MECLİS TOPLANTILARI

11.09.2008 Tarihli Meclis Gündemi

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İtfaiye Dairesi Başkanlığı?nın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İç Hizmet Yönergesi ile ilgili yazısı,
2-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı?nın, UKOME Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü?nün Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki İç Yönetmelik ile ilgili yazısı,
4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı?nın, Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği?nin Değişikliğine Dair Yönetmelik ile ilgili yazısı,
5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı?nın, Dolmuş-Taksi  Rüsum Ücretleri ile ilgili yazısı, 
6-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı?nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı
Şehirler Projesi ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, İlköğretim Tesisleri Alanında kalan Çeltik Mahallesi, 4512 ada, 56 parselde intifa hakkından vazgeçilmesi ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Elektrik Trafo Yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devri ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Hamitler Toplu Konut Alanı Sosyal Donatı Alanlarında kalan parsellerin TOKİ?ye devri ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 28 pafta, 910 (405) ada, 2,13,14,15 ve 16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. beş yıllık imar programının 2008-2010 dilimine ek olarak alınması  ile ilgili yazısı,
-2-

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü?nün 24.07.2008 Tarihli yazısı ile talep edilen Osmangazi İlçesi, Doburca Mahallesi?ndeki 7 mt.lik yolun teknik altyapı alanına alınması hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü?nün 29.07.2008 Tarihli yazısıyla talep edilen Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 6660 ada, 1 parselin Spor Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 17.07.2008 gün ve 488 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 6520 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı, 
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.06.2008 gün ve 413 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 17.07.2008 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, 3545-3546 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Kestel Doğu Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Kurşunlu İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Barakfakih İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları  ile ilgili yazısı, 
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Umurbey İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları  ile ilgili yazısı, 
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Ovaakça İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları  ile ilgili yazısı, 
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, K.Kumla İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Güzelyalı İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları  ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Demirtaş Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları  ile ilgili yazısı, 
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Ba0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???Hşkanlığı?nın, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı, 
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüfer Köy) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları  ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu askı itirazları  ile ilgili yazısı, 
-3-

32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı?nın talebi doğrultusunda 1 adet trafo yerinin Merinos Kültür ve Rekreasyon-Park ve Merinos Kavşağı Uygulama İmar Planına işlenmesi hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Kurşunlu İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Akçalar İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Güzelyalı İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Gürsu İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri  ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;
1-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Doğanevler Mahallesi Hizmet Binası ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Esentepe Mahallesi, 5507 ada, 4 parselin tahsisi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Namık Kemal Mahallesi, 2714 ada, 3-4 parseller ile Zafer Mahallesi, 3591 ada, 69,104,105,106,107,108,109,110 parsellerin satışı ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu?nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Hayvanat Bahçesi Yönetmeliği ile ilgili raporu,
5-Hukuk Komisyonu?nun, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılış ve Kapanış saatleri ile ilgili raporu,
6-Ulaşım Komisyonu?nun, Gökdere İstasyonu isimli durağın ?Yıldırım-Gökdere? veya ?Yıldırım? olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
            7-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonları?nın, Büyükşehir Belediye sınırlarının genişletilmesi sonucunda yeni katılan belediyelerin bölgelerindeki görev, yetki ve sorumluluklarının tespiti ile ilgili müşterek raporu, 
8-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nda Büyükşehir Belediyesi?nin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten 7. maddenin s bendi ile ilgili müşterek raporu,
9-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nda Büyükşehir Belediyesi?nin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten 7. maddenin İ bendi ile ilgili müşterek raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Hamitler Toplu Konut Alanı hakkındaki TOKİ tarafından hazırlanan imar planı revizyonları ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kayapa İlk Kademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Barakfakih  İlkkademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Çalı İlkkademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Ovaakça İlkkademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Güzelyalı İlkkademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
-4-
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle İlkkademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş  İlkkademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Emek İlkkademe Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçe0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????kli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi  ile ilgili raporu. 

11.09.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2008 Perşembe günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda (Atatürk Kongre-Kültür Merkezi Merinos Parkı) yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 56 ncı, 5 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İç Hizmet Yönergesi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın UKOME Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki İç Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin Değişikliğine Dair Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk ve Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Dolmuş-Taksi Rüsum Ücretleri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı
Şehirler Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlköğretim Tesisleri Alanında kalan Çeltik Mahallesi, 4512 ada, 56 parselde intifa hakkından vazgeçilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Elektrik Trafo Yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Hamitler Toplu Konut Alanı Sosyal Donatı Alanlarında kalan parsellerin TOKİ’ye devri ile ilgili yazısının dairesine iadesinin oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 28 pafta, 910 (405) ada, 2,13,14,15 ve 16 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş Yıllık İmar Programının 2008-2010 dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2008 Tarihli yazısı ile talep edilen Osmangazi İlçesi, Doburca Mahallesi’ndeki 7 mt.lik yolun teknik altyapı alanına alınması hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 29.07.2008 Tarihli yazısıyla talep edilen Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 6660 ada, 1 parselin Spor Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2008 gün ve 488 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 6520 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2008 gün ve 413 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2008 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, 3545-3546 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


