MECLİS TOPLANTILARI

21.03.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 ...

21.03.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 MART 2017 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 36 ncı, 4 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.12.2016 tarih ve 492 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.03.2017/279 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 60 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.03.2017/338 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 61 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 01.03.2017/278 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.03.2017/340 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, 1 red – 61 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 06.03.2017/339 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, 1 red – 61 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 01.02.2017/167 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan İmar
Plan değişikliği plan notunun; “6051 ada, 4 numaralı parselde 2. Bodrum kat açığa çıkabilir, bağımsız bölüm eklentisi yapılabilir, emsale dahil edilmez” şeklinde mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red–70 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna;
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 06.03.2017/337 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararının; 1-) 1.2. Borum kat açığa çıkabilir, 2. Bodrum kat, 1. Bodrum katın eki olması halinde emsale dahil edilmez. 2-) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Çatılarla ilgili 7.11.1 maddesi aranmaz. 3-) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Şeklinde plan notlarının düzenlenmesi şekli ile mevcudun oyçokluğu ile (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 61 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna;
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 06.03.2017/332 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararında; “Başköy Mahallesi, 6900 ada, 1 parsel, 6901 ada, 1 parsel, 6911 ada, 4 parsel” ifadesinin “Başköy Mahallesi, 6900 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 6901 ada, 1 parsel, Büyükbalıklı Mahallesi, 6911 ada, 4 parsel” şeklinde düzeltilmesi ve “1-) Yüksek yolun en üst noktasından kot alınır. 2-) 2. Bodrum kat açığa çıkabilir. 3-) Su basman +3,00 molacaktır. 4-) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notlarının eklenmesi şekli ile mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 71 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna;
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 06.02.2017/231 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde parselin Ticaret+Konut (TİCK) Alanı’na alınması ve plan notlarının “1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:2.00, Yençok:24.50 m. olarak uygulanacaktır. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2-Parselin zemin ve 1. Bodrum katında 4089 ada, 32 parsele cephesinde çekme mesafesi şartı aranmaz.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 01.02.2017/170 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde parselin TİCK Alanı’na alınması ve “1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:2.00, Yençok:15.50 m. olarak uygulanacaktır. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2-Ticaret oranı %40, konut oranı %60 olabilir. 3- Bina subasman kotu 3.00 olacaktır. 4- Giriş katta ticari birimler yer alabilir. 5-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notunun eklenmesi şekli ile mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 50 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 02 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile uygun olduğuna,
Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 01.03.2017 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna,
Karacabey Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 01.02.2017 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının”; “Parsel malikince Kamuya bedelsiz terkler yapılmadan ruhsat verilemez.” plan notunun eklendiği şekliyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 50 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5603 ada, (parsellerin tamamını kapsayan) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 6660 ada, 7 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2016 tarih ve 2670 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7410 ada, 1-2 sayılı parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, 24 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3113 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2329 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4539 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 ada, 1-2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 5146/1-2, 4661/4-5, 4648 ve 4644/ 5 nolu parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2170 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun , oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 374 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4662 ada, 1 nolu parsele ilişkin yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 200 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 236/8 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 199 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411/1 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 tarih ve 2851 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 720/1 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2016 tarih ve 2678 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1405/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2017 sayılı ve 201 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2173 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1329 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1293 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317/1-2, 3318/4-5 parsellere ilişkin yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 148 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2015/1924 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi’nde muhtelif parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “Ticaret Alanı”na alınmasında dair 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 10.02.2017 tarihli yürütmeyi kararlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1418 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 519 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 375 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5004 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi 701 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 533/3-4-5-14-16-17, 534/11 ve 535/2-3-4-5-6-7-8-9-10 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017/208 sayılı kararıyla onaylanan, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 359 ada, 126 parsele ilişki 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2368 sayılı kararı ile onaylanan, Güzelyalı Çevre Yolu Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 942 ada, 4 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 706 adanın doğusu (Atatürk Kültür Parkı), Garipçe Mahallesi, 77 ada, 10-11 parseller (Gençlik Parkı) ve Saadet Mahallesi, 184 ada, 1 parselin (Atatürk Parkı) Park Alanı’ndan Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red –62 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 67-71-1211-1214 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Çağrışan – Göynüklü Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2872 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 584 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 610 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi, 2117 ada, 7 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle/ Dumlupınar Mahallesi, 5605 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6083 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 59 kabul) ile kabulüne,
60-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cephe Sağlıklaştırma bedelleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi’nin, otopark hesabında biriken parası ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İpsala Belediyesi’ne kilitli parke taşının Bursa Büyükşehir Belediyemizce temin edilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
63-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kalbi Selim Derneği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında sosyal proje çalışmalarının yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red –50 kabul) ile kabulüne,
64-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hafriyat Depolama Asfalt ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Dedebali Mahallesi, 118 ve 119 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

66-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3902 ada, 5 parsel sayılı 2.703,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesi adına kayıtlı ½ hissesinin satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursagaz ve İnegölgaz arasında “Abone Bağlantı Bedeli”, “Güvence Bedeli” ve “Proje Onay Bedeli” kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili raporu,
68-Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Darmstad ve Klumbach Şehirleri arasında imzalanan Kardeşlik Anlaşmalarının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili oyçokluğu (CHP; Pelin SEVGİ 1 red-71 kabul) ile kabulüne,
70- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2017 tarih ve 539 sayılı “Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili Meclis Kararının; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 07.12.2016 tarih ve 1425 sayılı Meclis Kararının ‘Onaylanan plan değişikliğinin uygun olmadığı” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşen USLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bekir AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan ULUDAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı


 

21.03.2017 Tarihli Meclis