullanılan binanın dış cephe mantolamasının ve yangın merdiveninin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Önder İmam Hatipliler Derneği ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği üyeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçe sınırlarında bulunan Katı Atıkların Yenikent Katı Atık Depolama Alanı’na naklinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve ödenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi kullanımında olan Köprülü Kavşak, Bat-Çık Kavşak ve Yaya Üstgeçitlerindeki alınlıkların reklam amaçlı alanların kullanımının Kültür A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili raporunun; “1-Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne uyulması,

2-Belediye tadilat, yenileme, iyileştirme gibi nedenlerle gerekli gördüğü taktirde ekli listedeki kavşaklarda değişiklik yapabilir cümlesinin ilave edilmesi, 

3-Karayolları Trafik Kanunu’na uyularak yapılması, bu Kanun’a muhalif uygulama yapılmaması” şeklinde ilavesiyle; oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 79 kabul) ile kabulüne,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mudanya Orman İşletme Şefliği Bölgesi’nde kalan Güzelyalı C Tipi Mesire Yerindeki Sosyal Donatı Alanlarının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parselin satışı, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı, trampa, kiraya verme vb. yöntemlerle ihale usul ve esaslarını belirlemek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde şehrin muhtelif yerlerinde uygunsuzlukların düzeltilmesi ve Kent Estetiği çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 adet Futbol Sahası ve 1 adet Spor İhtiyaç Biriminin Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporunun; Rapora; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2014 tarih ve 1279 sayılı Meclis Kararının içinde yer alan 1 adet futbol sahası (Ampute Futbol Sahası) ile 1 adet Spor İhtiyaç Biriminin Belediye spora olan tahsisinin iptal edilmesi” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 16.01.2018 tarih ve 59 sayılı “Dördüncü Kaynak ve Sinanpınarı Su Kaynakları İhale” hakkındaki kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 23.01.2018 tarih ve 83 sayılı “Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, Gölçukuru Mevkii Y.688869-X:4444869 Koordinatlarındaki Kaynak Suyu” hakkındaki kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Ekosistem Geçişleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Çevre ve Sağlık-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İpekböcekçiliğini canlandırmak için çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Akarca,Kömürcükadı, Şapçı ve Buhariye Köylerini içine alan altın arama sondaj çalışmaları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Batı Atıksu, NOSAB ve Organize Sanayi Bölgesi arıtmalarından gelen koku sorunu ile Atıksu Çamur Yakma Tesisi’nin incelenmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile kabulüne,

34-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeylerinin arttırılması ve alternatif tarım uygulamalarına yönlendirilmesi amacıyla mantar yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi İlçelerinde zeytin üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa’da Sosyal Tesislerden birine ismini yad etmek ve yaşatmak amacıyla “Muhsin YAZICIOĞLU” isminin verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile kabulüne,

37-Ulaşım Komisyonu’nun, Zeytin Dalı Harekatı ve Aziz Şehitlerimize ithafen uygun görülecek bir caddeye “Zeytin Dalı” adının verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama (AYKOME) Yönetmeliği’nin 27.8 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Son yıllarda İznik’e gelen yabancı turist sayısındaki düşüş ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 100 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 101 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret - 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 107 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 80 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 72 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 112 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan  07.02.2018 tarih ve 113 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere İlçe Belediyesi’ne iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret - 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 116 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 72 kabul)  ile uygun olduğuna,

  

 

 

 Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararında” plan notlarında yer alan 3. ve 4. maddenin kaldırılması şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan  12.02.2018 tarih ve 221 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile uygun olmadığına; şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 12.02.2018/219 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - 78 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 14.02.2018 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 80 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 14.02.2018 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 71 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.02.2018 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.02.2018 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile uygun olduğuna,

Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.02.2018 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)  ile uygun olduğuna,

Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan  06.02.2018 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – 79 kabul)  ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 6660 ada, 5,6,7,9 ve 10 parsellere plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 11510 ada, 1 parsele (eski 7410/1-2, 7396/1, 7406/1 ada/parseller) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 2 parsel, 810 ada, 1-2 parseller ve 821 ada, 2-3-4-5 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2763 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun;ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Hisar Mahalleleri, muhtelif ada, parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun

 

 

 

 

Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 64 kabul)ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Muhtelif alanlarda Kentsel Dönüşüm amaçlı İmar Planı değişikliği talepleri ile raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 öçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5444/2 ve 5445/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5317 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Drama  Mahallesi, 233 ada, 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabeyİlçesi, Sırabademler Mahallesi, 256 ada, 364 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey  İlçesi, Nasrettin   Mahallesi, 305 ada, 8-9-21-22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, CanbalıMahallesi, 347 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabeyİlçesi, RunguçpaşaMahallesi, 833 ada, 10 parseleilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1917 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ’ne ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2987 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi, 3635 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1974 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4624 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1996 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ait 1/1000 öçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2964 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2178 ada, 1-2 parseller ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017/2444 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5415/1 ve 5416/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2017/1902 E. Sayılı 06.02.2018 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 631 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2017 tarih, 2017/1888 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1991 sayılı kararıyla  onaylanan,    Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 580 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2017/1183 E. Sayılı, 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1702 E. Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1995 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2922 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017 tarih ve 1563 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1976 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 519 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 2007 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4214 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin  Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 21.50 mt lik Ali Durmaz Caddesine ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b20d pafta, 1075 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişiklik talebi ile ilgili raporunun ile kabulüne,

 

 

 

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, Eski:556, 557 (Yeni:1637) parseller kapsamında onaylanan 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2007/1798 E. sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 10-11-12-13-14-16-17-18-39-29-36-38-40-41-42 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173/7, 2172/2-3 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2179/1 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer  Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5748/10 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5549/3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194/1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402/1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731/1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715/1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 701 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 7252 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

 

 

 

 

 

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1289 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1348 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 4 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396 ada, 2 parsel (eski 1396 ada 1 parsel) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 4784 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 3794 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 1252 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 707 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2 ve 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2131 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1943 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 2 parsel ve 1433 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun

 

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 2186 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 584 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 10554 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1193 ada, 34 parsele ait 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in verdiği “Bursa’nın Dağ Köylerinde Doğa Sporları ve Turizm   Odaklı    Kırsal   Kalkınma   Uygulamaları (BUDAK-S)” başlıklı proje kapsamında BEBKA ile İşbirliği  Protokolü  imzalanması   için  Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 2018/22 Esas, 2018/28 sayılı ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEKE ve Şükrü KÖSE’nin verdiği “Keles İlçesinin cenaze ve defin hizmetlerinin daha sağlıklı ve daha hızlı yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “İznik İlçesi, Boyalıca Mahallesi,142 ada, 52 sayılı parselde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ‘Ürün Toplama Merkezi’nin İznik Belediyesi’ne bila bedel ile devri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği (İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2018 tarih ve 21006520-301.01-E.55848 sayılı yazısı) “Büyükşehir sınırlarımız içerisinde İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde resmi kamu kurum kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli yapının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

 

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi, 253 ada, 17 sayılı parselin RTİ alanına isabet eden kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Demirtaş sulama tesisi rehabilitasyonu için DSİ tarafından Demirtaş Sulama Birliği’nden talep edilen, %10’luk katılım payının Büyükşehir Belediyesince karşılanması ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2018 tarih ve 98104140-301.01-E.55749 sayılı yazısı) “Somali Cumhuriyeti Galkayo Belediyesi ile İşbirliği ve Kardeşlik Anlaşması imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nde uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR ve Mukaddes SERİM’in verdiği “İlimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak çözüm önerilerinin üretilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Engelliler-Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Vodafone Park’taki terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Hüseyin AKYÜZ isminin Bursa’da bulunan kavşaklardan birine verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 ada, 2 parsel sayılı, 2.538,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale usulü ile satılması, elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 2 parsel sayılı, 17.783,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan 235/2400 hissesinin (1.741,25 m2) ihale usulü ile satılması, elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “İnegöl İlçesi Oylat İşletme sınırları dahilinde bulunan Oylat Kaplıca A tipi mesire yerinin işletmeye verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 20.03.2018 tarih ve 81621999-301.01-E.55847 sayılı yazısı) “Ödeneklerin kullanılması ve aktarma” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Karayolları tarafından imalatı yapılan Mesudiye

 

 

 

