MECLİS TOPLANTILARI

26.04.2017 Tarihli Meclis Gündemi

    

26.04.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26 NİSAN 2017 Çarşamba günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 37 nci, 4 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 3. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; ; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunun Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 06.04.2017 tarih ve 274 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.12.2016 tarih ve 1022 sayılı Meclis Kararının;” “Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde parsellerin E:1.90 Yençok: 24.50 m. yapılanma koşullu Ticaret Alanı’na alınması ve “1) Riskli Yapı şerhi aldığı takdirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 05.09.2016 tarih ve E.14820 sayılı yazısında belirtilen 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 12. bendi uyarınca geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yetki doğrultusunda plan değişikliği geçerlidir. Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E: 2.40 olarak uygulanacaktır. 2) Bodrum katlarda inşa edilecek tamamlayıcı üniteler emsale dahil edilmez. 3) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notu eklenmesi şekliyle mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 53 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 483 sayılı Meclis Kararının” Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 484 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 485 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 486 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 488 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 35 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 489 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 43 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 490 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 43 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 491 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –- Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 43 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değitirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 495 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan İmar Plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli Görükle Göçmen Konutları Güneyi İmar Planı hükümlerinden “3) Uygulama projeleri aşamasında Kentsel Tasarım Projesi istenecektir.” hükmünün kaldırılması ve 11 nolu plan hükmünün kaldırılarak bunun yerine “11) Konut Alanlarının giriş katlarında (zemin/bodrum) ticari birimler yer alabilir. Bu durumda binalar +3 subasman seviyesinden başlayacaktır.’ hükmünün eklenmesi şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değitirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 09.11.2015 tarih ve 1155 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesi uygun bulunan plan değişikliğinde parselin TİCK Alanı’na alınması ve ‘1.Riskli yapı şerhi aldığı takdirde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 05.09.2016/14820 sayılı yazısında belirtilen 6306 sayılı Kanun’un 6/12 bendi uyarınca geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ ne devredilen yetki doğrultusunda plan değişikliği geçerlidir. Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E=1.75, Yençok=24.50 m. (8 kat), TAKS=0.50 olarak uygulanacaktır. 2.Giriş katlarda ticaret, giriş üstü katlarda konut kullanımı yer alacaktır. 3.Su basman kotu +3.00m.’ye kadar kaldırılabilir. 4.Bina kotu parselin cephe aldığı yol veya yolların en yüksek yaya kaldırımı seviyesinden alınabilir. 5.Son kat üzerinde çatı eğimi içinde kalmak kaydıyla son kata bağlantılı eklenti yapılabilir. Emsale dahil değildir. 6.1.bodrum katta iskan edilen alanların %50’ si emsal hesabına dahil edilmez. 7.Toplam kat alanının %20’ sini geçmeyen balkonlar ve açık çıkmalar emsale dahil değildir. 8.Kat adedi değiştirilmemek ve kendi kat yüksekliği içinde kullanılmak kaydı ile imar yüksekliği %15 arttırılabilir.’ plan notlarının eklenmesi şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 43 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 10.04.2017 tarih ve 487 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının ‘Askı itirazlarının uygun olmadığı’ şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –45 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 06.03.2017 tarih ve 333 sayılı Meclis Kararının”; Plan Notlarının: ‘1-) 2. Bodrum Kat açığa çıkabilir. 2-) Kademe şartı aranmayacaktır. 3-) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 43 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.04.2017 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararının; “Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan İmar Plan değişikliğinde “Soğuk Hava Deposu’na alınan İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 77 parselin ‘Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)’na alınması şeklinde mevcudun oyçokluğu ile (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2196 ada, 21-22 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2181 ada, 17 sayılı parselin kadastro sınırına göre imar hattının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3325 ada, 10-11-12-13-14-15 sayılı parseller; 3339 ada, 1-2 sayılı parseller ve 3338 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 157-158-159-160-161-162-163 sayılı parseller ve çevresine ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5096 ada, 2-10-11 parseller; 5112 ada, 1 parsel; 5113 ada, 1 parsel ve 5115 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 165 ada, muhtelif parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 ada, 25 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 ada, 25 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Boğaz Mahallesi, 136 ada, 86 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 106 ada, 39 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.02.2017 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 77 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - 46 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Cihatlı Mahallesi 1360 parsel, Umurbey Mahallesi 8785, 1992, 1981 parsellerin Teknik Altyapı Alanı’na (Katı Atık Aktarma Alanı) alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi; Demirci Mahallesi BHA- İtfaiye Alanı hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2017 gün ve 61737 sayılı yazısı ile; yapımı planlanan Kültürpark-Pınarbaşı-Kuştepe-İvazpaşa-Alacahırka Teleferik Hattına ait 1. Etap güzergah planı ve istasyon yerlerine ilişkin imar plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında h.max: Serbest yapılanma koşulunun Y.ençok: 100 metre olarak değiştirilmesine ilişkin plan notu ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 1772 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniköy Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 43 kabul) ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 456 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 45 kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 