MECLİS TOPLANTILARI

16.11.2017 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 KASIM 2017 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 44 üncü, 4 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
9-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
10-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
11-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
12-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
13-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
14-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
15-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
16-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
17-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
18- Başkanlık Makamı’nın, 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı,
19-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,
20-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Yelken Eğitim Merkezi için hazırlanan platformun Belediyemiz tarafından yapılıp Bursa Büyükşehir Belediyespor Yelken Eğitim Merkezine tahsisi ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 7922 ada, 43 parsel sayılı ve 615,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Tesis olarak kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,

 

 

22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Sincansarnıç Mahallesi, 784 parsel sayılı ve 2.795,80 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki Nurcan Aybey adına kayıtlı hissenin Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1817 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/440 E. 2017/1326 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1812 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1979 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 19/09/2017 tarihli ve 2017/495 E., 2017/1499 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mah., 215 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın “Teknik Altyapı Alanı” olarak belirlenmesine yönelik B.B.B. Meclisi’nin, 29.12.2015 tarih ve 2513 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gürsu Alan Mevkii İlave Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2016/784 E., 2017/250 K. sayılı kararın iptali ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 gün ve 1339 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yenice, Edebey ve Cerrah Mahalleleri’nde yaklaşık 184 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ile yaklaşık 24 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin “1/5000 ölçekli Yenice Bursa Yolu Güzergahı Nazım İmar Planı” değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 10/10/2017 tarihli ve 2016/1771 E. sayılı “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 gün ve 1339 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı açılan davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. ve 22.09.2017 tarihli “YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4691 ada, 16,18,19,20 ve 21 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Çevre Yolu kapsamındaki muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki Tayyare Kültür Merkezi’nde hizmet veren kokteyl salonunun BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ tarafından yapılan yağmur suyu uzaklaştırma çalışmalarına karşılık Belediyemiz parsellerinin devri ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, İshakpaşa Camii çevre düzenlemesi kapsamında Sinanbey Mahallesi, 77 ada, 25-26 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 3-4 parsellerin kamulaştırma programından çıkarılması ile ilgili raporu,

 


8-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir Ovasında yetiştirilen buğdayların un kalitesinin arttırılması ve buğday alımında yaşanan gecikmeler ile ilgili raporu,
9-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi’ndeki tarım alanlarının daha verimli ve rantabl kullanılabilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporu,
10-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa’daki şelalelerin ve çevresinin temizliği ile ilgili raporu,
11-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.07.2016 tarih ve 152 sayılı “zirai ilaç atıklarının ayrı toplanması ve lisanslı firmalarca bertarafının sağlanması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
12-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Dere Islahı ve Su Kanalı konusunda çalışmaların yapılması ile ilgili müşterek raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 2003 sayılı Kararı ile onaylanan Terminal Bağlantı Yolu Projesine ait 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından öngörülen Proje Revizyonunun İmar Planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 gün ve 1510 sayılı kararı ile onaylanan Bursa Hafif Raylı Sistem (BHRS) Osmangazi Kent Meydanı İstasyon Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 06.07.2017 tarihli 2016/340 E. 2017/1032 K. sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin Karar ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Güzergâhı Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4517 ada, 1-2 sayılı parseller ve 4518 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,57 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Dökümcüler Sitesi Batısı 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

 


29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1247 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 217 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, Şehir Hastanesi-Otoyol ve Minareliçavuş Mahallesi arasında 35 m bağlantı yolu güzergâhına ilişkin tasarım projesinin İmar Planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan imar plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.09.2016/1827 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine dair Bursa 3. İdare Mahkemesi´nin, 13.07.2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.05.2015 tarih ve 1003 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 22.06.2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 480/4, 481/2, 118/88, 552/1-2-3 ve 578/4 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu’nda ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı’nda Kırsal Yerleşme Alanlarına ilişkin plan hükümleri değişiklikleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 758 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, 579 parsele ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/669 E. 2014/1053 K sayılı dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın Danıştay tarafından onanması hakkındaki Karar ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 173 ada, 13 parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/132 E. 2012/122 K sayılı dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın Danıştay tarafından onanması hakkındaki Karar ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 105 ada, 22 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b19c pafta, 1067 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19b pafta, 110 ada, 144 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonu’na ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 21.03.2017 tarihli “Yürütmeyi Durdurma Kararı” ve Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 13.07.2017 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Çevre İmar Yolu güzergahının, Sit Alanı dışından geçecek şekilde revize edilmiş tasarım projesine ilişkin imar plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Kırsal Yerleşme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 sayılı parselin batısında Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve Ortaokul Alanı Gürsu 1/1000 ölçekli Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ağlaşan Mahallesi, Kayacık Mahallesi, Lütfiye Mahallesi ve Seymen Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 9-1114-1116 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,