Altgeçidi inşaatı kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Ana Arter listesinde yer alan, Mesudiye Caddesi ve İnegöl Caddesi üzerinde yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Kestel Belediyesi Meclis Kararı’na istinaden Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 122 ada, 296 parsel sayılı taşınmazın Gençlik Kampı yapılması ve inşaatına 2 (iki) yıl süre içerisinde başlanılması şartıyla Belediyemiz tasarrufuna alınması ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 212 ada, 6-7 parsel, 213 ada, 4 parsel, 372 ada, 4 parsel ve 599 ada 2 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 481 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 2427 ada, 1 ve 2 nolu  parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, BHA – İtfaiye Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 7271 ada, 64 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Bitişik bloklarda maksimum bina cephesi, su basman kotu, kat sayısı tespiti ve kat içi yükseklikleri ve benzerleri imar uygulamalarına ilişkin plan notu değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Karacabey İlçesi, Kurşunlu ve Bayramdere Mahalleleri kıyısında “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin depolama alanına alınmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Dürdane deresi güzergahının ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında ‘Dere Islah Bandı’ na ilişkin plan notu değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1322-1923-1934 ada, 2-3-1 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 46 Sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 212-213-372-599 ada, 6-7-4-4-2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel ve Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi 2673 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1103 ada, 1 nolu parsel mevcut imar planında Teknik Altyapı Alanı planlı olup ilgili parsel üzerinde Botaş’ın çevrim istasyonu bulunduğundan 50 metre koruma bandında kalan Orhaniye Mahallesi 1104 ada, 1, 3 ve 5 parsellerin park alanına dönüştürülmesi ve azalan konut alanının 1106 ada doğusunda bulunan park alanından sağlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1602 ada, 1 nolu parselin çevresinde bulunan Park Alanı’nın bir kısmının Sanayi Alanı’na dönüşmesi ve buna karşılık gereken Park Alanlarının 1923 ada, 3 parsel, 1934 ada, 1 parsel, 1638 ada, 1 parsel ve 218 ada, 1 parselden karşılanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 1293 ada, 7 nolu parselin kuzeyinde ‘Pazar Alanı’ planlı alanın ‘Eğitim Alanı’na dönüşmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2688 ve 2689 ada muhtelif parsellere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 tarih ve 243 sayılı Kararı ile onaylanan Kayapa Mahallesi ile Kuruçeşme Mahallesinde Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih, 42 ve 45 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 4127 ada, 1 ve 2 parsellerde Nilüfer Vadisi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında bulunan Sosyal Donatı Alanları’nın ( 7 adet Büfe, 4 adet Kafeterya, 4 adet WC ve 2 adet Bisiklet Evi, 2 adet Mini Tren Gişesinin ve Spor Alanları’nın) BURFAŞ’a tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Kestel İlçesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Ömer HALİSDEMİR Parkı içinde bulunan 1 adet Büfenin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

 

