MECLİS TOPLANTILARI

16.03.2017 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 MART 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 36 ncı, 4 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.
 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 14.02.2017 tarih ve 137 sayılı “Kaynak Suları Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararı,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 22.02.2017 tarih ve 144 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” hakkındaki Kararı,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.02.2017 tarih ve 173 sayılı “Memur Kadro İhdası” hakkındaki Kararı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Abdülgani ERVERDİ tarafından yapılmak istenen 80.000,00-TL şartlı bağış ile ilgili yazısı,
5-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Down Kardeşliği Derneği, İçimizdeki Çocuk Derneği, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetkis verilmesi ile ilgili yazısı,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısı,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet 4x4 çift kabin kamyonet ve 1 adet kapalı kasa kamyonet (Hafif Ticari) araçların satın alınmasıile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi sınırları içerisinde kurulmakta olan TOSAB’a (Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi) gidecek olan Su İsale Hatlarının kamulaştırılması ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına kayıtlı olan, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 120 ada, 26 parsel üzerinde kain 10/C kapı numaralı iş yerinin İnegöl Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılmak üzere İnegöl Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yol, Yeşil Alan ve Dini Tesis Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2697 ada, 19, 20, 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Düzce İli, Yığılca İlçesi’nde Belediyemizce Düğün Salonu ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz ve Yığılca Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,

 


12-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Vakıfköy Spor ve Kent Parkı içerisinde 11.500 m2 alanın lunapark olarak işletilmesi amacıyla yüklenici tarafından lunaparkın yapılması ve işletilmesi/kiralanması işinin ihale edilmesi ile ilgili yazısı,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2016 tarih ve 2670 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2840 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2871 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Orhangazi (Merkez) Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2872 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi´nde yaklaşık 440 ha´lık alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi´nde yaklaşık 440 ha´lık alanda Nazım İmar Plan Revizyonu talebine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Plajı, Büfe ve WC’nin işletilmesi için BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi’nde yer alan Karakadı Camii’nin Tarihi Kültürel Miras çalışmaları kapsamında 4341 ada, 1 ve 18 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İbadet Alanı’nda kalan kısmının Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4423 ada, 62 sayılı parselde yer alan Anıtsal Tescilli Yeni Bezzaz Camii’nin çevresinin açılması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İbadet Alanı’nda kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Camii’nin çevresinde yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı’nda kalan, 304 ada, 8 ve 9 parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti S.S. Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 752 parsel sayılı ve 500,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerine Belediyemiz lehine 10 yıl süreli ve yıllık 1 (bir)-TL iz bedelle intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporu,
6-Hukuk Komisyonu’nun, Dağıstan Cumhuriyeti, Derbent İli ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Tokat İli, Niksar Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, ARGE Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

 

 

9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 16. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18. maddesinin “Denetim ve Cezalar” ile ilgili bölümünde düzeltme yapılması ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, toplu taşıma araçlarının güzergahlarının, ring saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,
13-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Solucan gübresinin öneminin araştırılması ve üretiminin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin verebileceği katkılar ile ilgili raporu,
14-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Hayvansal gübrenin faydalarının farkına vardırılması ve uygulamada tercih edilmesi, enerji üretimindeki etkilerinin araştırılması ile ilgili raporu,
15-Çevre ve Sağlık-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Gemlik ve Mudanya Sahillerinde kadınlara ait plaj sayısının arttırılarak mevcut kadın plajlarının iyileştirilmesi ile ilgili müşterek raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, H22d02c pafta, 2986 ada, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Karabalçık Mahallesi, 130 ada, 51 ve 52 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 ada, 14, 15 ve 16 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2016 tarih ve 1985 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Panayır mahallesi, 2311 ada, 280-281 sayılı parseller; 5953 ada, 1 sayılı parsel ve 6241 ada, 4 parsellere ilişkin 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 329 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4415 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4611 ada, 1-2-3-4 parseller ve 4612 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184, 347 ve 2001 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2768 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Sanayi Bölgesi Islah OSB sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 1360 parsel, Umurbey Mahallesi, 8785, 1992, 1981 parsellerin “Teknik Altyapı Alanı (Aktarma İstasyonu Alanına) alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 133 ada, 7 ve 8 sayılı parseller ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a 1294 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Güzelyalı Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3944 ada, 51 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Demirci Mahallesi, 793 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 49 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 49 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Küçükorhan Mahallesi, 105, 106, 108 parsellerin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Küçükorhan Mahallesi, 105, 106, 108 parsellerin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 1 parsel ve 1433 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsel, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsel ve 559 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2170 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5499 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

