MECLİS TOPLANTILARI

19.10.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 EKİM 2017 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 42 inci, 4 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 15 adet motorsiklet satın alınması ile ilgili yazısı,
2-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’na (IFLA) üye olunması ile ilgili yazısı,
3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin muhtelif birimlerinde 18 ay süreli Baskı Hizmeti Alımı İşi ihalesi ile ilgili yazısı,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 4 adet aracın Harmancık Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Emniyet Caddesi, Arabayatağı yerleşkesinde bulunan, 112 Acil Çağrı Merkezi İdari Binası’nın güvenliğinin Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği arasında hizmet protokolünün imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mehmetçik Vakfı gayrimenkul bağışçısı Fatma ÖZ’ün ve bundan sonra Bursa İl sınırları içerisinde vefat edecek olan bağışçılarına Mezar Yeri Onarım Belgesinin ücretsiz düzenlenmesi ile ilgili yazısı,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, UEDAŞ ile Devir Anlaşma Tutanağının imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisinin verilmesi ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 111 ada, 4 parsel ve 840,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 111 ada, 3 parsel ve 154,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 111 ada, 2 parsel ve 888,28 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Çevre Yolu kapsamındaki muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,


12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi,1126,1127, 1128,1129,1130,1131, 1137,1144 sayıl taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Aşık Yunus Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin camiyi yapmayı planladığı arsada bulunan enerji hatlarının deplase edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çanakkale İli, Lapseki İlçe Belediyesi ile protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Otopark Bedelleri ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 245 ada, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 6660 ada, 6 ve 7 parsellerin Spor Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesi ve Spor Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 6660 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 38549/1301640 hissesinin ve 6660 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 669876/1137769 hissesinin Belediyemize devredilmesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi cami etrafında bulunan 1463 ve 1455 nolu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmangazi ilçesi, Selamet Mahallesi, Üsküp Camii bitişiğinde bulunan 1155 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği’nin, Harita Bilgi ve Belgelerin kullanımının Büyükşehir Belediyemize kayıtlı olan serbest çalışan Mimar ve Mühendislere ücretsiz olarak hizmet vermesi ile ilgili raporu,
10-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin , Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kuruçeşme, Atlas, Ayva Mahallerinin toplu ulaşım sıkıntısı ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Geçiş Yolu İzin Belgelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesi ile ilgili raporu,
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi sınırlarında bulunan Hacıvat Metro İstasyonu adına ek olarak Esenevler adının eklenmesi ile ilgili raporu,
14-Ulaşım Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Semerci Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal tesisin adının Bingöl’de Şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Halit TOPAN’nın adının verilmesi ile ilgili raporu,
15-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 415 sayılı parselde Uluabat Deresi üzerinde yapılan dolgu çalışması ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Mahallesi, Zübeyde Hanım Hastanesi ve Hasan Ali Yücel Lisesi civarında İbadet Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Mahallesi, Zübeyde Hanım Hastanesi ve Hasan Ali Yücel Lisesi civarında Cami Alanı 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu - Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Tepecik Höyüğü sit derecelerinin düzenlenmesine ilişkin Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun Kararı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi (3723 ada, 1 parsel) kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1705 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583 ada, 1 parsel, 4138 ada, 1 parsel, 2596 ada, 1-2 parseller, 4211 ada, Park Tescilli Alan ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1700 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1699 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 249, 250, 3929 ve 3959 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4620 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4628 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 1 parsele ilişkin talep ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2114 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Sosyal Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 2664 sayılı parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 172 ada, 35,36 ve 73 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, 530 ada, 1 ve 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 334, 337, 338, 339, 342, 343 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8891, 8892, 3667, 3668 ve 7289 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarihli ve 819 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Mevcut Sanayi ve Depolama Alanlarına ilişkin plan notu ilavesine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2392 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Tepecik Mahallesi, 101 ada, 1-2-3-4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,


41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017 tarih ve 2456 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 927 ada, 2-4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2390 sayılı Kararıyla onaylanan, Karacabey İlçesi, Dağkadı Mahallesi, 642 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c, H21b24b pafta, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada, 4 parselin güneyindeki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 384 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 252 ada, 20 parsel 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 752 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Ağaköy Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Cambazlar Mahallesi, 125 sayılı parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2123 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mahallesi, 274-275 sayılı parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2016 tarih ve 2696 sayılı Gürsu Cambazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017 tarih ve 2467 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Subaşı Mahallesi güneydoğusunda kalan alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2016 tarih ve 1617 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 29 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195 sayılı parseller ve 29 ada, 83 ve 84 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu.

