MECLİS TOPLANTILARI

20.04.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 NİSAN 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 37 nci, 4 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM)’in çalışmaları kapsamında inceleme yapmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 04.04.2017 tarih ve 271 sayılı “Tarifeler Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Kararı,
6-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 04.04.2017 tarih ve 282 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” ile ilgili Kararı,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 112 Acil Çağrı Merkezi İdari Binası’nın güvenliğinin geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği arasında hizmet protokolünün imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın,10.000 m2 kilitli parke taşının Bursa Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek Domaniç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne verilmesi ile ilgili yazısı,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın,10.000 m2 kilitli parke taşının Bursa Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek Doğubayazıt Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili yazısı,
10-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Cafer Paşa Hanı Restorasyon Projesi ile ilgili yazısı,
11-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
12-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Zafer Halk Oyunları Derneği ve Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

 


13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Keles İlçesi, Baraklı Mahallesi, 117 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Ürün Toplama Merkezi olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına 5 yıl süre ile tahsisi ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Aliseydi Mahallesi, 724 parsel sayılı Kerpiç Ev ve Avlusu, Gündoğdu Mahallesi, 120 ada, 1 parsel sayılı Avlulu Kargır Kahvehane ve müştemilatı, İnce Ali Pınar Mahallesi, 252 parsel sayılı Avlulu Kargır Ev ve müştemilatı, Kurşunlu Mahallesi, 36 parsel sayılı Arsa vasıflı taşınmaz, Yamanlı Mahallesi, 1130 parsel sayılı Bahçeli Kargır Ev vasıflı taşınmazların Belediyemize devri ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına tahsisi uygun görülen muhtelif taşınmazların Belediyemizce çok amaçlı salon, muhtar odası gibi fonksiyonları içeren Mahalle Konağı vb. hizmet binaları yapılması amacıyla Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 0 ada, 1932 parsel sayılı ve 656,00 m2 yüzölçümlü avlulu ev ve iki ahır vasfındaki taşınmazın üzerine cami yapılmak şartıyla Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz mülkiyetindeki; Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 6997 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz ile Maliye Hazinesi mülkiyetindeki, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1887 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı cephesinden eşdeğer bölümünün Belediyemize takası ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5375 ada, 2,7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 parselde bulunan Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı’ndaki hisselerin satışı hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı ve 369,96 m2 yüzölçümlü Kargir Özel İdare Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satılması ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kurumlara tahsisli Şehitliklerin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı,
22-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi’nde bulunan “Kumyaka Yat Limanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri ile ilgili yazısı,
23-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Kadınlar Plajı’na ait “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 gün ve 681 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Güzergahının yeniden düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/830 E. sayılı ve 28.02.2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2132 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 1 parsel ve 1439 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.02.2017 tarih ve 2016/772 E. nolu Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2132 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.02.2017 tarih ve 2016/770 E. nolu Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı,

 


28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hocahasan Mahallesi, 5791 ada, 16 sayılı parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 29.12.2016 tarih, 2015/900 E., 2016/1768 K. sayılı Kararıyla dava konusu işlemin iptali ile ilgili yazısı,
29- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mahalle Yerleşme ve Gelişme Alanları dışındaki Tarımsal Üretim Alanlarında kalmak kaydı ile 21 m²’yi geçmeyen, ahşap ve prefabrike nitelikte yapı yapılabilme kriterleri hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015/2416 ve 20.10.2016/2078 tarih, sayılı Meclis Kararları ve İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.11.2015/439 tarih, sayılı Kararı ile aynı konu hakkında verilen iki farklı Meclis Kararının mağduriyet ortaya çıkardığı ve mağduriyetin giderilmesi amacı ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 156 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4 ve 5 sayılı parsellere ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4 ve 5 sayılı parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 29.12.2016 tarihli, 2015/586 E., 2016/1816 K. No’lu ilamı ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin Kararı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1023 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, muhtelif Mahallelerde bulunan ve hukuki el atmadan kaynaklı tazminat davalarına konu olan muhtelif ada ve parsellerin Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 22.03.2017 tarihinde, 2016/1309 E., 2017/577 K. No ile “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin karar ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan - Göynüklü kısmına kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21/03/2017 tarih ve 2016/752 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısı.