 


48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik Mahalleleri muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 07.06.2016 tarih ve 1185 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 189 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 tarih ve 739 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 tarih ve 743 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 tarih ve 770 sayılı ve 21.07.2016 tarih ve 1540 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 tarih ve 771 sayılı ve 21.07.2016 tarih ve 1541 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1023 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1026 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 tarih ve 1720 sayılı Osmangazi İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.08.2016 tarih ve 1816 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1950 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu.

 


Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

16.11.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 KASIM 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 44 üncü, 4 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Okunan 19.10.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2945 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2982 sayılı Meclis Kararının aynen kabulüne” şeklinde düzeltilerek; kabulüne,  Okunan 25.10.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; aynen kabulüne, Okunan 02.11.2017 günlü OLAĞAN toplantısının Birleşimine ait Zaptın; aynen oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

3-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

4-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

6-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

7-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

8-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

9-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

10-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

11-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

13-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

14-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

16-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

17-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

18-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

19-Başkanlık Makamı’nın, 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

20-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

21-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Yelken Eğitim Merkezi için hazırlanan platformun Belediyemiz tarafından yapılıp Bursa Büyükşehir Belediyespor Yelken Eğitim Merkezine tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

22-Emlak ve İstimlak  Dairesi Başkanlığı’nın, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 7922 ada, 43 parsel sayılı ve 615,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Tesis olarak kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

23-Emlak ve İstimlak  Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Sincansarnıç Mahallesi, 784 parsel sayılı ve 2.795,80 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki Nurcan Aybey adına kayıtlı hissenin Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1817 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/440 E. 2017/1326 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 tarih ve 1812 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1979 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 19/09/2017 tarihli ve 2017/495 E., 2017/1499 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mah., 215 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın “Teknik Altyapı Alanı” olarak belirlenmesine yönelik B.B.B. Meclisi’nin, 29.12.2015 tarih ve 2513 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gürsu Alan Mevkii İlave Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2016/784 E., 2017/250 K. sayılı kararın iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 gün ve 1339 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yenice, Edebey ve Cerrah Mahalleleri’nde yaklaşık 184 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ile yaklaşık 24 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin “1/5000 ölçekli Yenice Bursa Yolu Güzergahı Nazım İmar Planı” değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 10/10/2017 tarihli ve 2016/1771 E. sayılı “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 gün ve 1339 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Ketendere Mevkii, Bursa Liman Kompleksi Projesi 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı açılan davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2016/1088 E. ve 22.09.2017 tarihli “YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne araç alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4691 ada, 16,18,19,20 ve 21 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Çevre Yolu kapsamındaki muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki Tayyare Kültür Merkezi’nde hizmet veren kokteyl salonunun BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BUSKİ tarafından yapılan yağmur suyu uzaklaştırma çalışmalarına karşılık Belediyemiz parsellerinin devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, İshakpaşa Camii çevre düzenlemesi kapsamında Sinanbey Mahallesi, 77 ada, 25-26 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz  XI.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun; Sinanbey Mahallesi, 77 ada, 25 ve 26 parsellerin satın alınması” şeklinde ilavesiyle, oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi  İlçesi,  Hüdavendigar  Mahallesi,  4518 ada, 3-4 parsellerin kamulaştırma programından çıkarılması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

