MECLİS TOPLANTILARI

15.02.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15 ŞUBAT 2018 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 47 nci, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 16.01.2018 tarih ve 59 sayılı “Dördüncü Kaynak ve Sinanpınarı Su Kaynakları İhale” ile ilgili Kararı,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 23.01.2018 tarih ve 83 sayılı “Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, Gölçukuru Mevkii Y.688869-X:4444869 Koordinatlarındaki Kaynak Suyu” ile ilgili Kararı,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.01.2018 tarih ve 96 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” ile ilgili Kararı,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.02.2018 tarih ve 98 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” ile ilgili Kararı,

5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.02.2018 tarih ve 99 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” ile ilgili Kararı,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, “Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı” isminin “Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

7-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Tarihi Kentler Birliği Katılımcı Ücreti Belirlenmesi ile ilgili yazısı,

8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet çekici araç satın alınması ile ilgili yazısı,

9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa-Mudanya bağlantısına alternatif olacak Balat Köprüsü ve yol güzergahının geçtiği alanın Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili yazısı,

10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama (AYKOME) Yönetmeliği’nin 27.8 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmagazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5310 ada, 3 parsel sayılı ve 9.340,61 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın giriş katı ve bodrum katlarının (yaklaşık 900 m2) Müze olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

           

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Merkez Akalan Mahallesi, 137 ve 138 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel S.S. Avdancık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı taşınmaz üzerine Belediyemizce 20 yıl süreli intifa hakkı tesisi ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 58 pafta, 257 ada, 27 nolu parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,

            4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne 500.000-TL Ödenek verilmesi ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne intikal etmiş veya edecek olan Ulaşım Hizmetleri hakkındaki davalardaki  tutarların Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Nilüfer İlçesi, Yolçatı Köyü Mevkii’ndeki Atış Poligonunun bakım onarım yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin otopark bedelleri tutarları ile ilgili raporu,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamidiye Mahallesi’nde Otopark Alanı’nda kalan  68 ada, 1 nolu parselin kamulaştırma maliyetinin Büyükşehir Belediyesi’ne ödenecek olan tutardan mahsup edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne ait yetkinin bu kısım için İnegöl Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1 adet motosiklet satışı ile ilgili raporu,

10-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, DOSAB Termik Santrali ile ilgili raporu,

11-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporu,

12-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili raporu,

13-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hava Kirliliği ile mücadele ile ilgili raporu,

14-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere GSM Ruhsatı alma işlemlerinin tamamlayabilmeleri için süre verilmesi ile ilgili müşterek raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11513 ada,1-2-3-4-5 parseller, 8193 ada, 16 ve 2986 ada, 12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3761-3762-3763-3764-3778-3779-3780 adalarda TİCK, Belediye Hizmet Alanı, Yol ve Park Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3761-3762-3763-3764-3778-3779-3780 adalarda TİCK, Belediye Hizmet Alanı, Yol ve Park Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3953 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, 3100 parsele ait BUSKİ talebi doğrultusunda İçme Suyu Tesisleri Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 380 KV Bandırma DGKÇS-Gemlik Enerji Nakil Hattı’nın Orhangazi İlçesi içerisinde kalan kısmının işlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 108 ada, 8 parsel ve 117 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2017 tarih ve 3351 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 758 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5761 ada, 2-3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5740 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431/1, 1435/2 ve 1432/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9 parsel, 4444 ada, 1 parsel, 4496 ada, 6, 7 parseller, 4495 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2378 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, 129 ada, 1-4-7 parsel ve 134 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 562 parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu Sahil Yolu  Kıyı Düzenlemesi ve Rekreatif Amaçlı Dolgu İmar Planına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Tarımsal amaçlı yapıların ruhsatlandırılmasında kadastro yoluna cephesi olma şartının aranmayıp geçiş yolu izin belgesi ile ruhsatlandırılmasına ilişkin plan notu talebi ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi’nde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinde, 232 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2179 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2172/2-3 ve 2173/7 ada/parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 2 parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

Alinur AKTAŞ 

 Büyükşehir Belediye Başkanı

 

15.02.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

           

            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 ŞUBAT 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 47 nci, 5 inci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

 

1-Okunan 18/01/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine  ait Zabıt ile  24/01/2018 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

 