4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Semerci Mahallesi, 414 sayılı parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol, Yeşil Alan ve Dini Tesis Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2697 ada, 19, 20, 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Düzce İli, Yığılca İlçesi’nde Belediyemizce Düğün Salonu ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz ve Yığılca Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 346 ada, 26 parsel, 5.986,56 m2 yüzölçümlü taşınmazın satın alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726 ada, 157, 160, 162 ve 163 parsel, 54.745,33 m2 yüzölçümlü taşınmazın satın alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Devlet Su İşleri’ne ait olan, Osmangazi İlçesi, Demirtaş - İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 108 ve 109 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cenazelerin Yenişehir İlçe Merkezi ve bağlı Mahallelerindeki mezarlıklara nakli, defin edilmesi ve diğer tüm işlemlerle ilgili olarak gereken hizmetlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesi ile ilgili raporu,
8-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli sınırları içinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılan yıkımlardaki asbest tehlikesi ile ilgili raporu,
9-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

 

 

10-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Dağ İlçelerinin Köylerinde taşımalı eğitim sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü için araştırma yapılması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24.01.2017 tarih ve 85 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,
12-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 107 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,
13-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 14.02.2017 tarih ve 137 sayılı “Kaynak Suları Yönetmeliği” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,
14-Ulaşım - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Halk otobüslerinin egzoz muayenelerinin ve diğer bakım onarım kontrollerinin düzenli yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise muayene sonuçları hakkında bilgi talebi ile ilgili müşterek raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 5-6-7-8-11-12-13-14-17-18-91(Y:2336/3) sayılı parseller, 2337 ada, 1 sayılı parsel ve 2339 ada, 5-7-67 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 adaya ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 3 Nolu Proje Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 157-158-159-160-161-162-163 sayılı parseller ve çevresine ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7615 ada, 5-7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3325 ada, 10-11-12-13-14-15 sayılı parseller; 3339 ada, 1-2 sayılı parseller ve 3338 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,


32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi, 781 ada, 1-2-3-4-5-6 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27-32-33 sayılı parseller; 4477 ada, 1 sayılı parsel; 4478 ada, 12-13 sayılı parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 189 sayılı Kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 49 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 191 sayılı Kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519 ve 7529 adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 2 parsel 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2686 ada, 1-2-3 parseller, 2687 ada, 16 parsel ve 2688 ada, 1-2 parseller 1/25000- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selçukbey Mahallesi, 2385 ada, 3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4448 ada, 1, 2 ve 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4451 ada, 5 parsel, 4606 ada, 1 ve 2 parsel, 4607 ada, 1 ve 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 3, 12, 13, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184, 347 ve 2001 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 513 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 92 sayılı Kararı ile onaylanan “1/25000 İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ve “1/5000 İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı” değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 562 parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Cihatlı 1360 p, Umurbey 8785, 1992, 1981 p, Teknik Altyapı Alanı (Aktarma İstasyonu Alanı) 1/25000 Gemlik, 1/5000 Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1037 sayılı Kararı ile onaylanan, Teferrüç Meydanı Tasarım Projesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/691 E. ve 28.09.2016 tarihli “dava konusu işlemin iptaline” Kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin, 2017/16 E., ve 25.01.2017 tarihli “Yerel Mahkeme Kararının bozulması ve kaldırılması” Kararı ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 585 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel Uludağ Caddesi Uygulama Projelerine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

 