37-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yenişehir Ovasında yetiştirilen buğdayların un kalitesinin arttırılması ve buğday alımında yaşanan gecikmeler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi’ndeki tarım alanlarının daha verimli ve rantabl kullanılabilmesi için çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa’daki şelalelerin ve çevresinin temizliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.07.2016 tarih ve 152 sayılı “zirai ilaç atıklarının ayrı toplanması ve lisanslı firmalarca bertarafının sağlanması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Dere Islahı ve Su Kanalı konusunda çalışmaların yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 04.10.2017 tarih ve 592 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 78 kabul)  ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 04.10.2017 tarih ve 593 sayılı Meclis Kararının”; Gönülkuşu Sokak ve Gazel Sokak’ın da 7 metrelik imar yolu ile açılması şeklinde; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 78 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 10. sırada yer alan 04.10.2017 tarih ve 590 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 10.10.2017/421 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin plan notlarında 2., 4., 7. ve 9. sayılı plan notlarının 30.09.2017 tarih ve 30196 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine” uygun olmadığından kaldırılarak; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 67 kabul)  ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 134 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.10.2017 tarih ve 306 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.10.2017 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 09.10.2017 tarih ve 321 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 82 kabul)  ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 09.10.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 82 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.10.2017 tarih ve 259 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 82 kabul)  ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.10.2017 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 70 kabul)  ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Raporda sehven yanlış yazılan; İznik Belediye Meclisi’nin,04.10.2017 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı” ifadesinin 09.10.2017 tarih ve 131 sayılı Meclis Kararı” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 2003 sayılı Kararı ile onaylanan Terminal Bağlantı Yolu Projesine ait 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından öngörülen Proje Revizyonunun İmar Planlarına işlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 gün ve 1510 sayılı kararı ile onaylanan Bursa Hafif Raylı Sistem (BHRS) Osmangazi Kent Meydanı İstasyon Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin, 06.07.2017 tarihli 2016/340 E. 2017/1032 K. sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin Karar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Güzergâhı Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4517 ada, 1-2 sayılı parseller ve 4518 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,57 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Dökümcüler Sitesi Batısı 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1247 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – 71 kabul)  ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 217 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – 71 kabul)  ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, Şehir Hastanesi-Otoyol ve Minareliçavuş Mahallesi arasında 35 m bağlantı yolu güzergâhına ilişkin tasarım projesinin İmar Planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan imar plan değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 22.09.2016/1827 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine dair Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, 13.07.2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 21.05.2015 tarih ve 1003 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 22.06.2017 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 480/4, 481/2, 118/88, 552/1-2-3 ve 578/4 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu’nda ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı’nda Kırsal Yerleşme Alanlarına ilişkin plan hükümleri değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi, 758 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 67 kabul)  ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, 579 parsele ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/669 E. 2014/1053 K sayılı dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın Danıştay tarafından onanması hakkındaki Karar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 173 ada, 13 parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/132 E. 2012/122 K sayılı dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın Danıştay tarafından onanması hakkındaki Karar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 105 ada, 22 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 82 kabul)  ile kabulüne,

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b19c pafta, 1067 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19b pafta, 110 ada, 144 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonu’na ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 21.03.2017 tarihli “Yürütmeyi Durdurma Kararı” ve Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 13.07.2017 tarihli “İptal Kararı” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Çevre İmar Yolu güzergahının, Sit Alanı dışından geçecek şekilde revize edilmiş tasarım projesine ilişkin imar plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Kırsal Yerleşme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 sayılı parselin batısında Eğitim Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve Ortaokul Alanı Gürsu 1/1000 ölçekli Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ağlaşan Mahallesi, Kayacık Mahallesi, Lütfiye Mahallesi ve Seymen Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 70 kabul)  ile kabulüne,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi,  9-1114-1116 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik Mahalleleri muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 07.06.2016 tarih ve 1185 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 189 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 tarih ve 739 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 tarih ve 743 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 tarih ve 770 sayılı ve 21.07.2016 tarih ve 1540 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 tarih ve 771 sayılı ve 21.07.2016 tarih ve 1541 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1023 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1026 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 tarih ve 1720 sayılı Osmangazi İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.08.2016 tarih ve 1816 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1950 sayılı Osmangazi İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

