MECLİS TOPLANTILARI

21.12.2017 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 ARALIK 2017 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 45 inci, 4 üncü dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının  1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                        

G Ü N D E M                     :
1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;
2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;
1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 12.12.2017 tarih ve 965 sayılı “Kadro İhdası” ile ilgili Kararı,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 12.12.2017 tarih ve 966 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi - Tarifeler” ile ilgili Kararı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği üyeliğinden çıkılması ile ilgili yazısı,
6-Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü  ile Büyükşehir Belediyesi arasında ortak hizmet projesi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
7-Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili yazısı,
8-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
9-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanı’na Dernekler ile Protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
10-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
11-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın,  Cephe Sağlıklaştırma Projeleri ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin hissedar olduğu Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 281 ada, 9 parselin İlkokul yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Osmangazi Belediye Başkanlığı’na ait, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4046 ada, 1 parsel ve 4045 ada, 273 parsel sayılı ve “Mezarlık” vasıflı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4552 ada, 1 parseldeki mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 10,76 m2 hissenin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,


15-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Nilüfer İlçesi, Yolçatı Köyü Mevkii’ndeki Atış Poligonunun bakım onarım yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
16-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi’nde bulunan Büyükkumla küçük tekne bağlama yeri Barınak’a ait “Büyükkumla Barınak” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı, 
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.11.2017 tarih ve 10796 sayılı yazısı ile  gönderilen “0.50 emsal artışı”na ilişkin plan notuna yönelik Valilik oluru ile oluşturulan Bakanlık Denetçi Belgesine haiz personelden oluşan komisyon tarafından oluşturulan Teknik İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 16.11.2017 tarih ve 10677 sayılı yazısı ile yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel ve 842 ada, 1,2,3,4 parsellerin Sağlık Alanı’ndan Turizm Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 tarih ve 909 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali talebi ile açılan Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin “Dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı.
3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;
1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Ömerli Mahallesi, 2522 sayılı parsel ve 1.750,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerine Belediyemizce Ürün Toplama Merkezi yapılması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, (NAK) Arama Kurtarma ekibinin Afet Arama Kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere bir adet Minibüs ve Cankurtaran Botu ihtiyacı ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Dinç Spor Hentbol Takımı için 1 adet otobüsün bedelsiz kulübe hibe edilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Zafer Halk Oyunları Derneği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında ek protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür Sanat ve Turizm Vakfı İktisadi İşletmesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın talep ettiği 2 adet elektrik panosunun yenilenmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı arasında ortak hizmet projesi protokolünün imzalanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Beşevler Mahallesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş-Dumlupınar Mahallesi, 177 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Yelken Eğitim Merkezi için hazırlanan platformun Belediyemiz tarafından yapılıp Bursa Büyükşehir Belediyespor Yelken Eğitim Merkezine tahsisi ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 7922 ada, 43 parsel sayılı ve 615,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Tesis olarak kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna alınması ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 3-4 parseller ile ilgili kamulaştırılmadan vazgeçilmesi ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi’nde bulunan Şukufe-Hamdi Sami GÖKÇEN (Huzurevi) Sosyal Tesisleri’nde kullanılması şartı ile 36 kalem malzemenin teslim alınması ile ilgili şartlı bağışın kabulü ile ilgili raporu,
16-Ulaşım Komisyonu’nun, Ertuğrul Metro İstasyonu’nun ismine Dörtçelik Çocuk Hastanesi isminin ilave edilmesi ile ilgili raporu,
17-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14/a maddesinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,
18-Ulaşım - Engelliler Komisyonları’nın, Özel veya Kamuya ait Halk Otobüslerinde görme engelli vatandaşlarımız için sesli durak anonslarının yapılması ile ilgili müşterek raporu,
19-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli’ndeki hayvancılığın genel oluşumu ve seyri ile geliştirilmesi açısından değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
20-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli sınırlarında bulunan derelerin pislenme açısından ve muhtelif sorunlarının incelenmesi ile ilgili raporu,
21-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyelerin öğrencilere burs vermesi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7866 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-98-99-103-704 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili  raporu,