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 08.12.2016 gün ve 207825 sayılı yazılarında belirtilerek Mudanya Köprülü Kavşağı ile Stad Bağlantı yolları kapsamında öngörülen düzenlemelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim, Duaçınarı, 152 Evler, Ortabağlar Mahalleleri muhtelif parseller kapsamındaki Yüksek İhtisas Kavşağı’nın yeniden tanımlanmasına ait önerge ile verilen 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974 ada, 30-31-32-33-34-35-57 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4213 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1386-1387-1388-1389-1390-1391 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1213 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 4-5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1302 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada, 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Yenikaraağaç Mahallesi, 214 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Koyun Satış Bekleme Alanı)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Mahallesi, 10136 ada, 68 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 1864 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4498 ada, 27 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi, 6760 ada, 1 parselde CNG İkmal İstasyonu yapılmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çatalağıl Mahallesi, 920-921-930 nolu parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 121 ada, 45 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Demireli Mahallesi, 515 nolu parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

 

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, 185 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 1547-1549-1552 nolu parsellere ilişkin 1/25.000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 63 ada, 16-17-18 parseller, 344 ada, 268 parsel, 668 ada, 6 parsel ile Hürriyet Mahallesi, 636 ada, 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2402 ada, 325 parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6589 ada, 1 parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1664 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kayacık Mahallesi 142 ada, 114 ve 117 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi, 1901 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi, H21b19b1a pafta, 2021 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2861 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2017 tarih ve 73 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi, H21b14 pafta, 2041 ada, 2 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 234 ada, 41 sayılı parsel Eğitim Alanları 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gürsu Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Alan Mevkii, 215 ada, 7 parsel 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi Muhtarlığınca, Kazıklı sınırları içinde bulunan 940, 941, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 2000, 2001 ve 2002 sayılı parsellerin tamamı ile 1874, 1875 ve 1879 sayılı parsellerin bir kısmının Köy Yerleşim Alanı’na dahil edilmesi için 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı 2000 sayılı parsel Soğuk Hava Deposu 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Kestel İlçesi, GTOKİ Ana Toplama Su Deposu Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Dışkaya, Ericek ve İpekyolu Mahalleleri civarı Mezarlık Alanı talebi ile ilgili raporu,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Havzası Katı Projesinden Planlanan atıksu ve yağmur suyu hatlarının işlenmesi talebi ile ilgili raporu,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Merkez Demirci Mahallesi, 793 parselin “Enerji Üretim Alanı”na (Güneş Enerjisi Santrali) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mülga Kayapa Nazım İmar Planı iptaline dair Bursa 3. İdare Mahkemesi Kararı ile ilgili raporu,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi, mevcut Su Deposu Alanı’nın plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4596 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2479 ada, 10 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4588 ada, 3 parsel batısı Park Alanı ve 4400 ada, 6 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2763 ada, 6 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 NİSAN 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 37 nci, 4 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-Okunan 16.03.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt, 21.03.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zabıt ile 22.03.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 3. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Encümen ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi;
5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, Ercan BARUTÇUOĞLU, Berat ERTOPUZ, Yaşar KESKİN, Adnan ULUDAŞ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Şükrü KÖSE, Zekai DÜNDAR, Fatih PULAT, Ayhan DADAK, Kadir KAHRAMAN, Abdülkadir KARLIK, Ahmet YILDIZ, Nihat BALKAN, Ercan ÖZEL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Atilla ÖDÜNÇ, Oktay YILMAZ, Turgay YEL, Zehra SÖNMEZ, İsmail Hakkı KAVURMACI, Gülşen USLU, Hasan BUDAK, Turgay ERDEM, Mahmut GÖK,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Mihrimah KOCABIYIK, Haydar Ali ASLAN, Osman ŞAHİN, Sevil GÖKSEL ŞEN, İlhan KILIÇ, Mukaddes SERİM, Mustafa ÖZDEMİR, Pelin SEVGİ, Ayhan ÖNAL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Ekrem ÇOHADAR, Nedim BAYRAM, Abdullah KARADAĞ, Cem Kürşad HASANOĞLU, Kerim AKÇA, Gülten KAPICIOĞLU, Hasan Sabri KAPOĞLU, Engin TAŞDEMİR, İhsan BİLGİLİ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Önder TANIR, Aydın ÇIKIKÇI, Asuman AKÇAY SAKALLI, Abdurrahman MANSUR, İsmail ÜLKER, Emir KANTUR, İlhami AYDIN, Lütfü GÜNENÇ, İsmail KARAMAN,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Fatih CELEN, Bayram ŞAHİN, Süleyman CANDAR, Turgay PEKER, Ahmet YILDIZ, Sermet YENİDÜNYA, Nihal GÖKTEN, Özgür AKSOY, Kenan ÇAKIR,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Bekir AYDIN, Mustafa ÖZDEMİR, Can KOKUDAL, Ramazan ASLAN, Hasan Hüseyin TEMEL, Osman ŞAHİN, Sermet YENİDÜNYA, Dündar KOYUTÜRK, Sabri ZÜMRE,
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Gülten KAPICIOĞLU, Emir KANTUR, Gamze KAYABAŞ, Hüsnü DOĞRUOĞLU,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Engelliler Komisyonu’na; Mukaddes SERİM, Nedim BAYRAM, Cem Kürşad HASANOĞLU, Mihrimah KOCABIYIK, Ekrem ÇOHADAR, Hasan Sabri KAPOĞLU, Şerafeddin ATALAY, Nihat BALKAN, Avni Çimen ERİN,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na; Ercan BARUTÇUOĞLU, Haydar Ali ASLAN, Murat AVİNÇ, Hasan Hüseyin TEMEL, Selahattin KÜLCÜ, Bayram ŞAHİN, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, Mesut BEDEL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’na; Nihal GÖKTEN, Fatih CELEN, İsmail ÜLKER, Sevil Göksel ŞEN, Oktay YILMAZ, Fatih PULAT, Recep ÇOHAN, Hasan ERTÜRK, Adnan AKIN seçilmişlerdir,