 


51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4213 ada, 1 parselde 0,50 emsal artışı talebi ile ilgili raporu.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

16.03.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 MART 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu)  yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 36 ncı, 4 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının  1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

 

1-Okunan 16.02.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,

Okunan 21.02.2017 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın;  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 475 sayılı Meclis Kararının; Meclis Kararının; “01.07.2017 tarihine kadar sonuçlandırmak kaydıyla, Bursa İli sınırları dahilinde yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış ve sonrasına plan değişikliğine konu olmuş taleplere ilişkin ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hükümlerine göre neticelendirilebilmesine ilişkin kararın uygun olduğuna”  çıkartılarak yerine  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2016/16734 sayılı yazısında; plan notu ve değişikliklerine ait konuların mevzuata uygunluğunun Belediye Başkanlığımızca değerlendirilmesi gerektiği belirtildiğinden Bursa İli sınırları dahilinde yapı ruhsatı almaya yönelik taleplerde veya plan değişikliğine konu olmuş/olacak taleplerde 01.07.2017 tarihine kadar yapı ruhsatı işlemlerini sonuçlandırmak kaydıyla başvuru sahibinin talebine bağlı olarak 31.05.2013 tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılmasının uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 14.02.2017 tarih ve 137 sayılı “Kaynak Suları Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 22.02.2017 tarih ve 144 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” hakkındaki Kararının oybirliği ile kabulüne,

4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.02.2017 tarih ve 173 sayılı “Memur Kadro İhdası” hakkındaki Kararının oybirliği ile kabulüne,

5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Abdülgani ERVERDİ tarafından yapılmak istenen 80.000,00-TL şartlı bağış ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne, 

6-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Down Kardeşliği Derneği, İçimizdeki Çocuk Derneği, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetkis verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne, 

7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet 4x4 çift kabin kamyonet ve 1 adet kapalı kasa kamyonet (Hafif Ticari)  araçların satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne, 

9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi sınırları içerisinde kurulmakta olan TOSAB’a (Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi) gidecek olan  Su İsale Hatlarının kamulaştırılması ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne, 

10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz adına kayıtlı olan, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 120 ada, 26 parsel üzerinde kain 10/C kapı numaralı iş yerinin İnegöl Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılmak üzere İnegöl Belediyesi adına tahsisi ile ilgili yazısının; “İnegöl Belediyesi’ne 5 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesine” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne, 

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yol, Yeşil Alan ve Dini Tesis Alanı’nda kalan, Osmangazi İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 2697 ada, 19, 20, 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

12-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Düzce İli, Yığılca İlçesi’nde Belediyemizce Düğün Salonu ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz ve Yığılca Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

            13-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Vakıfköy Spor ve Kent Parkı içerisinde 11.500 m2 alanın lunapark olarak işletilmesi amacıyla yüklenici tarafından lunaparkın yapılması ve işletilmesi/kiralanması işinin ihale edilmesi ile ilgili yazısının; “10 yıllığına ihale edilmesi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne, 

14-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Harcamalarına Katılma Payları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.12.2016 tarih ve 2670 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2840 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2871 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Orhangazi (Merkez) Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2872 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi'nde yaklaşık 440 ha'lık alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi'nde yaklaşık 440 ha'lık alanda Nazım İmar Plan Revizyonu talebine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Plajı, Büfe ve WC’nin işletilmesi için BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,