34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2017 tarih ve 2610 sayılı kararı ile onaylanan “Yeni Kaplıca ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”nın iptal edilerek, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3900 ada, 2-3-4 nolu parsellerin Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’na ilave edilmesi ve 2.Etap Çalışma Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 09.09.2015 tarih Bakanlık onaylı Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı-Uygulama İmar Planı değişiklikleri Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 2016/189 Esas "İptal kararı" ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2923 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Haydariye Mahallesi, 101 ada, 457 parselin “(Kırsal) Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 344 ada, 1 parsel, 347 ada, 1-4 parseller, 350 ada, l5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2926 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, H21b14c pafta, 2115 ada, 20 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 103 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2010 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 321 sayılı parsel ve Çağrışan Mahallesi, 1714 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1917 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1067 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya ilçesi, Çağrışan Mahallesi, E:668 Y:204 ada/1 sayılı parselin Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1553 ada, 1 ve 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, 2065 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 1010 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 159 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ayaz Mahallesi, 91 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, 1209 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,


55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Malkara Mevkii, 15 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2589 sayılı kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1664 parselin bir kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih, 2367 ve 2368  sayılı Kararları ile onaylanan Arapzade Mahallesi, 158 ada 5-6-19-20 parseller ile 342 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2988 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 905 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, UNESCO Dünya Miras Alanları ile Yönetim Alan Sınırlarına ilişkin Nazım İmar Planı Notu değişikliği talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akbaşlar Mahallesi'nde, 106 ada, 46, 47 ve 48 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 752 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Eskikaracakaya Mahallesi, 105 ada, 101 ve 71 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
64-Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 160 adada bulunan parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ve söz konusu alanın kamulaştırılması ile ilgili müşterek raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 944 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 435 ada, 49 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 333 sayılı İnegöl İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2016 tarih ve 1928 sayılı İnegöl İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2157 sayılı İnegöl İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.09.2017 gün ve 2588 sayılı Kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Paşaçayırı Mevkii, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 203 ada, 1 parsel hakkında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turan Mahallesi ve Gölbaşı Mahallesi, Enerji Depolama Alanı 1/25000 ve 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planlara yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Nalınlar Mahallesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2977 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,


75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2973 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2976 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2975 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2921 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde, 21.09.2017 tarih ve 2554 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2878 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ankarayolu Güzergahı 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporu, 
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2879 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,  
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2880 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2881 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1 parsel, 2661 ada, 2 parsel  ve Muhtelif Tescil Harici Alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 385 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2930 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu, 
85 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 455 ada, 121 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2929 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
86 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Boğazköy Mahallesi, 734 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2933 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu, 
87 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 152 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2932 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu, 
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6346 ada, 1 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2931 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2886 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 170 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu, 
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2885 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 716 ada, 7 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu, 
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1021 ada, 5 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2979 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporu, 
          92 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, 5637 ada, 5 parsele ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2571 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporu, 
93 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4959 ada, 2 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2920 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporu,  
94 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4506 ada, 2 parsele ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2570 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı  ile ilgili raporu,
95 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 10 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2949 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporu, 
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Kuzey Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu bağlantı yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2924 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
98 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017/2590, 21.09.2017/2591, 27.09.2017/2925, 27.09.2017/2927, 27.09.2017/2928 tarih sayılı Kararlarıyla onaylanan, Mudanya İlçesi’ne ilişkin 5 adet İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 528 ada, 20 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2882 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 535 ada, 556 ada, 1  parsel, 663 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 parseller ve muhtelif Park Alanları ile Şehitler Mahallesi, 191 ada, 8, 9 parsellere ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2583 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 646 ada, 1 parsel ve Şehitler Mahallesi, 198 ada, 1 parselin bir kısmına ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2582 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1602 ada, 1 parselin kuzeybatısındaki Tescil Harici Alan ile 1638 ada, 1 parsel, Hamzabey Mahallesi, 218 ada, 1 parsel ve Orhaniye Mahallesi, 1322 ada, 2 parselin bir kısmına ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2916 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, 
103 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çayyaka Mahallesi, Boğazova ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2917 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Boğazova (İnegöl) Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu, 
104 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 154 ada, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellere ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2919 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  askı itirazı ile ilgili raporu, 
105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 6081 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu. 

Alinur AKTAŞ
 

21.12.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 ARALIK 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 45 inci, 4 üncü dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 16/11/2017 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile  22/11/2017 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,  

  Okunan 06/12/2017 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih ve 3604 sayılı “Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararının;

Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde 2.650.000.000-TL ödenek verilmiştir.