3-Başkanlık Makamı’nın, 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM)’in çalışmaları kapsamında inceleme yapmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 04.04.2017 tarih ve 271 sayılı “Tarifeler Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Kararının Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
8-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 04.04.2017 tarih ve 282 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” ile ilgili Kararının oybirliği ile kabulüne,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 112 Acil Çağrı Merkezi İdari Binası’nın güvenliğinin geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği arasında hizmet protokolünün imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın,10.000 m2 kilitli parke taşının Bursa Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek Domaniç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın,10.000 m2 kilitli parke taşının Bursa Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek Doğubayazıt Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Cafer Paşa Hanı Restorasyon Projesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
14-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Zafer Halk Oyunları Derneği ve Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Keles Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Keles İlçesi, Baraklı Mahallesi, 117 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Ürün Toplama Merkezi olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına 5 yıl süre ile tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Aliseydi Mahallesi, 724 parsel sayılı Kerpiç Ev ve Avlusu, Gündoğdu Mahallesi, 120 ada, 1 parsel sayılı Avlulu Kargır Kahvehane ve müştemilatı, İnce Ali Pınar Mahallesi, 252 parsel sayılı Avlulu Kargır Ev ve müştemilatı, Kurşunlu Mahallesi, 36 parsel sayılı Arsa vasıflı taşınmaz, Yamanlı Mahallesi, 1130 parsel sayılı Bahçeli Kargır Ev vasıflı taşınmazların Belediyemize devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına tahsisi uygun görülen muhtelif taşınmazların Belediyemizce çok amaçlı salon, muhtar odası gibi fonksiyonları içeren Mahalle Konağı vb. hizmet binaları yapılması amacıyla Belediyemiz tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 0 ada, 1932 parsel sayılı ve 656,00 m2 yüzölçümlü avlulu ev ve iki ahır vasfındaki taşınmazın üzerine cami yapılmak şartıyla Belediyemize hibe edilmesi ve Belediyemiz adına tescil edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz mülkiyetindeki; Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 6997 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz ile Maliye Hazinesi mülkiyetindeki, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1887 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı cephesinden eşdeğer bölümünün Belediyemize takası ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5375 ada, 2,7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 parselde bulunan Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı’ndaki hisselerin satışı hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı ve 369,96 m2 yüzölçümlü Kargir Özel İdare Binası ve Lojman vasıflı taşınmazın satılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kurumlara tahsisli Şehitliklerin Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