23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi’nde yer alan Karakadı Camii’nin Tarihi Kültürel Miras çalışmaları kapsamında 4341 ada, 1 ve 18 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İbadet Alanı’nda kalan kısmının Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,

24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4423 ada, 62 sayılı parselde yer alan Anıtsal Tescilli Yeni Bezzaz Camii’nin çevresinin açılması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda İbadet Alanı’nda kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,

25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Camii’nin çevresinde  yer alan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı’nda kalan, 304 ada, 8 ve 9 parselin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,

26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti S.S. Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 752 parsel sayılı ve 500,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerine Belediyemiz lehine 10 yıl süreli ve yıllık 1 (bir)-TL iz bedelle intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporunun; “Mülkiyeti S.S. AĞAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ adına kayıtlı taşınmaz üzerine Belediyemiz lehine 10 yıl süreli ve yıllık 1 (bir) Türk Lirası iz bedelle intifa hakkı tesis edilmesinin uygun olduğuna, S.S.AĞAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ile protokol imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

27-Hukuk Komisyonu’nun, Dağıstan Cumhuriyeti, Derbent İli ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Hukuk Komisyonu’nun, Tokat İli, Niksar Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Hukuk Komisyonu’nun, ARGE Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 16. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 18. maddesinin “Denetim ve Cezalar” ile ilgili bölümünde düzeltme yapılması ile ilgili raporunun; “Rapora; Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'nin, Denetim ve Cezalar Başlıklı 18. Maddesinin 4 nolu bendinden sonra gelmek üzere, 5. bend olarak;  “Tahsisli olduğu İlçenin dışında çalıştığı 3. Defa  tespit edilen S Plakaların  iptaline gidilir.” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

33-Ulaşım Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, toplu taşıma araçlarının güzergahlarının, ring saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Solucan gübresinin öneminin araştırılması ve üretiminin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin verebileceği katkılar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

35-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Hayvansal gübrenin faydalarının farkına vardırılması ve uygulamada tercih edilmesi, enerji üretimindeki etkilerinin araştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Çevre ve Sağlık-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonları’nın, Gemlik ve Mudanya Sahillerinde kadınlara ait plaj sayısının arttırılarak mevcut kadın plajlarının iyileştirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,

 

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.12.2016 tarih ve 1015 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 08.02.2017 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 76 kabul) ile uygun olduğuna,

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 08.02.2017 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 67 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 01.02.2017 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 1322 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 01.02.2017 tarih ve 160 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 67 kabul) ile uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 01.02.2017 tarih ve 166 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 07.12.2016 tarih ve 1425 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan imar plan değişikliğinde önerilen “4” nolu plan notunun kaldırılması şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna;

Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 10.10.2016 tarih ve 1269 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesine karar verilen plan değişikliğinde eklenen plan notlarının “1-Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E:1.75, Yençok:21.50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda Taks:0.50’yı geçemez. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar planı koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çatılarla ilgili 7.11.1 maddesi aranmaz. 3-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 03.02.2017 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 68 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.02.2017 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 75 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.01.2017 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.02.2017 tarih ve 59 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile uygun olmadığına; şeklinde düzeltilerek kabulüne,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 03.02.2017 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,

Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 03.02.2017/67 sayılı Meclis Kararının”; İlçe Belediye Meclisi’nce değiştirilerek uygun bulunan plan değişikliğinde; İlçe Komisyon raporunda uygun bulunan 5 adet plan notlarının korunması, ancak İlçe Belediye Meclisi’nce 20,50 mt. düşürülen yüksekliğin “Yençok=24,50 m.” olması şekliyle; mevcudun oyçokluğu (MHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS, Metin UYANIK 2 red – 78 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, H22d02c pafta, 2986 ada, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Karabalçık Mahallesi, 130 ada, 51 ve 52 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 ada, 14, 15 ve 16 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununMHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, ile ilgili raporununMHP; İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 8 red - ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 329 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4415 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4611 ada, 1-2-3-4 parseller ve 4612 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 184, 347 ve 2001 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2768 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Sanayi Bölgesi Islah OSB sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygun olduğuna,” ifadesinin eklenerek; oybirliği ile kabulüne,