            Mevcudun oyçokluğu ile (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne” şeklinde düzeltilerek,

“Sermaye Gelirleri.................................................................................551.668.000-TL    Mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – 76 kabul)  ile kabul edilmiştir.” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne, 

 

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 12.12.2017 tarih ve 965 sayılı “Kadro İhdası” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 12.12.2017 tarih ve 966 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi - Tarifeler” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği üyeliğinden çıkılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü  ile Büyükşehir Belediyesi arasında ortak hizmet projesi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

8-Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

9-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

10-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanı’na Türkiye Kanser Derneği ile Protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

11-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,

12-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın,  Cephe Sağlıklaştırma Projeleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin hissedar olduğu Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 281 ada, 9 parselin İlkokul yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Osmangazi Belediye Başkanlığı’na ait, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4046 ada, 1 parsel ve 4045 ada, 273 parsel sayılı ve “Mezarlık” vasıflı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4552 ada, 1 parseldeki mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 10,76 m2 hissenin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

16-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Nilüfer İlçesi, Yolçatı Köyü Mevkii’ndeki Atış Poligonunun bakım onarım yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi’nde bulunan Büyükkumla küçük tekne bağlama yeri Barınak’a ait “Büyükkumla Barınak” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 24.11.2017 tarih ve 10796 sayılı yazısı ile  gönderilen “0.50 emsal artışı”na ilişkin plan notuna yönelik Valilik oluru ile oluşturulan Bakanlık Denetçi Belgesine haiz personelden oluşan komisyon tarafından oluşturulan Teknik İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 16.11.2017 tarih ve 10677 sayılı yazısı ile yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel ve 842 ada, 1,2,3,4 parsellerin Sağlık Alanı’ndan Turizm Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 tarih ve 909 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali talebi ile açılan Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin “Dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Ömerli Mahallesi, 2522 sayılı parsel ve 1.750,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerine Belediyemizce Ürün Toplama Merkezi yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, (NAK) Arama Kurtarma ekibinin Afet Arama Kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere bir adet Minibüs ve Cankurtaran Botu ihtiyacı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Dinç Spor Hentbol Takımı için 1 adet otobüsün bedelsiz olarak kulübe hibe edilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Zafer Halk Oyunları Derneği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında ek protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 74 kabul) ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun; “Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile protokole gerek kalmadığı, salon tahsislerinde istediği zaman tahsisatın yapılması” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür Sanat ve Turizm Vakfı İktisadi İşletmesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın talep ettiği 2 adet elektrik panosunun yenilenmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı arasında ortak hizmet projesi protokolünün imzalanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 77 kabul) ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Beşevler Mahallesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş-Dumlupınar Mahallesi, 177 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Yelken Eğitim Merkezi için hazırlanan platformun Belediyemiz tarafından yapılıp Bursa Büyükşehir Belediyespor Yelken Eğitim Merkezine tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 7922 ada, 43 parsel sayılı ve 615,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Tesis olarak kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 3-4 parseller ile ilgili kamulaştırılmadan vazgeçilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi’nde bulunan Şukufe-Hamdi Sami GÖKÇEN (Huzurevi) Sosyal Tesisleri’nde kullanılması şartı ile 36 kalem malzemenin teslim alınması ile ilgili şartlı bağışın kabulü ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Ulaşım Komisyonu’nun, Ertuğrul Metro İstasyonu’nun ismine Dörtçelik Çocuk Hastanesi isminin ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14/a maddesinin iptal edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Ulaşım - Engelliler Komisyonları’nın, Özel veya Kamuya ait Halk Otobüslerinde görme engelli vatandaşlarımız için sesli durak anonslarının yapılması ile ilgili müşterek raporunun; “5 yıl içinde uygulamaya geçilmesi” ifadesinin “3 yıl içinde uygulamaya geçilmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

41-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli’ndeki hayvancılığın genel oluşumu ve seyri ile geliştirilmesi açısından değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli sınırlarında bulunan derelerin pislenme açısından ve muhtelif sorunlarının incelenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyelerin öğrencilere burs vermesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 08.11.2017 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 08.11.2017 tarih ve 636 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 72 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 08.11.2017 tarih ve 640 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 08.11.2017 tarih ve 642 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 83 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 08.11.2017 tarih ve 637 sayılı Meclis Kararının; İlçesinden geldiği şekilde uygun olduğuna; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 4. sırada yer alan  06.11.2017 tarih ve 443 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 5. sırada yer alan  06.11.2017 tarih ve 444 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan  01.03.2017 tarih ve 277 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan  06.03.2017 tarih ve 334 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan  11.09.2017 tarih ve 922 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan  01.11.2017 tarih ve 1072 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 18. sırada yer alan  08.02.2016 tarih ve 276 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 19. sırada yer alan  08.02.2016 tarih ve 285 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne, 

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 20. sırada yer alan  07.09.2016 tarih ve 1076 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,  

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 21. sırada yer alan  10.10.2016 tarih ve 1274 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.11.2017 tarih ve 267 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul)  ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 07.11.2017 tarih ve 275 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul)  ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.11.2017 tarih ve 276 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 84 kabul)  ile uygun olduğuna,

İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 07.11.2017 tarih ve 281 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 09.11.2017 tarih ve 332 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 76 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 14.11.2017 tarih ve 365 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 14.11.2017 tarih ve 374 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 14.11.2017 tarih ve 371 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 07.04.2017/95 sayılı Meclis Kararı üst ölçekli 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda ve değişiklik talep edilen alana ilişkin ilgili kurum görüşleri gelmediğinden;

 • “Hastane Alanı”nda belirlenmesi talep edilen “Resmi Kurum Alanı”nın kaldırılarak yeniden “Hastane Alanı” olarak belirlenmesine, 
 • Hastane Alanı ve A-3 Konut Alanı arasındaki hastane alanı tarafında belirlenen çekme mesafesinin 3,5 metreden 5 metre olacak şekilde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 74 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.10.2017 tarih ve 267 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 76 kabul)  ile uygun olduğuna,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 07.11.2017 tarih ve 315 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 73 kabul)  ile uygun olduğuna,

 

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 06.10.2017/ 260 sayılı Meclis Kararının;

 • Mudanya Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan; 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli plan değişikliğinin; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 76 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne, 

 

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.11.2017 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7866 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-98-99-103-704 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 231 parselin “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6562 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Tesisi”ne alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili  raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2017 tarih ve 2610 sayılı kararı ile onaylanan “Yeni Kaplıca ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”nın iptal edilerek, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3900 ada, 2-3-4 nolu parsellerin Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’na ilave edilmesi ve 2.Etap Çalışma Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun; “Ekli tabloda listelenen askı itirazlarından;   1-2-8-9-16-17-18-22-23-26-27-28-31-32-35-36-39-40-44-45-46-47-48-49-50-51-57-58-59-60-61-62-63-66- 67- 72- 73- 74- 95- 96- 97- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113-114- 115- 116-117-120-121-125-126-129-130-131-132-133-136-137 nci sıradaki itirazların uygun olmadığı,

            Ekli listedeki diğer itirazların tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 09.09.2015 tarih Bakanlık onaylı Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı-Uygulama İmar Planı değişiklikleri Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 2016/189 Esas "İptal kararı" ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2923 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 86 kabul) ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Haydariye Mahallesi, 101 ada, 457 parselin “(Kırsal) Turizm Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 344 ada, 1 parsel, 347 ada, 1-4 parseller, 350 ada, l5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 73 kabul) ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2926 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, H21b14c pafta, 2115 ada, 20 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 103 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2010 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 321 sayılı parsel ve Çağrışan Mahallesi, 1714 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1917 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 1067 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya ilçesi, Çağrışan Mahallesi, E:668 Y:204 ada/1 sayılı parselin Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1553 ada, 1 ve 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, 2065 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 1010 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 159 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ayaz Mahallesi, 91 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, 1209 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Malkara Mevkii, 15 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2589 sayılı kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1664 parselin bir kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih, 2367 ve 2368  sayılı Kararları ile onaylanan Arapzade Mahallesi, 158 ada 5-6-19-20 parseller ile 342 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2988 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 905 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, UNESCO Dünya Miras Alanları ile Yönetim Alan Sınırlarına ilişkin Nazım İmar Planı Notu değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akbaşlar Mahallesi'nde, 106 ada, 46, 47 ve 48 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 752 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Eskikaracakaya Mahallesi, 105 ada, 101 ve 71 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 160 adada bulunan parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği ve söz konusu alanın kamulaştırılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 944 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 435 ada, 49 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 333 sayılı İnegöl İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2016 tarih ve 1928 sayılı İnegöl İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2157 sayılı İnegöl İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.09.2017 gün ve 2588 sayılı Kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Paşaçayırı Mevkii, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne,

93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 203 ada, 1 parsel hakkında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turan Mahallesi ve Gölbaşı Mahallesi, Enerji Depolama Alanı 1/25000 ve 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planlara yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Nalınlar Mahallesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2977 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2973 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2976 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2975 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi’nde, 27.09.2017 tarih ve 2921 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde, 21.09.2017 tarih ve 2554 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2878 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ankarayolu Güzergahı 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2879 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2880 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 gün ve 2881 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1 parsel, 2661 ada, 2 parsel  ve Muhtelif Tescil Harici Alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 385 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2930 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 455 ada, 121 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2929 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Boğazköy Mahallesi, 734 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2933 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,

109 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 152 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2932 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

110-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6346 ada, 1 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2931 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

111-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2886 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 170 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