24-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi’nde bulunan “Kumyaka Yat Limanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Kadınlar Plajı’na ait “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 gün ve 681 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Güzergahının yeniden düzenlenmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/830 E. sayılı ve 28.02.2017 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2132 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438 ada, 1 parsel ve 1439 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.02.2017 tarih ve 2016/772 E. nolu Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.11.2015 tarih ve 2132 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 5480 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.02.2017 tarih ve 2016/770 E. nolu Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hocahasan Mahallesi, 5791 ada, 16 sayılı parsele ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 29.12.2016 tarih, 2015/900 E., 2016/1768 K. sayılı Kararıyla dava konusu işlemin iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mahalle Yerleşme ve Gelişme Alanları dışındaki Tarımsal Üretim Alanlarında kalmak kaydı ile 21 m²’yi geçmeyen, ahşap ve prefabrike nitelikte yapı yapılabilme kriterleri hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015/2416 ve 20.10.2016/2078 tarih, sayılı Meclis Kararları ve İnegöl Belediye Meclisi’nin, 04.11.2015/439 tarih, sayılı Kararı ile aynı konu hakkında verilen iki farklı Meclis Kararının mağduriyet ortaya çıkardığı ve mağduriyetin giderilmesi amacı ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 156 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4 ve 5 sayılı parsellere ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4 ve 5 sayılı parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 29.12.2016 tarihli, 2015/586 E., 2016/1816 K. No’lu ilamı ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1023 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, muhtelif Mahallelerde bulunan ve hukuki el atmadan kaynaklı tazminat davalarına konu olan muhtelif ada ve parsellerin Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 22.03.2017 tarihinde, 2016/1309 E., 2017/577 K. No ile “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin karar ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015 tarih ve 2407 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın Çağrışan - Göynüklü kısmına kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 21/03/2017 tarih ve 2016/752 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Semerci Mahallesi, 414 sayılı parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol, Yeşil Alan ve Dini Tesis Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2697 ada, 19, 20, 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Düzce İli, Yığılca İlçesi’nde Belediyemizce Düğün Salonu ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz ve Yığılca Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 66 kabul) ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 346 ada, 26 parsel, 5.986,56 m2 yüzölçümlü taşınmazın satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726 ada, 157, 160, 162 ve 163 parsel, 54.745,33 m2 yüzölçümlü taşınmazın satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Devlet Su İşleri’ne ait olan, Osmangazi İlçesi, Demirtaş - İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 108 ve 109 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cenazelerin Yenişehir İlçe Merkezi ve bağlı Mahallelerindeki mezarlıklara nakli, defin edilmesi ve diğer tüm işlemlerle ilgili olarak gereken hizmetlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli sınırları içinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılan yıkımlardaki asbest tehlikesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Dağ İlçelerinin Köylerinde taşımalı eğitim sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü için araştırma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24.01.2017 tarih ve 85 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 66 kabul) ile kabulüne,
46-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 107 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 76 kabul) ile kabulüne,
47-Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 14.02.2017 tarih ve 137 sayılı “Kaynak Suları Yönetmeliği” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere ÇEVRE VE SAĞLIK – HUKUK KOMİSYONLARINA müştereken iadesine,
48-Ulaşım - Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Halk otobüslerinin egzoz muayenelerinin ve diğer bakım onarım kontrollerinin düzenli yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise muayene sonuçları hakkında bilgi talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 08.03.2017 tarih ve 174 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 01.03.2017 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 87 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 01.03.2017 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 65 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 01.03.2017 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 65 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 04.01.2017/14 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi uygun görülen plan değişikliğinde parselin yüksekliğinin 36.50 m. olarak belirlenmesi ve plan notlarının “1- Subasman kotu +3.00 m.’ye kaldırılabilir.” olarak düzenlenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.03.2017 tarih ve 333 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2017 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 01.03.2017 tarih ve 277 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2017 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 06.03.2017 tarih ve 334 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.04.2017 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 