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 16.01.2018 tarih ve 59 sayılı “Dördüncü Kaynak ve Sinanpınarı Su Kaynakları İhale” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 23.01.2018 tarih ve 83 sayılı “Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, Gölçukuru Mevkii Y.688869-X:4444869 Koordinatlarındaki Kaynak Suyu” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.01.2018 tarih ve 96 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.02.2018 tarih ve 98 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” ile ilgili Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 red – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 69 kabul)  ile kabulüne,

6-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.02.2018 tarih ve 99 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” ile ilgili Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 red – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 69 kabul)  ile kabulüne,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, “Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı” isminin “Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 red – 87 kabul)  ile kabulüne,

8-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Tarihi Kentler Birliği Katılımcı Ücreti Belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet çekici araç satın alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa-Mudanya bağlantısına alternatif olacak Balat Köprüsü ve yol güzergahının geçtiği alanın Tarım Dışı Alan olarak kullanılmasına ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama (AYKOME) Yönetmeliği’nin 27.8 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmagazi İlçesi, Selçukhatun Mahallesi, 5310 ada, 3 parsel sayılı ve 9.340,61 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın giriş katı ve bodrum katlarının (yaklaşık 900 m2) Müze olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Merkez Akalan Mahallesi, 137 ve 138 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel S.S. Avdancık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı taşınmaz üzerine Belediyemizce 20 yıl süreli intifa hakkı tesisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 58 pafta, 257 ada, 27 nolu parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne 500.000-TL Ödenek verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne intikal etmiş veya edecek olan Ulaşım Hizmetleri hakkındaki davalardaki tutarların Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; Mahmut GÖK 1 red – 93 kabul) ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Nilüfer İlçesi, Yolçatı Köyü Mevkii’ndeki Atış Poligonunun bakım onarım yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin otopark bedelleri tutarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamidiye Mahallesi’nde Otopark Alanı’nda kalan  68 ada, 1 nolu parselin kamulaştırma maliyetinin Büyükşehir Belediyesi’ne ödenecek olan tutardan mahsup edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne ait yetkinin bu kısım için İnegöl Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1 adet motosiklet satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, DOSAB Termik Santrali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile kabulüne,

25-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hava Kirliliği ile mücadele ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere GSM Ruhsatı alma işlemlerinin tamamlayabilmeleri için süre verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret –Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 77 kabul)  ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret –Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 77 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 89 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 81 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 81 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 81 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 81 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 89 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 89 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret –Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 77 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 81 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret –Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 77 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret - 87 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – 89 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 84 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 74 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret – 86 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 22. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer  Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan  06.12.2017 tarih ve 1160 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer  Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan  11.12.2017 tarih ve 1208 sayılı Meclis Kararının”; “Yüksekliğin 6 kata düşürülmesi” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna,

Nilüfer  Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan  11.12.2017 tarih ve 1209 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan  02.11.2016/1315 sayılı Meclis Kararının”; “Ticaret+Konut lejantının” “Ticaret Lejantı” şeklinde   düzeltilerek, İlçe Belediye Meclisi’nce uygun bulunan plan değişiklik talebin uygun olmadığına, ekte yer alan 256 ada, 1 ve 2 sayılı parselde Akaryakıt Satış İstasyonu, Yeşil Alan, Ticaret ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olması şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 04.01.2018 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararının”; yapılacak işlem olmadığına şeklinde düzeltilerek kabulüne,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 04.01.2018 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 77 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 08.01.2018 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararının”; İdari Binalardaki Yençok: 9,50 metre olacaktır plan notunun ilavesi şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 03.01.2018 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – 84 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.12.2017/ 335 sayılı Meclis Kararının”; Mudanya Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan ekli plan değişikliğinin E=0,20 Yençok= 6,50 m, ön bahçe çekme mesafesi 10 m. olacak şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 12.12.2017 tarih ve 107 sayılı Meclis Kararının”; “Subasman kotu BUSKİ’den alınmak suretiyle yapılacaktır” şeklinde ilavesiyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11513 ada,1-2-3-4-5 parseller, 8193 ada, 16 ve 2986 ada, 12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3761-3762-3763-3764-3778-3779-3780 adalarda TİCK, Belediye Hizmet Alanı, Yol ve Park Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3761-3762-3763-3764-3778-3779-3780 adalarda TİCK, Belediye Hizmet Alanı, Yol ve Park Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Raporun reddine, Plan değişikliğinin uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3953 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun;

