MECLİS TOPLANTILARI

15.06.2017 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15 HAZİRAN 2017 Perşembe günü saat 11.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 39 uncu, 4 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Kadro Talebi ile ilgili yazısı,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.06.2017 tarih ve 450 sayılı “JICA Kredisi” ile ilgili Kararı,
5-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Taslak Ambalaş Atıkları ve Özel Atıkların (Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Atık Pil ve Akümülatör) Yönetimi ile ilgili yazısı,
6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kars İli, Arpaçay İlçesi’nde Park Yapımı İşi için protokol yapılması ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ödeneği bulunmayan muhtelif imalat kalemlerinin 2017 yılı bütçesine alınması ile ilgili yazısı,
8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükbalıklı Camii’ne yönelik inşaat için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükbalıklı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında düzenlenecek işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 167 adet muhtelif (Binek, Pick-Up, Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Otobüs) aracının kiralanması ile ilgili yazısı,
10-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Su İkmal Aracı kiralanması ile ilgili yazısı,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel İlçelerinde Ana Arter, Cadde ve Sokaklarında Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 100.000.000-TL kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre Düzenlemeleri Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 16.500.000-TL kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
13-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı 5. Aşama Y Vadisi İnşaatı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 35.000.000-TL kredi kullanılması ile ilgili yazısı,

 


14-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18/2 maddesinin iptal edilmesi ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel S.S. Avdancık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı taşınmaz üzerine Belediyemizce 20 yıl süreli intifa hakkı tesisi ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Eski Gürsu Hali’nin Gürsu Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizce Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği lehine, isale hattı güzergahında ve şahıs mülkiyetinde bulunan 70.617,61 m2 yüzölçümlü 176 adet parsel için irtifak hakkı kamulaştırması yapılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 2012/4086 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla riskli alan ilan edilen 499 ha´lık alanın Mevlana ve Ulus Mahallelerinde kalan 55 ha´lık kısmı için hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü´nce 12/10/2015 tarihinde onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/282 E. sayılı ve 04.05.2017 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22/09/2016 tarih ve 1843 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2017/440 E. sayılı ve 09/05/2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 29.12.2015 tarih ve 2015/2405 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve Çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.03.2017 tarihli 2017/636 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.09.2016 gün ve 1827 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi´nin, 16.05.2017 gün ve 2017/437 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.10.2015 gün ve 1924 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi´nin, 25.04.2017 tarihli 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Harcamalarına katılma payları ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi, Soğucak Mevkii, H22b16c pafta, 306 ve 309 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mudanya Orman İşletme Şefliği Bölgesi’nde kalan Güzelyalı C Tipi Mesire yerindeki Sosyal Donatı Alanları’nın Yeşil Alan’ların bakımı, güvenliği, temizliğinin sağlanması, Sosyal Donatı Alanı dışında kalan yerlerin elektrik, su vb. giderlerinin Belediyemizce karşılanması koşuluyla Sosyal Tesis olarak işletilmesi için BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Caddesi üzerinde, Sıcaksu, Sırameşeler, Alemdar Mahalleleri ile Çekirge, Muradiye ve Kükürtlü Mahallelerinin kesintisiz ulaşımının sağlanması için bağlantı yollarında kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,

 

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Durumtay Mahallesi, 854 parsel sayılı 8.650,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 500 m2’lik kısmı ve Kumkadı Mahallesi, 127 ada, 5 parsel sayılı 585,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının üzerine Ürün Toplama Merkezi yapılması amacıyla üst hakkının 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Belediyemize verilmesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kent Meydanı, Osmangazi İstasyonunun Raylı Sistem Hatları arasında entegrasyonu sağlayacak ve yolcu aktarmalarına imkan verecek şekilde düzenlenmesine yönelik plan değişikliğinin onaylanması halinde bu alanda kalan taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesinde İmar Planında katlı otopark Alanında kalan 7584 ada, 1 parselin Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Kavşağı Projesi çalışmaları kapsamında 3. Pınar Caddesi üzerinde kalan taşınmazlar ile bina ve bina eklentilerinin Kamulaştırmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parsel sayılı ve 1.131,61 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 701/2880 (275,44m2) hissesinin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fidyekızık Mahallesinde bulunan Mahalle Konağının birinci katının Belediyespor’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, Gölçukuru Mevkii’nde bulunan su kaynağının kiraya verilmesi ile ilgili müşterek raporu,
12-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,
