MECLİS TOPLANTILARI

20.07.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 TEMMUZ 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 40 ıncı, 4 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.06.2017 tarih ve 524 sayılı “Kuyu Suyu Abone Tarife Belirleme” hakkındaki Kararı,
2-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısı,
3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, Selimiye Camii Kuran Kursu Kazı Çalışması ve Hafriyat Kaldırılması ile ilgili yazısı,
4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl, Yenişehir, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık İlçelerinde asfalt kaplama ve yama yapılması işleri ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Emniyet Müdürlüğü’ne ait 4 adet araca mobil kamera takılması ve görüntüleme ile ilgili yazısı,
6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Gelir Tarifesinin 19 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
7-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi’nde Tuz Pazarı Öneri Çatı Örtüsü Projesi kapsamında Cephe Sağlıklaştırma yapılması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi’ne kayıtlı, İnegöl İlçesi, Tekke Mahallesi, 119 ada, 18 parsel sayılı ve 492,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın Süt Toplama Merkezi olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Yenişehir Belediyesi’ne kayıtlı, Yenişehir İlçesi, Ebeköy Mahallesi, 146 ada, 1 parsel sayılı ve 317,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Çardak Mahallesi, 86 parsel sayılı ve 322,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların Süt Toplama Merkezi olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
10- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4160 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan kamulaştırmasız el atma davası ile ilgili yazısı,
11- Fen Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Stadyumu Dış Cephesi LED Ekran Yapılması ve İşletilmesi ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

 

 

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1186 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parselin “Ticaret+Konut (TİCK)” ve “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1817 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/440 E. sayılı ve 23.05.2017 tarihli ilamı ile davacı yanın Yürütmenin Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22/03/2016 gün ve 681 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Güzergahının yeniden düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/830 E. ve 2017/1037 K. sayılı ilamı ile dava konusu işlemin İptal Kararı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 tarih ve 959 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 513 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Devlet Hastanesi Yolu 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliklerine Gürsu Belediye Başkanlığı’nın askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1733 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Ağaköy Kırsal Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine dair Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgiyi yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 gün ve 1510 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa Hafif Raylı Sistem (BHRS) Osmangazi Kent Meydanı İstasyon Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 gün ve 1512 sayılı Kararı ile onaylanan Yeniceabat Bağlantı Yolu Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 gün ve 966 sayılı Kararı ile onaylanan Yüksek İhtisas Kavşağı Projesine ait 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 24.05.2017 gün ve 1545 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi Yerleşik Alanı ve yakın çevresine ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.10.2016 gün ve 1924 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 04.05.2017 tarih ve 2017/657 E. 2017/841 K tarihli ilamı ile Yürütmenin İptal Kararı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.04.2017 gün ve 958 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184, 347, 2001 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 26.04.2017 gün ve 1189 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 26.04.2017 gün ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Dökümcüler Sitesi Batısında yer alan parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı.

 


