MECLİS TOPLANTILARI

21.09.2017 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 EYLÜL 2017 Perşembe günü saat 15.00’da Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 41 inci, 4 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu’na Üye seçimi ile ilgili yazısı,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 15.08.2017 tarih ve 680 sayılı “BUSKİ İhale Yönetmeliği” ile ilgili kararı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal ve İhdas ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Kadro Talebi ile ilgili yazısı,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Jeotermal Enerji A.Ş’nin kredi kullanımı ile ilgili yazısı,
6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin, Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
7-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Spor Tesisleri ve Spor Hizmetleri Organizasyonuna Yönelik Hizmet Alım İşi ile ilgili yazısı,
8-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4239 ada, 2 parselde bulunan tescilli Cık Cık (Gir Çık) Hamamının tahsisine yönelik Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
9-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14/a maddesinin iptal edilmesi ile ilgili yazısı,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Çalı Yolu (2 km.) – Görükle Yolu (2 km.) – Samanlı Bağlantı Kavşağı’nın (Devlet Çevre Yolu – 11 Eylül Bulvarı Kesişimi) Ana Arter listesine ilave edilmesi ile ilgili yazısı,
11-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Artvin ve Kafkas Spor Kulübü Derneği ve Bursa Emniyetini Destekleme Derneği arasında hizmet protokolünün imzalanması ve bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
12-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve Madeni Yağ alımı ihalesi ile ilgili yazısı,

 

 

13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 164 ada, 27 parsel sayılı ve 746,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ve ilgili Tapu Müdürlüğünde Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Şevket Yılmaz Hastanesi yanı 1646 ada, 6 parselde Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan 40 m2 Cafe ve 30 m2 WC alanının yeniden tahsisi ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, 1445 parsel sayılı ve 20.000,00 m2 yüzölçümlü Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazın BURKENT A.Ş adına tahsisi ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 8785 parsel üzerine Kuzey Bölgesi Evsel Atık Aktarma İstasyonu yapılması amacıyla Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Gürsu Belediyesi’ne ait Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 218 ada, 1 parsel, 2019 ada, 1 parsel, 222 ada, 5 parsellerin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 7595 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı 72,21 m2 hissenin satışı ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 14 parsel sayılı ve 2.385,29 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İznik Belediyesi adına kayıtlı, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi, 2431 parsel sayılı ve 73.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 gün ve 1816 sayılı kararı ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişiklikleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 gün ve 334 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı”na ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/994 E.-2017/1197 K. sayılı ve 22.06.2017 tarihli ilamı ile “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz aleyhine Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2015 gün ve 686 sayılı kararı ile onaylanan “1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Askı İtirazlarının Değerlendirilmesi İle Değişen Kısımlara İlişkin Plan”a ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/992 E., 2017/1202 K. sayılı ve 22.06.2017 tarihli ilamı ile “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561 ada, 4 sayılı parsele ilişkin, Belediyemiz aleyhine açılan davada Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 06.07.2017 tarihli 2016/340 E., 2017/1032 K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptali kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1 sayılı parsele ilişkin, Belediyemiz aleyhine açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 22.06.2017 tarihli 2016/751 E. , 2017/1220 K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptali kararı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük, Hisar, Kurtul Mahalleleri Depolama Alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin, 2017/857 Y.D. ve 11.07.2017 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,

 

 

28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067, 5773, 6400, 6586, 6587 ve 6588 adalara ilişkin Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2014/986 sayılı kararıyla onaylanıp, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 gün ve 233 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile aynı alana ilişkin olarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 gün ve 236 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerin iptali istemiyle açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/615 E., 2017/628 K. nolu İptal Kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Tepecik Höyüğü 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin, BKVKBK’nın, 13.05.2011/6853 sayılı kararı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, 13.07.2017 gün ve 142696 sayılı yazısı doğrultusunda, yazı ekinde koordinatları belirtilen, höyüğün bulunduğu alanın 1. Derece Arkeolojik Sit olarak, çevresinin de 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na alınması ve sit sınırlarının 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2015 tarih ve 377 sayılı kararıyla onaylanan, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, E:668 Y:204 ada/ 1 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2015/616 Esas nolu ve 22.06.2017 tarihli ilamı ile “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.12.2014 tarih ve 1459 sayılı kararının iptali istemiyle açılan 2015/635 E. sayılı davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 20.04.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptali kararı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarih ve 1479 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı revizyonuna ilişkin açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 13.07.2017 tarihli “dava konusu işlemin iptali” kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi’nde yapımına başlanacak olan Öğrenci Yurdu Binası için malzeme desteği sağlanması ve bu amaçla İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Eski Gürsu Hali’nin Gürsu Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere 1 adet hasta nakil aracının tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne intikal etmiş veya edecek olan Ulaşım Hizmetleri hakkındaki davalardaki tutarların Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi’nde Tuz Pazarı Öneri Çatı Örtüsü Projesi kapsamında Cephe Sağlıklaştırma yapılması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4160 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan kamulaştırmasız el atma davası ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
9-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Şehir dışından gelen mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının tespiti ile ilgili raporu,
10-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde yaşanan dolu ve su baskını sebebiyle çiftçilerin ürünlerinde görülen zararlar ile ilgili raporu,