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün  verdiği “Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 168 ada, 1-2-3 parsellerde yer alan Kültürel ve Eğitim Tesisi Alanı’na ilişkin  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün  verdiği “Osmangazi  İlçesi,  Hamitler   Mahallesi,  7251  ada, 1  parsel, 4936 ada, 1  parsel, Demirtaş Mahallesi, 435 ada, 4 parsel, Yunuseli Mahallesi, 4883 ada, 1  parsel, 8907 ada, 1 parsel, 8881 ada, 1 parsel, 8936 ada, 1 parsel ve 5104 ada, 1  parsellere  ilişkin  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Akın POROY ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Su tüketiminin kontrolü ve su kaynaklarımızın, havzalarımızın, derelerimizin, göllerimizin korunmasına yönelik çalışmalar yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Akın POROY ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Elektro Manyetik Alanların (EMA) çevre kirliliği ile ilgili Bursa ölçeğinde koruyucu limitlerin belirlenmesi ve buna uygun düzenlemeler yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Akın POROY’un verdiği “Karacabey İlçesi’nde bulunan Longoz Ormanı”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Akın POROY ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “BUSMEK”  ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor - Sosyal İşler ve Turizm - Plan ve Bütçe - Engellile Komisyonları’na müştereken havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, Pelin SEVGİ, Erdal AKTUĞ, Akın POROY’un verdiği “İznik Gölü ve Çevresinin korunması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Pelin SEVGİ ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “İznik İlçesi, Samanlı Dağları ormanlık alanda yapılacak olan RES’ler hakkında” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Hukuk - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, Pelin SEVGİ’nin verdiği “İznik Gölü Kıyısında faaliyet gösteren Cargill Fabrikası’nın çevreye verdiği zarar” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’na müştereken havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, Pelin SEVGİ’nin verdiği “İznik İlçesi, tarım arazilerinde yoğun miktarda kullanılan zirai ilaç ve zehir kullanımı yanında organik gübre uygulamasının insan sağlığı, tarım, çevre ve İznik Gölü üzerindeki etkileri” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken  havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin,  02.03.2018 tarih ve 2018/51-50-52-53 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 117 ada, 189,193(eski 95-93 parseller) taşınmazlara ilişkin  olarak  hazırlanan 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ve 1/5000  ölçekli Nazım İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Konak  Mahallesi,   H21C05C4C pafta, 374 ada, 7  parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Nilüfer  İlçesi, Beşevler  Mahallesi,  H21C05C4D pafta, 456 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi  İlçesi, Adalet  Mahallesi,  H22D1A4D-H22D1D1A paftalar, 580 ada, 10  parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi,  H21D01A1B pafta, 7522 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Çekirge  Mahallesi,  H22D01C4D pafta, 4180 ada, 57 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21C05A2B pafta, 6083 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1A-1B pafta, 1411 ada, 2 parselde (eski 1411 ada, 1 parsel) hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D2A pafta, 1312 ada, 3 parsele  yönelik    hazırlanan  1/5000 -  1/1000  ölçekli  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1C pafta, 1384 ada, 1 parsele  yönelik    hazırlanan  1/5000 -  1/1000  ölçekli  İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1B pafta, 1404 ada, 2 parsele  yönelik    hazırlanan  1/5000 -  1/1000  ölçekli  İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4A pafta,  428 ada, 5 parsele  (eski 428 ada, 2-3 parseller)  yönelik hazırlanan 1/5000 -  1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3B pafta,  551  ada,  48  parsele  (eski 551 ada, 15 parsel) yönelik    hazırlanan  1/5000 -  1/1000  ölçekli  İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4B pafta, 612  ada, 3 parsele yönelik  hazırlanan  1/5000  –   1/1000  ölçekli  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4B pafta, 623  ada, 6 parsele (eski 623 ada, 4-5 parseller) yönelik  hazırlanan  1/5000  –   1/1000  ölçekli  İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

 

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3D pafta, 655  ada, 1 parsele  yönelik  hazırlanan 1/5000–1/1000  ölçekli  İmar  Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4C pafta,  703  ada, 1 parsele  yönelik  hazırlanan 1/5000–1/1000  ölçekli  İmar  Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05B4C pafta, 1943 ada, 2 parsele  yönelik  hazırlanan 1/5000 –1/1000  ölçekli  İmar  Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır  Mahallesi, H22D02A2A pafta,  5962  ada,  20  parsele  yönelik  hazırlanan 1/5000 –1/1000  ölçekli  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D2B pafta, 1289 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan  1/5000 – 1/1000  ölçekli  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21c05d2a pafta, 1255 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan  1/5000 – 1/1000  ölçekli  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1824 ada, 1-9 parsellere ilişkin hazırlanan  1/5000 – 1/1000 ölçekli  İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3704  ada,  2  parsele ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2170 ada,  3 parsele ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Mezarlık Yanı, 678 sokak ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  İrfaniye Mahallesi, (1069-1161 - 1355  parsellere  ilişkin)  Arkeolojik  Sit Alanı’nın   planlara  işlenmesi  için   hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Çalı  Mahallesi, H21C09A3D pafta, 5854 ada,  15  parselde  kayıtlı  taşınmaz  için hazırlanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Yıldırım  İlçesi,  Değirmenlikızık   Mahallesi, H22D08A4B   pafta,  439 ada,  15  parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21C10A1B pafta,  7265 ada, 2-3 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

 