-2-


17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Doğu Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kurşunlu İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Barakfakih İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Umurbey İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, K.Kumla İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüfer Köy) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Batı Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda 1 adet trafo yerinin Merinos Kültür ve Rekreasyon-Park ve Merinos Kavşağı Uygulama İmar Planına işlenmesi hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

-3-

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kurşunlu İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Doğanevler Mahallesi Hizmet Binası ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Esentepe Mahallesi, 5507 ada, 4 parselin tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Namık Kemal Mahallesi, 2714 ada, 3-4 parseller ile Zafer Mahallesi, 3591 ada, 69,104,105,106,107,108,109,110 parsellerin satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Hayvanat Bahçesi Yönetmeliği ile ilgili raporunun gündemin 2/2 nci maddesi ile birleştirilerek tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
44-Hukuk Komisyonu’nun, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılış ve Kapanış saatleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Ulaşım Komisyonu’nun, Gökdere İstasyonu isimli durağın “Yıldırım-Gökdere” veya “Yıldırım” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediye sınırlarının genişletilmesi sonucunda yeni katılan belediyelerin bölgelerindeki görev, yetki ve sorumluluklarının tespiti ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten 7. maddenin s bendi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten 7. maddenin İ bendi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hamitler Toplu Konut Alanı hakkındaki TOKİ tarafından hazırlanan imar planı revizyonları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
-4-

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuna “Kestel Belediye Meclisi’nin 07.07.2008 Tarih 53 Esas, 2008/126 sayılı Kararına “h max 5.50 metre olacaktır” şeklinde plan notu ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuna; Değiştirilerek Uygun Görülen Meclis Kararlarında yer alan, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih, 351 sayılı Meclis Kararına; “kamulaştırılmak üzere IV. 5 Yıllık İmar Programının 2008 yılı dilimine ek olarak alınması” notunun ilavesine,
Uygun Görülmeyen Meclis Kararı içinde yer alan; Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06.02.2008 Tarih ve 66 sayılı Meclis Kararının Uygun olduğuna,
Değiştirilerek Uygun Görülen Meclis Kararları içinde yer alan; Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07.05.2008 Tarih ve 245 sayılı Meclis Kararında “2515 ada, 1 parsel ve 2594 ada, 2 parsellerdeki 10 metrelik servis yolu bırakmak kaydıyla ilçesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (CHP Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN 4 red, 65 kabul) ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in verdiği “Görükle Belediye Meclisi’nin, 02.09.2008 Tarih, 2008/69 Esas, 69 Karar ve 2008/71 Esas, 71 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarih, 2008/339 Esas, 602 sayılı ‘Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bütçesinden Plan ve Proje Müdürlüğü Bütçesine Ödenek Aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Refik YILMAZ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarih, 2008/47 Esas, 54 sayılı ‘Münakale Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin TÜRKER ve Ayhan SOLAK’ın verdiği “Bursa Mudanya İlçesi Değirmendere mevkiinde tapunun, 13db9 pafta, 245 ada, 10 parsel numaralı ve 9 pafta, 356 ada-10 parsel sayılı taşınmaz” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarih ve 524,525,526,....535,....538,541,542,543,544,546,629,630,631,632, sayılı ‘Plan Değişikliği’
-5-

hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 Tarih ve 400 sayılı ‘Barakfakih Beldesi sanayi alanı Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarih, 403,.....418, 421,...433, 446 ve 447 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.09.2008 Tarih, 69 Esas, 2008/138 Karar-71 Esas, 2008/139 Karar-72 Esas, 2008/140 Karar- 74 Esas, 2008/141 Karar ve 76 Esas, 2008/143 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Oktay ERDEM, İbrahim SÜTÇÜ ve Hakkı ORHAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Beldesi H21c.03d.1a. pafta ve H21c.10d.1a pafta, 566 ada 3,5 ve 7 sayılı Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN, İbrahim ÜRGÜN ve Mümin TÜFEK’in verdiği “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarih, 2008/41 Esas, 55 Karar- 2008/44 Esas, 56 Karar ve 2008/45 Esas, 58 Karar ve 2008/40 Esas, 59 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun verdiği “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 04.09.2008 Tarih, 45 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın verdiği “Hasanağa Belediye Meclisi’nin, 05.09.2008 Tarih, 8 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Fahreddin YILDIRIM ve Sabahattin ÖZVER’in verdiği “Hamitler Toplu Konut Alanı Sosyal Donatı Alanlarında kalan parseller” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recai EKMEKÇİ ve Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2008 Tarih ve 2008/190 Esas, 376 sayılı “Kent Hali’nde yeni tahsis edilecek sebze ve meyve ile su ürünleri satış yerlerinin tahsis ücretleri hakkındaki Plan Bütçe Komisyonu Raporu” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.09.2008 Tarihli Meclis Toplantısında almış olduğu Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ ve Mehmet Raci ARVAS’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2008 Tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım-Samanlı Mahallesi-Eğitim Tesisi

-6-

Alanı hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yakup AKTAŞ’ın verdiği “Emek Belediye Meclisi’nin, 05.09.2008 Tarih, 46-47 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 05.09.2008 Tarih, 2008/111 Esas, 111 Karar- 2008/115 Esas,115 Karar- 2008/116 Esas, 116 Karar- 2008/117 Esas, 117 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmet EKİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ethem ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 


 

11.09.2008 Tarihli Meclis