03.03.2017 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 88 kabul) ile uygun olduğuna,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 06.01.2017/ 25 sayılı Meclis Kararının”; uygun olmadığına şeklinde; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - 67 kabul) ile düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - 79 kabul) ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 5-6-7-8-11-12-13-14-17-18-91(Y:2336/3) sayılı parseller, 2337 ada, 1 sayılı parsel ve 2339 ada, 5-7-67 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6337 adaya ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 3 Nolu Proje Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7726 ada, 157-158-159-160-161-162-163 sayılı parseller ve çevresine ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7615 ada, 5-7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3325 ada, 10-11-12-13-14-15 sayılı parseller; 3339 ada, 1-2 sayılı parseller ve 3338 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi, 781 ada, 1-2-3-4-5-6 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27-32-33 sayılı parseller; 4477 ada, 1 sayılı parsel; 4478 ada, 12-13 sayılı parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 189 sayılı Kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 49 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 191 sayılı Kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7518, 7519 ve 7529 adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itiraz talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 65 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 2 parsel 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2686 ada, 1-2-3 parseller, 2687 ada, 16 parsel ve 2688 ada, 1-2 parseller 1/25000- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selçukbey Mahallesi, 2385 ada, 3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5735 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4448 ada, 1, 2 ve 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - 68 kabul) ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4451 ada, 5 parsel, 4606 ada, 1 ve 2 parsel, 4607 ada, 1 ve 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 3, 12, 13, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 65 kabul) ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184, 347 ve 2001 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 513 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 92 sayılı Kararı ile onaylanan “1/25000 İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ve “1/5000 İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı” değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 562 parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Cihatlı 1360 p, Umurbey 8785, 1992, 1981 p, Teknik Altyapı Alanı (Aktarma İstasyonu Alanı) 1/25000 Gemlik, 1/5000 Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1037 sayılı Kararı ile onaylanan, Teferrüç Meydanı Tasarım Projesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/691 E. ve 28.09.2016 tarihli “dava konusu işlemin iptaline” Kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin, 2017/16 E., ve 25.01.2017 tarihli “Yerel Mahkeme Kararının bozulması ve kaldırılması” Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.03.2015 gün ve 585 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel Uludağ Caddesi Uygulama Projelerine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 08.12.2016 gün ve 207825 sayılı yazılarında belirtilerek Mudanya Köprülü Kavşağı ile Stad Bağlantı yolları kapsamında öngörülen düzenlemelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim, Duaçınarı, 152 Evler, Ortabağlar Mahalleleri muhtelif parseller kapsamındaki Yüksek İhtisas Kavşağı’nın yeniden tanımlanmasına ait önerge ile verilen 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974 ada, 30-31-32-33-34-35-57 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 65 kabul) ile kabulüne,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4213 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 1386-1387-1388-1389-1390-1391 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E: 0.60 ifadesinin “Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E: 0.50” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 76 kabul) ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1213 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Plan değişikliğinin reddi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada, 4-5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 76 kabul) ile kabulüne,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.04.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iadesine,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 65 kabul) ile kabulüne,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1302 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red - 76 kabul) ile kabulüne,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada, 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3902 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Yenikaraağaç Mahallesi, 214 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Koyun Satış Bekleme Alanı)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 


97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Mahallesi, 10136 ada, 68 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 1864 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4498 ada, 27 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi, 6760 ada, 1 parselde CNG İkmal İstasyonu yapılmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çatalağıl Mahallesi, 920-921-930 nolu parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 121 ada, 45 parselin “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Demireli Mahallesi, 515 nolu parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, 185 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun

20.04.2017 Tarihli Meclis