MECLİS TOPLANTILARI

18.01.2018 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18 OCAK 2018 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 46 ncı, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                       

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısı,

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,

7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,

8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 18 adet muhtelif marka aracın satışı ile ilgili yazısı,

9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısı,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili yazısı,

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Kusumlar Mahallesi, 820 parsel sayılı ve 4.840,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının “Mezarlık Alanı” olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve ilgili Tapu Müdürlüğü’nde Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 gün ve 959 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsellerin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğine açılan davada; Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 07/12/2017 tarihli ve 2017/1501 E. sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye ve Şerefiye Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellere ilişkin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1345 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali istemiyle, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/1822 Esas Nolu açılan davada Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;  

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Protokol yapılması talepleri ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti İznik Belediyesi adına kayıtlı, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi, 2431 parsel sayılı ve 73.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın satın alacağı 5 adet otobüs alımı için 3.617.967-TL tutarındaki kredi bedeline kefalette bulunması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Trabzon İli, Dernekpazarı Belediyesi hizmet alanlarında kullanılmak üzere 25 adet çöp toplama konteyneri ve 25 adet oturma bankı verilmesi ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 6 pafta, 414 parselde bulunan özel mülkiyette olup, muvafakatnamesi bulunan 167 m2 alanlı, kültür varlığı olarak tescilli hamamın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Ovahamidiye Mahallesi, 232 ada, 1 parsel sayılı ve 1.963,11 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Yükleme ve Boşaltma Merkezi yapılması amacıyla 30 (otuz) yıl süre ile Belediyemiz adına daimi müstakil hak niteliğinde üst hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporu,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi’nde bulunan Ericek Göleti etrafında Gürsu Belediyesi’ne ait olan Adranalin Park içerisinde kalan özel mülkiyette olan 305 ve 308 sayılı parsellerin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporu,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 394 parsel, 4.378,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın Park olarak düzenlenmesi için Belediyemiz adına bedeli karşılığı devir işlemlerinin yapılması ile ilgili raporu,

9-Ulaşım Komisyonu’nun, Abdürrahim ÖZÜDOĞRU isminin Bursa’da bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili raporu,

10-Ulaşım Komisyonu’nun, Özel Öğretim Kursu öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin indirimli ulaşım hizmetlerinden yararlanması ile ilgili raporu,

11-Ulaşım Komisyonu’nun, Özel Halk Otobüs şoförleri ve araçları konusunda kalitenin arttırılması için gerekli çalışmanın yapılması ile ilgili raporu,

12-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi sınırları içinde bulunan Ayvalıdere’nin çevre düzenlemesi hakkındaki talep ile ilgili raporu,

13-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gürsu OSB sınırları içinde yer alan tekstil fabrikasında meydana gelen yangın ile ilgili raporu,

14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Akarca, Kömürcükadı, Şapçı ve Bahariye Köylerini içine alan altın arama sondaj çalışmaları ile ilgili raporu,

15-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere ait işyerleri ile ilgili müşterek raporu,

16-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Kentsel Dönüşüm Ormanı veya Parkı oluşturulması ile ilgili müşterek raporu,

17-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli dağlarındaki endomik bitki yapısının incelenerek tespit ve tescilinin yapılması ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4657 ada, 1 sayılı parsel ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3897 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Mahallesi, Zübeyde Hanım Hastanesi ve Hasan Ali Yücel Lisesi Civarında uygun alanın “İbadet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3325 ada, 10-11-12-13-14-15 sayılı parseller; 3339 ada, 1-2 sayılı parseller ve 3338 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi Muhtarlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, muhtelif ada ve muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altıparmak Mahallesi, 5427 ada, 37 sayılı parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,                                    