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05B4A pafta, 5004 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 574 parsele ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3B pafta, 1883 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Görükle / Dumlupınar  Mahallesi, H21C02C2A pafta, 5605 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz  için  hazırlanan   1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Karacabey İlçesi, Karacaahmet  Mahallesi, 7 pafta, 36  ada,  16-17-18-45  parseller  için  hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Mudanya İlçesi, Kumyaka  Mahallesi,  H21B12B3A- H21B12B3B  paftalar,  118  ada, 2 - 3 parseller ile 119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8  parsellere ilişkin Mudanya  1/5000 ölçekli Zeytinbağı Nazım İmar Planı değişikliği ile Kumyaka Köyü, Mankafa Mevki 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C1C pafta, 4162 ada, 17 - 18 parsellerde hazırlanan  1/1000  ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Mudanya  İlçesi,  Çağrışan  Mahallesi, H21B19C2C- H21B19C2B pafta, 1869 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Mudanya  İlçesi,  Güzelyalı Siteler  Mahallesi, H21B14D3A pafta, 1917 ada, 2 parselde hazırlanan1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 2 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2180 ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21C05C3C pafta, 4624  ada, 3 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Odunluk   Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D2B pafta, 1330 ada, 2 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi, 1901 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  İhsaniye  Mahallesi, 2114 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  İhsaniye  Mahallesi, 2114 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Kestel İlçesi, Seymen Mahallesi, 749 parselde kayıtlı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4504 ada,  3   parsele  yönelik  hazırlanan  1/5000   ölçekli Nilüfer Nazım   İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Balat Mahallesi, 4137 ada, 1   parsele  yönelik  hazırlanan  1/5000   ölçekli Nilüfer Nazım   İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Demirci Mahallesi, 3091 ada, 1 parselde bulunan taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım  İmar  Planı  değişikliği  ve  1/1000   ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer   İlçesi,  İrfaniye   Mahallesi,  0  ada,  1357 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi  Nazım  İmar Planı  değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi,  Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada, 3 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi,  Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada, 3 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

215-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi,  254 ada, 383 ve 384 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

216-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “İnegöl  İlçesi,  Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 383 ve 384 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

217-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4086 ada, 5 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

218-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4086 ada, 5 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

219-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402 ada, 4 (E:1)  parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

220-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402 ada, 4 (E:1)  parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

221-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 389 ada, Y: 6 E: 1,2,3  parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

222-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

223-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 331 ada, 11  parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

224-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1  parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

225-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1  parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

226-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1  parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

227-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1  parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

228-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1382 ada, 3  parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

229-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

230-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

231-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 7 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

232-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

233-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

234-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer  İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

235-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Mudanya  İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21B19D3D pafta, 1637 parsel ile çevresine ilişkin Mudanya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

236-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21B24C2B – H21B25D1A paftalar, 6343 adadaki parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

237-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

238-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 2 parselde  (1438 ada, 1 parsel, 1439 ada, 1 parsel) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

239-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta, 579 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

240-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

241-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Demirci  Mahallesi, H21C04C2C pafta,  2922 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

242-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2191 ada, 1 parsel, 2194 ada, 2 parselde  1/1000 ölçekli Fethiye – İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

243-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

244-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05A3C pafta, 1322 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli Fethiye – İhsaniye Uygulama İmar Planı revizyonu değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

245-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05D2C pafta, 2185 ada, 4 parselde 1/1000 ölçekli Fethiye – İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

246-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1C pafta, 2162 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Fethiye – İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

247-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, H22D01D3B  pafta, 3869 ada, 2 parselde 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

248-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1B  pafta, 1416 ada, 7 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

249-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta, 575 ada, 3 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

250-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4A pafta, 410 ada, 13 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

251-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21C05C2B pafta, 102 ada, 91 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

252-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın  verdiği  “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-113-114 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

253-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU ve İsmail ÜLKER’in  verdiği  “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 30-31 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

254-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU ve İsmail ÜLKER’in  verdiği  “Karacabey İlçesi, Bağlar Caddesi, 301 ada, 6-12 parseller, 302 ada, 7-8-9-10-11-12-13 parseller, 323 ada, 3-4-5-21-23-24-53-60-66-67 parseller, 341 ada, 1-26 parseller için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

255-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU ve İsmail ÜLKER’in  verdiği  “Karacabey İlçesi, Ekinli Mahallesi, 584 parsel, Kurşunlu Mahallesi, 900 parsel, Canbalı Mahallesi, 338 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Dağkadı Mahallesi, 640 parsel 1/25000 ölçekli  Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Akhisar Mahallesi, 113 ada, 12-16-19 parseller, 141 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Karacabey İlçesi, muhtelif ada ve parsellerde Özel Eğitim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin Meclis Gündeminden düşürülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

256-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Haydar Ali ASLAN’ın  verdiği  “Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada, 3,4,7,8,10 ve11 parsellerde Ticaret Alanı planlanması ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

257-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Haydar Ali ASLAN’ın  verdiği  “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.03.2018 tarih, 49,51 ve 52 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

258-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun  verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 63-64-66-67 sayılı Meclis Kararları ile 13.03.2018 tarih,  77-78-79-80-81-85 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