  1. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın  verdiği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2017 tarih ve 94139169-301.01-E.196329 sayılı yazısı) “Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
  2. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parsel sayılı 11.269,25 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile 240 ada, 29 parsel sayılı 3.743,38 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların ihale usulü ile satılması ve elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
  3. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 579, 584, 587, 643, 644, 645 parseller üzerindeki taşınmazın  ihale usulü ile satılması ve elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
  4. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yıldırım İlçesi, Y.Ortabağlar Mahallesi, 2164 ada, 38 parsel sayılı, 45,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale usulü ile satılması ve elde edilecek gelirin Belediyemizin çeşitli yatırımlarında kullanılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
  5. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 08.11.2017 tarih ve 2017/295 Esas, 703 sayılı  ‘2018 Mali Yılı Bütçesi’ ile ilgili Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği  (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 13.11.2017 tarih ve 21653905-301.01-E.194921 sayılı yazısı) “Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Alanı Kira Yardımı”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.195494 sayılı yazısı) “İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile protokol imzalanması için  Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği; (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.11.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.195189 sayılı  yazısı) “Önder  İmam  Hatipliler Derneği ile Büyükşehir Belediyesi  arasında  işbirliği  protokolü  yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği; (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.11.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.195193 sayılı yazısı)  “Mudanya İlçe Müftülüğü  ile Büyükşehir Belediyesi  arasında  işbirliği  protokolü  yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.11.2017 tarih ve 50521662-301.01-E.195499 sayılı yazısı) “Orhaneli  İlçesi, Nalınlar Mahallesi’nde bulunan İnsanlık  Köyü yerleşkesinin  güvenliğinin  Belediyemiz tarafından sağlanması için Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi  arasında  hizmet protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 13.11.2017 tarih ve 14283790-301.01-E.195107 sayılı yazısı) “Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) ile Büyükşehir   Belediyesi   arasında   hizmet   protokolü  imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur  AKTAŞ’a yetki  verilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği “Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, su fiyatlarının tekrar analiz edilerek bütçe imkanları dahilinde değerlendirilerek indirim yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Sıcaksu  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

  1. Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih CELEN ve Önder TANIR’ın verdiği “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerinde değişiklikler yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.11.2017 tarih ve 10924222-301.01-E.195117 sayılı yazısı) “Ertuğrul Metro İstasyonu’nun ismine Dörtçelik Çocuk Hastanesi isminin ilave edilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği ( Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın 13.11.2017 tarih ve 54424711-301.01-E.195206 sayılı yazısı) “İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 6 pafta, 414 parselde bulunan özel mülkiyette olup, muvafakatnamesi bulunan 167 m2 alanlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli hamamın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 13.11.2017 tarih ve 28722469-301.01-E.195198 sayılı yazısı) “Karacabey İlçesi, Ovahamidiye Mahallesi, 232 ada, 1 parsel sayılı ve 1.963,11 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Yükleme ve Boşaltma Merkezi yapılması amacıyla 30 (otuz) yıl süre ile Belediyemiz adına daimi müstakil hak niteliğinde üst hakkı tesis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 15.11.2017 tarih ve 66610610-301.01-E.196948 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi’nde bulunan Şukufe-Hamdi Sami GÖKÇEN (Huzurevi) Sosyal Tesisleri’nde kullanılması şartı ile 36 kalem malzemenin teslim alınması ile ilgili şartlı bağışın kabulü”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi  Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 102 ada, 26 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bademli-Mürsel-Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliğine Kanuni askı süresi içinde yapılan itiraz ” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 218 ada, 1-2 sayılı parseller, 219 ada, 1 sayılı parsel ve 1462 sayılı parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliğine  Kanuni askı süresi içinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 216 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliğine Kanuni askı süresi içinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1419 ve 309 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliğine Kanuni askı süresi içinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 sayılı parsele ilişkin  1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan değişikliğine  Kanuni askı süresi içinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 ve 27.09.2017 tarihli Meclis Kararları ile onaylanan, 17.10.2017-17.11.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kentsel Dönüşüme ilişkin İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazlar” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 716 ada, 7 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Karacabey İlçesi, Paşaçayırı Mevkii, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 437 ada, 170 sayılı parsele ilişkin  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi, 1457 sayılı parsele ilişkin  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Gürsu İlçesi, 6081 sayılı parsele ilişkin  1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi  Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1 parsel, 2661 ada, 2 parsel ve muhtelif tescil harici alanlara ilişkin   1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın  verdiği “Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1 parsele ilişkin   1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Yıldırım İlçesi, Ankarayolu Güzergahı,  1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 646 ada, 1 parsel ve Şehitler Mahallesi, 198 ada, 1 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Asuman AKÇAY SAKALLI’nın  verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 535 ada, 556 ada, 1 parsel, 663 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14  parseller ve muhtelif Park Alanları ile Şehitler Mahallesi, 191 ada, 8, 9 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “İnegöl İlçesi,  Çayyaka  Mahallesi, Boğazova Mevki, 1/5000 ölçekli Boğazova (İnegöl) Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazının değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın  verdiği  “İnegöl İlçesi,  Alanyurt Mahallesi, 1602 ada, 1 parselin kuzeybatısındaki Tescil Harici Alan ile 1638 ada, 1 parsel, Hamzabey Mahallesi, 218 ada, 1 parsel ve Orhaniye Mahallesi, 1322 ada, 2 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “İnegöl İlçesi,  Deydinler Mahallesi, 154 ada, 6,7,8,13,14,15,16,17 ve 18 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazının değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının genişletilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 905 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1664 parselin bir kısmı ile ilgili 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

