MECLİS TOPLANTILARI

24.01.2018 Tarihli Meclis Gündemi

   

24.01.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24 OCAK 2018 Çarşamba günü saat 16.30’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 46 ıncı, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşimine ait Karar Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 718 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 719 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 732 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – 70 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 736 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – 70 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 727 sayılı Meclis Kararının”  “Belediye Hizmet Alanı’na alınan bölgenin Yeşil Alan azaltıcı olması sebebiyle yeniden “Park Alanı”na alındığı ve plan değişikliği ile önerilen plan notlarının; 2. maddesinin Park Alanı olarak belirlenen alanda tabii zemin altında kalacak şekilde su deposu yapılabilir olarak değiştirilmesine ve 3. Maddesinin plan notunun kaldırılması aynen kaldığı şekliyle” değiştirilerek uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 09.01.2018 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul)  ile uygun olduğuna,

 

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 09.01.2018/56 sayılı Meclis Kararının” Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2017 gün ve 3541 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 7271 ada, 64 parselin “Spor Tesis Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı (BHA)”na ve kısmen “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin işlenerek; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 77 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 06.11.2017/444 sayılı Meclis Kararının”; 486/1 parselin 500 m2’sinin “Teknik Sosyal Donatı Alanı” olarak ayrılması, geriye kalan kısmının E:2.25 Yençok:18.50 m. Ticaret+Konut Alanı’na alınması ile “1-Zemin katta yapı yaklaşma mesafelerinin içinde kalan alanın tamamında ticaret yapılabilir. Toplam emsalin 0.50’si ticaret olarak yapılaşacaktır. 2-434/18 parseldeki park alanı ile 486/1 parseldeki teknik Sosyal Donatı Alanı bila bedel Yıldırım Belediyesi adına terki yapılmadan ruhsat alınamaz.” plan notları eklenmesi ve 434/18 parselin Park Alanı olarak ayrılması şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 67 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 08.01.2018 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu plan değişikliğinin uygun bulunmadığı Meclis Kararının, plan değişikliğinin uygun bulunduğu yönünde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 08.01.2018/21 sayılı Meclis Kararında” askı itiraz tablosunda 3-5-6-7-8-13-15-16-17-19-20-21-22-23. maddelere konu 1331-1348 parsellerden 1345-1374 parsellere bağlanan 10 m yol aksı değişikliğinin; plan değişikliği öncesine dönülmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 72 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu gündeme sehven alındığından yapılacak işlem olmadığına,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Revizyon İmar Planı Notları değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

 

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi,  4231 ada, 8 sayılı  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2017 gün ve 3340 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 10191 ada, 55-56 parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1693 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2017 gün ve 3541 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 7271 ada, 64 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporun; “sehven yazılan 16.11.2017 tarihinin 22.11.2017 olması” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 72 kabul) ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2122 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1282 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2971 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1329 ada, 8 parsele ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun  oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.09.2017/2577 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3400 ada, 6 parsele ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/3003 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 192 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2017/3507 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7288 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,  

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/3019 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 4784 ada, 7 parsele ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, 129 ada, 1-4-7 parsel ve 134 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,  

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Organize Sanayi Alanları dışındaki Sanayi Alanlarının çekme mesafelerine ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 16.11.2017 tarih ve 3358 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Çevre İmar Yolu revizyon projesine ilişkin 1/25000 -1/5000 -1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,  

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2370 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi doğusunda İzmir Yolu Kesişimi ile başlayıp, Akçalar Mahallesi güneyi arasında bulunan Otoyol güzergahının iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Merkez 7 İlçeye (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallerinde   yapılması planlanan “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan değişikliği ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Notu değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,  

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, T.C Bursa Eskişehir Bilecik kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)’ Mali Destek Programı kapsamında Kurum/Kuruluşumuz adına Orhaneli’de Ekoturizm’ başlıklı proje başvurusunda bulunulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7489 ada, 2 parsel, 7490 ada, 5 ve 6 parsel, 7493 ada, 1 ve 2 parseller, 7494 ada, 9 parsellerin ihale usulü ile satılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL,

 

 

Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sosyal Tesislerin (Restoran, Kafeterya, Halı Saha, Parklar, Büfeler) 10 yıllığına süre uzatımı ve BURFAŞ’a tekrar tahsisi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Turizm Belgeli Tesislere uygulanan su fiyatlarının yeniden belirlenmesi” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 96 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Orhangazi Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 56 kabul) ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin, 8. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 72 kabul) ile kabulüne,

38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 tarih ve 15 sayılı ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 68 kabul) ile kabulüne,

40-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’IN  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ

 Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

24.01.2018 Tarihli Meclis