 

 

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 1360 parsel, Umurbey Mahallesi, 8785, 1992, 1981 parsellerin “Teknik Altyapı Alanı (Aktarma İstasyonu Alanına) alınmasına ilişkin  1/25000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Umurbey  Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 133 ada, 7 ve 8 sayılı parseller ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Raporun reddi” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,           

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a 1294 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun;tekrar incelenmek üzere Meclise İadesine,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Güzelyalı Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 78 kabul) ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi,  Gümüştepe Mahallesi, 3944 ada, 51 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,       

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 49 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,  Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 49 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Küçükorhan Mahallesi, 105, 106, 108 parsellerin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Küçükorhan Mahallesi, 105, 106, 108 parsellerin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1411 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1427 ada, 1 parsel ve 1433 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsel, Beşevler Mahallesi, 684 ada, 1 parsel ve 559 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi, 580 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,

68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2170 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,

 

 

 

69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununile kabulüne,

70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun;

71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5499 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununile kabulüne,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,

74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4213 ada, 1 parselde 0,50 emsal artışı talebi ile ilgili raporunun; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan BUDAK’ın (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 13.03.2017 tarih ve 28722469-301.01-E.41638 sayılı yazısı) verdiği “Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 279 ada, 52  parsel   sayılı  taşınmaz   üzerine  Kültür   Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz adına bedelsiz devri”  ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.03.2017 tarih ve 28722469-301.01-E.42320 sayılı yazısı)  verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Çaltılıbük Mahallesi, 24 parsel sayılı taşınmazın Çaltılıbük  Mahallesi, Mezarlığı olarak   kullanılmak şartıyla Belediyemiz adına hibe edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Fidyekızık Spor Kulübü ile ortak projeler yapmak amacıyla  protokol   yapılması  için Büyükşehir  Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Kentsel Dönüşüm ve Gelişim  Alanı  Projesi  kapsamında  hak  sahipleri  ile muvafakatname imzalanması  ve kamulaştırılması için yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “2017 Yılı Gelir Tarifesi’nin 31. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü KÖSE’nin verdiği “BUSKİ İhale Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 67-71-1211-1214 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Hafriyat Depolama Asfalt ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanımı” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.03.2017 tarih ve 37995042-301.01-E.41643 sayılı yazısı) “Cephe Sağlıklaştırma bedelleri” ile ilgili yazılı önergesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.03.2017 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği “Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, H22A04C-1C/2D paftalar, 1176 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği “Gemlik İlçesi, Muratoba Mahallesi, H22A14B4C/D paftalar, 339, 1298  ve 1749 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 01.03.2017 tarih, 60, 61, 62 ve 63 sayılı Kararları, 06.03.2017 tarih, 77, 78 ve 79 sayılı ‘İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 513 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçe sınırlarının tamamında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde 4533, 4534,  5158,  5159,  4676,  4677,  283 ve 286 sayılı parsellere  ilişkin  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi’nde 552 adanın Konut Alanı’na dönüşmesi, 197 ada, 1 parsel, 480 ve 481 nolu adalardaki ‘Park Alanı’nın genişletilmesi, 578 ada, 4 nolu parselin bir kısmının ‘Park Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zekai DÜNDAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi’nde 6660 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde bulunan Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÖZDEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 165 