MECLİS TOPLANTILARI

23.05.2017 Tarihli Meclis Gündemi

    

23.05.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 MAYIS 2017 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 38 inci, 4 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 66 kabul) ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 52 kabul) ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 130 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 66 kabul) ile uygun olduğuna,
“Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 03.05.2017 tarih ve 135 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 66 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 66 kabul) ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi Yerleşik Alanı ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 3. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 parsele plan notu eklenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3318 ada, 5 nolu parselin 2465m2’sinin BHA- İtfaiye Alanı’na alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017/280 sayılı Kararı ile onaylanan Akçalar Mahallesi, 160 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 63 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 tarih ve 773 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde bulunan muhtelif parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda”dan “Ticaret Alanı”na alınmasına dair Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 10.02.2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararının değerlendirilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 52 kabul) ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185-201-840-841-843-844 adalar ve çevresinin “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Fındıcak Mahallesi, 121 ada, 208 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Nasrettin Mahallesi, 303 ada, 7-8-9-10-11 parsellerin “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı ve Ticaret Alanı”ndan, “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 169 ada,12-13-14-15-16-40-41 parsellerin “Yüksek Yoğunluklu Konut Alan”ndan, “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 11 ada, 19-20-21-22 parsellerin “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”ndan, “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’nün, 02.05.2017 tarih ve 73819 sayılı yazısı ile; Kent Meydanı Osmangazi İstasyonu’nun raylı sistem hatları arasında entegrasyonu sağlayacak ve yolcu aktarmalarına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin gerekli olan İmar Plan değişikliklerinin yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’nün 02.05.2017 gün ve 73820 sayılı yazısı ile; Orman Bölge Müdürlüğü’nün alanı içerisinde öngörülen 2 adet trafo yerine ilişkin gerekli olan İmar Plan değişikliklerinin yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yeniceabat Mahalle Muhtarlığı ve bölge sakinlerinin dilekçesi ile; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2863 sayılı Kararı ile onaylanan Yeniceabat Bağlantı Yolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri neticesinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 26.04.2017 tarih ve 1194 sayılı BMK ile onaylanan Kestel İlçesi 1/5000 Ölçekli NİP değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Keles İlçesi, Akçapınar Mahallesi, 109 ada, 15 parselin “Enerji Üretim Alanı”na (Güneş Enerjisi Santrali) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 3. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4419 ada, 4 numaralı ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybiliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 3 ada, 3 parsel, Yenice Mahallesi, 59 ada, 6 parselin İçme Suyu Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 3. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4213 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları Koruma-Geliştirme İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız Gizem ELMAS, 1 red - 64 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi’nin talebi doğrultusunda Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 29 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195 sayılı parseller ve 29 ada, 83 ve 84 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 3. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız Gizem ELMAS, 1 red - 54 kabul) ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Özel Mülkiyette Gerçek ve Tüzel kişilere ait alanlarda yapılacak dolgularda alınacak ücretler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili müşterek raporunun; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 19.01.2017 tarih ve 2016/1098 Esas, 33 sayılı ve 21.03.2017 tarih ve 2017/247 Esas, 801 sayılı Meclis Kararları gereği; Gemlik, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa Belediyelerine ait aşağıda yer alan mesken ve işyeri sınıflamasında hazırlanan Evsel Katı Atık Toplama Bedeli Tarifelerinin mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - 64 kabul) ile onaylanmasına” ve raporun oybirliği ile kabulüne,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih CELEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,


37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emir KANTUR’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

23.05.2017 Tarihli Meclis