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün, Osmangazi İlçesi, Ebuishak  Mahallesi, 3960 ada, 1-2-3-4-7 sayılı parseller 3961 ada 1-2-3-4 sayılı parsellerin “Spor Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3953 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Ayazma Parkı içine yol açılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu taşınmazların muhtelif ada ve muhtelif parsellere ilişkin imar plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 ada, 21-22-23 parsellerin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 gün ve 3255 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619-4787-4789 adalara ilişkin onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190 ada, 183 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 571 ada, 2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431/1, 1435/2 ve 1432/2 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5740 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 6578 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4620 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4628 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4594 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4760 ada, 2 ve 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 141 ada, 19, 20, 21, 22 ve 23 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Cerrah Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 117 ada, 189 ve 193 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 275 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 22, 208, 209, 210, 223, 224, 240, 241, 242 adalar, Ahmet Dural Meydanı düzenlenmesine ve donatı alanları belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Cihatlı Mahallesi,1337,1338,1339 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi talebi ile ilgili raporu,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi kuzeyi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, H22A02B3A/B/C/D, H22A02C2B, H22A03D1A paftalar, muhtelif ada ve parsellere ait 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 259 ada, 1 parselin “Ticaret ve Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2017 tarih ve 3116 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 334-337-338-339-342-343 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 tarih ve 3262 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8891, 8892, 3667, 3668 ve 7289 parsellerin Ticaret Alanı, Park ve Yola alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2017 tarih ve 3114 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 172 ada, 35, 36 ve 73 parsellerin “Genel Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b8b pafta, 1316 ada, 14 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1917 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c, H21b24b pafta, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada 4 sayılı parselin güneyinde bulunan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi, 215 ada, 2 parselin “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği  ile ilgili raporu,                                                 

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 174 ada 6 ve 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017 tarih ve 1620 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2359 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kosova Mahallesi, 107 ada, 7 sayılı parselin “Enerji Üretim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesine ait Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017/1498 ve 20.06.2017/1926 Kararı ile onaylı Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Armutçuk Mahallesi, 199-529-18-65-66 parsellere ait 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Çöreler Köyü 1/5000-1/1000 ölçekli Plan talebi ile ilgili raporu,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Erenler Mahallesi, 1668 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 289 ada 16 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 224 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Orhaneli İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 148 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 41 ada, 39, 50 ve 51 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 1169 sayılı parsel Gürsu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin 19.09.2017 tarih ve 2017/495 E. 2017/1499 K. Sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 117 ada, 36 parsele ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporu,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç ve Gürle Köyleri arasında kalan 1310 ve 1318 sayılı parselleri kapsayan alanda nişasta fabrikası kurulmasına olanak sağlayan 09.12.1997 gün, 97/T-89 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planının onaylanması yolundaki 30.04.1998 gün ve 1998/418 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ile 17.06.1998 gün, 12/79 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle ilgili Danıştay Altıncı Dairesi’nin, 2012/3247 Esas sayılı ve 2009/8323 Esas sayılı Kararı ile ilgili raporu,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2980 ada, 1 parsel, 2981 ada, 1-2-17-18 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7959 ada, 1 parsel, 7968 ada, 1 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619-4511-4787-1788-1789 adalara ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, 116 parselin “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, Arıtma Tesisi çevresindeki muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4462 ada, 64-228-247 parseller, 4465 ada, 14-15 parseller, 4466 ada, 14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30-70-71 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4492 ada, 7 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 27 ve 32 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İsmetiye Deresi Dere Islah Uygulama Projesi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 7820 ada, 6 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2967 ada, 49 parselin “Ticaret+Konut Alanı (TİCK), Belediye Hizmet Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 157-158-159-160-161-162-163 parsellere ilişkin imar planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7709 ada, 19-38-69-70-71-73-77 parsellerin “Özel Tır Kamyon Makine Parkı ve Garaj Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7709 ada, 77 parselin “Özel Tır Kamyon Makine Parkı ve Garaj Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 988 ada, 52-53-54 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı’nda Plan Notu değişikliği talebi ile ilgili raporu,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6343 adanın “Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6346 ada, 2 parselin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4019 ada, 24 parseln “Tarım ve Hayvacılık Tesis Alanı”na (Soğuk Hava Deposu) alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

Alinur AKTAŞ 

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

18.01.2018 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 OCAK 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 46 ncı, 5 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 21/12/2017 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine  ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