 


11-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa sahillerinde toplanan deniz yosunlarının tarımda organik gübre olarak kullanılması hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporu,
12-Çevre ve Sağlık - Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik İlçesi, Hacıosman, Gürmüzlü, Çandarlı, Tacir, Sarısu, Kırıntı ve Kutluca Mahalleleri’nde yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali’nin ormanlık alana zarar vermesinden dolayı konuyla ilgili çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 18.05.2017/1333 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2181 ada, 17 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 10191 ada, 55-56 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5948 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 40-42 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 tarih ve 1510 sayılı Kararı ile onaylanan Kent Meydanı İstasyon Projesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016/680 sayılı Kararı ile onaylanan Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1-2-6-7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Mahkeme Kararları doğrultusunda plan değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1186 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, 2745 ada, 1-2 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 5 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2451 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

 


33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2660 ada, 1 parsel, 2661 ada, 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 4 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 364/2, Beşevler Mahallesi, 354/5, Ataevler Mahallesi, 1210/4 ve 1381/1, Beşevler Mahallesi, 580/4 ve 512/1 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4506 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5637 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1255 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3794 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 703 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1943 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 612 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3400 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 4122 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4851 ada, 1, 2, 3 sayılı parseller ve 4852 ada, 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 24.05.2017 tarih ve 1545 sayılı Kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi Yerleşik Alanı ve yakın çevresi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu.
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 646 ada, 1 parsel ve Şehitler Mahallesi, 198 ada, 1 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 535 ada, 556 ada, 1 parsel, 663 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 parseller ve muhtelif Park Alanları ile Şehitler Mahallesi, 191 ada, 8, 9 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 78 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 tarih ve 959 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 513 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

 


54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 1176 parselin “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, Kuzey Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu bağlantı yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Paşaçayırı Mevkii’nin “Tarımsal Sanayi ve Depolama Alanı”ndan, “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1664 parselin bir kısmı ile ilgili 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 sayılı parselin “Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1419 sayılı parsel ve 309 sayılı parselin batısındaki Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 200 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 218 ada, 1 ve 2 sayılı parsel, 219 ada, 1 sayılı parsel ve 1462 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Uludağ OSB Alanı sınırlarının 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı’na işlenmesi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turan Mahallesi, 33,34,35,38 ve 716 parseller ile; Gölbaşı Mahallesi, 280,281 ve 282 nolu parsellere ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Nalınlar Mahallesi, 1345 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 203 ada, 1 parsel İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı  

21.09.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 EYLÜL 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 41 inci, 4 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 20.07.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1.Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.07.2017 tarih ve 2094 sayılı Meclis Kararının Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.05.2017 tarih ve 585 sayılı Meclis Kararı ile 07.06.2017 tarih ve 640 sayılı Meclis Kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA havalesine” şeklinde düzeltilerek,
Okunan 25.07.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2345 sayılı Meclis Kararının; ‘Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2124 ada, 3 parsel’ ibaresinin ‘Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsel’” şeklinde düzeltilerek,
Okunan 25.07.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 tarih ve 2381 sayılı Meclis Kararının; “Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2124 ada, 1 parsele ilişkin plan notlarında Yençok: 24.50 m. olarak uygulanacaktır.” ibaresinin “Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi, 2124 ada, 1 parsele ilişkin plan notlarında Yençok: 33.50 m. olarak uygulanacaktır.” şeklinde düzeltilmesi,
Okunan 26.07.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

21.09.2017 Tarihli Meclis