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Okul Alanı’nda ve kısmen Yeşil Alan’da kalan, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1725 ada, 61,62,63 ve 65 parsel sayılı taşınmazların Spor Tesisi yapılması amacıyla kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, 150 ada, 1 parselde yer alan Anıtsal Tescilli Yeşil Camii’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan 130 ada, 2 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürpark Park içinde bulunan 5 adet WC alanlarının kullanılması için BURFAŞ’a tekrar tahsis edilmesi ve Sosyal Tesis haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin ağaçlarının bakımının ve sulanmasının ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Temenyeri Alt Çay Bahçesi, Temenyeri Üst Çay Bahçesi, Eski Bıçakçılar Çarşı yanı Büfe, Mesken Büfe Gişesi, Armutlu Büfe Gişesi, Askeri Hastane Önü Büfe Gişesi, Devlet Hastanesi Önü Büfe Gişesi, Kaplıkaya Açık Otopark, Acemler Zabıta Önü Büfe Alanlarının kullanımının tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muradiye Parkı içerisinde oluşturulan Kafeteryanın BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, (NAK) Arama Kurtarma ekibinin Afet Arama Kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere bir adet Minibüs ve Cankurtaran Botu ihtiyacı ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uluslararası Spor Yarışmalarında başarı gösteren sporculara ve antrenörlerine ödül verilmesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizce Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği lehine, isale hattı güzergahında ve şahıs mülkiyetinde bulunan 70.617,61 m2 yüzölçümlü 176 adet parsel için irtifak hakkı kamulaştırması yapılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hocaalizade Mahallesi, 5320 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 210 araçlık mekanik katlı otoparkın mevcut sisteminin yıkılarak yeniden yapılması ve otopark olarak işletilmek üzere BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 158 ada, 1 parsel ve Gelemiç Mahallesi, 312 ada, 15 parsel üzerindeki Köy Konaklarının Kültürel, Sosyal ve Kırsal Turizm amacıyla kullanılması için Keles Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesinin iki yakasını birbirine bağlayan, yayalar, bisikletliler, engeliler, öğrenciler ve sokak hayvanları için merdivensiz Ekosistem Köprüsü (Yeşil Köprü) yapılması ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Yalova Yolu (İstanbul Caddesi) üzerinde yapılan Tramvay İstasyonlarının rampalı olması ile ilgili raporu,
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18/2 maddesinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,
14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Ambalaj Atıkları ve Özel Atıkların (Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Atık Pil ve Akümülatör) Yönetimi ile ilgili raporu,
15-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, BUSKİ İçme Suyu Kaynakları hakkında çalışmalar yapılması ile ilgili raporu,
16-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İl genelinde çevre kirliliğine sebep vermemek üzere plastik esaslı atıkların sistemli bir şekilde geri toplanıp ekonomiye geri kazandırılması ile ilgili raporu,
17-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik Gölü’nde meydana gelen balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılması ile ilgili müşterek raporu,
18-Çevre ve Sağlık-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın, Bursa’da olası bir deprem için alınması gereken tedbirler ile ilgili müşterek raporu,

 

19-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları konularında çalışma yapılması ile ilgili raporu,
20-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Deprem riskleri konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporu,
21-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Gençliğin genel sorunlarının bütün boyutlarıyla araştırılması ile ilgili raporu,
22-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Sigara başlama yaşının düşmesi ve okul çağındaki öğrenciler için sigara içme konusunda önlem alınması ile ilgili raporu,
23-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Her yaş ve seviyede İlk-Orta-Lise ve Üniversite eğitim hayatına devam eden engelli öğrencilerin sorunlarının tespiti ile eğitim-öğretim hayatlarının kolaylaştırılması için çözümler aranması ile ilgili raporu,
24-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Fidan yetiştiriciliğinin uygulama ve pazarlama konusundaki sıkıntıların giderilmesi veya kolaylaştırılması ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır ve Yeni Bağlar Mahallelerine ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 1-2-3-4-5-6-21-22-23-24 sayılı parseller ve 2688 ada, 10-11-12 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7482 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2840 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 899 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, H22d01b pafta, 4506 ada, 65 ve 66 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16-19-22 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 21-23-24 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 356 ada, 1 parsel ve Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsellerde “Eğitim Alanı” tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,


