MECLİS TOPLANTILARI

25.07.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 ...

25.07.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25 TEMMUZ 2017 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 40 ıncı, 4 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 17.07.2017 tarih ve 806 sayılı Meclis Kararının; “Söz konusu Meclis Kararına; ‘1-)1. Bodrum katta iskan edilen alanın %50’si emsale dahildir. 2-) Üst katlar ile bağlantılı çatı piyesi yapılabilir. Çatı piyesi emsale dahil değildir. 3-) Kat alanlarının %20’si kadar balkon emsale dahil değildir’ plan notlarının eklenmesi” şekli ile mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 17.07.2017 tarih ve 808 sayılı Meclis Kararının; “Söz konusu Meclis Kararında; 1 nolu plan hükmünün ‘1-) Ticaret Alanlarında; 5403 sayılı Kanun kapsamında alan için belirlenen ana amaca uygun olarak; mobilya sektörünün gelişmesini sağlayacak, kümelenme hedefine uygun olarak, mobilya teşhir, satış, pazarlama, karayolu servis araç satışı ve bu kümelenmeyi destekleyen birimler ile çalışanların ve ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları birimler yer alacaktır.’ şeklinde düzenlenmesi ve ‘18) Ticaret Alalarında kalan parsellerde, emsal 0.20 olup, 3194 sayılı Kanun’un 18. maddesi imar uygulaması sonucu BHA lejantlı alanlarda kalan payların, Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanması ve bağışlandığına dair belgenin ilgili İmar Müdürlüğü’ne sunulması halinde, Emsal 1.40 olarak uygulanır. 19) Ticaret Alanlarında kalan parsellerde plan üzerinde belirtilen bina yüksekliği 18. madde uygulaması sonucu BHA lejantlı alanlarda kalan payların Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanması durumunda, Yençok= 70.00 m olarak uygulanır. 20)3194 İmar Kanunu’nun 18. madde İmar Uygulaması sonucu tüm parsellerden eşit miktarda kesilerek oluşturulan BHA lejantlı alanlarda kalan taşınmaza ait hisselerin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştireceği projeler için satın alınması ve kamulaştırılması durumunda plan üzerinde yazan emsal ve Yençok hükümleri geçerli olup, Emsal 1.40 Yençok=70.00 m hükmü uygulanmaz’ şeklinde plan notlarının eklenmesi” şekli ile mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Karacabey Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunun Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 07.06.2017 tarih 56 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile uygun olduğuna,
“Karacabey Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunun Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 12.06.2017 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile uygun olduğuna,
Karacabey Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararının; “plan değişikliğine konu 652 adanın çekme mesafelerinin kaldırıldığı şekliyle” mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 11.07.2017 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile uygun olduğuna,
Orhangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunun Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 11.07.2017 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 59 kabul) ile uygun olduğuna,
Orhangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 11.07.2017 tarih ve 57 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 59 kabul) ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hocahasan Mahallesi, 5791 ada, 16 sayılı parsellere ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 29.12.2016 tarih ve 2015/900 E. , 2016/1768 sayılı Kararıyla dava konusu işlemin iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1229 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 453 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1224 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1219 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1223 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1218 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 729 ada, 1-2-4 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1217 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1208 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 747 ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.04.2017/1215 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 331 ada, 11 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1216 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1233 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1207 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1381 ada, 2 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1206 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1230 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1329 ada, 5 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1204 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 257 ada, 54-99 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1220 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6117 ada, 9 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1226 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4227 ada, 30-39-40 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1211 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2143 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1212 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1214 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 7252 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017/973 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2124 ada, 3 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1203 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017/1209 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1344 ada, 2 parsele ilişkin imar planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.04.2017/1210 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi 1429 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 630/1-580/5-559/6, İhsaniye Mahallesi, 2180/1-2117/1, Fethiye Mahallesi, 1863/4-1416/5, Karaman Mahallesi, 168/17, Ataevler Mahallesi, 1438/2 parsellere ilişkin İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 4867 ve 6501 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5442, 5296, 5338, 5339 ve 5340 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5549 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5626 ada, 1-2-3-4-5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2479 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4401 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5351 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzey Uygulama İmar Plan hükümlerinde düzenleme yapılması ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 ada, 14-15-16 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 gün ve 1512 sayılı Kararı ile onaylanan Yeniceabat Bağlantı Yolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 gün ve 966 sayılı Kararı ile onaylanan Yüksek İhtisas Kavşağı Projesine ait 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 118 ada, 1 parsel, 119 ada, 1 parsel ve 120 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 373 ada, 50 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 327 ada, 11 ve 12 parsel, 332 ada, 1,10, 24, 25, 26, 32, 34, 52, 53, 54, 55 ve 56 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 133 ada, 135 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Ulucami Mahallesi, 209 ada, 33, 34, 36, 37, 38, 76 ve 80 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 158 ada, 5-6-19-20 parseller ile 342 ada, 1 nolu parsele TOKİ aracılığıyla yapılması öngörülen Toplu Konut Alanı yapımına yönelik 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 158 ada, 5-6-19-20 parseller ile 342 ada, 1 nolu parsele TOKİ aracılığıyla yapılması öngörülen Toplu Konut Alanı yapımına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017 tarih ve 1548 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 80 ada, 110 parsel ve Fatih Mahallesi, 86 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Elbeyli Mahallesi, 517 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, İncealipınar Mahallesi, 233 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi kıyısında “Kurşunlu Sahil Yolu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Alan Mevkii, 216 ada, 1 parsel Teknik Altyapı Alanı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 69 parsel 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3280 ada, 527 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 8 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 58 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1253 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Boğaz Mahallesi, 136 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 52 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2124 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada, 8-9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1312 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1302 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5610 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 142 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173/7 ve 2172/2-3 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Metin UYANIK 1 red – 49 kabul) ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Nasrettin Mahallesi, 306 ada, 4-10-11-16 parsellerin “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”ndan, “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Dağkadı Mahallesi, 642 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’na (Soğuk Hava Deposu)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun mevcudun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Kestel İlçelerinde yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin plan notu ilavesi ile ilgili raporunun mevcudun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Tepecik Mahallesi, 101 ada, 1-2-3-4 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı’ndan”, “Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red 59 kabul) ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3107 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red 59 kabul) ile kabulüne,
84-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Gelir Tarifesi’nin 19. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun mevcudun oybirliği ile kabulüne,
85-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyespor Kulübü Derneği ve Karacabey Birlikspor A.Ş. ile İşbirliği Protokolü imzalanması ile ilgili raporunun mevcudun oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih CELEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurettin ÇETİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sevil GÖKSEL ŞEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

25.07.2017 Tarihli Meclis