MECLİS TOPLANTILARI

31.07.2008 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 31.07.2008 Perşembe günü saat    11:30?da,  Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda  yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 55 inci, 5 inci dönemin 8 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                        
G Ü N D E M
                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, Toplu Taşım Araçları Devir Ücretleri ile ilgili yazısı,
2-Ulaşım Dairesi Başkanlığı?nın, 2 adet araç alımı ile ilgili yazısı,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, İstinaf Mahkemeleri arsası ile Adliye Hizmet Binası arsası için alınan Meclis Kararlarının iptali ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

              1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Yenimahalle 700 ada, 1 ve 2 parsellerin ?Askeri Alan? olarak düzenlenmesi hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
              2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesinde Bursa Özel İdaresi?ne ait alan hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
              3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi 2462 ada, 5,6,7,14,16,55,57,58 parseller ve 4621 ada, 1,2,5,6,7,8 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
              4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
              5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Hasanağa İlk Kademe Belediyesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Batı Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
              6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 15.05.2008 gün ve 349 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
              7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 15.05.2008 gün ve 348 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Proje Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu.

31.07.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2008 Perşembe günü saat 11:30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 55 inci, 5 inci dönemin 8 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşım Araçları Devir Ücretleri ile ilgili yazısının Hukuk-Plan Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 2 adet araç alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İstinaf Mahkemeleri arsası ile Adliye Hizmet Binası arsası için alınan Meclis Kararlarının iptali ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Yenimahalle 700 ada, 1 ve 2 parsellerin “Askeri Alan” olarak düzenlenmesi hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesinde Bursa Özel İdaresi’ne ait alan hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; “Cami Alanı’nın Güneyi ile Üniversite Alanı’nın Doğusunda sit sınırına kadar olan Yeşil Alanın da Üniversite Alanı’na dahil edilmesi” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 5,6,7,14,16,55,57,58 parseller ve 4621 ada, 1,2,5,6,7,8 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (AK Parti; Kamil BAYRAMİÇ 1 red- 47 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa İlk Kademe Belediyesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Batı Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2008 gün ve 349 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunda; “Park Alanı” ifadesinin “Park ve Spor Alanı” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2008 gün ve 348 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Proje Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporun oybirliği ile kabulüne,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan SOLAK’ın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol Osman TOKGÖZ’ün yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cafer BOZ’un yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,


../...

 


22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salim EYÜBAGİL’in yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Veli KAYA’nın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

 

31.07.2008 Tarihli Meclis