43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2728 ada, 178 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5317 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 41 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Sosyal Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 133 ada, 161 parsel ile 133 ada, 137 ve 138 parsellerin bir kısmı ve aralarında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu (Bursa) Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 179 ada, 110, 111, 112, 113, 114, 116 ve 125 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 219 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akbaşlar Mahallesi, 106 ada, 46, 47 ve 48 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve Çevresine ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Bölge Parkı Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 30.03.2017 tarih ve 2017/636 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar ve Osmaniye Mahalleri, Rekreasyon Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 09.05.2017 tarih ve 2017/440 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1574 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmına kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21.03.2017 tarih ve 2016/752 E. sayılı Kararı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi 274, 275 sayılı parseller Sosyal Tesis Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Bilal Habeşi Cami kuzeyi 245 ada 9-10 sayılı parsellerin bir kısmının Cami Alanı’na dahil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 528 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, 1/5000 ölçekli Surdışı Nazım İmar Plan Revizyonu değişiklikleri ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 89 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı, İznik İlçesi, İznik Gölü Kıyısında “İznik BUDO iskele” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi Kıyısında “Mudanya Su Sporları Merkezi” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi Kıyısında “Gemlik Merkez Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Sahil Dairesi Başkanlığı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi Kıyısında “Kurşunlu Sahil Yolu” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı Orhangazi İlçesi, İznik Gölü Kıyısında “Orhangazi BUDO İskele” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı Orhangazi İlçesi, İznik Gölü Kıyısında “Orhangazi Su Sporları Merkezi” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı Mudanya İlçesi, Trilye Mahallesi Kıyısında “Trilye Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi Kıyısında “Kurşunlu Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi´nde bulunan “Kumyaka Dolgu Alanı Amaçlı Dolgu İmar Planı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 TEMMUZ 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 40 ıncı, 4 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 15.06.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,
Okunan 20.06.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 1944 sayılı Meclis Kararının ‘Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.50, Taks:0.50, Yençok:24.50 m olarak uygulanacaktır’ plan notunun ‘Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.75, Taks:0.50, Yençok:24.50 m olarak uygulanacaktır’” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile düzeltilerek,
“Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 2005 sayılı Meclis Kararının; Meclis Kararının uygun olmadığı”” şeklinde düzeltilerek;
“Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 tarih ve 2008 sayılı Meclis Kararının; ‘2) Planda kesik çizgiyle ifade edilen yaya geçiş yolu Kamuya terk edilmek şartıyla düzenlenecektir. Yüksekliği en az 5.5 mt. olacaktır.’ 3)Yaya geçiş alanı olarak kullanılan kesik çizgiyle gösterilen yüksekliği en az 5,5 mt. olan yaya geçiş yolu alanının hemen üzerine projelerde yapı yapılabilir.’ Plan notunun “‘2)Planda kesik çizgiyle gösterilen kısımda ayrı bir parsel oluşturmaksızın yapı bütünlüğünü bozmadan sadece yaya geçişine ve servis hizmetine olanak veren, çizildiği en ve boyda en az net 5,5 m geçit oluşturulacaktır. Oluşturulacak geçidin altında ve üstünde mimarı proje bütünlüğü içinde yapı yapılabilir.’” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile değiştirilmesine,
‘3) Eğimden ortaya çıkan 1. Bodrum ve diğer bodrum katları emsale dahil değildir.” Plan notunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ilave edilmesine,
‘8) XIII Nolu İmar Uygulama Bölgesinde, 18. madde uygulaması yapılacaktır. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOP) %40 olacaktır.’ Plan notunun ‘8) XIII Nolu İmar Uygulama Bölgesinde, 18. madde uygulaması Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacaktır’” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile değiştirilmesinin kabulüne,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 20.06.2017 tarih ve 524 sayılı “Kuyu Suyu Abone Tarife Belirleme” hakkındaki Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, Selimiye Camii Kuran Kursu Kazı Çalışması ve Hafriyat Kaldırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl, Yenişehir, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık İlçelerinde asfalt kaplama ve yama yapılması işleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Emniyet Müdürlüğü’ne ait 4 adet araca mobil kamera takılması ve görüntüleme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Gelir Tarifesinin 19 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi’nde Tuz Pazarı Öneri Çatı Örtüsü Projesi kapsamında Cephe Sağlıklaştırma yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti İnegöl Belediyesi’ne kayıtlı, İnegöl İlçesi, Tekke Mahallesi, 119 ada, 18 parsel sayılı ve 492,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın Süt Toplama Merkezi olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Yenişehir Belediyesi’ne kayıtlı, Yenişehir İlçesi, Ebeköy Mahallesi, 146 ada, 1 parsel sayılı ve 317,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Çardak Mahallesi, 86 parsel sayılı ve 322,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların Süt Toplama Merkezi olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4160 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan kamulaştırmasız el atma davası ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Stadyumu Dış Cephesi LED Ekran Yapılması ve İşletilmesi ile ilgili yazısının; “20 yıllığına ihale edilmesi” şeklinde ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1186 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parselin “Ticaret+Konut (TİCK)” ve “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1817 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2017/440 E. sayılı ve 23.05.2017 tarihli ilamı ile davacı yanın Yürütmenin Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22/03/2016 gün ve 681 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Güzergahının yeniden düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/830 