259-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği  “İznik İlçesi, Surdışı Yerleşim Bölgesi’ni kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunda sehven yapılan hataların düzeltilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

260-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nuri Gürhan ACAR, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK ve İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Kadın Hakları ve sorunlarını araştırmak, çözüm üretmek” ile ilgili yazılı önergesinin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na havalesine,

261-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK ve İhsan BİLGİLİ’nin verdiği “Bursa’nın 2019 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği’ni üstlenmesi için çalışma yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,

262-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nuri Gürhan ACAR, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Emrah KESKİNDEN ve Mahmut GÖK’ün  verdiği “Kentsel Dönüşüm yapılırken yaşanan problemler ve genel çözüm yolları” ile ilgili yazılı önergesinin Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na havalesine,

263-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, H22C11B pafta, 114 ada, 55, 56,57 ve 58 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

264-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H21C1 pafta, 106 ada, 40 parsel ve 108 ada, 19  parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

265-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, H22C20B pafta, 1354 ada, 24 ve 25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

266-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, H22D08B3D pafta, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

267-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4D pafta, 453 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

268-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21C05C2C pafta, 236 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

269-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21-C-05-C ve H21-C-05-C-2-D paftalar, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

270-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Göktepe Mahallesi, Erenler Mevkiinde bulunan adada Göktepe Turizm amaçlı 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planına askı süreci içinde yapılan itiraz”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.03.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

271-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği “Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi, H22A13D/2D, 2C, 3A, 3B ve H22A13C/1D, 4A paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı’nda Kırsal Yerleşim Alanı belirlenen bölgede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

272-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan BARUTÇUOĞLU, Emir KANTUR ve Mukaddes SERİM’in verdiği “Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 38 parselde bulunan Zeki Barış Sitesi A ve B Blok’ta Kentsel Dönüşüm Çalışması yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

273-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 621 ada, 1, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

274-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, muhtelif parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

275-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih ve 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 197 ve 198 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

276-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.03.2018 tarih 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 ve 12.03.2018 tarih 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 ve 349 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

277-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, İsmail KARAMAN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “01.04.2014 tarihinden bugüne kadar bedel karşılığı yaptırılan projeler”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

278-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, İsmail KARAMAN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Otopark ücretlerinin düşürülmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

279-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, İsmail KARAMAN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Mahfel İşletmesi’nin kiraya verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

280-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, İsmail KARAMAN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “01.04.2014 tarihinden bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından satışı yapılan ve ihaleye çıkarılan gayrimenkuller” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

281-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, İsmail KARAMAN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Bursa Ovası’nda bulunan arazi sahiplerinin ekipmanlarını koymaları amacıyla yapılan barakaların denetlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

282-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan ERTÜRK, Ercan ÖZEL, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, İsmail KARAMAN ve Avni Çimen ERİN’in verdiği “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı’nın bulunduğu alanda Şehit ve Gazilerimizin anısına yaptırılan Anıt ve çevresinin düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

283-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emir KANTUR’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05C1A pafta, 1282 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

284-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emir KANTUR’un verdiği  “Bursa Elektronik Trafik Denetleme Sisteminin işletme işinin BURULAŞ eliyle yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

285-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emir KANTUR’un verdiği  “Büyükşehir Belediyespor kullanımına verilen Fidyekızık Mahalle Konağı zemin katı”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

286-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emir KANTUR’un verdiği  “Bursa Yenişehir-İznik İlçeleri Süt Üreticileri Birliği” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

287-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği  “BURULAŞ’ın sermaye artışı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

288-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği  “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

289-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.02.2018 tarih ve 319 sayılı “Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, 129 ada, 1-4-7 parsel  ve  134   parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ile  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Plan değişikliğinin ada bazında olması için parselin güneyindeki kaldırılan 7 metrelik yolun planlara tekrar işlenmesi,

Ayrıca Ticaret+Konut lejantı bulunduğundan dolayı ticaret oranı %20’ye kadar olabilir plan notunun ilave edilmesi”nin iptal edilmesi şeklinde düzeltilerek; raporun geldiği şekliyle uygun olduğunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 5 ret – Bağımsız; Metin UYANIK 1 ret - 66 kabul) ile kabulüne,

290-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

291-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

292-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

293-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

294-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

295-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

296-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

297-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

298-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

22.03.2018 Tarihli Meclis