 

 

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 385 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 455 ada, 121 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Karacabey İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 152 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Mustafakemalpaşa İlçesi, Boğazköy Mahallesi, 734 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6346 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı-Alman Kanalı Bağlantısı Yol ve Köprü (Yunuseli Viyadüğü) Tasarım Projesi 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Kuzey Atık Aktarma İstasyonu Bağlantı Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 377,378,379,1861,1914, 2073,1793, 1795,1862, 1872,1875,1876, 1908,1909,1910,1911 parseller ve Tescil Harici Alana ilişkin Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1899,1900 parseller ve Cihatlı Mahallesi, 801,804,811,888,889,895 ve 6163 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2181 ada, 17 parsel 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1,2,6,7 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2581 sayılı kararı ile onaylanan ‘1/1000 ölçekli Badırga Mahallesi yerleşik alan ve çevresine ilişkin Uygulama İmar Planı’na hukuki askı süresi içerisinde yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 275 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Turgay YEL ve Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 528 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle-Dumlupınar Mahallesi, 5637 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1021 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4959 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4506 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Kestel İlçesi, Turan Mahallesi ve Gölbaşı Mahallesi’nde onaylanan Enerji Depolama Alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  değişikliğine yapılan askı itirazları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 203 ada, 1 parsele ilişkin Günübirlik Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Orhaneli İlçesi, Nalınlar Mahallesi, 1345 parsele ilişkin  onaylanan  Özel  Sağlık  Tesisi  1/5000  ölçekli Nazım  İmar  Planı  ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Osmangazi İlçesi, Koğukçınar Mahallesi’nde onaylanan  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Osmangazi  İlçesi,  Emek  Adnan Menderes Mahallesi’nde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Osmangazi  İlçesi,  Yunuseli Mahallesi’nde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Osmangazi  İlçesi,  Panayır   Mahallesi’nde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in  verdiği “İnegöl İlçesi,  Alanyurt Mahallesi, 216 ada, 1  parselin  “Askeri Alan”  planlı  alandan “Eğitim Alanı” planlı alana dönüşmesi şeklinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un  verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman  Mahallesi, 123 ada,  35 parsel kapsamında İmar Planı değişiklikleri yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi, 5454 ada,  15,43,44,45 parsellere ilişkin İmar Planı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Nihal GÖKTEN, Haydar Ali ASLAN ve Önder TANIR’ın verdiği  “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.11.2017 tarih ve 159,160,161,163 ve 165 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Turgay YEL’in  verdiği “Kestel İlçesi, Gözede Mahallesi, İpekyolu Bulvarı No:127 adresinde bulunan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi’nin kaynakları ile birlikte işletilmesi amacıyla Bursa Jeotermal A.Ş.’ye kiraya verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Nihal GÖKTEN’in  verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 16.11.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.198303 sayılı yazısı) “Işıklar Askeri Lisesi’nin konuşlu olduğu bölgede Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi’ne bağlı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun gerekli bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi  Nihal GÖKTEN’in verdiği “Fidyekızık Mahallemize kazandırılan Mahalle Konağının zemin katının 5 yıllığına 1-TL iz bedelle Belediyespor’a kullandırılması” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU ve İsmail ÜLKER’in verdiği  “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 01.11.2017 tarih ve 2017/123, 2017/124 ve 2017/125 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği  “Nilüfer İlçesi sınırları içinde bulunan Ayvalıdere’nin çevre düzenlemesi hakkındaki talep” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği  “Bursa ili sınırları içinde otobüs duraklarında yer alan sefer zaman çizelgelerinin değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği  “Özel veya Kamuya ait Halk Otobüslerinde görme engelli vatandaşlarımız için sesli durak anonslarının yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Ulaşım-Engelliler Komisyonları’na müştereken havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKTUĞ’un verdiği  “Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinlikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR ve Pelin SEVGİ’nin verdiği  “Gürsu OSB sınırları içinde yer alan tekstil fabrikasında meydana gelen yangın” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği  “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 01.11.2017 tarih ve 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076 ve 1077 sayılı Meclis Kararları ile 06.11.2017 tarih ve 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 ve 1119 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği  “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.11.2017 tarih ve 308-306-310-311-314-315 ve 309 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği  “Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi İlçelerinde zeytin üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği  “Bursa İli sınırlarında bulunan derelerin pislenme