112-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2885 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 716 ada, 7 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

113-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1021 ada, 5 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2979 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

114 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, 5637 ada, 5 parsele ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2571 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

115 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4959 ada, 2 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2920 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

116 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4506 ada, 2 parsele ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2570 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

117 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 10 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2949 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

118-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Kuzey Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu bağlantı yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

119-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2924 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

120 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017/2590, 21.09.2017/2591, 27.09.2017/2925, 27.09.2017/2927, 27.09.2017/2928 tarih sayılı Kararlarıyla onaylanan, Mudanya İlçesi’ne ilişkin 5 adet İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

121-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 528 ada, 20 parsele ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2882 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

122-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 535 ada, 556 ada, 1  parsel, 663 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 parseller ve muhtelif Park Alanları ile Şehitler Mahallesi, 191 ada, 8, 9 parsellere ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2583 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

123-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 646 ada, 1 parsel ve Şehitler Mahallesi, 198 ada, 1 parselin bir kısmına ilişkin 21.09.2017 tarih ve 2582 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

124-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1602 ada, 1 parselin kuzeybatısındaki Tescil Harici Alan ile 1638 ada, 1 parsel, Hamzabey Mahallesi, 218 ada, 1 parsel ve Orhaniye Mahallesi, 1322 ada, 2 parselin bir kısmına ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2916 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

125 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Çayyaka Mahallesi, Boğazova ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2917 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Boğazova (İnegöl) Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

126 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 154 ada, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellere ilişkin 27.09.2017 tarih ve 2919 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