 Okunan 27/12/2017 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 tarih ve 3899 sayılı ‘Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel ve 217 ada, 2 parsel batısında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve Gürsu 1/1000 ölçekli Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararının; “Onaylı Nazım İmar Planı’nda; BHA (Tarımsal Tarım Ürünleri İşleme Tesisi) kapsamında yer alan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının taşınmazın batısında yer alan Eğitim Alanı ilave edilerek Eğitim Alanı’na 34.000 m2 olarak genişletilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna,

Onaylı Uygulama İmar Planı’nda; Belediye Hizmet Alanı, Tarım Ürünleri İşleme Tesisi kapsamında yer alan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının taşınmazın batısında yer alan Ortaokul Alanı da ilave edilerek, Ortaokul Alanı’nın 34.000 m2  olarak genişletilmesi ve Ortaokul Alanı’nda yapılanma koşullarının E:1, Yençok: 14 m olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Şehir Parkı Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili yazısında 3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Şükrü KÖSE, Mukaddes SERİM, Zekai DÜNDAR oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısının “2018 Mali Yılı için fazla mesai ücreti olarak 487,00-TL ödenmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 18 adet muhtelif marka aracın satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine, 

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Kusumlar Mahallesi, 820 parsel sayılı ve 4.840,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının “Mezarlık Alanı” olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve ilgili Tapu Müdürlüğü’nde Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 gün ve 959 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 513 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsellerin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğine açılan davada; Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 07/12/2017 tarihli ve 2017/1501 E. sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye ve Şerefiye Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellere ilişkin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1345 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali istemiyle, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/1822 Esas Nolu açılan davada Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Protokol yapılması talepleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Hüsnü DOĞRUOĞLU 1 red - 74  kabul) ile kabulüne,

17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti İznik Belediyesi adına kayıtlı, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi, 2431 parsel sayılı ve 73.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsisi ile ilgili raporunun “Bursa İli, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi, 2431 parsel sayılı alanda Futbol Sahası yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BURULAŞ’ın satın alacağı 5 adet otobüs alımı için 3.617.967-TL tutarındaki kredi bedeline kefalette bulunması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun; sehven yazılan “31639256544 TC kimlik numarasının, 30442262834 TC kimlik numarası” olarak düzeltilmesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Trabzon İli, Dernekpazarı Belediyesi hizmet alanlarında kullanılmak üzere 25 adet çöp toplama konteyneri ve 25 adet oturma bankı verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul) ile kabulüne,

20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 6 pafta, 414 parselde bulunan özel mülkiyette olup, muvafakatnamesi bulunan 167 m2 alanlı, kültür varlığı olarak tescilli hamamın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Ovahamidiye Mahallesi, 232 ada, 1 parsel sayılı ve 1.963,11 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Yükleme ve Boşaltma Merkezi yapılması amacıyla 30 (otuz) yıl süre ile Belediyemiz adına daimi müstakil hak niteliğinde üst hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi’nde bulunan Ericek Göleti etrafında Gürsu Belediyesi’ne ait olan Adranalin Park içerisinde kalan özel mülkiyette olan 305 ve 308 sayılı parsellerin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 394 parsel, 4.378,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın Park olarak düzenlenmesi için Belediyemiz adına bedeli karşılığı devir işlemlerinin yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Ulaşım Komisyonu’nun, Abdürrahim ÖZÜDOĞRU isminin Bursa’da bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-Ulaşım Komisyonu’nun, Özel Öğretim Kursu öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin indirimli ulaşım hizmetlerinden yararlanması ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 2 red – 73 kabul) ile kabulüne,

26-Ulaşım Komisyonu’nun, Özel Halk Otobüs şoförleri ve araçları konusunda kalitenin arttırılması için gerekli çalışmanın yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi sınırları içinde bulunan Ayvalıdere’nin çevre düzenlemesi hakkındaki talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Gürsu OSB sınırları içinde yer alan tekstil fabrikasında meydana gelen yangın ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Akarca, Kömürcükadı, Şapçı ve Bahariye Köylerini içine alan altın arama sondaj çalışmaları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

30-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere ait işyerleri ile ilgili müşterek raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

31-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Kentsel Dönüşüm Ormanı veya Parkı oluşturulması ile ilgili müşterek raporunun; “beher m2 başına 1 adet ağaç fidanı dikilmesi” cümlesinin “10 m2’de 1 ağaç fidanı dikilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,  