13-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon yapılması ile ilgili raporu,
14-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa Bölgesi’nde yetiştirilen ve dondurulmuş gıda olarak sanayi sektöründe kullanılan ürünlerin saklama koşullarındaki sıkıntıların araştırılması ile ilgili raporu,
15-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa Bölgesi’nde yetişen yediveren çilek çeşitleriyle ilgili bölgedeki çiftçilerin yetiştirme aşamasında yaşadığı sıkıntılar, satış pazarlama konusundaki eksikliklerin giderilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin sağlayacağı katkılar ile ilgili raporu,
16-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Köyden Mahalleye dönüştürülen bölgelerimizdeki mera vasfında bulunan arazilerin tarımsal amaçlı kullanımının milli ekonomiye kazanç sağlaması ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568-3569 sayılı adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4231 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Güzergâhı Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3697 ada, 1 parsel ve 3663 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3697 ada, 1 parsel ve 3663 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin ve 3663 ada, 2 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsel ve Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parsel doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 249, 250, 3929 ve 3959 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1
parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 16.03.2017/558 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3944 ada, 51 nolu parselin BHA (Sokak Hayvanları Bakım Merkezi) alınmasına ilişkin plana yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 708 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583 ada, 1 parsel, 4138 ada, 1 parsel, 2596 ada, 1-2 parsel, 4211 ada, 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 17.11.2016 tarih ve 2015/688 E.-2016/1214 K. sayılı iptal Kararı ve İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parsel ile 1355 ada, 6 parsele ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1584 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 6.2.4. başlıklı maddesi, 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+ İlave Nazım İmar Planlarında plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan - Göynüklü kısmına kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu,

 

 


43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1408, 1409, 1534 ve 1542 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 200 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1214, 1215 ve 1216 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 360-370 adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 249 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 670 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu İlçeleri, muhtelif Mahalle sınırları içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

15.06.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 HAZİRAN 2017 Perşembe günü saat 11.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 39 uncu, 4 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 18.05.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptı ile 23.05.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın aynen kabulüne,
24.05.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın; Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2017 “1542, 1545, 1546, 1547, 1598, 1601, 1616, 1617, 1618 Meclis Kararlarının; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24/05/2017 günlü OLAĞAN toplantısının 3. Birleşiminde yapılan işaretle oylamada mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.” cümlesinin “oylamaya katılanların oybirliğiyle kabulü” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; “Meclis Tatil Ayının Ağustos Ayı olması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Kadro Talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.06.2017 tarih ve 450 sayılı “JICA Kredisi” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Taslak Ambalaş Atıkları ve Özel Atıkların (Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Atık Pil ve Akümülatör) Yönetimi ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kars İli, Arpaçay İlçesi’nde Park Yapımı İşi için protokol yapılması ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 73 kabul) ile kabulüne,
8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ödeneği bulunmayan muhtelif imalat kalemlerinin 2017 yılı bütçesine alınması ile ilgili yazısının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükbalıklı Camii’ne yönelik inşaat için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükbalıklı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında düzenlenecek işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 167 adet muhtelif (Binek, Pick-Up, Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Otobüs) aracının kiralanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Su İkmal Aracı kiralanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel İlçelerinde Ana Arter, Cadde ve Sokaklarında Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 100.000.000-TL kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre Düzenlemeleri Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 16.500.000-TL kredi kullanılması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile kabulüne,