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, 3100 parsele ait BUSKİ talebi doğrultusunda İçme Suyu Tesisleri Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 380 KV Bandırma DGKÇS-Gemlik Enerji Nakil Hattı’nın Orhangazi İlçesi içerisinde kalan kısmının işlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 108 ada, 8 parsel ve 117 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2017 tarih ve 3351 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 758 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5761 ada, 2-3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5740 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431/1, 1435/2 ve 1432/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9 parsel, 4444 ada, 1 parsel, 4496 ada, 6, 7 parseller, 4495 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1228 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2378 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, 129 ada, 1-4-7 parsel ve 134 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; ;“Plan değişikliğinin ada bazında olması için parselin güneyindeki kaldırılan 7 metrelik yolun planlara tekrar işlenmesi,

Ayrıca Ticaret+Konut lejantı bulunduğundan dolayı ticaret oranı %20’ye kadar olabilir plan notunun ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 ret – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL 7 ret – İYİ PARTİ; İsmail KARAMAN, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ercan ÖZEL 5 ret – DP; Nurettin ÇETİN 1 ret - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 ret – 69 kabul)  ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 562 parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu Sahil Yolu  Kıyı Düzenlemesi ve Rekreatif Amaçlı Dolgu İmar Planına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Tarımsal amaçlı yapıların ruhsatlandırılmasında kadastro yoluna cephesi olma şartının aranmayıp geçiş yolu izin belgesi ile ruhsatlandırılmasına ilişkin plan notu talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi’nde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinde, 232 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2179 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2172/2-3 ve 2173/7 ada/parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 2 parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği  “Komisyon Üye Seçimi” ile ilgili yazılı önergesinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine; Milliyetçi Hareket Partisi’nden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ın;

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Milliyetçi Hareket Partisi’nden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emrah KESKİNDEN’in;

Engelliler Komisyonu Üyeliğine; Milliyetçi Hareket Partisi’nden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin;

Ulaşım Komisyonu Üyeliğine; Milliyetçi Hareket Partisi’nden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın;

Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyeliğine; Nuri Gürhan ACAR’ın seçilmelerinin oybirliği ile kabulüne,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Karacabey İlçe sınırlarında bulunan Katı Atıkların Yenikent Katı Atık Depolama Alanı’na naklinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve ödenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih PULAT ve Kadir KAHRAMAN’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parselin kuzeybatısında kurulu mobonun büfe olarak kullanılmak üzere BURULAŞ’a işletiminin verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; ; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın verdiği  “Bursa İli sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi kullanımında olan Köprülü Kavşak, Bat-Çık Kavşak ve Yaya Üstgeçitlerindeki alınlıkların reklam amaçlı alanların kullanımının Kültür A.Ş.’ye tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Bursa’da Sosyal Tesislerden birine ismini yadetmek ve yaşatmak amacıyla Muhsin YAZICIOĞLU isminin verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin  verdiği (İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 13.02.2018 tarih ve 21006520-301.01-E.31230 sayılı yazısı)  “Bursa  Büyükşehir  Belediyesi  2018  Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürlüğü  (Müdahale)   Hizmetleri Ücret   Tarifesi’nin  30   ve 31 inci maddelerinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Mudanya İlçesi, Mudanya Orman İşletme Şefliği Bölgesi’nde kalan Güzelyalı C Tipi Mesire Yerindeki Sosyal Donatı Alanlarının BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin; Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği  “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parselin satışı, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı, trampa, kiraya verme vb. yöntemlerle ihale usul ve esaslarını belirlemek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 adet aracın İnegöl Belediye Başkanlığı’na devri”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 29 parselin batısında yer alan Yalova Yolu’ndan giriş çıkışın düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu güzergahı Kentsel Dönüşüm Alanı sınırlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile İstanbul Caddesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 6660 ada, 5, 6, 7, 9 ve 10 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 02.02.2018 tarih ve 78058637-301.01-E.24596 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 119 ada,  2 parsele ilişkin Belediyemiz aleyhine açılan davada Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 19.10.2017 tarihli 2016/1824 Esas sayılı Kararı ile dava konusu işlemin Yürütmesinin Durdurulması Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 25.01.2018 tarih ve 78058637-301.01-E.19911 sayılı yazısı)  “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1852 sayılı Kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin açılan 2017/578 Esas Nolu Davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 29.11.2017 tarihinde Yürütmeyi Durdurma Kararı vermiştir. İlgi yazı ve Mahkeme Kararı ile ilgili Meclis’in bilgilendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah  KOCABIYIK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parselin ‘Yurt Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şükrü KÖSE ve Zekai DÜNDAR’ın verdiği “Bursa İli, Merkez 7 İlçeye (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki yapı yükseklikleri hakkında plan notu değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada, 4 parsel ve doğusundaki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 32. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, ‘Büyükkumla Küçük Tekne Yanaşma Yeri’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca değerlendirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, ‘Altıntaş Kıyı Koruma Yapıları’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi Kıyısında, ‘Gemlik Merkez Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’  amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca değerlendirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.02.2018 tarih ve 66610610-301.01-E.32500 sayılı yazısı) “8 adet aracın BURULAŞ’a devri” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.02.2018 tarih ve 17023446-301.01-E.31235 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Şehrin muhtelif yerlerinde uygunsuzlukların düzeltilmesi ve Kent Estetiği çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 adet Futbol Sahası ve 1 adet Spor İhtiyaç Biriminin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 33/3190 pafta, 3660 ada, 1 parselde Gümüştepe Çamlık Mesire Yeri içindeki Kafeteryanın (Çamlıca Sosyal Tesisi) BURFAŞ’a tahsisinin iptali” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 01.02.2018 tarih ve 23 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “1/5000 ölçekli Görükle ve Kayapa Nazım İmar Planı kapsamında kalan yaklaşık 600 hektarlık Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.02.2018 tarih ve 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve 146 sayılı Meclis Kararları ve 12.02.2018 tarih 216,217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsel ve 708 ada, 2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir KAHRAMAN’ın verdiği “BURULAŞ’ın 30.000.000,00-TL (Otuzmilyon) kredi kullanması”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1348 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 5 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 142 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 336 ada, 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 701 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 1432 ada, 1 parsel ve 1435 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 796 ada, 29 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2170 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, 4784 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın verdiği “Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22D05D1D pafta, 119 ada, 48 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05d2a pafta, 1255 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21C10A2A pafta, 7275 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Yenice Mahallesi, 14 pafta, 292 ada, 1, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 sayılı  parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2370 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle/Kurtuluş Mahallesi, 5748 ada, 10 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1382 ada, 3 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada, 3 sayılı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22D01D1C-H22D01D2D pafta, 1193 ada, 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3D pafta, 1883 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05C1D pafta, 1273 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, H22d07b4b pafta, 189 ada, 1, 2, 3, 4, 21, 22, 24, 26, 29, 33 ve 35 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, H22D07B1D pafta, 10554 ada, 1 sayılı parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, H22d03d1d pafta, 3176 ada, 5 sayılı parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 sayılı parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, H22D02C3D pafta, 6145 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, H21C05D1D pafta, 1275 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C2D pafta, 2145 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1B pafta, 2084 ada, 11 ve 21 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Karaman  Mahallesi,   H21C05C2C pafta,168 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan1/1000 ölçekli Fethiye - İhsaniye  Revizyonu  Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, Balat Mahallesi,    H21B24C3C-3D-2D-1C  paftalar,  2583/1,  2594/1, 2596/1-2,  4138/1 ada/ parselde kayıtlı taşınmazlar ile H21B24C3A  pafta,  4211 ada, park parseli olarak kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan1/25000 ölçekli Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez Planlama Bölgesi  Nazım İmar  Planı  değişikliği  ve  1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1A pafta,  2123  ada,  1  parselde  kayıtlı  taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  Beşevler  Mahallesi, H21C05D4D pafta,  717  ada,  2   parselde  kayıtlı   taşınmazlar    için hazırlanan 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer  İlçesi,  İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta,  2173 ada,  2  parselde  kayıtlı   taşınmazlar   için hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi,  Adalet Mahallesi, H22D1A4D-H22D1D1A   paftalar,  580  ada, 10   parselde  kayıtlı taşınmaz  için   hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21C10B2A pafta,  4662   ada, 1  parselde   kayıtlı  taşınmaz   için hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C09B2D pafta, 3538 ada, 4, 7, 8 ve 14 sayılı parseller, 3537 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3B pafta, 1847 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3D pafta, 684 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, H21B24B4B pafta, 6534 ada, 4, 5, ve 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 ada, 8 ve 9 parsellerin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C3D pafta, 4222 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05D2B  pafta, 1293 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05C1D  pafta, 2186 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, H22D08B3B  pafta, 4214 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4A-4B  pafta, 3787 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4B  pafta, 3787 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4B pafta, 3787 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta, 584 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4C pafta, 715 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, H21B14C4C  pafta, 2117 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer  İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1A-1D  pafta, 1405 ada, 2  parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer  İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D1C   pafta, 1396 ada, 2  parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer  İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2191 ada, 1  parsel, 2194 ada, 2 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer  İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2178 ada, 1-2 parsellerde Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1C pafta, 2131 ada, 1 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05B4C pafta, 1943 ada, 1 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C04C2C pafta, 2922 ada, 1 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C pafta, 1454 ada, 2 parsel, 810 ada, 1-2 parseller ve 821 ada, 2-3-4-5 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta, 579 ada, 2 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 2 parsel (1438 ada, 1 parsel, 1439 ada, 1 parsel) Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000  ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 2 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000  ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21B19D pafta, 1637 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D pafta, 1228 ada, 1 parselde hazırlanan Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6586-6587-6588-6400 sayılı adalara yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerileri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4012 ada, 4 parsel, 3536 ada 3 parsel ve 3991 ada, 12 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3B pafta, 561 ada, 60 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak Kentsel Dönüşüm kapsamında 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d3d pafta, 1917 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın  verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.02.2018 tarih ve 62,63,64 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Mütareke Binası Önü Kıyı Koruma Yapısı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 ada, 1, 2 nolu parselde bulunan Kuba Camii’nin imar planına işlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2018 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği  “Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 179 ada, 13 parselin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması veya satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın  verdiği “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 231 ada, 143 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın  verdiği “Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 325 ada, 11 parsele  ait  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı tadilatı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nilgün BERK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Kestel İlçesinde Yaban Mersini yetiştirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK, Nilgün BERK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Ahududu ile ilgili gen çalışmalarının yapılarak bitkinin verim artışının sağlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK, Nilgün BERK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Tarım tahlilleri yapan laboratuvarların çiftçilere sağladığı imkanların geliştirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK, Nilgün BERK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Besi ve yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK, Nilgün BERK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği “Bursa İli, dağ bölgelerindeki tarımcılarımızın kalkınmasını sağlamak için alternatif ürün bulunması yada alternatif tarım uygulamaları yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK, Engin TAŞDEMİR ve Recep ÇOHAN’nın verdiği “Kestane ağaçlarında meydana gelen hastalıklarla mücadele” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Suriçi Yerleşim Bölgesi ve çevresindeki Koruma Alanlarını kapsayan alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın  verdiği “Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 10517  ada,  1  ve  2 parsellere  ilişkin İmar Planı değişiklikleri”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in  verdiği “Karacabey İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 47 pafta, 312 ada, 9,10,11,12,13,15,16,17,18,34,35,40 parseller için  hazırlatılan  1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in  verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 12.02.2018 tarih ve 28-29 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Zeytindalı Harekatı ve Aziz Şehitlerimize ithafen uygun görülecek bir caddeye Zeyindalı adının verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Kültürpark giriş kapıları” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Gökdere üzerinde bulunan tarihi köprü” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3859 ada, 11 parselde  bulunan Yurt ve Cami Alanı’nın yenilenmesine yönelik plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA, Can KOKUDAL’ın  verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 05.01.2018 tarih, 11 sayılı  ve  05.02.2018  tarih,  31,27   sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.02.2018 ve  17,18,19,21,22,23,33  sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.11.2017 tarih ve 102 sayılı Meclis Kararı ile 09.02.2018  tarih ve 25 sayılı “Plan değişikliği” hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği  “Nadır Piknik Alanı ve Mesire Yeri’nin (Nadır Sosyal Tesisi)’nin BURFAŞ’a tahsisinin iptali” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 09.02.2018 tarih ve 26 sayılı ‘Ek Ödenek’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Önder TANIR ve Haydar Ali ASLAN’ın  verdiği “Kestel Belediye  Meclisi’nin, 01.02.2018  tarih ve 38 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği  “İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 59 ada, 21 parsel sayılı taşınmazda kain Selçukbey Hamamı’nın Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna alınması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın  verdiği “Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 79 ada, 14  parselde  1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 06.02.2018 tarih ve 14, 15, 16, 18 ve 19 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in  verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.02.2018 tarih ve 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115, 116, 117  sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun  verdiği “Gemlik  Belediye  Meclisi’nin  Şubat ayı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği  “Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ve ilişkili yapılar hakkında Büyükşehir Belediyesi ile Bursaspor Kulübü Derneği arasında imzalanan sözleşme” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

15.02.2018 Tarihli Meclis