MECLİS TOPLANTILARI

21.02.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 ...

21.02.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21 ŞUBAT 2017 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 35 inci, 4 üncü dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar için de 2. sırada yer alan 08.02.2017 tarih ve 100 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -50 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar için de 6. sırada yer alan 08.02.2017 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -50 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -50 kabul) ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar için de 1. sırada yer alan 01.02.2017 tarih ve 171 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar için de 2. sırada yer alan 06.02.2017 tarih ve 230 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar için de 3. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun bulunan Kararlar için de 4. sırada yer alan 01.02.2017 tarih ve 168 sayılı Meclis Kararının” ‘Askı itirazlarının uygun olmadığı’ şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve raporun oyçokluğu ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar için de 5. sırada yer alan 06.02.2017 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red -58 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar için de 6. sırada yer alan 06.02.2017 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- 51 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2324 sayılı Kararıyla onaylanan; Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -50 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- 51 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 7922 ada, 43 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Kiremitçi Mahallesi, 7286 ada, 1 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3923 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3882 ada, 7 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi, 4408 ada, 1 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırının belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3307 parselde Cami Alanı ayrılmasına ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 7252 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 108 ada, 24, 35, 38 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - 58 kabul) ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5859 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - 58 kabul) ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - 58 kabul) ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2922 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -50 kabul) ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada, 5-7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -50 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi, 4648 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -57 kabul) ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5269 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 1932 ve 1933 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı, Yaylacık, Tahtalı, Kayapa Mahalleleri’nin Bursa Yolu ve Ahıska Caddesi üzerindeki yola cepheli kısımlarında yer alan mevcut çalışma alanlarının ıslah edilerek düzenlenmesi için hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 16.12.2016 tarih ve 3263 sayılı yazısı gereği Öküztepe Nekropol Alanı’nın 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı Revizyonu’na işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 77 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red -50 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi’nde, 1703 ada, 1 parselde bulunan İbadet Alanı ve doğusundaki Park ve Yeşil Alan ile 293 ada batısında bulunan Spor Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Çamoluk Mahallesi, 416 parsele ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- 51 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Çamoluk Mahallesi, 416 parsele ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, Kenan ÇAKIR, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 7 red- 51 kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi, 93 ada, 89 ve 90 nolu parsellere ilişkin “Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 70 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesinde belirtilen 30.06.2017 tarihine kadar geçerli olmak koşuluyla yapı ruhsatı almaya yönelik işlemlere başlanılmış konuların ruhsat başvurusu tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik maddelerine göre işlem yapılması ile ilgili raporunun; “30.06.2017 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla” cümlesinin “01.07.2017 tarihine kadar sonuçlandırmak” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 105 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - 58 kabul) ile kabulüne,
39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 106 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red - 58 kabul) ile kabulüne,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 adet Cenaze Nakil aracının Büyükorhan İlçesi’ne verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2017 tarih ve 261 sayılı “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının; “10 m’den 12 m’ye çıkartılan yol güzergahında yapının yol hattına kadar yaklaşabilmesi için oradaki 3 m çekme mesafesinin kaldırılması, yol genişliğinin arttırılması nedeniyle azalan parsel büyüklüğü kadarının ise Merinos Parkı tarafında kuzey yönündeki parselden geri çekilerek düzenlenmiş alandan sağlanması ve 18. madde uygulamasının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması” şeklinde oyçokluğu (CHP; Özgür AKSOY 1 red – 58 kabul) ile değiştirilerek kabulüne ve kararın oybirliği ile kabulüne,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Neşet ÇAĞLAYAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KARAMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emir KANTUR’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahmut GÖK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

21.02.2017 Tarihli Meclis