 

Şükrü KÖSE
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

19.10.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 EKİM 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 42 inci, 4 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 21.09.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2606 sayılı Meclis Kararının; Mevcudun oybirliği ile kabulüne ifadesinin, mevcudun oyçokluğu ile kabulü” şeklinde düzeltilerek”;
Okunan 27.09.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2946 sayılı Meclis Kararının; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2639 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen askı itirazı incelenmiş olup, “söz konusu itirazın uygun olmadığına” cümlesinin “söz konusu itirazın Şehir Plancıları Odası ve Nilüfer Belediye Başkanlığı itirazlarının uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2981 sayılı Meclis Kararında; sehven yanlış yazılan raporun iptal edilmesine;
Raporun; Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190 - 1196 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine “22 parselin” ilave edilmesi şeklinde düzeltilerek;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2982 sayılı Kararı aynı tarihli toplantının 2945 sayılı Meclis Kararı ile görüşüldüğünden mükerrer olan 2982 sayılı Meclis Kararının iptaline,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 3028 sayılı Meclis Kararında; “10 adet BMW S 1000 XR motosiklet ve müştemilatı alınması” ifadesinin kaldırılarak, “10 adet motosiklet ve müştemilatı alınması” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, 15 adet motorsiklet satın alınması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
3-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’na (IFLA) üye olunması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN 1 red – 81 kabul) ile kabulüne,
4-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin muhtelif birimlerinde 18 ay süreli Baskı Hizmeti Alımı İşi ihalesi ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 4 adet aracın Harmancık Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN 1 red - MHP; Ercan ÖZEL 1 red - Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 80 kabul) ile kabulüne,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Emniyet Caddesi, Arabayatağı yerleşkesinde bulunan, 112 Acil Çağrı Merkezi İdari Binası’nın güvenliğinin Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği arasında hizmet protokolünün imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN 1 red – 81 kabul) ile kabulüne,
7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mehmetçik Vakfı gayrimenkul bağışçısı Fatma ÖZ’ün ve bundan sonra Bursa İl sınırları içerisinde vefat edecek olan bağışçılarına Mezar Yeri Onarım Belgesinin ücretsiz düzenlenmesi ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, UEDAŞ ile Devir Anlaşma Tutanağının imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisinin verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN 1 red - MHP; Ercan ÖZEL 1 red - Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 79 kabul) ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 111 ada, 4 parsel ve 840,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 111 ada, 3 parsel ve 154,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 111 ada, 2 parsel ve 888,28 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Çevre Yolu kapsamındaki muhtelif taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi,1126,1127, 1128,1129,1130,1131, 1137,1144 sayıl taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Aşık Yunus Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin camiyi yapmayı planladığı arsada bulunan enerji hatlarının deplase edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çanakkale İli, Lapseki İlçe Belediyesi ile protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Otopark Bedelleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 245 ada, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 6660 ada, 6 ve 7 parsellerin Spor Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesi ve Spor Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 6660 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 38549/1301640 hissesinin ve 6660 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 669876/1137769 hissesinin Belediyemize devredilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi cami etrafında bulunan 1463 ve 1455 nolu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, Üsküp Camii bitişiğinde bulunan 1155 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Hukuk Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği’nin, Harita Bilgi ve Belgelerin kullanımının Büyükşehir Belediyemize kayıtlı olan serbest çalışan Mimar ve Mühendislere ücretsiz olarak hizmet vermesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 63 kabul) ile kabulüne,
23-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin , Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kuruçeşme, Atlas, Ayva Mahallerinin toplu ulaşım sıkıntısı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 72 kabul) ile kabulüne,
25-Ulaşım Komisyonu’nun, Geçiş Yolu İzin Belgelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi sınırlarında bulunan Hacıvat Metro İstasyonu adına ek olarak Esenevler adının eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Ulaşım Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Semerci Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal tesisin adının Bingöl’de Şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Halit TOPAN’nın adının verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 415 sayılı parselde Uluabat Deresi üzerinde yapılan dolgu çalışması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 510 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK, 1 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 512 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK, 1 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 515 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 517 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 300 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 304 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah
KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 06.09.2017 tarih ve 305 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “İncelenmesine Devam Edilen Kararlar içinde 13. sırada yer alan 06.09.2017/297 sayılı Meclis Kararının; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 73 kabul) ile incelenmesinin devamına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 09.09.2017 tarih ve 213 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 79 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.04.2017 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 72 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 19.09.2017 tarih ve 280 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 19.09.2017 tarih ve 283 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 70 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 19.09.2017 tarih ve 284 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 71 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 19.09.2017 tarih ve 285 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 19.09.2017 tarih ve 293 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red - 72 kabul) ile uygun olduğuna,

Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 19.09.2017 tarih ve 296 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 19.09.2017 tarih ve 299 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 72 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 03.05.2017/134 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararları oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK, 1 red – 72 kabul) ile tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Mahallesi, Zübeyde Hanım Hastanesi ve Hasan Ali Yücel Lisesi civarında İbadet Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Mahallesi, Zübeyde Hanım Hastanesi ve Hasan Ali Yücel Lisesi civarında Cami Alanı 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu - Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Tepecik Höyüğü sit derecelerinin düzenlenmesine ilişkin Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi (3723 ada, 1 parsel) kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1705 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583 ada, 1 parsel, 4138 ada, 1 parsel, 2596 ada, 1-2 parseller, 4211 ada, Park Tescilli Alan ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1700 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 69 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.06.2017 tarih ve 1699 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 249, 250, 3929 ve 3959 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red –

DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 69 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4620 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4628 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 1 parsele ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2114 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Sosyal Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 2664 sayılı parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 172 ada, 35,36 ve 73 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –Bağımsız; Hasan ERTÜRK, 1 red – 72 kabul) ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, 530 ada, 1 ve 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 334, 337, 338, 339, 342, 343 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 69 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8891, 8892, 3667, 3668 ve 7289 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 tarihli ve 819 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Mevcut Sanayi ve Depolama Alanlarına ilişkin plan notu ilavesine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2392 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Tepecik Mahallesi, 101 ada, 1-2-3-4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 70 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017 tarih ve 2456 sayılı Kararıyla onaylanan, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 927 ada, 2-4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 70 kabul) ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2390 sayılı Kararıyla onaylanan, Karacabey İlçesi, Dağkadı Mahallesi, 642 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c, H21b24b pafta, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada, 4 parselin güneyindeki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 384 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 252 ada, 20 parsel 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 752 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Ağaköy Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Cambazlar Mahallesi, 125 sayılı parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2123 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mahallesi, 274-275 sayılı parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2016 tarih ve 2696 sayılı Gürsu Cambazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2017 tarih ve 2467 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Subaşı Mahallesi güneydoğusunda kalan alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2016 tarih ve 1617 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 29 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195 sayılı parseller ve 29 ada, 83 ve 84 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Yenişehir İlçesi, Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.10.2017 tarih ve 66610610-301.01-E.177566 sayılı yazısı) “1 adet Honda NC 750XDCT Motosikletin satışı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği “BURULAŞ’ın satın alacağı 5 adet otobüs alımı için 3.617.967-TL tutarındaki kredi bedeline kefalette bulunması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Belediyemiz tasarrufunda bulunan Yenişehir Terminali sınırları içerisindeki tescil harici alanda inşa edilen yaklaşık 40 m2’lik Mescit Binasının daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla Yenişehir Müftülüğü adına tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Trabzon İli, Dernekpazarı Belediyesi hizmet alanlarında kullanılmak üzere 25 adet çöp toplama konteyneri ve 25 adet oturma bankı verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.171089 sayılı yazısı) “Zafer Halk Oyunları Derneği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında ek protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği (Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın 16.10.2017 tarih ve 15931889-301.01-E.176482 sayılı yazısı) “Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki Tayyare Kültür Merkezi’nde hizmet veren kokteyl salonunun BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 16.10.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.176497 sayılı yazısı) “Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.171674 sayılı yazısı) “Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın 29.09.2017 tarih ve 15931889-301.01-E.165178 sayılı yazısı) “Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile kültürel işbirliği yapılabilmesi için protokol imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği (Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın 16.10.2017 tarih ve 15931889-301.01-E.176483 sayılı yazısı) “Kültür Sanat ve Turizm Vakfı İktisadi İşletmesi ile işbirliği protokolü imzalanması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’NUN verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 16.10.2017 tarih ve 50521662-301.01-E.176518 sayılı yazısı) “Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın talep ettiği 2 adet elektrik panosunun yenilenmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı arasında ortak hizmet projesi protokolünün imzalanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 29.09.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.165811 sayılı yazısı) “Bursa İli, Büyükorhan Müftülüğü ve Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 06.10.2017 tarih ve 67947882-301.01-E.171076 sayılı yazısı) “Beşevler Mahallesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilciliği’ne ait yurda bahçe ve çevre düzenlemesi kapsamında kamelya, duvar onarımı, çiçeklendirme ve bahçe ışıklandırması yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AVİNÇ’in verdiği “BUSKİ tarafından yapılan yağmur suyu uzaklaştırma çalışmalarına karşılık Belediyemiz parsellerinin devri” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 17.10.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.177611 sayılı yazısı) “Gürsu TOKİ 2. Etap Camii Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği malzeme talebi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 17.10.