MECLİS TOPLANTILARI

25.10.2017 Tarihli Meclis Gündemi

...

25.10.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25 EKİM 2017 Çarşamba günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 42 nci, 4 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 10.10.2017 tarih ve 417 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 10.10.2017/419 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin plan notlarında yer alan “1-Belediye Hizmet Alanı içerisinde Ticaret birimleri yer alabilir.” Plan notunun “1-Belediye Hizmet Alanı içerisinde %50 oranında Ticaret birimleri yer alabilir.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 77 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 10.10.2017/420 sayılı Meclis Kararının”;Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin plan notlarında yer alan “2-Kat brüt alanının %20 si kadar balkon/açık çıkma yapabilir. Balkon ve açık çıkmalar KAKS/Emsale dahil değildir.; 3-Çatı arasında alt katıyla bağlantılı birimler yer alabilir ve bu birimler emsale dahil değildir.” plan notlarının kaldırılarak; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 64 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 67 kabul) ile uygun olduğuna,
Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 67 kabul) ile uygun olduğuna,
Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 86 kabul) ile uygun olduğuna,

 

Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 86 kabul) ile uygun olduğuna,
Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 86 kabul) ile uygun olduğuna,
Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararının”, değişiklik sınırı içindeki Ticaret Alanı ile Turizm+Ticaret Alanı’nda TAKS: 0.20, KAKS:0.40 olacak şekilde; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 86 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 10.10.2017 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 10.10.2017 tarih ve 80 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 gün ve 1968 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Kestel İlçeleri’nde yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin plan notu ilavesine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619-4789-4787 adalar, muhtelif parsellerin “175 kişi/ha Yoğunluklu Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı’ndan”, “300 kişi/ha Yoğunluklu Meskun Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 64 kabul) ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 gün ve 2359 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahalleleri, 8193 ada, 14-15-16 parsellerin “Ticaret+Konut Alanı ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 64 kabul) ile kabulüne,

 

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün, 09.03.2017 tarih ve 40089 sayılı yazısı ile talep edilen Yıldırım İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2823 ada, 44 parselin bir kısmının “Cami Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2712 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına,” ifadesinin “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna,” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 80 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017/1992 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1950 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017/2452 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 22.06.2017 tarih ve 2016/994 E.-2017/1197 K. sayılı İptal Kararı ve İnegöl İlçesi, Yenice Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin düzenlenen “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8891, 8892, 3667, 3668 ve 7289 parsellerin Ticaret Alanı, Park ve Yola alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununoyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 64 kabul) ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Fındıklı, Küpçeler, Kocacık Devlet Ormanı Mevkiinde ağır vasıtalı araçların güzergahlarının düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediye Binası Önü ve Yakın Çevresine İlişkin Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Projesine esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununoyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red –Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 74 kabul) ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 384 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 12 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 64 kabul) ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin muhtelif birimlerinde 18 ay süreli Baskı Hizmeti Alımı İşi ihalesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mehmetçik Vakfı gayrimenkul bağışçısı Fatma ÖZ’ün ve bundan sonra Bursa İl sınırları içerisinde vefat edecek olan bağışçılarına Mezar Yeri Onarım Belgesinin ücretsiz düzenlenmesi ile ilgili raporunun; “gayrimenkul bağışçısı” kelimesinin ilave edilerek; oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1 adet Honda NC 750XDCT Motosikletin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz tasarrufunda bulunan Yenişehir Terminali sınırları içerisindeki Tescil Harici Alanda inşa edilen yaklaşık 40 m2 lik Mescit Binasının daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla Yenişehir Müftülüğü adına tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Atilla ÖDÜNÇ
Meclis I. Başkan Vekili Sıfatıyla
BAŞKAN

25.10.2017 Tarihli Meclis