14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı 5. Aşama Y Vadisi İnşaatı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 35.000.000-TL kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18/2 maddesinin iptal edilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel S.S. Avdancık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı taşınmaz üzerine Belediyemizce 20 yıl süreli intifa hakkı tesisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Eski Gürsu Hali’nin Gürsu Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizce Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği lehine, isale hattı güzergahında ve şahıs mülkiyetinde bulunan 70.617,61 m2 yüzölçümlü 176 adet parsel için irtifak hakkı kamulaştırması yapılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 2012/4086 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla riskli alan ilan edilen 499 ha´lık alanın Mevlana ve Ulus Mahallelerinde kalan 55 ha´lık kısmı için hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü´nce 12/10/2015 tarihinde onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/282 E. sayılı ve 04.05.2017 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22/09/2016 tarih ve 1843 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin, 2017/440 E. sayılı ve 09/05/2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 29.12.2015 tarih ve 2015/2405 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve Çevresine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 30.03.2017 tarihli 2017/636 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.09.2016 gün ve 1827 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi´nin, 16.05.2017 gün ve 2017/437 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 22.10.2015 gün ve 1924 sayılı kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi´nin, 25.04.2017 tarihli 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptali kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Harcamalarına katılma payları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ericek Mahallesi, Soğucak Mevkii, H22b16c pafta, 306 ve 309 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mudanya Orman İşletme Şefliği Bölgesi’nde kalan Güzelyalı C Tipi Mesire yerindeki Sosyal Donatı Alanları’nın Yeşil Alan’ların bakımı, güvenliği, temizliğinin sağlanması, Sosyal Donatı Alanı dışında kalan yerlerin elektrik, su vb. giderlerinin Belediyemizce karşılanması koşuluyla Sosyal Tesis olarak işletilmesi için BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 73 kabul) ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Caddesi üzerinde, Sıcaksu, Sırameşeler, Alemdar Mahalleleri ile Çekirge, Muradiye ve Kükürtlü Mahallelerinin kesintisiz ulaşımının sağlanması için bağlantı yollarında kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Durumtay Mahallesi, 854 parsel sayılı 8.650,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 500 m2’lik kısmı ve Kumkadı Mahallesi, 127 ada, 5 parsel sayılı 585,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının üzerine Ürün Toplama Merkezi yapılması amacıyla üst hakkının 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Belediyemize verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kent Meydanı, Osmangazi İstasyonunun Raylı Sistem Hatları arasında entegrasyonu sağlayacak ve yolcu aktarmalarına imkan verecek şekilde düzenlenmesine yönelik plan değişikliğinin onaylanması halinde bu alanda kalan taşınmazların Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesinde İmar Planında katlı otopark Alanında kalan 7584 ada, 1 parselin Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Kavşağı Projesi çalışmaları kapsamında 3. Pınar Caddesi üzerinde kalan taşınmazlar ile bina ve bina eklentilerinin Kamulaştırmak üzere Belediyemiz XI. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parsel sayılı ve 1.131,61 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 701/2880 (275,44m2) hissesinin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fidyekızık Mahallesinde bulunan Mahalle Konağının birinci katının Belediyespor’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun; “1-TL iz bedelle Belediyespor’a tahsis edilmesi” ilavesiyle; oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Kestel İlçesi, Derekızık Mahallesi, Gölçukuru Mevkii’nde bulunan su kaynağının kiraya verilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa Bölgesi’nde yetiştirilen ve dondurulmuş gıda olarak sanayi sektöründe kullanılan ürünlerin saklama koşullarındaki sıkıntıların araştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa Bölgesi’nde yetişen yediveren çilek çeşitleriyle ilgili bölgedeki çiftçilerin yetiştirme aşamasında yaşadığı sıkıntılar, satış pazarlama konusundaki eksikliklerin giderilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin sağlayacağı katkılar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Köyden Mahalleye dönüştürülen bölgelerimizdeki mera vasfında bulunan arazilerin tarımsal amaçlı kullanımının milli ekonomiye kazanç sağlaması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 08.02.2017 tarih ve 113 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.04.2017 tarih ve 224 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 63 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 295 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 71 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 296 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 73 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 298 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 306 sayılı Meclis Kararının”; İlçe Belediyesi’ne iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 09.05.2017 tarih ve 207 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 09.05.2017/208 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu plan değişikliği ile parsellere Hmax=24.50 mt. olan yüksekliğin Yençok=36.50 mt. olarak düzenlenmesine, adanın güney, kuzey ve batı cephelerinde 5 mt. çekme mesafeli yapılaşma hakkı tanınlanmış olup,
1-Bodrum katta iskan edilen katların %50’si KAKS’a dahil değildir.
2-Toplam kat alanın %20 sini geçmeyen balkonlar ve açık çıkmalar KAKS’a dahil değildir.
3-İç bahçeler, en az ölçüdeki ışıklıklar, hava ve tesisat bacaları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği yapılması zorunlu ve yönetmelikte belirtilen gerekli ölçülerde yapılan yangın güvenlik holü, kaçış yolu ile ana merdiven haricinde düzenlenen yangın kaçış merdiveni, asansör boşlukları KAKS’a dahil değildir.