32-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli dağlarındaki endomik bitki yapısının incelenerek tespit ve tescilinin yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Yıldırım  Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan  06.12.2017 tarih ve 482 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 490 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul)  ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 12.12.2017 tarih ve 532 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK  Mahkeme Kararına 11 kabul, diğer kısmana 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE Mahkeme Kararına 11 kabul, diğer kısmana 11 red –Bağımsızlar; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK Mahkeme Kararına 4 kabul, diğer kısmana 4 red – 60 kabul)  ile uygun olduğuna,

Yıldırım  Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan  12.12.2017 tarih ve 528 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 14. sırada yer alan  12.12.2017 tarih ve 527 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan  01.11.2017 tarih ve 1073 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer  Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan  11.12.2017 tarih ve 1209 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 20.12.2017 tarih ve 1216 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliğine yapılan askı itirazının reddi ile plan değişikliği uygun bulunarak söz konusu Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 377 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 75 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 06.12.2017 tarih ve 382 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 75 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 12.12.2017 tarih ve 394 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 75 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 12.12.2017 tarih ve 395 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 75 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 06.12.2017/375 sayılı Meclis Kararında”; Küçükkumla Mahallesi, 224 ada, 1-5 parsellerin güneyindeki kadastral boşluğun yapı adasına gelmesi sebebiyle yapılaşma koşulları değiştirilmeden imar hattının güneye doğru 2 metre geri çekilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 75 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna;

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 14.11.2017/371 sayılı Meclis Kararının”; “ruhsatlı yapıların hakları ve devam eden projeler korunarak; 1181 ve 772 adada imar hattının kadastral hatta çakıştırılması” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 75 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Mudanya  Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan  07.12.2017 tarih ve 333 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere İlçe Belediyesi’ne iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Mudanya  Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan  07.12.2017 tarih ve 335 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,  

 

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.11.2017 tarih ve 143 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 84 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 01.11.2017 tarih ve 144 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 85 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 01.11.2017 tarih ve 147 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 3 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan  12.12.2017 tarih ve 107 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 12.12.2017 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının”; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, 07.06.2017 tarih ve 1410271 sayılı yazısında yasal biçimde iznini alıp kesinleşmiş alanlar dışında kalan kısımların %10’nuna yapılaşma izni verildiğinden tapu vasfı zeytinlik ve tarla olarak görünen kısımların imar hattı ile ayrılarak A lejantı ile plana işlenmesi ve bu alanların yapılaşma koşullarının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda E:0.10 İmalathane Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ve Mülga İl Genel Meclisi’nin, 03.11.2009 tarih ve 349 sayılı kararı ile onaylı planı bulunan kısmın B lejantı ile gösterilmesi yapılaşma koşullarının E:0.80 İmalathane Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna, ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4657 ada, 1 sayılı parsel ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3897 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Mahallesi, Zübeyde Hanım Hastanesi ve Hasan Ali Yücel Lisesi Civarında uygun alanın “İbadet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3325 ada, 10-11-12-13-14-15 sayılı parseller; 3339 ada, 1-2 sayılı parseller ve 3338 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi Muhtarlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, muhtelif ada ve muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altıparmak Mahallesi, 5427 ada, 37 sayılı parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün, Osmangazi İlçesi, Ebuishak  Mahallesi, 3960 ada, 1-2-3-4-7 sayılı parseller 3961 ada 1-2-3-4 sayılı parsellerin “Spor Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3953 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,  

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Ayazma Parkı içine yol açılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu taşınmazların muhtelif ada ve muhtelif parsellere ilişkin imar plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,  

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 ada, 21-22-23 parsellerin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,  

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 gün ve 3255 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619-4787-4789 adalara ilişkin onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul) ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190 ada, 183 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul)  ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 571 ada, 2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul)  ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1431/1, 1435/2 ve 1432/2 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,  

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5740 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,  