455 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 45 kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 457 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 45 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2186 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 257 ada 54-99 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377/1 ve 1192/14 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5480 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1381 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 747 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1344 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1429 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2143 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red– Bağımsız; Gizem ELMAS, 1 red - 44 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada, 2-3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 7252 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 331 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 729 ada, 1-2-4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi, 6117 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2127 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4227 ada, 30-39-40 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi, 717 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2145 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 453 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1329 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1322 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi, 1193 ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017/459 sayılı Kararı ile onaylanan Beşevler Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/458 sayılı Kararı ile onaylanan Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017/460 sayılı Kararı ile onaylanan Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/461 sayılı Kararı ile onaylanan Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/292 sayılı kararı ile onaylanan Ataevler Mahallesi, 1396 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/462 sayılı Kararı ile onaylanan Demirci Mahallesi, 2922 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/463sayılı Kararı ile onaylanan Balat Mahallesi, 4222 ada, 5-7 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/464 sayılı Kararı ile onaylanan Odunluk Mahallesi, 4648 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/286 sayılı Kararı ile onaylanan Ataevler Mahallesi, 4784 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017/285 sayılı kararı ile onaylanan Fethiye Mahallesi, 5004 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017/454 sayılı Kararı ile onaylanan Beşevler Mahallesi, 7252 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 42 kabul) ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 354 ada, 1 parsel ve 1547 Parsel’in “Orta Yoğunluklu Konut Alanı, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı ve Yol Alanı’ndan”, “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 152 ada, 51 parselin “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’ndan”, “Ticaret+Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Dökümcüler Sitesi Batısında yer alan parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Belenoluk Mahallesi, 8 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2479 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Dairesi Başkanlığı’nın, 13.04.2017 gün ve 62773 sayılı yazısı ile; Gürsu Yeni Devlet Hastanesi Tasarım Projesine ilişkin imar plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 149 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4596 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
83. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Zübeydehanım Caddesi No: 15/1 adresinde bulunan büfenin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Reşat Oyal Kültürpark içi eski Nikah Salonu alt katında bulunan dükkanların BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1540-1541 parsellerdeki Kamp Alanı’nın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
86- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürpark içi Açık Otopark Alanı’nın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
87-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 265 adada bulunan Emirbuhari Tekkesi’nin kullanılmak üzere BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
88- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4768 ada, 3 parsel sayılı yerdeki Çay Ocağının BURFAŞ’a tahsisi ve Sosyal Tesis haricinde kalan alanların bakımının, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların bakımının ve sulanmasının, ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
89- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı, Osmangazi Katlı Otoparkı ve Yeşil Katlı Otoparkı’nın BURBAK’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
90. Çevre ve Sağlık Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 14.02.2017 tarih ve 137 sayılı “Kaynak Suları Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
91- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova-Küçükbalıklı Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
92-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.04.2017 tarih ve 932 sayılı “Nilüfer Belediye Meclisi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; Meclis Kararının, “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 335 sayılı Meclis Kararının uygun olduğu” ifadesinin “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 335 sayılı Meclis Kararının uygun olmadığı” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 34 kabul) ile kabulüne,
93- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
94- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
96- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
97- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
98- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
100- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
101- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
102- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
103- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
105- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
106- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih CELEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
108- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
110- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
113- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
114- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
115- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
116- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
117- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
118- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
119- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
120- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
125- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

26.04.2017 Tarihli Meclis