açısından ve muhtelif sorunlarının incelenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK ve Engin TAŞDEMİR’in verdiği  “Son yıllarda İznik’e gelen yabancı turist sayısındaki düşüş” ile ilgili yazılı önergesinin Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın verdiği  “Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2733 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kenan ÇAKIR’ın verdiği  “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 4784 ada, 12 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Mustafa IŞIK’ın  verdiği “Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi’nde bulunan Ericek Göleti etrafında Belediyemize ait olan Adranalin Park içerisinde kalan özel mülkiyette olan 305 ve 308 sayılı parsellerin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği  “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04.10.2017 tarih ve 304-305 sayılı Meclis Kararları, 09.11.2017 tarih ve 329-331-332-333-334-337-338-339 sayılı Meclis Kararları ile 14.11.2017 tarih ve 357-358-359-361-362-363-365-367-368-369-371-372-373-374 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği “Gemlik İlçesi, Engürcük Mahallesi, H22A08C/4C-3D, H22A13B/1B/2A paftalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği  “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 186 ada, 5 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu adada 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 08.11.2017 tarih ve 106 sayılı ‘Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 528 ada, 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.11.2017 tarih ve 102 sayılı ‘Yenişehir İlçesi, Gündoğan  Mahallesi, 373 ada, 50 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.11.2017 tarih ve 101 sayılı ‘Yenişehir İlçesi, Subaşı  Mahallesi Güneyi Küçük Sanayi Alanı amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 08.11.2017 tarih ve 107 sayılı ‘Yenişehir İlçesi, Yeni Mahalle, 271 ada, 1-8-9-26-36-37 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği  “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.11.2017 tarih ve 100 sayılı ‘Yenişehir İlçesi, Kurtuluş, Yenigün ve Cihadiye Mahalleri  sınırları içerisinde mevcut regülatör alanlarının  1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planı’na işlenmesine ilişkin plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği  “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.11.2017 tarih ve 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 281 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih PULAT ve İsmail ÜLKER’in verdiği  “Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın  verdiği “Orhaneli İlçesi, 226 ada, 54 nolu Hazine taşınmaz üzerine yapılacak olan Hükümet Konağı alanı için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 1 parsel ve 119 ada 1 parselin  ‘Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli sınırları içerisinde onaylı ve yürürlükteki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar  Planları  Plan notlarında  kırsal   yerleşim  alanlarındaki   uygulamaya ilişkin düzenleme yapılması”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın verdiği “İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Doğancı Mevkii sınırlarında, H23D11D pafta, 110 ada, 65 parselde  kayıtlı  taşınmaza  ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1573 ada, 2  parselde  bulunan  taşınmaza  ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım   İmar   Planı   değişikliği   ve   1/1000  ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21B20D pafta, 1075 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.11.2017 gün ve 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle/Kurtuluş Mahallesi, H21C02C1C  pafta,  5761  ada,  3 parsele yönelik hazırlanan   1/5000  ölçekli   Nazım  İmar   Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21B19C4C pafta,   110  ada,  9  ve  4  parsel güneyindeki Park Alanı olarak kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan   1/5000  ölçekli Nazım  İmar   Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9  parsel, 4445 ada,  2,3,5,7,9,10,11,12   parseller, 4444 ada, 1,2 parseller, 4496 ada, 6,7 parseller ile 4495  ada, 1 parsele  yönelik  hazırlanan   1/5000 ölçekli Nazım  İmar   Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 2  parsele  yönelik  hazırlanan  Kentsel   Dönüşüm 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişikliği  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 2116  parsele  yönelik  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer  İlçesi,  29 Ekim Mahallesi, 2378 ada, 6  parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı  değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi,  Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi,  Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2,3  parsellere  yönelik  hazırlanan  1/5000  ölçekli Nazım  İmar  Planı  değişikliği ve  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 7252 ada, 1  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 376 ada, 1  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 10291 ada, 70, 71, 228, 229,232 ve 439 sayılı  parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 6534 ada, 5 sayılı  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3761, 3762, 3763, 3764, 3778, 3779 ve 3780 ada ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 427, 428 ve 440  parsellere ilişkin 1/25000,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2173 ada, 7 parsel ve 2172 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, H21C02B3C pafta, 5480 ada, 1 parsele  ilişkin Görükle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, 5549 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Görükle Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Gizem ELMAS’ın  verdiği “Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 1169 sayılı parsele ilişkin Gürsu Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