4- Konut kullanımlı binalarda iskân edilen her kattaki açık ve kapalı merdiven, sahanlık ve koridorlar alanlarının, bir ve iki daireli bloklarda (14.00) m² si, üç ve üçten fazla dairenin aynı merdivenden faydalanması halinde ise artan her daire için (5.00) m² ilave edilmek suretiyle bulunacak alanlar, Ticari kullanımlı binalarda ait olduğu katın brüt alanının %15’ini geçmeyen açık ve kapalı merdiven, sahanlık ve koridor alanları KAKS’a dahil değildir.
5-Bina kotu yolun en yüksek noktasından alınacaktır. Subasman +2.00 kotuna kaldırılabilir.
6-1.Bodrum ve zemin karlarda ticaret üst katlarda konut kullanımlı bağımsız birimler yer alabilir.
7-Zemin kat yükseklikleri max=5.50 mt.’dir.
8-Belirtilmeyen hususlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir plan notlarının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile değiştirilerek uygun bulunduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 09.05.2017/209 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu plan değişikliği ile parsellere Hmax=24.50 mt. olan yüksekliğin Yençok=36.50 mt. olarak düzenlenmesine, adanın güney, kuzey ve batı cephelerinde 5 mt. çekme mesafeli yapılaşma hakkı tanımlanmış olup,
1-Bodrum katta iskan edilen katların %50’si KAKS’a dahil değildir.
2-Toplam kat alanın %20 sini geçmeyen balkonlar ve açık çıkmalar KAKS’a dahil değildir.
3-İç bahçeler, en az ölçüdeki ışıklıklar, hava ve tesisat bacaları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği yapılması zorunlu ve yönetmelikte belirtilen gerekli ölçülerde yapılan yangın güvenlik holü, kaçış yolu ile ana merdiven haricinde düzenlenen yangın kaçış merdiveni, asansör boşlukları KAKS’a dahil değildir.
4- Konut kullanımlı binalarda iskân edilen her kattaki açık ve kapalı merdiven, sahanlık ve koridorlar alanlarının, bir ve iki daireli bloklarda (14.00) m² si, üç ve üçten fazla dairenin aynı merdivenden faydalanması halinde ise artan her daire için (5.00) m² ilave edilmek suretiyle bulunacak alanlar, Ticari kullanımlı binalarda ait olduğu katın brüt alanının %15’ini geçmeyen açık ve kapalı merdiven, sahanlık ve koridor alanları KAKS’a dahil değildir.
5-Bina kotu yolun en yüksek noktasından alınacaktır.
6-1.Bodrum ve zemin karlarda ticaret üst katlarda konut kullanımlı bağımsız birimler yer alabilir.
7-Zemin kat yükseklikleri max=5.50 mt.’dir.
8-Belirtilmeyen hususlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir plan notlarının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile değiştirilerek uygun bulunduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 09.05.2017/210 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.05.2017/595 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararında; Mimarlar Odası tarafından yapılan askı itirazının uygun olmadığı, vatandaş tarafından yapılan askı itirazının uygun bulunarak, park ve konut alanı arasındaki imar hattının konut alanı 2100 m2 olacak şekilde batıya doğru kaydırılması, çekme mesafelerinin her cepheden 5 m. olarak düzenlenmesi ve plan notlarının “1-Riskli yapı tespiti yapılarak kentsel dönüşüm yapılması halinde emsal 0.50 arttırılır. 2-Çekme mesafelerine uymak kaydıyla taban oturumu parsel alanının %60’ı olabilir. 3-Bloklar arası mesafe minumum 6 m. olacaktır. 4-2.bodrum kat açığa çıkabilir. 2.bodrum kattan bina girişi yapılabilir. 5-Zemin kat taban kotu 3 m.’ye kadar kaldırılabilir. Bina kotu yolun en yüksek noktasından alınacaktır. 7-1.bodrum katta iskan edilen alanın %50’si emsale dahil edilmez. 8-Toplam kat alanının %20’sini geçmeyen balkonlar ve açık çıkmalar emsale dahil değildir. 9-Son kat üzerinde çatı eğimi içinde kalmak kaydıyla son kata bağlı eklenti yapılabilir. Yapılan eklenti emsale dahil değildir. 10-Kattaki açık ve kapalı merdiven, sahanlık ve koridor alanlarının 1 ve 2 daireli bloklarda 14 m2’si, 3 ve 3’ten fazla dairenin aynı merdivenden faydalanması halinde artan her daire için 5 m2’si ilave edilmek suretiyle bulunan alanlar emsale dahil değildir.” şekilde düzenlenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 63 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 10.04.2017/497 sayılı Meclis Kararının”; “Ticaret Birimlerinde blok payı ve derinliğiyle ilgili kısıtlamalar aranmaz plan notunun” ilavesiyle; Konut alanı olarak düzenlenen 4211/park alanının TİCK Emsal.1.50, Yençok.30.50m. olarak düzenlenmesi ve Plan Hükümlerinin: “1-TİCK olarak planlanan alanda emsal/kaks değerinin azami %20’ye kadarlık bölümü ticaret olarak kullanılabilir. Ticaret birimleri müstakil blok halinde yapılabileceği gibi konut altı ticaret şeklinde de yapılabilir. 20m. en kesitli ana yola bakan kısımlarda ticaret kullanımı, diğer yönlerde zemin ve bodrum kat dahil olmak üzere konut kullanımı yer alabilir. 2- TİCK olarak planlanan alanda basman kotu +3m’ye kadar yükseltilebilir. 3-1. ve 2. Bodrum kat açığa çıkabilir. 2. Bodrum katta 1. Bodrum katlarla bağlantılı birimler yer alabilir. Emsale dahildir. Açığa çıkan 1. Bodrum katın net alanlarının yarısı emsale dahildir. 4-Çatı eğimi içinde kalan son kattaki bağımsız bölümle irtibatlı piyesler yapılabilir. Emsale dahil değildir. 5- Brüt alanın %20’si kadar açık çıkma /balkon yapılabilir. Açık çıkma ve balkonlar emsale dahil değildir. 6-Ticaret Birimlerinde blok payı ve derinliğiyle ilgili kısıtlamalar aranmaz” şekilde düzenlenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 05.05.2017 tarih ve 131 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 63 kabul) ile uygun olduğuna,
İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 05.01.2017 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 136 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 73 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.05.2017 tarih ve 157 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 63 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 08.05.2017 tarih ve 136 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 08.05.2017/ 139 sayılı Meclis Kararının”; İlçe Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan plan değişikliğinde plan notlarının;
“1-TAKS:0,40, KAKS:1,20 dir. 2- II. Bodrum kat doğal arazi kotlarının üstüne çıkabilir, otopark olmak kaydıyla TAKS’a dahil edilmez. 3- II.Bodrum katta ortak alanlar yapılabilir. (Kafeterya, spor salonu, sauna, hamam, kapalı havuz) 4- II.Bodrum katın ön cephesinde açıkta kalan alanda cephe açılabilir. 5- Yol kotuna göre; yol ile yapı arasındaki yapılaşma mesafesi içinde otopark giriş- çıkış amacıyla dolgu ya da hafriyat yapılabilir. 6- Su basman kotu +3.00 m yapılabilir. Kot parselin cephe aldığı yolun en üst noktasından alınacaktır. 7- I.Bodrum katta bağımsız bölüm yapılabilir. I. Bodrum kat alanının %50 si emsale dahil değildir. II. Bodrum açığa çıkabilir, eklenti yapılabilir, emsale dahildir. Kademe şartı aranmaz. 8- Son kat üzerinde çatı eğimi için kalmak kaydıyla son kata bağlı eklenti yapılabilir. Emsal hesabına dahil edilmez. 9- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” olarak düzenlenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 72 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 05.04.2017 tarih ve 57 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 72 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568-3569 sayılı adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4231 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Güzergâhı Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Emsal kadastral parsel üzerinden alınması” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3697 ada, 1 parsel ve 3663 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 73 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3697 ada, 1 parsel ve 3663 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin ve 3663 ada, 2 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 73 kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsel ve Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parsel doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 1 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 249, 250, 3929 ve 3959 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - 72 kabul) ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 16.03.2017/558 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3944 ada, 51 nolu parselin BHA (Sokak Hayvanları Bakım Merkezi) alınmasına ilişkin plana yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 73 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3763 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “6 kat yerine, 4 kata düşürülmesi” şeklinde değiştirilerek; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 708 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 707 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583 ada, 1 parsel, 4138 ada, 1 parsel, 2596 ada, 1-2 parsel, 4211 ada, 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 17.11.2016 tarih ve 2015/688 E.-2016/1214 K. sayılı iptal Kararı ve İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parsel ile 1355 ada, 6 parsele ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 1584 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 6.2.4. başlıklı maddesi, 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+ İlave Nazım İmar Planlarında plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan - Göynüklü kısmına kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1408, 1409, 1534 ve 1542 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 200 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1214, 1215 ve 1216 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 369-370 adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 249 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Emsalin 1,5 olarak düzeltilerek Yurt Alanı’na işlenmesi” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 670 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu İlçeleri, muhtelif Mahalle sınırları içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 72 kabul) ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın verdiği (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 