127-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 6081 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Komisyonlara üye seçimi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 5367 ada, 2 parsel sayılı 27.984,79 m2 yüzölçümlü, 703902/2798479 hissenin satılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4288 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Kayhan Hamamı (Kayhan Döner Sofrası Sosyal Tesisi)’nin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mülkiyeti İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Oylat İşletme Şefliğine ait Hilmiye Köyü sınırları içerisinde 69.000 m2 yüzölçümlü A Tipi Orman İçi Dinlenme Yerinin İnegöl Belediyesinden kiralanması ve BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili Meclis Kararının iptali” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mülkiyeti Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Mudanya İşletme Şefliğine ait Güzelyalı C Tipi Mesire Yerinin  BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili Meclis Kararının iptali” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Hüdavendigar Vakfı) ait Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4239 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda yer alan Cık Cık (Gir-Çık) Hamamının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptali” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesine adına kayıtlı olan Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4327 ada, 12 numaralı 1.645,82 m2 yüzölçümlü, 56/9020 arsa hisseli, 1. Bodrum, 104 nolu Bağımsız bölümün satılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mülkiyeti Karacabey Belediyesine ait Atatürk Kültür Parkının Karacabey Belediyesinden Kiralanması ve BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili Meclis Kararının iptali”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 21.12.2017 tarih ve 28722469-301.01-E.220620 Sayılı) “Yenişehir İlçesi, Akbıyık Mahallesi, 150 ada, 65 parsel sayılı ve 711,90 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki Halit OĞUZ ve hissedarları adlarına kayıtlı taşınmazın Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, BESOB Küçük Sanayi Sitesi yolu üzerindeki 11 adet taşınmazdaki 11.003,95 m2 kamulaştırma alanı ile ilgili olarak kamulaştırma bedellerinin BESOB tarafından ödenmesi için Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 206 ada, 17 numaralı 290,82 m2 yüzölçümlü 2/91 arsa hisseli, zemin kat, 6 nolu Bağımsız Bölüm ve 1/91 arsa hisseli, 3 kat, 31 nolu bağımsız bölümlerin ihale usulü ile satılması elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımların kullanılması“ ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Emir KANTUR, Ercan BARUTÇUOĞLU ve Mukaddes SERİM’in verdiği “Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan güvenlik ve risk nedeniyle yıkımına karar verilen Evko Sitesi sakinlerine yapılmakta olan kira yardımının 1 yıl süre ile uzatılması“ ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’NIN verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih ve 2017/237 Esas, 497 sayılı ‘2017 Mali Yılı Bütçe Ödenek Aktarımı yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’NIN verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 12.12.2017 tarih ve 102 sayılı ‘2017 Yılı Ek Bütçesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’NIN verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih ve 2017/162 sayılı ‘Müdürlükler arası Ödenek Aktarımı yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’NIN verdiği “Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, Fevziçakmak Caddesi, No:73 Fomara İş Merkezi, Kat:1 adresinde bulunan Kurs Merkezi içindeki 22,45 m2’lik Kantinin BURFAŞ’a tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nınverdiği “1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere ait iş yerleri” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın verdiği  “Abdürrahim ÖZÜDOĞRU isminin Bursa’da bir cadde veya sokağa verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi 6115-6118-6133-6144-6151 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi 217 ada, 2 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ile batısındaki Okul Alanı’nın yer değiştirmesine ilişkin düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi, 5521 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi, Gökdere arası Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi 6887 ada, 1 sayılı parsel ve 3664 ada, 17 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Belediye Hizmet Alanlarına (BHA) ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parsel ve Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 176 parsele ilişkin 15000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI ’nın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alamescit Mahallesi, 4352 ada, 12 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2017 tarih ve 2467 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi, Subaşı Mahallesi Güneyi Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin öneri plan değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kadir KAHRAMAN, Murat AVİNÇ ve Kerim AKÇA’nın verdiği “Tarımsal amaçlı yapıların ruhsatlandırılmasında Kadastro yoluna cephesi olma şartının aranmayıp geçiş yolu izin belgesi ile ruhsatlandırılması”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada 29 parselde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na giriş-çıkışların daha sağlıklı yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi doğusunda İzmir Yolu kesişimi ile başlayıp Akçalar Mahallesi güneyine doğru uzanan otoban yapımında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İzmir Yolu Bankalar Caddesi yan yol cep otoparklarına ve Görükle İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan cep otoparklarına ait plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı’nın üst ölçekli planlara uyumlu hale getirilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in   verdiği “İnegöl İlçesi, Turgutalp Mahallesi, Mimarsinan Caddesi üzerinde yer alan 180 ada, 1 ve 25 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 17 ada, 3 numaralı 192,28 m2 yüzölçümlü 7/300 arsa hisseli Zemin, 15 nolu Bağımsız Bölüm ve 6/300 arsa hisseli Zemin, 16 nolu Bağımsız Bölümlerin ihale usulü ile satılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2017 tarih ve 79735665-301.01-E.220627 sayılı yazısı) “Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 89 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2017 tarih ve 79735665-301.01-E.220621 sayılı yazısı) “Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 394 parsel, 4.378,330 m2 yüzölçümlü taşınmazın Park olarak düzenlenmesi için Belediyemiz adına bedeli karşılığı devir işlemlerinin yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 24,26 ve 2551 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1382 ada, 4  numaralı  parselde  kayıtlı  taşınmaza  ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Panayır  Mahallesi, 2336  ada, 15  numaralı  parselde  kayıtlı  taşınmaza  ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 1360,1363 ve 2150 numaralı  parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Görükle/Kurtuluş Mahallesi, 5740 ada, 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 18 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2167 ada, 5 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4089 ada, 32 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Karacabey İlçesi, Dağkadı Mahallesi, H20a24c pafta,   640 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, H22d03c pafta,   36-37-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-96-97-1683-1729 numaralı parsellere  yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, H22d07c1b pafta,   353 ada, 2 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği  “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Alan Mevkii,   215 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı kapsamında H21B24B pafta, 133 ada, 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan plan değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan ÖZEL, Kenan ÇAKIR, Sabri ZÜMRE ve İsmail KARAMAN’ın verdiği  “Özel Öğretim Kursu öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin indirimli ulaşım hizmetlerinden yararlanması”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, H22a21c2a pafta, 4370 ada, 5-6-7 parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1585 parsel (211 ada/1 parsel) ve 212 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin yer değişikliğinin 1/1000 ölçekli Çağrışan Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı’na aktarılmasına yönelik plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 455-456 ve komşu parsellerine ilişkin Sanayi Alanı düzenleme amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H21B25B4C pafta, 4991 ada, 231 parselde  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22A22AC pafta, 4494 ada, 13-30 parsellerde  1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi,H21C05C1D pafta, 2179 ada, 1 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm  ve Ticaret-Konut Alanı yapılması amacı ile hazırlanan Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1C-H21C05C1D pafta, 2166 ada, 1-2 parsellerde Kentsel Dönüşüm  yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765 ada, 3-6 parsellerde Kentsel Dönüşüm  yapılması amacı ile hazırlanan İnegöl Belediyesi 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Göktepe Mahallesi, Erenler Mekiinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği  “Orhaneli İlçesi, Göktepe Mahallesi, Erenler Mekiinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği  “Orhaneli İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon+Uygulama İmar Planı’nda muhtelif İmar Planı değişiklikleri ile Kent Meydanı düzenlemesi Plan değişikliği teklifi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın verdiği  “Orhaneli İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı’nda muhtelif İmar Planı  değişiklikleri  ile  Kent  Meydanı  düzenlemesi  Plan  değişikliği  teklifi”  ile   ilgili   yazılı

önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21B13C1B pafta, 1468 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Mudanya Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 2 parselde (Eski 1438 ada, 1 parsel, 1439 ada, 1 parsel) Kentsel Dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “01.10.2017 tarihinden önce ruhsat almış parsellerin hangi Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Konak  Mahallesi, H21c05c4c pafta, 374 ada, 7 parselde  kayıtlı taşınmazlara ilişkin Kentsel Dönüşüm kapsamında değerlendirilmek üzere 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, İhsaniye  Mahallesi, H21C05C1A  pafta, 2123 ada, 1 parselde  kayıtlı taşınmazlara ilişkin Kentsel Dönüşüm kapsamında değerlendirilmek üzere 1/1000 ölçekli Fethiye - İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler (Cumhuriyet) Mahallesi, H21C05C1A pafta, 1282 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye - İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2173 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye - İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1A pafta, 2122 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye- İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22A21B-H22A22A-H22A22D paftalar, 4494 ada, 48 ve 49 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bursa-Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Bursa-Yalova Yolu 2. Bölge İlave İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler (Cumhuriyet) Mahallesi, H21C05D2B pafta, 1290 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye (Barış) Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2189 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Çayırlı Köyü, Kocabahçeler Mevkii 1763 parsel (eski 1495 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (Akaryakıt ve Servis İstasyonu) değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C09B pafta, 4267 ada, 1-2 parsel, 4268 ada, 1-2 parsel, 4269 ada, 5-6-7 parsellere ilişkin Bursa Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 154 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4648 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 125 ada, 92 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2017 tarih ve 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR, Lütfü GÜNENÇ ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 20.12.2017 tarih ve 1214, 1215, 1216 ve 1217 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR, Lütfü GÜNENÇ ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih ve 1160, 1161, 1162, 1163 sayılı ve 11.12.2017 tarih 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR, Lütfü GÜNENÇ ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 20.12.2017 tarih ve 1221 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Pelin SEVGİ ve Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği  “DOSAB Termik Santrali” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Pelin SEVGİ,  Dündar KOYUTÜRK ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği  “Hava Kirliliği ile mücadele” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

 1. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Pelin SEVGİ,  Dündar KOYUTÜRK ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği  “Batı Atıksu, NOSAB ve Organize Sanayi Bölgesi arıtmalarından gelen koku sorunu ile Atıksu Çamur Yakma Tesisi’nin incelenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
 2. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, Lütfü GÜNENÇ ve Mesut BEDEL’in verdiği  “Kestane Ağaçlarının kuruması hakkında çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,
 3. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Haydar Ali ASLAN ve Yener ACAR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.12.2017 tarih ve 173 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki  Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 4. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Pelin SEVGİ,  Dündar KOYUTÜRK ve  Lütfü GÜNENÇ’in verdiği  “Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi hakkında çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
 5. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün verdiği  “Büyükşehir Belediyesi ile Gönüllü  Kuruluşlar arasında imzalanması öngörülen veya öngörülmeyen protokoller” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 6. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, H23D16D pafta, 393 ada, 472 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 7. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ’in verdiği  “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 10517 ada, 2 sayılı parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 8. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği  “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih, 2017/133 sayılı ‘Plan değişikliği” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 9. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 72 pafta, 337 ada, 117 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 10. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi,8 pafta, 1656 parselde bulunan ilçemizin önemli tarihi değerlerinden biri olan Issız Han’a ulaşım imkanını güçlendirmek için ekli krokide gösterilen yolun Büyükşehir tarafından yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 11. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami AYDIN, Şenol ŞİMŞEK ve Ali Rıza ÖZMEN’nin verdiği “2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 7.nci Maddesinin C Fıkrası 1. bendinde düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 12. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami AYDIN, Şenol ŞİMŞEK ve Ali Rıza ÖZMEN’nin verdiği “Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan Osmangazi İlçesi, Doğancı Mahallesi, 177 ada, 51 nolu parselin BURKENT A.Ş.’ye tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 13. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami AYDIN, Şenol ŞİMŞEK ve Ali Rıza ÖZMEN’nin verdiği “ Kestel İlçesi, gözede Mahallesinde bulunan BUSKİ’ye ait Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisinin kaynakları ile birlikte Jeotermal A.Ş.’ ye olan kira süresinin 5 yıla uzatılması”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 14. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 parsel ile 9 parselde kurulması planlanan biokütle enerji santrali ile ilgili  1/5000 - 1/1000 ölçekli  İmar Plan değişikliği ” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 15. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C1C pafta, 4163 ada, 8-9 parsellerde kentsel dönüşüm yapılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 16. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C03B3B pafta, 4535 ada, 5-6-8 parsellerde ‘Ticaret Alanı’ yapılması amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 17. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Toprakocak Mahallesi, H22B25B pafta, 722, 723 parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 18. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1869 parsele Kentsel Dönüşüm yapılması  amacı ile hazırlanan  Çağrışan-Göynüklü Bölgesi 1/1000 ölçekli revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 19. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 03.05.2017 tarih ve 60 sayılı ‘Plan değişikliği’ ile ilgili Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 20. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in verdiği  “Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 174 ada, 6, 9  nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 21. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin verdiği “Keles İlçesi, Kocayaylada bulunan 7 adet Bungalov tipi evlerin satın alınması için Keles Belediyesi’ne 112.000 TL yardım yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 22. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami AYDIN, Ali Riza ÖZMEN, Fatih CELEN ve Şükrü KÖSE’nin verdiği  “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 488, 489 ve 490 sayılı Meclis Kararları ile 12.12.2017 tarih, 527, 528, 529, 531 ve 532 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 23. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami AYDIN, Ali Rıza ÖZMEN ve Fatih CELEN’nin verdiği “Yıldırım Belediyesinin otopark hesabında biriken tutarları”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 24. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 143-146 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 25. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.12.2017 tarih ve 375-376-377-378-379-380-381-382 sayılı Meclis Kararları ile 12.12.2017 tarih ve 394-395-396-397 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 26. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu İlçesi, OSB sınırlarında Kentsel Dönüşüm için plan tadilatı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 27. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 144-147 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 28. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun verdiği  “Gemlik (Bursa) Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 29. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 356 ada, 1-5 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 30. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği  “Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2776 ada, 29-30 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 31. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin  verdiği  “Evliya Çelebi Çeşmesi yapılması ve Evliya Çelebi adının verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