ada, muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim BAYRAM’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Sahil Yolu Kıyı Düzenlemesi ve Rekreatif Amaçlı Dolgu İmar Planı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Gemlik-Mudanya Karayolunu kapsayan plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Mülkiyeti  Bursa  Büyükşehir  Belediyesi’ne  ait Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi dahilinde, Dökümcüler Sitesi  batısında  yer  alan  parsellere  ilişkin  hazırlanan1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  ve  1/1000   ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Mülga Kayapa Nazım İmar Planı’nın İptaline İlişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 03.01.2017 tarih ve 2017/9 nolu İptal Kararı”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih PULAT’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Mahallesi, sınırlarında kain H22A21A pafta, 10136 ada, 68 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1574 ada,  3  nolu  parsel  ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda İmar Planı  değişikliklerinin tekrar incelenmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 346 ada,  26 parsel, 5.986,56 m2 yüzölçümlü taşınmazın satın alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Bursa  İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726  ada, 157, 160, 162 ve 163  parsel, 54.745,33 m2 yüzülçümlü taşınmazın satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında  Okul Alanı’nda ve  kısmende  Yeşil Alan’da  kalan, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1725 ada,  61, 62, 63  ve  65 parsel sayılı taşınmazların Spor Tesisi yapılması amacıyla kamulaştırılmak üzere Belediyemiz  XI. Beş  Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması”  ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Mülkiyeti Devlet Su İşleri’ne ait olan, Osmangazi İlçesi, Demirtaş - İsmetiye Mahallesi, 4045  ada, 108  ve 109  parsel  sayılı  taşınmazların  kamulaştırılmak   üzere Belediyemiz XI.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem ÇOHADAR’ın verdiği “Kestel İlçesi, Narlıdere ile Gürsu İlçesi, İpekyolu Mahalleleri arasında kalan yolun genişleme  ve  ıslah çalışması   yapılacağından  orman  arazisi  dışında   kalan Özel   Mülkiyetteki   parsellerin   kamulaştırılmak   üzere Belediyemiz XI.  Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın verdiği “Harmancık İlçesi, Dedebali Mahallesi, 118 ve 119 parsellerin  kamulaştırılmak  üzere  Belediyemiz  XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21C10B pafta,  5146/1-2, 4661/4-5 Park, 4648/Park, 4644/5 ada/parsel numaraları ile kayıtlı taşınmazlar  hakkındaki Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa  İli, Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet  Mahallesi, sınırlarında  kain  ve tapunun H21C05D1D  pafta, 1275 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili yapılan 1/1000 ölçekli  Fethiye  İhsaniye  Revizyonu  Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, H23D1 ve H23D11A paftalar, 117 ada, 189 ve 193 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli ÇDP (Çevre Düzeni Planı)  ve  1/5000 ölçekli  İnegöl  Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, H22C20D pafta, 182 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Cerrah Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4B pafta, 337 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erdal AKTUĞ ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 01.03.2017 tarih, 275, 276, 277, 278, 279, 280 sayılı ve 06.03.2017 tarih, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340 sayılı ‘Plan değişikliği’  hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayri TÜRKYILMAZ, Akın POROY ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.03.2017 tarih ve 2017/85-87-90 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Lütfü GÜNENÇ ve Erdal AKTUĞ’un verdiği “Halk otobüslerinin egzoz muayenelerinin ve diğer bakım onarım kontrollerinin düzenli yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise muayene sonuçları hakkında bilgi talebi”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,

116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Lütfü GÜNENÇ, Erdal AKTUĞ ve Pelin SEVGİ’nin verdiği “Bursa İli sınırları içinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılan yıkımlardaki asbest tehlikesi” ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, Gamze KAYABAŞ ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal ve Kültürel hayata verilecek katkıların belirlenmesi ile 2017 yılında düzenlenecek kültürel gezilerin yapılandırılması” ile ilgili yazılı önergesinin Başkanlık Makamına havalesine,

118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK, Gamze KAYABAŞ ve Lütfü GÜNENÇ’in verdiği “Bursa Bölgesi’nde yetiştirilen ve dondurulmuş gıda olarak sanayi sektöründe kullanılan ürünlerin saklama koşullarındaki sıkıntıların araştırılması” ile ilgili yazılı önergesinin Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’na havalesine,