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.177613 sayılı yazısı) “Merinos Hamza Güveli Camii Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği malzeme talebi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 sayılı parselin batısında Ortaokul Alanı ayrılmasına ilişkin İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 50 sayılı parselin bir kısmına Üftade Camii Kuran Kursu yaptırılması amacıyla 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş-Dumlupınar Mahallesi, 177 ada, 1 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, İshakpaşa Camii çevre düzenlemesi kapsamında Sinanbey Mahallesi, 77 ada, 25-26 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.10.2017 tarih ve 79735665-301.01-E.177586 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4518 ada, 3-4 parseller ile ilgili kamulaştırılmadan vazgeçilmesi ile ilgili talep” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2577 ada, 26-28 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 105 ada, 22 parsele ilişkin plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nurettin ÇETİN, Mahmut GÖK, Erdal AKTUĞ ve Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Familya Otel ve Zeytin Tıp Merkezi olduğu bölgeye üst geçit yapılması ve İznik Yolu, Gölyolu ve Yeniköy Kavşaklarının düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Recep ÇOHAN’ın verdiği “29 Ekim 2017 günü, Bursa’da Metro ve Belediye Otobüs seferlerinin ücretsiz olması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Recep ÇOHAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi’ne hizmet vermekte olan 2E Halk Otobüs seferlerinin sayısının artırılması ve 6F1 Otobüslerinin de Odunluk Mahallesinden geçecek şekilde güzergahının düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Recep ÇOHAN’ın verdiği “Kentsel Dönüşüm Ormanı veya Parkı oluşturulması” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonlarına müştereken havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Recep ÇOHAN’ın verdiği “Bursa’daki Şelalerin ve çevresinin temizliği” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri İlave Plan notuna yönelik hazırlanan değişiklik” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin, 06.10.2017 tarih ve 109-110-111 sayılı Meclis Kararları ile 10.10.2017 tarih ve 116 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, H21C02C2B pafta, 5499 ada, 2 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm notu işlemek amaçlı 1/1000 ölçekli Görükle Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4553 ada, 3 nolu parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu – Uludağ Çıkış Yolu arası Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2178 ada, 1-2 parsellerde Kentsel Dönüşüm 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 124 ada, 104 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi, H23A05D1B ve H23A05D2A paftalar, 517 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu askı itirazlarının değerlendirilmesini kapsayan plan değişikliği paftaları ve ekleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2180 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, H22A17D4B pafta, 7866 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Yalı Mahallesi, H21B14D3C pafta, 1863 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, H22D09A4A pafta, 4214 ada, 36 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi, H22C04D3A-3B pafta, 9-1114-1116 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1917 ada, 10 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, H21C10B1B pafta, 3760 ada, 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü, Üçdikmeler Mevkii, H21B19C pafta, 1714 parsel ve Göynüklü Köyü, Akçeşme Mevkii, H21B19C pafta, 321 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4323, ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhaneli İlçesi, Sadağı Mahallesi, 1138-1728 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2010 ada, 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Karacabey İlçesi, Subaşı Mahallesi, 3543 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 327 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 62,63, 64, 66, 81, 82, 68 ve 80 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 793 ada, 49 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 7547 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Kazıklıköyü, 1019 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4819 ada, 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 488 ada, 27 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 103 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın “Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2702 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 129 ada, 1,4 ve 7 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın “Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5317 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 6788 ada, 9 parsel, 4445 ada, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 parseller, 4444 ada, 1, 2 parseller, 4496 ada, 6, 7 parsellere ile 4495 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.10.2017 tarih ve 258,259,260,261,262,264,265,267,270,274,275,276 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 145 ada, 8,9,18,19 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 329 ada, 1 ve 15 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.10.2017 tarih ve 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 967, 968, 969, 970, 971, 973 sayılı Meclis Kararları ile 09.10.2017 tarih ve 1018,1019 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN, İlhami AYDIN ve Zehra SÖNMEZ’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.10.2017 tarih ve 349,350,351,352,353,354,355,356,357,358, 359,360, 361,362,363,364,365,366 sayılı Meclis Kararları ile 10.10.2017 tarih ve 415,416,417,418,419,420,421,422 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Duaçınar Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 10.10.2017 tarih ve 79, 80, 81, 82, 84 ve 85 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Binası Önü ve Yakın Çevresine ilişkin Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Projesine Esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi İlçesi, Fındıklı, Küpçeler, Kovacık Devlet Ormanı mevkiinde ağır vasıtalı araçların güzergahlarının düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem ÇOHADAR, Kadir KAHRAMAN ve Fatih PULAT’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Lise Caddesi No:3 adresinde bulunan Güzelyalı Yeni Camii ile Fatma Ana Kuran Kursu arasındaki kalan boşluğa Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye evi yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem ÇOHADAR, Kadir KAHRAMAN ve Fatih PULAT’ın verdiği “Mudanya İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından pansiyon olarak kullanılan binanın dış cephe mantolamasının ve yangın merdiveninin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mezarlık Mevkii, 786 ve 787 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi’nde bulunan 102 ada, 8 ve 9 parsellerde kurulması planlanan Biokütle Enerji Santrali ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesine Mezarlıklar Şubesinin açılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,
144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 04.10.2017 tarih ve 306, 307, 308, 309 sayılı Meclis Kararı ve 09.10.2017 tarih ve 321, 322, 323 ve 324 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün BERK, Erdal AKTUĞ ve Recep ÇOHAN’ın verdiği “BUSKİ Genel Müdürlüğü Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın verdiği “Kestel İlçesi, Göztepe Mahallesi, İpekyolu Bulvarı No:127 adresinde bulunan BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Doğal Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi’nin kaynakları ile birlikte işletilmesi amacıyla Bursa Jeotermal A.Ş.’ye kiraya verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Önder TANIR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Ağlaşan, Kayacık, Lütfiye ve Seymen Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Önder TANIR ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.10.2017 tarih ve 139,140,142 ve 143 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 06.10.2017 tarih ve 90 sayılı ‘1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Plan notlarının güncellenmesi ve ilave hükümler eklenmesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 06.10.2017 tarih ve 88 sayılı ‘Yenigün Mahallesi, 390 ve 391 adalar arasında bulunan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 06.10.2017 tarih ve 87 sayılı ‘Yenigün Mahallesi, 3526 ada, 101 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 06.10.2017 tarih ve 86 sayılı ‘Ulucami Mahallesi, 209 ada, 77 parselin güneydoğusunda bulunan 13,81 m2’lik alana ilişkin 1/1000 ölçekli Yenişehir Revizyon

Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin, 06.09.2017 tarih ve 150-152 sayılı Kararlar ile11.10.2017 tarih ve 175-176-181-183 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Tatkavaklı Mahallesi, 1027 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, H23C20B pafta, 774 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21B18B pafta, 1316 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, H22C20B pafta, 1228 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 06.10.2017 tarih ve 242,243,244,245 ve 247 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.10.2017 tarih ve 590-591-592-593-594-595-596-597-598 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
161-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2981 sayılı “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190-1196 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2981 sayılı Meclis Kararında; sehven yanlış yazılan raporun iptal edilmesine;
Raporun; Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190 - 1196 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine “22 parselin” ilave edilmesi şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red –
DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
162-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2982 sayılı “Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 7288 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; aynı tarihli toplantının 2945 sayılı Meclis Kararı ile görüşüldüğünden mükerrer olan 2982 sayılı Meclis Kararının iptalinin oybirliği ile kabulüne,

 

163-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2606 sayılı “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” hakkındaki Meclis Kararının; Mevcudun oybirliği ile kabulüne ifadesinin, mevcudun oyçokluğu ile kabulü şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
164-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 2946 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2358 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzey Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğine yapılan askı itirazı” hakkındaki Meclis Kararının; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.09.2017 tarih ve 2639 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen askı itirazı incelenmiş olup, “söz konusu itirazın uygun olmadığına” cümlesinin “söz konusu itirazın Şehir Plancıları Odası ve Nilüfer Belediye Başkanlığı itirazlarının uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK 3 red – 60 kabul) ile kabulüne,
165-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2017 tarih ve 3028 sayılı “Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında ortaklaşa yürütülen şehir içi trafik düzenlemeleri hizmetlerinde kullanılmak üzere motosiklet alımı amacıyla protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” hakkındaki Meclis Kararının; “10 adet BMW S 1000 XR motosiklet ve müştemilatı alınması” ifadesinin kaldırılarak, “10 adet motosiklet ve müştemilatı alınması” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Pelin SEVGİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mihrimah KOCABIYIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KARAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
175-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sevil GÖKSEL ŞEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haydar Ali ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


Atilla ÖDÜNÇ
Meclis I. Başkan Vekili Sıfatıyla
BAŞKAN

19.10.2017 Tarihli Meclis