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 6578 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 75 kabul) ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4620 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4628 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4594 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4760 ada, 2 ve 21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 141 ada, 19, 20, 21, 22 ve 23 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Cerrah Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 117 ada, 189 ve 193 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 275 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 22, 208, 209, 210, 223, 224, 240, 241, 242 adalar, Ahmet Dural Meydanı düzenlenmesine ve donatı alanları belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Cihatlı Mahallesi,1337,1338,1339 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi kuzeyi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, H22A02B3A/B/C/D, H22A02C2B, H22A03D1A paftalar, muhtelif ada ve parsellere ait 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 259 ada, 1 parselin “Ticaret ve Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2017 tarih ve 3116 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 334-337-338-339-342-343 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 tarih ve 3262 sayılı Kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8891, 8892, 3667, 3668 ve 7289 parsellerin Ticaret Alanı, Park ve Yola alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 4 red – 60 kabul) ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2017 tarih ve 3114 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 172 ada, 35, 36 ve 73 parsellerin “Genel Otopark Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b8b pafta, 1316 ada, 14 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1917 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c, H21b24b pafta, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada 4 sayılı parselin güneyinde bulunan Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi, 215 ada, 2 parselin “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - 75 kabul)  ile kabulüne,                                               

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 174 ada 6 ve 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017 tarih ve 1620 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2359 sayılı Osmangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kosova Mahallesi, 107 ada, 7 sayılı parselin “Enerji Üretim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesine ait Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017/1498 ve 20.06.2017/1926 Kararı ile onaylı Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Armutçuk Mahallesi, 199-529-18-65-66 parsellere ait 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Çöreler Köyü 1/5000-1/1000 ölçekli Plan talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Erenler Mahallesi, 1668 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, 289 ada 16 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 224 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,    

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Orhaneli İlçesi, 1/5000-1/1000 ölçekli Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,    

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 148 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,    

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 41 ada, 39, 50 ve 51 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,    

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 1169 sayılı parsel Gürsu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,    

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin 19.09.2017 tarih ve 2017/495 E. 2017/1499 K. Sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Metin UYANIK 3 red – 61 kabul) ile kabulüne,

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 117 ada, 36 parsele ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç ve Gürle Köyleri arasında kalan 1310 ve 1318 sayılı parselleri kapsayan alanda nişasta fabrikası kurulmasına olanak sağlayan 09.12.1997 gün, 97/T-89 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planının onaylanması yolundaki 30.04.1998 gün ve 1998/418 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ile 17.06.1998 gün, 12/79 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle ilgili Danıştay Altıncı Dairesi’nin, 2012/3247 Esas sayılı ve 2009/8323 Esas sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,    

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2980 ada, 1 parsel, 2981 ada, 1-2-17-18 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7959 ada, 1 parsel, 7968 ada, 1 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619-4511-4787-1788-1789 adalara ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, 116 parselin “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, Arıtma Tesisi çevresindeki muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4462 ada, 64-228-247 parseller, 4465 ada, 14-15 parseller, 4466 ada, 14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30-70-71 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4492 ada, 7 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 27 ve 32 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İsmetiye Deresi Dere Islah Uygulama Projesi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 7820 ada, 6 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2967 ada, 49 parselin “Ticaret+Konut Alanı (TİCK), Belediye Hizmet Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 157-158-159-160-161-162-163 parsellere ilişkin imar planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

109-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7709 ada, 19-38-69-70-71-73-77 parsellerin “Özel Tır Kamyon Makine Parkı ve Garaj Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7709 ada, 77 parselin “Özel Tır Kamyon Makine Parkı ve Garaj Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 988 ada, 52-53-54 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı’nda Plan Notu değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6343 adanın “Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

114-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6346 ada, 2 parselin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

115-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4019 ada, 24 parseln “Tarım ve Hayvacılık Tesis Alanı”na (Soğuk Hava Deposu) alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

 

 

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis Başkanı Alinur AKTAŞ’ın verdiği “Engelliler Şube Müdürlüğü’nün  kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye seçimi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlhan KILIÇ’ın verdiği “Jeotermal Kaynaklı  Belediyeler Birliği’ne üye seçimi”ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Hamidiye Mahallesi’nde Otopark Alanı’nda kalan  68 ada, 1 nolu parselin kamulaştırma maliyetinin Büyükşehir Belediyesi’ne ödenecek olan tutardan mahsup edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne ait yetkinin bu kısım için İnegöl Belediyesi’ne devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 17.01.2018 tarih ve 66610610-301.01-E.14436  sayılı yazısı) “1 adet motosiklet satışı”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği (Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, 17.01.2018 tarih ve 54424711-301.01-E.14438 sayılı yazısı) “T.C Bursa Eskişehir Bilecik kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)’ Mali Destek Programı kapsamında Kurum/Kuruluşumuz adına Orhaneli’de Ekoturizm’ başlıklı proje başvurusunda bulunulması”   ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