119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.03.2017 tarih ve 165-167-168-169-170-171-172-173-174-175 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22A22A3A-3B pafta, 4462 ada,  64,228,247 parsel, 4465 ada, 14,15 parsel, 4466 ada, 14,15,16,17,18,19, 20,21,22,25,26,27,28,29,30,70 ve 71 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa  İli,  Mudanya   İlçesi,  Burgaz   Mahallesi, H21B14C4C pafta, 2117 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Bursa İli, Barış Mahallesi, H21C05D2D  pafta, 1213 ada, 3 parselde Kentsel Dönüşüm yapılarak 0,50 emsal artışı yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4B  pafta, 623 ada, 4-5 parsellerde Kentsel Dönüşüm yapılarak 0,50 emsal artışı yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer  İlçesi, Ataevler  Mahallesi, H21C05D1B   pafta,  1418  ada, 5  parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Yıldırım  İlçesi, Değirmenlikızık  Mahallesi, H22D08A4B  pafta,  3787  ada, 12  parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer  İlçesi, Fethiye  Mahallesi, H21C05B4A  pafta,  5004  ada, 8 parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer  İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3B  pafta,  519  ada, 4 parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer  İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4C  pafta,  375 ada, 3 parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer  İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D4B  pafta,  610 ada, 4 parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4A-4B pafta,  3787 ada, 10 parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22D08A4B pafta,  3787 ada, 11 parselde  kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 168  ada, 17 nolu parsele  ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223  ada, 1 parsele  ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tugay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer  İlçesi, Fethiye  Mahallesi, 1824  adaya   ait  1/1000  ölçekli   Uygulama  İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVUMRACI’nın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H2105D1B pafta, 1404 ada, 2 parselde 0,50 emsal artışından yararlanmak için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4A pafta, 410 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21C05A2B pafta, 6083 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 512 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974 ada, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 57 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 2, 3, 12, 13 ve 14 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4448 ada, 1, 2 ve 5  sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4451 ada, 5  parsel, 4607 ada, 1, 5, 6, 7, 8, 13 ve 14 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, H21D04B pafta, 3618 parsele ilişkin hazırlanan Badırga 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4200 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05D2C pafta, 2185 ada, 4 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1 sayılı  parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada, 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı parseller ile 1417 ada Park Bölgesi’ne yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı KAVURMACI’nın verdiği “Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2763 ada, 6 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1381 ada, 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, H21C05B3A pafta, 898 ada, 9 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

152-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, H22D08A3B-H22D08A3C paftalar, 1302 ada, 1 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C03C pafta, 4401  ada, 8 parselde 1/5000  ölçekli Nilüfer  Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice  Mahallesi, 137 ada, 41  parsele  ilişkin 1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye  Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2180 ada, 1-2  parseller ve 2179 ada, 1 parsele  ilişkin 1/5000  ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000  ölçekli  Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ün verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, H21C03C pafta, 4419 ada, 2 parselde  hazırlanan Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1438  ada, 2 parsele  ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli  Ataevler Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

158-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2162  ada, 2 parselde Kentsel Dönüşüm yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı plan paftaları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

159-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2117 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait Kentsel Dönüşümü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

160-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1344 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

161-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1348 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait Kentsel Dönüşümü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

162-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 701 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

163-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, H21C10B1B-H21C10B2A paftalar, 3760 ada, 5 parsel, 3762 ada, 1 parsel, 3759 ada, 1 parsel ve 3758 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Uygulama İmar Planı revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

164-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, H21C02B3D pafta, 5444 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Görükle Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

165-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114  ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza  ait  Kentsel Dönüşümü  kapsayan  1/5000  ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

166-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın  verdiği “Bursa    İli,   Nilüfer   İlçesi,  Beşevler   Mahallesi, H21C05D3B  pafta, 559 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz için  hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

167-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05D3A pafta, 584 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”   ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

168-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21C05C4B pafta, 364 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