25.05.2017 tarih ve 42819669-301.01.E.90361 sayılı yazısı) “Tıbbı Atıkların Toplanması, Taşınması, ve Sterilizasyon Tesisi’nin İşletilmesi İşi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.06.2017 tarih ve 23449087-301.01.E.104713 sayılı yazısı) “Bursa Jeotermal Enerji Su ve İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın verdiği (Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.06.2017 tarih ve 50521662-301.01.E.104765 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediyemize ait muhtelif birimlerde ihtiyaç duyulan Özel Güvenlik hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi için 24 ay süre ile hizmet alımı yapılmasına” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 12.06.2017 tarih ve 50521662-301.01-E.102658 sayılı yazısı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İznik İlçesi, Eşrefzade ve Merkez Camileri Müştemilatını İnşa ve Onarma Derneği arasında protokol İmzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.06.2017 tarih ve 73567442-301.01-E.104591 sayılı yazısı) “Uluabat Gölü çevresi ve Gölyazı Bölgelerinde güvenlik boyutlu yeni tedbirler geliştirmek amacıyla 2 adet ATV aracının alınması ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerekli protokolün yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hocaalizade Mahallesi, 5320 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 210 araçlık mekanik katlı otoparkın mevcut sisteminin yıkılarak yeniden yapılması ve otopark olarak işletilmek üzere BURBAK A.Ş.’ye tahsisi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Dini Hayri ve Sosyal Hizmetler Derneği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.06.2017 günü saat 15.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 218 ada, 1 ve 2 parsel, 219 ada, 1 parsel ve 0 ada, 1462 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4517 ada, 1-2 parseller ve 4518 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 57 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi boyunca ‘Otopark Alanları’nın düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Burgaz Mahallesi, 2065 ada, 8 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında çatı eğimleri ve bodrum katlara ilişkin hüküm eklenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “İznik Belediye Meclisi’nin, 06.06.2017 tarih ve 81 sayılı ‘İmar Planı’ değişiklikleri hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “İznik Belediye Meclisi’nin, 06.06.2017 tarih ve 84 sayılı ‘İmar Planı’ değişiklikleri hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, Arıtma Tesisi çevresindeki muhtelif ada ve parsellere ilişkin hazırlanan İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Alemdar-Gaziakdemir Mahalleleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Alemdar-Gaziakdemir Mahalleleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bursa Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı Revizyonu’nda düzenlemeler yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 962 ada, 11 ve 12 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1963 ada, 1, 2, 3 parseller, 1962 ada, 1 parsel, 1961 ada, 1 parsellerin bulunduğu Et-Balık Tesisleri’nin içerisinden geçen Nato Boru Hattı’nın deplasesi ve ada hatlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 07.06.2017 tarih ve 78058637-301.01-E.99791 sayılı yazısı) “1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 sayılı parselin plan raporunda bahsedilen ancak sehven unutulmuş plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi’nde mermercilik faaliyetinde bulunan tesisler için yer belirlenmesi maksadıyla hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16, 19, 22, sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berat ERTOPUZ’un verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2017 tarih ve 1195 sayılı Kararı ile onaylanan ‘Belediye Hizmet Alanı’ (İtfaiye Alanı) plan değişikliğinin iptal edilerek söz konusu alanın ‘Otopark Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2173 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1A-1D pafta, 2122 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, H21c04b2a pafta, 4222 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21c05c1a pafta, 2123 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, H22D08B2D pafta, 2492 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Fidyekızık - Esenevler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler (Cumhuriyet) Mahallesi, H21C05C1A pafta, 1282 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Fethiye - İhsaniye Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Mudanya – Güzelyalı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3D pafta, 1883 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4D pafta, 717 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22D01D1C-2D paftalar, 1193 ada, 34 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Hürriyet – Adalet - İstiklal – Soğukkuyu - Karaman Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Bele

15.06.2017 Tarihli Meclis