E. ve 2017/1037 K. sayılı ilamı ile dava konusu işlemin İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 tarih ve 959 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 513 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Devlet Hastanesi Yolu 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliklerine Gürsu Belediye Başkanlığı’nın askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1733 sayılı Kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Ağaköy Kırsal Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine dair Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgiyi yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 gün ve 1510 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa Hafif Raylı Sistem (BHRS) Osmangazi Kent Meydanı İstasyon Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 gün ve 1512 sayılı Kararı ile onaylanan Yeniceabat Bağlantı Yolu Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 gün ve 966 sayılı Kararı ile onaylanan Yüksek İhtisas Kavşağı Projesine ait 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 24.05.2017 gün ve 1545 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi Yerleşik Alanı ve yakın çevresine ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.10.2016 gün ve 1924 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 04.05.2017 tarih ve 2017/657 E. 2017/841 K tarihli ilamı ile Yürütmenin İptal Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.04.2017 gün ve 958 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184, 347, 2001 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 26.04.2017 gün ve 1189 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 26.04.2017 gün ve 1247 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Dökümcüler Sitesi Batısında yer alan parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Okul Alanı’nda ve kısmen Yeşil Alan’da kalan, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1725 ada, 61,62,63 ve 65 parsel sayılı taşınmazların Spor Tesisi yapılması amacıyla kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 69 kabul) ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, 150 ada, 1 parselde yer alan Anıtsal Tescilli Yeşil Camii’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan’da kalan 130 ada, 2 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürpark Park içinde bulunan 5 adet WC alanlarının kullanılması için BURFAŞ’a tekrar tahsis edilmesi ve Sosyal Tesis haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin ağaçlarının bakımının ve sulanmasının ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Temenyeri Alt Çay Bahçesi, Temenyeri Üst Çay Bahçesi, Eski Bıçakçılar Çarşı yanı Büfe, Mesken Büfe Gişesi, Armutlu Büfe Gişesi, Askeri Hastane Önü Büfe Gişesi, Devlet Hastanesi Önü Büfe Gişesi, Kaplıkaya Açık Otopark, Acemler Zabıta Önü Büfe Alanlarının kullanımının tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muradiye Parkı içerisinde oluşturulan Kafeteryanın BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, (NAK) Arama Kurtarma ekibinin Afet Arama Kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere bir adet Minibüs ve Cankurtaran Botu ihtiyacı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uluslararası Spor Yarışmalarında başarı gösteren sporculara ve antrenörlerine ödül verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizce Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği lehine, isale hattı güzergahında ve şahıs mülkiyetinde bulunan 70.617,61 m2 yüzölçümlü 176 adet parsel için irtifak hakkı kamulaştırması yapılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hocaalizade Mahallesi, 5320 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 210 araçlık mekanik katlı otoparkın mevcut sisteminin yıkılarak yeniden yapılması ve otopark olarak işletilmek üzere BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Belenören Mahallesi, 158 ada, 1 parsel ve Gelemiç Mahallesi, 312 ada, 15 parsel üzerindeki Köy Konaklarının Kültürel, Sosyal ve Kırsal Turizm amacıyla kullanılması için Keles Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesinin iki yakasını birbirine bağlayan, yayalar, bisikletliler, engeliler, öğrenciler ve sokak hayvanları için merdivensiz Ekosistem Köprüsü (Yeşil Köprü) yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Ulaşım Komisyonu’nun, Yalova Yolu (İstanbul Caddesi) üzerinde yapılan Tramvay İstasyonlarının rampalı olması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18/2 maddesinin iptal edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Ambalaj Atıkları ve Özel Atıkların (Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Atık Pil ve Akümülatör) Yönetimi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, BUSKİ İçme Suyu Kaynakları hakkında çalışmalar yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İl genelinde çevre kirliliğine sebep vermemek üzere plastik esaslı atıkların sistemli bir şekilde geri toplanıp ekonomiye geri kazandırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İznik Gölü’nde meydana gelen balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Çevre ve Sağlık-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın, Bursa’da olası bir deprem için alınması gereken tedbirler ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları konularında çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Deprem riskleri konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Gençliğin genel sorunlarının bütün boyutlarıyla araştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Sigara başlama yaşının düşmesi ve okul çağındaki öğrenciler için sigara içme konusunda önlem alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Her yaş ve seviyede İlk-Orta-Lise ve Üniversite eğitim hayatına devam eden engelli öğrencilerin sorunlarının tespiti ile eğitim-öğretim hayatlarının kolaylaştırılması için çözümler aranması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Fidan yetiştiriciliğinin uygulama ve pazarlama konusundaki sıkıntıların giderilmesi veya kolaylaştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.04.2017 tarih ve 216 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 70 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.06.2017 tarih ve 358 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 07.06.2017 tarih ve 370 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 70 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 07.06.2017 tarih ve 377 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.06.2017 tarih ve 218 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - 73 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.06.2017 tarih ve 640 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “askı itirazının reddi” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.05.2017 tarih ve 585 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 70 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 12.06.2017/706 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 