MECLİS TOPLANTILARI

22.11.2017 Tarihli Meclis Gündemi

   

22.11.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22 KASIM 2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 44 üncü, 4 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşimine ait Karar Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parsel sayılı 11.269,25 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile 240 ada, 29 parsel sayılı 3.743,38 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların ihale usulü ile satılması ve elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red- Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 67 kabul) ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 579, 584, 587, 643, 644, 645 parseller üzerindeki taşınmazın  ihale usulü ile satılması ve elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yıldırım İlçesi, Y.Ortabağlar Mahallesi, 2164 ada, 38 parsel sayılı, 45,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale usulü ile satılması ve elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Alanı Kira Yardımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red – 73 kabul)  ile kabulüne,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile protokol imzalanması için  Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli  İlçesi, Nalınlar Mahallesi’nde bulunan İnsanlık  Köyü yerleşkesinin  güvenliğinin  Belediyemiz tarafından sağlanması için Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi  arasında  hizmet protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) ile Büyükşehir   Belediyesi   arasında   hizmet   protokolü  imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur  AKTAŞ’a yetki  verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red, Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, su fiyatlarının tekrar analiz edilerek bütçe imkanları dahilinde değerlendirilerek indirim yapılması ile ilgili raporunun; “Uygulamanın 01.01.2018 tarihinden itibaren” ifadesinin “Uygulamanın 01.12.2017 tarihinden itibaren” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,   

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, İpekyolu Bulvarı No:127 adresinde bulunan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi’nin kaynakları ile birlikte işletilmesi amacıyla Bursa Jeotermal A.Ş.’ye kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Işıklar Askeri Lisesi’nin konuşlu olduğu bölgede Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi’ne bağlı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun gerekli bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 03.11.2016 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na üst kullanım hakkı verilen Gemiç Mahallesi, 1274 parsel nolu taşınmazın Orhangazi Belediyesi projelerinde kullanılmak amacıyla üst kullanım hakkının iptal edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 02.04.2015 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Keramet Mahallesi, 980 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki projenin Orhangazi Belediyesi’ne ikmal edilecek olmasından dolayı Orhangazi Belediyesi’ne iade edilmesi ile ilgili raporunun; izole edilmesi” ifadesinin “Orhangazi Belediyesi’ne iade edilmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fidyekızık Mahallemize kazandırılan Mahalle Konağının zemin katının 5 yıllığına 1-TL iz bedelle Belediyespor’a kullandırılması ile ilgili raporunun; 15.06.2017 tarih ve 1677 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesi” ilavesiyle;  oybirliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cenazelerin THY Kargo Birimine tesliminde kullanılmak üzere tabut üretiminin  Gemlik Açık Cezaevi’nde yapılması için  Gemlik Açık Cezaevi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerinde değişiklikler yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. Sırada yer alan 04.10.2017/970 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu uygun bulunmayan Meclis Kararının; karara konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017/1515 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red, Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.10.2017/973 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4401 ada, 9 parselin Ayrık Nizam 2 kat E=0.40 yapılaşma koşullu “Konut Alanı” olan kullanım kararının,  yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda E=0.40, Y.ençok=9.50 m yapılaşma koşullu “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı değişikliği, komisyonumuzca incelenmiş olup, plan değişikliğinde belirtilen “1) Kot parselin en üst noktasından alınacaktır. 2)Bodrum katlar açığa çıkabilir. 3)1.bodrum katın %50’si, çatı arası son katla bağlantılı piyesler emsale dahil edilemez” şeklindeki plan notları iptal edilerek, mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 11.09.2017/916 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile kabul edilen askı itirazlarının uygun olmadığı şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red, Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 14.11.2017 tarih ve 359 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red, Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 14.11.2017 tarih ve 373 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 71 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 150  sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 71 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.11.2017 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile uygun olduğuna,

Orhangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.11.2017 tarih ve 94 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red, MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2891 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada 8 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017/2892 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 6-7-8 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu Arası değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2898 sayılı kararı ile onaylanan, Çelebi Mehmet Bulvarı Alman Kanalı Bağlantısı Yol ve Köprü (Yunuseli Viyadüğü) Tasarım Projesine ait 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 7271 ada, 64 parsel 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım-Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 123 ada, 35 parsele ilişkin Mudanya Köprülü Kavşağı kapsamında önerge ile verilen İmar Plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan tasarım projesinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 186 ada, 5 ve 7 parsellerin “Küçük Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 71 kabul) ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 26.04.2017 tarih ve 1250 sayılı kararı ile onaylanan Gürsu Yeni Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu İmar Plan değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebi ile Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi, 1457 sayılı parsel Sosyal Tesis Alanı 1/1000 ölçekli Karahıdır Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi,  9-1114-1116 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, 226 ada, 54 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun;Yençok: 21.50 m.” ifadesinin “Yençok:24.50 m. olarak değiştirilmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,1. Hukuk Müşavirliği’nin, 13.10.2017 gün ve 175689 sayılı yazılarında belirtilen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100 000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilişkin, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. sayılı ve 22.09.2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 09.11.2017 tarih ve 192968 sayılı yazısı ile; Mudanya Köprülü Kavşağı için hazırlanan ilave lup projesine ilişkin imar plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Tatkavaklı Mahallesi, H20c23a pafta, 1027 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2926 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/2006 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 102 ada, 91 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/1996 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1222 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2127 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017/2462 sayılı kararıyla onaylanan, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2956 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2958 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2967 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 345 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.09.2017/2578 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.09.2017/2963 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2131 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.09.2017/2573 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3794 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2966 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4648 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2970 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2969 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 17 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.09.2017/2576 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 612  ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2983 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1943 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/2992 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7  red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul) ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/3002 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1405 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

55-Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27.09.2017/3008 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3846 ada, 4 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 7 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 58 kabul)  ile kabulüne,

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

 

 

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

22.11.2017 Tarihli Meclis