 122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, 17.01.2018 tarih ve 43257926-301.01-E.14465 sayılı yazısı) “Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 230 ada 3 parselde Cerrah Parkı’nda bulunan 43,00 m2 kafeterya ve 40,50 m2 WC alanlarının BURFAŞ’a tahsisi”   ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7489 ada, 2 parsel, 7490 ada, 5 ve 6 parsel, 7493 ada, 1 ve 2 parseller, 7494 ada, 9 parsellerin ihale usulü ile satılması”   ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.01.2018 tarih ve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 16 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.12.2017 tarih ve 300, 299, 303, 302, 304, 305, 306 ve 307 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 nolu ve 434 ada, 18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın  verdiği “Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 nolu parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Organize Sanayi Alanları dışındaki Sanayi Alanlarının çekme mesafelerine ilişkin plan notu değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1265 ada, 17 parselin Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği  “Kayapa-Kuruçeşme Mahallesi, Katı Atık Geri Kazanım  ve  Bertaraf  Tesisi  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, (Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve çevresine ilişkin) 165 ada, muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği  “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sosyal Tesislerin (Restoran, Kafeterya, Halı Saha, Parklar, Büfeler) 10 yıllığına süre uzatımı ve BURFAŞ’a tekrar tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY  ve Erdal AKTUĞ’un verdiği  “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.01.2018 tarih ve 2018-3-4 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nilgün BERK ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 tarih ve 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 sayılı Meclis Kararları ile 08.01.2018 tarih ve 94,95,96, 97,98,99 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Nilgün BERK ve Pelin SEVGİ’nin  verdiği “Bursa Büyükşehir Stadyumuna yapılan resmi harcamalar” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Akın POROY, Pelin SEVGİ ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Sıkıntıları” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım – Engelliler Komisyonlarına müştereken havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Akın POROY ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Enerji Tasarrufu Haftası” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 170 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 05.01.2018 tarih ve 8 sayılı ‘1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planı notunun güncellenmesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih ve 108 sayılı Karar ile 10.01.2018 tarih ve 14 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Şehir genelinde toplu taşıma destekleme modelinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine, 

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Önder TANIR’ın verdiği  “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.01.2018 tarih ve 20-23 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 503 ve 2513 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler (Barış) Mahallesi, 4784 ada, 12 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 425 nolu parsele ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 134 ada, 53  nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

 148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, H22D11D pafta, 204 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

  149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C2D pafta, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi  Haydar Ali ASLAN’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 522-523-524-525-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-1531-1569 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, H22C13A pafta, 144 ada, 32 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi, H22C13A pafta, 157 ada, 8-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5859 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ait Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 1113 ve 1114 parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi’nde bulunan 21,50 mt.’lik Ali Durmaz Caddesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü  Mahallesi, 3917 ada, 23 parselde kayıtlı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C pafta, 1454 ada, 2 parsel ve çevresinde Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe  Mahallesi, H21C05C3D pafta, 3794 ada, 1 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Turizm Belgeli Tesislere uygulanan su fiyatlarının yeniden belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,    

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 96 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Orhangazi Belediyesi’ne bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,     

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21B14D3D pafta, 1937 ada, 4 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 tarih ve 5-7-8 sayılı Meclis Kararları ile 08.01.2018 tarih ve 18-19-20-21-22-23-24-25 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 230 ada, 2 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Kestel Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın  verdiği  “Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, H22D02C3B pafta, 3103 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın verdiği  “Yıldırım İlçesi, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinde 232 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,     

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami Aydın’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 tarih, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayılı Meclis Kararı ile 09.01.2018 tarih, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 sayılı ‘İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami Aydın’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2370 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, 

