MECLİS TOPLANTILARI

18.05.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18 MAYIS 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 38 inci, 4 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili yazısı,
3-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi ile ilgili yazısı,
4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 148 Nolu S.S. Orhaneli Yeni Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin kilitli parke taşı ve bordür talebi ile ilgili yazısı,
5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Eruh Belediye Başkanlığı’nın kilitli parke taşı talebi ile ilgili yazısı,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016/909 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi’nde muhtelif parsellerin kamulaştırmaya konu olmayacak kullanımlara alınmasına ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 gün ve 1816 sayılı kararı ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişiklikleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 gün ve 334 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 06/04/2017 tarihli ve 2016/994 E. sayılı “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarih ve 1479 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli Çağrışan Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin açılan 2016/1823 Esas Nolu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 21/03/2017 tarihinde Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

 


11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 tarih ve 686 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile değişen kısımlara ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/992 E. sayılı dosyasından 18.04.2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’nin ödenek talebi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Caddesi, Değirmenci Sokak’ta bulunan Yeşil Katlı Otoparkı’nın işletiminin tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Fomara Caddesi adresindeki Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı’nın işletiminin tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 24 metre merdiveni bulunan İtfaiye Aracının Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Yenişehir Grubu’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cafer Paşa Hanı Restorasyon Projesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kurumlara tahsisli Şehitliklerin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ankara Asfaltı Üzeri, Yeni Adliye Bina karşısı, Er Sokak’ta bulunan Osmangazi Katlı Otoparkı’nın işletiminin tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 42 ada, 11,12,13,14 ve 15 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5375 ada, 2,7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı ve 369,96 m2 yüzölçümlü Kargir Özel İdare Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satılması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4691 ada, 16,18,19,20 ve 21 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2412 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parseller ile birlikte aynı Yeşil Alan’da kalan 2410 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa İli sınırları içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Özel Okul, Özel Yurt, Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Ana Okulları, Özel Kreşlerin vs. personellerini taşımaları için servis aracı kullanmaları ve Güzergah İzin Belgesi verilmesi ile ilgili raporu,
14-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 11. 12. 13. ve 14. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

 

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında h.max: Serbest yapılanma koşulunun Y.ençok: 100 metre olarak değiştirilmesine ilişkin plan notu ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 448 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017 tarih ve 275 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yeni Karaman Mahallesi, 781 ada, 1-2-3-4-5-6 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 451 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi, 4408 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 tarih ve 757 sayılı Kararıyla onaylanan; Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4662 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2016 tarih ve 2518 sayılı kararıyla onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 839 adanın bir kısmının Cami Alanı olarak onaylanmış ve kesinleşmiş planın iptal edilmesi talebi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 550 ada, 13 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4685 ada, 3-4 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1887 ada, 3 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada, 3 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kültür Mahallesi, 300 ada, 1 nolu parsele ilişkin talep ile ilgili raporu,

 

 

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2712 ada 83 nolu parsele ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4419 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 472 nolu parselin “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017 tarih ve 295 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 184 ada, 1 parselin bir kısmı ve kuzeyi ile Orhaniye Mahallesi, 1075 ada, 7 parsel ve 1076 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 911 ada, 102 parselin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Hıdırbali Mahallesi, 77 ada, 18, 23 ve 24 parsellerin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Danişment Mahallesi, 791 parsele ilişkin Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Ekmekçi Mahallesi, 216-217-236-237-238 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, 40 ada, 21-22-23-38-39-47-49 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bakırköy, Dağkadı, Akhisar, Kurşunlu, Uluabat, Şahin Mahalleri Köy Yerleşik Alan sınır değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, 665 ada, 2 parsel, 667 ada, 1 parsel, 668 ada, 1 parsel, 669 ada, 1 Parsel, 671 ada, 1 parsel, 672 ada, 1 parsel, 673 ada, 1 parsel, 674 ada, 1 parsel, 675 ada, 1-5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 204 ada, 2-4-6-7-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 200 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 218 ada, 1 parsel, 219 ad,a 1 parsel ile 222 ada, 1 sayılı parseller Mezarlık Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Gürsu Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Iğdır Mahallesi, 1182 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 2 parselin Eğitim Tesisleri Alanı’na alınması ve taşınmazın Maliye Hazinesi’ne devredilmesine ilişkin talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kızılköy Mahallesi, 127 ada, 19 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

 

 

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yeniceabat Mahalle Muhtarlığı ve bölge sakinlerinin dilekçesi ile; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2863 sayılı Kararı ile onaylanan Yeniceabat Bağlantı Yolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri neticesinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4196 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1289 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sahil Dairesi Başkanlığı’nın Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi’nde bulunan Kumyaka ve Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 MAYIS 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 38 inci, 4 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 20.04.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt, 25.04.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zabıt ile 26.04.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA havalesine,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 148 Nolu S.S. Orhaneli Yeni Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin kilitli parke taşı ve bordür talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Eruh Belediye Başkanlığı’nın kilitli parke taşı talebi ile ilgili yazısının oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 75 kabul) ile kabulüne,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere PLAN VE BÜTÇE-ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONLARINA müştereken havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016/909 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi’nde muhtelif parsellerin kamulaştırmaya konu olmayacak kullanımlara alınmasına ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 02.10.2015 gün ve 1816 sayılı kararı ile onaylanan “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25000 ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişiklikleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 gün ve 334 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 06/04/2017 tarihli ve 2016/994 E. sayılı “Yürütmenin Durdurulması” Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarih ve 1479 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli Çağrışan Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin açılan 2016/1823 Esas Nolu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 21/03/2017 tarihinde Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 tarih ve 686 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile değişen kısımlara ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/992 E. sayılı dosyasından 18.04.2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’nin ödenek talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşil Caddesi, Değirmenci Sokak’ta bulunan Yeşil Katlı Otoparkı’nın işletiminin tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Fomara Caddesi adresindeki Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı’nın işletiminin tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 24 metre merdiveni bulunan İtfaiye Aracının Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Yenişehir Grubu’na tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 75 kabul) ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cafer Paşa Hanı Restorasyon Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kurumlara tahsisli Şehitliklerin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ankara Asfaltı Üzeri, Yeni Adliye Bina karşısı, Er Sokak’ta bulunan Osmangazi Katlı Otoparkı’nın işletiminin tekrar BURFAŞ’a tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 42 ada, 11,12,13,14 ve 15 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5375 ada, 2,7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı ve 369,96 m2 yüzölçümlü Kargir Özel İdare Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satılması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4691 ada, 16,18,19,20 ve 21 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2412 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parseller ile birlikte aynı Yeşil Alan’da kalan 2410 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
25-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa İli sınırları içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Özel Okul, Özel Yurt, Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Ana Okulları, Özel Kreşlerin vs. personellerini taşımaları için servis aracı kullanmaları ve Güzergah İzin Belgesi verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 74 kabul) ile kabulüne,
26-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 11. 12. 13. ve 14. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.04.2017 tarih ve 215 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - 74 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.04.2017 tarih ve 217 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 06.04.2017 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.04.2017 tarih ve 130 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 72 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde

18.05.2017 Tarihli Meclis