169-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, İnegöl İlçesi,  Burhaniye Mahallesi, 533 ada,  3,4,5,14,16,17 parseller,  534 ada,  11 parsel ve 535 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

170-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi,  İhsaniye Mahallesi, 2123 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

171-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1293 ada, 3 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

172-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 747 ada, 3 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

173-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

174-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1402 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

1750-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem ELMAS’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1416 ada, 2 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

176-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’in verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, H22d03d4a pafta, 7130 ada, 2 parselin Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0,50 emsal artışından faydalanması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

177-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sevil Göksel ŞEN’in verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 234 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın bir kısmının Okul Alanı’na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan tadilatları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

178-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sevil Göksel ŞEN’in verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 369, 370 adada kayıtlı taşınmazların Konut Alanı’ndan Ticaret + Konut Alanı’na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Plan tadilatı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

179-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, H22D04C2C pafta, 252 ada, 20 parselin 1/5000 ölçekli planda Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na Alınması hakkında hazırlanan Plan önerisi”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

180-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.02.2017 tarih ve 12 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

181-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.02.2017 tarih ve 15 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

182-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.03.2017 tarih ve 20 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

183-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Yenişehir Belediye Meclisi’nin, 03.03.2017 tarih ve 21 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

184-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman ÇELİK, Zekai DÜNDAR, Bayram ŞAHİN ve Hasan Sabri KAPOĞLU’nun verdiği “Cenazelerin Yenişehir İlçe Merkezi ve bağlı Mahallelerindeki mezarlıklara nakli, defin edilmesi ve diğer tüm işlemlerle ilgili olarak gereken hizmetlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

185-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Başköy, 686-677 parsellerde Bursa Büyükşehir  Belediye  Meclisi’nin,  22.10.2015  tarih  ve 1924 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/451 - 452   E.  ve   10.02.2017   tarihli   Yürütmeyi Durdurma Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

186-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2872 sayılı Kararı ile onaylanan  1/25000  ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

187-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2016 tarih ve 2871 sayılı Kararı ile onaylanan  1/5000  ölçekli Orhangazi (Bursa) Revizyon Nazım İmar Planı askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

188-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan TAŞ’ın verdiği “Büyükorhan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1600,1601 parseller ile Orhan  Mahallesi, 1597,1603 parsellerde Güneş Enerjisi Tesisi kurulması için 1/5000  ve 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

189-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediyesi’ne 500.000-TL ödenek verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

190-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 19 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

191-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 32 pafta, 152 ada, 51 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

192-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, 3 pafta, 1209 sayılı  parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

193-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 11 ada, 18, 19, 20, 21 ve 22 sayılı  parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

194-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gülten KAPICIOĞLU, İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 84 pafta, 383 ada, 5, 6, 8,  9, 10 ve 11 sayılı  parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”  ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

195-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay YEL’in verdiği “İnegöl Belediye Meclisi’nin, 07.03.2017 tarih ve 83, 97, 80, 81, 79, 77, 78, 85 sayılı  ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

196-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği  “Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

197-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Orhangazi Belediye Meclisi’nin, 06.12.2016 tarih ve 86 sayılı  ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

198-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Rıza ÖZMEN ve İlhami AYDIN’ın  verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.03.2017 tarih ve 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 109, 123 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

199-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Sadi KURTULAN, Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği  “Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 942 ada, 4 nolu parselde plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

200-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail ÜLKER ve Murat AVİNÇ’in verdiği “Karacabey İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3583 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

201-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK, Kerim AKÇA, Can KOKUDAL ve Sadi KURTULAN’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Otopark hesabında biriken parası” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

202-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan DADAK, Kerim AKÇA ve Can KOKUDAL’ın verdiği “Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 354 ada, 1 parsel ve 1547 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

203-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6192 ada, 4 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

204-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, 19 ada, 131 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

205-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 228 ada, 56 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

206-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Bursa  İli,  Osmangazi  İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi,  H22D06A2A  pafta, 4644 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu  Arası  Revizyon  Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