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği “Kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki  verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 8. Maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, 

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, H22A22A pafta, 7842 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21B13C pafta, 1520 ada numarası ile kayıtlı taşınmazın batı kısmında yer alan tapuda Park olarak tescilli taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21B25D1A pafta, 7045 ada, 5 parsel  ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Şahinhöy Mahallesi, 2 pafta, 267-268 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 69 pafta, 170 ada, 144 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Akçakoyun Mahallesi, 6 pafta, 912  parsele   ilişkin  1/5000  ölçekli  Nazım İmar Planı  değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4487 ada, 2 parsel ve 4492 ada, 5 ve 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK ve Kerim AKÇA’nın verdiği “1/1000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon İmar Plan notlarında değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, Uluabat Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalan 2253 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği  “Karacabey İlçesi, Bağlar Caddesi, 301 ada, 6-12 parseller, 302 ada, 7-8-9-10-11-12-13 parseller, 323 ada, 3-4-5-21-23-24-53-60-66-67 parseller, 341 ada, 1-26 parseller için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği  “Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 52/2 pafta, 833 ada, 10 parsel için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği  “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 tarih ve 2018-1-2-4-5-7 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği  “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 09.01.2018 tarih ve 8-9 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat AVİNÇ, Engin TAŞDEMİR ve Mesut BEDEL’in verdiği  “Gençlerimizi tarımsal faaliyetlere özendirmek ve üretimi arttırmaya yönelik yapılabilecek etkinlikler” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11513 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 8193 ada, 16 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi “Abdurrahman MANSUR’un verdiği  “Panayır Kavşağı ve Kavşak Geometrileri”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdurrahman MANSUR ve Adnan ULUDAŞ’ın verdiği “Tarihi Sarıkadı Abdullah Camii’nin İhyası için Osmangazi İlçesi, 4306 adada Nazım İmar Planı değişikliği yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Ekosistem Geçişleri” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Köyü, H22a 17d 1a pafta, 11510 ada, 1 parselde alınan 2 nolu plan notunda değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Kocakoru Mevki Bölgesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih ve 718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-735-736-737-738-740-741 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Kararları”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yasin ŞENER’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 tarih ve 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki  Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın verdiği “Gemlik İlçesinin Zemin Haritalarının çıkartılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına müştereken havalesine, 

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, muhtelif ada ve parsellerde Özel Eğitim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 tarih ve 15 sayılı ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 günü saat 16.30’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,  

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere GSM Ruhsatı alma işlemlerinin tamamlayabilmeleri için 30.06.2019 tarihine kadar ilave süre verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk-  Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,  

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdurrahman MANSUR, Aydın ÇIKIKÇI ve Gülşen USLU’nun verdiği “Özel Mezarlık Alanları  ile ilgili değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,  

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 6730 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın  verdiği (Bursa Kent Konseyi’nin, 03.01.2018 tarih ve 2018/01 sayılı yazısı)  “Kent Konseyi’nin “Nasıl bir Bursa görmek istiyorsunuz? Konulu Bursa Konuşuyor Toplantısı” ile ilgili yazılı önergesi hakkında Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

201-Büyükşehir Belediye Meclisinin, 27.12.2017 tarih ve 3899 sayılı “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel ve 217 ada, 2 parsel batısında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu -Nazım İmar Planı değişikliği ve Gürsu 1/1000 ölçekli Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının;  

“Onaylı Nazım İmar Planı’nda; BHA (Tarımsal Tarım Ürünleri İşleme Tesisi) kapsamında yer alan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının taşınmazın batısında yer alan Eğitim Alanı ilave edilerek Eğitim Alanı’na 34.000 m2 olarak genişletilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna,

Onaylı Uygulama İmar Planı’nda; Belediye Hizmet Alanı, Tarım Ürünleri İşleme Tesisi kapsamında yer alan Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının taşınmazın batısında yer alan Ortaokul Alanı da ilave edilerek, Ortaokul Alanı’nın 34.000 m2  olarak genişletilmesi ve Ortaokul Alanı’nda yapılanma koşullarının E:1, Yençok: 14 m olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Şehir Parkı Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

18.01.2018 Tarihli Meclis