246-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği  “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 12.12.2017 tarih ve 105-106-107-108 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 1. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in  verdiği  “Bursa Zabıta Ruhsat Büro Amirliği’nin haftanın 1 günü veya 15 günde bir İlçelerde görev yapması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,
 2. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin  verdiği  “Şeyh Hasip Ahmet’in Sular Kasidesinin mermer bir levhaya yazılıp şehrin uygun bir yerine konulması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,
 3. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mukaddes SERİM, Haydar Ali ASLAN, Pelin SEVGİ, Osman ŞAHİN, İlhan KILIÇ, Sevil GÖKSEL ŞEN ve Mihrimah KOCABIYIK’ın verdiği  “İpekböcekçiliğini canlandırmak için çalışma yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman  Komisyonları’na müştereken havalesine,
 4. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7286 ada, 1 ve 6 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 5. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin verdiği  “Yıldırım Beyazıt Gençlik ve Spor Kulübüne yer tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 6. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği  “Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, H22C11B pafta, 117 ada, 1 parsel ve 108 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 7. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT ve Ayhan DADAK’ın verdiği  “Görükle Mahallesi’ndeki Öğrenci Yurdu’nun kullanım hakkının KADEM’e verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin;  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 8. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği  “Hünkar Köşkü’nün bahçesi ve müştemilatının süre uzatımı ve BURFAŞ’a tekrar tahsisi”  ile ilgili yazılı önergesinin;  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 9. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği  “Reşat Oyal  Kültürparkı içinde bulunan Buz Paten Pisti ve Kafeterya işletilmesi Meclis Kararına Drift Scooter Pisti ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin;  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
 10. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Akarca, Kömürcükadı, Şapçı ve Bahariye Köylerini içine alan altın arama sondaj çalışmaları” ile ilgili sözlü önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

257-Büyükşehir Belediye Meclisinin, 06.12.2017 tarih ve 3604 sayılı “Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararının;  “Onyedi (17) maddeden oluşan Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak; 

Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde 2.650.000.000-TL ödenek verilmiştir.

            Mevcudun oyçokluğu ile (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 62 kabul) ile kabulüne şeklinde düzeltilerek,

            “Sermaye Gelirleri.................................................................................551.668.000-TL    mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 11 red – 76 kabul)  ile kabul edilmiştir.” şeklinde düzeltilerek  oybirliği ile kabulüne, 

        

258-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

259-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman SARGIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

260-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

261-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

262-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

263-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

264-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

265-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

266-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

267-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 Alinur AKTAŞ
 Büyükşehir Belediye Başkanı 

21.12.2017 Tarihli Meclis