207-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Bursa  İli,  Osmangazi   İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7997 ada, 14 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

208-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi  İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27-32-33 parseller, 4477 ada, 1 parsel, 4478 ada, 12-13 parseller ve çevresine ilişkin hazırlattığımız 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

209-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa IŞIK’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 01.03.2017 tarih ve 29 sayılı  ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

210-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder TANIR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, H22A22A1A pafta, 7410 ada, 1-2 parselde plan değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

211-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Kestel  Belediye  Meclisi’nin,  01.03.2017 tarih  ve  41,43,44,45,46 ve 47 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

212-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın verdiği “Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 1772  parsel  sayılı   taşınmaza  ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

213-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Haydar Ali ASLAN ve Nihal GÖKTEN’in verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Kayacık Mahallesi, Mayıl Mevkii, H22B22D pafta, 142 ada, 114 ve 117 nolu parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

214-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mihrimah KOCABIYIK, Sevil GÖKSEL ŞEN ve Haydar Ali ASLAN’ın verdiği “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması”  ile ilgili yazılı önergesinin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,

215-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  İsmail KARAMAN, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Kenan ÇAKIR ve Avni Çimen ERİN’in  verdiği  “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Darmstad ve Klumbach Şehirleri arasında imzalanan Kardeşlik Anlaşmalarının tekrar değerlendirilmesi”  ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu’na havalesine,

 

 

216-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın verdiği “Gürsu İlçesi, Karahıdırköyü Mahallesi’ne ait Köy Yerleşik Alanı plan sınırlarının düzeltilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

217-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman ŞAHİN’in verdiği  “Bursagaz ve İnegölgaz arasında ‘Abone Bağlantı Bedeli’ Güvence Bedeli’ ve ‘proje Onay Bedeli’ kapsamında Büyükşehir Belediye Baskanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

218-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada, 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

219-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

220-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05C1D pafta, 2173 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

221-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın verdiği  (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 13.03.2017 tarih ve 21074527-301.01-E.41518 sayılı yazısı) “İpsala Belediyesi’ne kilitli parke taşının Bursa Büyükşehir Belediyemizce temin edilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

222-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in verdiği “Kalbi Selim Derneği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında Sosyal Proje çalışmalarının yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na Protokol imzalama yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

223-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihal GÖKTEN’in verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3902  ada,  5  parsel  sayılı,   2.703,97 m²  yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesi adına kayıtlı  1/2 hissenin satın alınması” ile ilgili yazılı önergesinin; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

224-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 tarih ve 475 sayılı “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesinde belirtilen 30.06.2017 tarihine kadar geçerli olmak koşuluyla yapı ruhsatı almaya yönelik işlemlere başlanılmış konuların ruhsat   başvurusu  tarihinde   yürürlükte   olan  Yönetmelik maddelerine göre işlem yapılması” hakkındaki Meclis Kararının; Meclis Kararının; “01.07.2017 tarihine kadar sonuçlandırmak kaydıyla, Bursa İli sınırları dahilinde yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış ve sonrasına plan değişikliğine konu olmuş taleplere ilişkin ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hükümlerine göre neticelendirilebilmesine ilişkin kararın uygun olduğuna”  çıkartılarak yerine 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2016/16734 sayılı yazısında; plan notu ve değişikliklerine ait konuların mevzuata uygunluğunun Belediye Başkanlığımızca değerlendirilmesi gerektiği belirtildiğinden Bursa İli sınırları dahilinde yapı ruhsatı almaya yönelik taleplerde  veya plan değişikliğine konu olmuş/olacak taleplerde 01.07.2017 tarihine kadar yapı ruhsatı işlemlerini sonuçlandırmak kaydıyla başvuru sahibinin talebine bağlı olarak 31.05.2013 tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılmasının uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

 

225-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

226-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

227-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

228-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

229-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

230-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

231-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

232-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Akın POROY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

233-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

16.03.2017 Tarihli Meclis