MECLİS TOPLANTILARI

16.10.2008 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 16.10.2008 Perşembe günü saat  15.00? da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu?nda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 57 nci, 5 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?nın, Müdürlük oluşturulması, kaldırılması ve isim değişikliği ile ilgili yazısı,
3-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü?nün, Bursa ve Filibe Şehirleri arasında imzalanan Kardeş Şehir Anlaşmasının iptal edilmesi ile ilgili yazısı,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Hanlar Bölgesi Kentsel Yenileme Alanı içinde kalan parsel numaralarının belirlenmesi hakkında Meclis Kararı alınması  ile ilgili yazısı,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Görükle, Emek, Gürsu Belediyeleri Nazım İmar Planı hükümlerine ait maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Mudanya İlçesi, Hançerli Köyü BUSKİ Su Deposu hakkındaki plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Hasanağa Belediyesi?nin 31.07.2008 gün ve 534 sayılı BBMK ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın,  Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın,  Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın,  Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın,  Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Osmangazi Belediye Meclisi?nin, 03.09.2008 Tarih ve 2008/339 Esas, 602 sayılı ?Ödenek Aktarılması? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Demirtaş Belediye Meclisi?nin, 03.09.2008 Tarih ve 2008/47 Esas, 54 sayılı ?Münakale Yapılması? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Dolmuş ? Taksi Rüsum Ücretleri ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu?nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye İç Hizmet Yönergesi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı?nın talebi ile Merinos?ta bir adet Trafo Alanı?na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Hasanağa Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Barakfakıh Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Akçalar Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Umurbey Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Ovaakça Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??? 15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
 16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü?nün talebi ile Osmangazi Doburca Mahallesindeki 7 m.lik yolun teknik altyapı alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü?nün talebi ile Osmangazi, Veyselkarani Mahallesi, 6660 ada, 1 parselin Spor Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik, Hisartepe Mahallesi, 524 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle, 566 ada, 3,5,7 sayılı parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu İlçesi, Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Barakfakih Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Umurbey Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Ovaakça Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Küçük Kumla Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Güzelyalı Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi Doğu Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya, Değirmendere, 245 ada, 10 parsel ve 356 ada, 10 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım, Samanlı Mahallesi, Eğitim Tesisi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi, Panayır Mahallesi, 6520 ada, 3 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi, 3545-3546 adalara i0S??’?’??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????lişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

Recai EKMEKÇİ
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan V.

16.10.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 57 nci, 5 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Müdürlük oluşturulması, kaldırılması ve isim değişikliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Bursa ve Filibe Şehirleri arasında imzalanan Kardeş Şehir Anlaşmasının iptal edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hanlar Bölgesi Kentsel Yenileme Alanı içinde kalan parsel numaralarının belirlenmesi hakkında Meclis Kararı alınması ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız M.Semih PALA 1 red, 60 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görükle, Emek, Gürsu Belediyeleri Nazım İmar Planı hükümlerine ait maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Hançerli Köyü BUSKİ Su Deposu hakkındaki plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesi’nin 31.07.2008 gün ve 534 sayılı BBMK ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarih ve 2008/339 Esas, 602 sayılı “Ödenek Aktarılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarih ve 2008/47 Esas, 54 sayılı “Münakale Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dolmuş – Taksi Rüsum Ücretleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

-2-

19-Hukuk Komisyonu’nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye İç Hizmet Yönergesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Merinos’ta bir adet Trafo Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 60 kabul) ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, 54 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakıh Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, 54 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, 54 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, 54 kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, 54 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Osmangazi Doburca Mahallesindeki 7 m.lik yolun teknik altyapı alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi ile Osmangazi, Veyselkarani Mahallesi, 6660 ada, 1 parselin Spor Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
-3-

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, DSP; Ercan ERDEM 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik, Hisartepe Mahallesi, 524 ada, 3 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, 54 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle, 566 ada, 3,5,7 sayılı parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgiliraporunun oyçoklğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,

-4-

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi Doğu Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya, Değirmendere, 245 ada, 10 parsel ve 356 ada, 10 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (AK Parti; Mehmet TURGUT 1 red, CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ, M.Semih PALA 2 red, 51 kabul) ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım, Samanlı Mahallesi, Eğitim Tesisi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Panayır Mahallesi, 6520 ada, 3 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ, M.Semih PALA 2 red, 52 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, 3545-3546 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 7 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 53 kabul) ile kabulüne,

-5-

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.10.2008/462, 11.09.2008/589 ve 635 sayılı kararları ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ‘Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri’ hakkındaki Komisyon Raporu” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep ALTEPE ve Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih, 2008/376 Esas, 680 sayılı ‘Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ödenek aktarımı’” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep ALTEPE ve Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih, 2008/393 Esas, 705 sayılı ‘Fen İşleri Müdürlüğü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçelerine ‘Ödenek Aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Özgen KESKİN ve Refik YILMAZ’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih, 2008/280 Esas, 536 sayılı ‘ödenek aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ÜLKER ve Recai EKMEKÇİ’nin verdiği “Atatürk Kongre - Kültür Merkezi ve müştemilatı ile Merinos park alanı ve Merinos Nikah Salonu içerisindeki dükkanlar ve müştemilatının 10 yılı geçmemek üzere ihale yolu ile kiraya verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (Bağımsız M. Semih PALA 1 red, 60 kabul) ile kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih, 2008/128 Esas ve 128 Karar ve 2008/129 Esas, 129 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Emek Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih ve 58 sayılı ‘Plan Değişikliği’ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin 06.10.2008 Tarih, 58 Esas, 2008/172 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Celal DEMİR ve Süleyman TAŞAR’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 7.08 ve 7.08.1 maddelerinde değişiklik yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Cafer BOZ ve Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.10.2008 Tarih, 2008/90 Esas, 151 Karar ve 2008/97 Esas, 152 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih ve 5, 12,....23, 25...29, 31, 33, 34, ve 35 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih ve 507,....515-517...520-522...525-545,549,550,551 ve 563
-6-

sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Hakkı ORHAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR, Oktay ERDEM ve Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Cemal Aydın AYBEY, Celal DEMİR ve Hakkı ORHAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, H21c02a4a pafta, 2000 parsele ait plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün verdiği “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 14.10.2008 Tarih ve 2008/60 Esas, 79 Karar, 2008/61 Esas, 81 Karar ve 2008/62 Esas, 82 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR, Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenönü, Karapınar ve Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge ve 2. Bölge Uygulama İmar Planı revizyonu” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.10.2008 Tarih ve 646,....654, 656, 658,...660, 662,....671, 673,...676, 713,...719, 722 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündemi alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında almış olduğu 2008/129 sayılı H21b15d 4a pafta-112 ada- 3 parsel ve 2008/128 sayılı Çağrışan H21b24b1b pafta, 647,648,649,650,651,652 sayılı parselleri kapsayan plan tadilatı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.10.2008 Tarih ve 2008/M-311 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin TÜRKER, Ayhan SOLAK ve Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği “Tarihi Hanlar Bölgesi” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin BAY’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşli Yaman ÇİNÇEOLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmet EKİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan DENİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
-7-

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah ÇOKAL’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ethem ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sebahattin ÖZVER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2008 Tarihli Meclis