02.03.2016/343 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinde önerilen Park Alanı içinde erişimi artırmaya yönelik olarak doğu – batı ve kuzey – güney doğrultularda yaya yolları ayrılması şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 73 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.06.2017 tarih ve 158 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 70 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 02.06.2017 tarih ve 165 sayılı Meclis Kararının; “Trafo Alanı’nın kuzeybatı yönünde kaydırılması ve imar hattından itibaren 3’er metre çekme mesafesi belirlenmesi’” ifadesinin; “Trafo Alanı’nın kuzeydoğu yönünde kaydırılması ve imar hattından itibaren 3’er metre çekme mesafesi belirlenmesi” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Karacabey Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.07.2017 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 70 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır ve Yeni Bağlar Mahallelerine ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2689 ada, 1-2-3-4-5-6-21-22-23-24 sayılı parseller ve 2688 ada, 10-11-12 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 70 kabul) ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7482 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2840 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Emrah KESKİNDEN, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 12 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 57 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 899 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, H22d01b pafta, 4506 ada, 65 ve 66 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16-19-22 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 21-23-24 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 356 ada, 1 parsel ve Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsellerde “Eğitim Alanı” tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2728 ada, 178 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5317 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 41 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Sosyal Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 133 ada, 161 parsel ile 133 ada, 137 ve 138 parsellerin bir kısmı ve aralarında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu (Bursa) Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 179 ada, 110, 111, 112, 113, 114, 116 ve 125 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 219 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akbaşlar Mahallesi, 106 ada, 46, 47 ve 48 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve Çevresine ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Bölge Parkı Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 30.03.2017 tarih ve 2017/636 K. sayılı İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar ve Osmaniye Mahalleri, Rekreasyon Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 09.05.2017 tarih ve 2017/440 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1574 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmına kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21.03.2017 tarih ve 2016/752 E. sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi 274, 275 sayılı parseller Sosyal Tesis Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Bilal Habeşi Cami kuzeyi 245 ada 9-10 sayılı parsellerin bir kısmının Cami Alanı’na dahil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 528 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, 1/5000 ölçekli Surdışı Nazım İmar Plan Revizyonu değişiklikleri ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red–DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 69 kabul) ile kabulüne,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 89 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İznik İlçesi, İznik Gölü Kıyısında “İznik BUDO iskele” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi Kıyısında “Mudanya Su Sporları Merkezi” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi Kıyısında “Gemlik Merkez Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.07.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi Kıyısında “Kurşunlu Sahil Yolu” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.07.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Orhangazi İlçesi, İznik Gölü Kıyısında “Orhangazi BUDO İskele” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Orhangazi İlçesi, İznik Gölü Kıyısında “Orhangazi Su Sporları Merkezi” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mudanya İlçesi, Trilye Mahallesi Kıyısında “Trilye Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi Kıyısında “Kurşunlu Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi´nde bulunan “Kumyaka Dolgu Alanı Amaçlı Dolgu İmar Planı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 83 kabul) ile kabulüne,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Mudanya Tahir Ağa Hamamı’nın ‘Hamam’ işleviyle hizmet verecek bölümün BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazılı önergesinin mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –73 kabul) ile kabulüne,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun verdiği “Bursa Milli Türk Talebe Birliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Hasan ERTÜRK 3 red – 69 kabul) ile kabulüne,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 100.000.000- TL kredi kullanması” ile ilgili yazılı önergesinin mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Hasan ERTÜRK 1 red – 83 kabul) ile kabulüne,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem ÇOHADAR ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Sosyal Etkinlik Merkezleri açılışları ve eğitim işbirliğine dair protokolün yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Özel VM Medical Park Hastanesi arasında işbirliği protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Nihal GÖKTEN, Ekrem ÇOHADAR ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve YEŞİLAY arasında işbirliği protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 17.07.2017 tarih ve 50521662-301.01-E123268 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz Halkın Direnişi Derneği arasında hizmet protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 19.07.2017 tarih ve 73567442-301.01-E.125137 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orhangazispor ve Karacabeyspor Kulüpleri arasında hizmet protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 20.07.2017 tarih ve 73567442-301.01-E.125478 sayılı yazısı) “6 adet 4x2 Pick-Up, 2 adet Kamyonet, 2 adet BekoLoder ve 1 adet Otobüsün satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 19.07.2017 tarih ve 66610610-301.01-E.125144 sayılı yazısı) “Toplu Taşıma Hizmet Araçlarının kira bedelleri” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 7 adet taşınmazın (Dini Tesis-Cami) Maliye Hazinesi’ne bedelsiz devri” ile ilgil

20.07.2017 Tarihli Meclis