215-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi   Gizem ELMAS’ın  verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21C04D2C pafta, 974 ada, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 57 sayılı parsele ilişkin Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Ertuğrulkent Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

216-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şenol ŞİMŞEK ve Ali Rıza ÖZMEN’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.11.2017 tarih ve 443, 444, 445, 446 ve 447 sayılı ‘İmar Planı değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

217-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 07.11.2017 tarih ve 93, 94 ve 95 sayılı ‘İmar Planı değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

218-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 03.11.2016 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na üst kullanım hakkı verilen Gemiç Mahallesi, 1274 parsel nolu taşınmazın Orhangazi Belediyesi projelerinde kullanılmak amacıyla üst kullanım hakkının iptal edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

219-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 02.04.2015 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Keramet Mahallesi, 980 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki projenin Orhangazi Belediyesi’ne ikmal edilecek olmasından dolayı Orhangazi Belediyesi’ne iade edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

220-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in verdiği (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16.11.2017 tarih ve 29009616-301.01-E.198280 sayılı yazısı) “Cenazelerin THY Kargo Birimine tesliminde kullanılmak üzere tabut üretiminin  Gemlik Açık Cezaevi’nde yapılması için  Gemlik Açık Cezaevi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

221-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.10.2017 tarih ve 3228 sayılı “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7288 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2945 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2982 sayılı Meclis Kararının aynen kabulüne” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 67 kabul)  ile kabulüne,

222-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2945 sayılı “Nilüfer İlçesi,  Gümüştepe  Mahallesi, 7288 ada, 1  parsele  ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; iptal edilmesine,

 

 

 

223-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

224-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

225-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

226-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

227-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

228-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

229-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

230-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Alinur AKTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2017 Tarihli Meclis