MECLİS TOPLANTILARI

16.02.2017 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16 ŞUBAT 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 35 inci, 4 üncü dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24.01.2017 tarih ve 80 sayılı “İnegöl İlçesi, Hocaköy DSİ Prtokolü” hakkındaki Kararı,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24.01.2017 tarih ve 85 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararı,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 31.01.2017 tarih ve 96 sayılı “Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi” hakkındaki Kararı,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 105 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararı,
5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 106 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararı,
6-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 107 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Yenidağkızık)” hakkındaki Kararı,
7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile mevcut Hayvan Barınağına katkı sağlamak ve işbirliğini arttırmak amacıyla protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
8-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ortak projeler geliştirme ve Emniyet Müdürlüğü’ne yapım, bakım ve onarım işlerinin bedelsiz yapılması ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Durumtay Mahallesi, 854 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz ile Kumkadı Mahallesi, 127 ada, 5 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna alınması ile ilgili yazısı,
11-ARGE Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, 24 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda plan tadilatı yapılması ile ilgili yazısı,

 


13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsele ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.12.2015 tarih ve 2390 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin iptali konulu davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 24.01.2017 gün ve 2017/122 sayılı Kararı ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parsel ile 1355 ada, 2 parsel ve çevresinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 tarih ve 466 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/688 E. , 2016/1214 K. sayılı davasına dair 17.11.2016 tarihli “dava konusu işlemin iptali” ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi’nde bulunan Helvalıpınar Camii ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 21-23-24 parsellerin “Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 52 parsel sayılı mezarlık vasıflı taşınmaz üzerindeki boş bulunan binanın Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan bölümün kullanım hakkının saklı tutulması koşuluyla Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce İdari Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi ve konuyla ilgili protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hikmet Şahin Kent Hali Sebze ve Meyve Bölümü, Balık Hali Bölümü ve İnegöl Hali için 2017 yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi yapımına yönelik Nilüfer İlçesi, Kayapa-Kuruçeşme Mahallesi, 102 ada, 6,102,103,104 parsellerin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Tarım Alanları’nın kirletilmesine neden olan Karacabey İlçesi, Tophisar ve Sultaniye Mahallesi arasında bulunan 4 adet salça fabrikasının atıklarının arıtılması ile ilgili tesisin Büyükşehir Belediyesi’nce kurularak işletilmesi ile ilgili müşterek raporu,
5-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Kaynak Suyu Kiralama ile ilgili müşterek raporu,
6-Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarının, Hürriyet Mezarlığı adının “Hürriyet Halis Demirel Mezarlığı” olarak değiştirilmesi ve 4 kişilik aile mezarlığı verilebilmesi ile ilgili müşterek raporu,
7-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Huzur Apartmanı kat maliklerine kira yardımı yapılması ile ilgili müşterek raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İhale Yönetmeliği ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, “Göl Sahil Caddesi” isminin “Gölcük Caddesi”, Selçuk Mahallesi, “Mansur Sokak” isminin ise “Kaymakam Hüseyin Avcı Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,
11-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İl ve İlçelerindeki 12 adet Sulama Birliği’nin belirlediği fiyatlar ile ilgili raporu,
12-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ile ilgili raporu,
13-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve diğer Merkez İlçe dışındaki İlçelerin yapılacak araştırmalar sonucunda İtfaiye İstasyon noktalarının oluşturulması ile ilgili raporu,

 


14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 6.1., 6.2.4. ve 6.2.5. başlıklı maddeleri, Planlama Bölgeleri içerisinde bulunan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10279 ada, 1-6-7-8-9-13 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2324 sayılı Kararıyla onaylanan; Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5994 ada, 1-2 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi, 781 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4324 ada, 4 (eski:1) parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4611 ada, 1-2-3-4 parseller ve 4612 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5499 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 160 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 / 1468 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 2374 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine askı itirazları ile ilgili raporu,

 


36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2016 tarih ve 2515 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2332 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4662 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 tarih ve 2096 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5004 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 4784 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 108 ada, 24, 35, 38 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5859 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5 ve 7 parseller ile 8 parselin bir kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Cerrah (Bursa) Anadolu Mahallesi Kalburt Mevkii Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonlarının, İnegöl İlçesi, Cuma Mahallesi, Eski Alyans Düğün Salonu’nun bulunduğu alana ilişkin İmar Planı değişikliği ve söz konusu alanın kamulaştırılması talebi ile ilgili müşterek raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 184 ada, 1 parselin bir kısmı ve kuzeyi ile Orhaniye Mahallesi, 1075 ada, 7 parsel ve 1076 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1140 ada, 1 parsel ve çevresi ile Burhaniye Mahallesi, 1012 ada, 3 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Küçükkumla Mahallesi, H22A02B3A/B/C/D, H22A02C2B, H22A03D1A paftalar, muhtelif ada ve parsellere ait 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2349 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 99 ada, muhtelif parsellerin “Park ve Yeşil Alana” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, H22A09D2B, H22A09C1A/B, H22A09C2A/B paftalar, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Burgaz Mahallesi, 2097 ada, 1 ve 4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, H21b13b pafta, 1021 ada, 17 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1851 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 133 ada, 7 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c, H21b24b pafta, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada “Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c, H21b14d pafta, 1503 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sayılı parseller ve 1446 ada, 2, 3, 4 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Myrleia Antik Kenti Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik ilçesi, Çamoluk Mahallesi, 416 parsele ilişkin "Kırsal Turizm Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Çamoluk Mahallesi, 416 parsele ilişkin "Kırsal Turizm Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 35 inci, 4 üncü dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 19/01/2017 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,
Okunan 24/01/2017 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.01.2017 tarih ve 203 sayılı Meclis Kararının “Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 1 parselin “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna” ifadesinin,
“Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 2 parselin “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24.01.2017 tarih ve 80 sayılı “İnegöl İlçesi, Hocaköy DSİ Prtokolü” hakkındaki Kararının oybirliği ile kabulüne,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 24.01.2017 tarih ve 85 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 31.01.2017 tarih ve 96 sayılı “Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi” hakkındaki Kararının oybirliği ile kabulüne,
5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 105 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 106 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 07.02.2017 tarih ve 107 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama (Yenidağkızık)” hakkındaki Kararının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
8-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile mevcut Hayvan Barınağına katkı sağlamak ve işbirliğini arttırmak amacıyla protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 76 kabul) ile kabulüne,
9-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ortak projeler geliştirme ve Emniyet Müdürlüğü’ne yapım, bakım ve onarım işlerinin bedelsiz yapılması ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Durumtay Mahallesi, 854 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz ile Kumkadı Mahallesi, 127 ada, 5 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-ARGE Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, 24 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda plan tadilatı yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsele ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.12.2015 tarih ve 2390 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin iptali konulu davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 24.01.2017 gün ve 2017/122 sayılı Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 535 ada, 12 parsel ile 1355 ada, 2 parsel ve çevresinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.02.2015 tarih ve 466 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/688 E. , 2016/1214 K. sayılı davasına dair 17.11.2016 tarihli “dava konusu işlemin iptali” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi’nde bulunan Helvalıpınar Camii ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 21-23-24 parsellerin “Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 52 parsel sayılı mezarlık vasıflı taşınmaz üzerindeki boş bulunan binanın Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan bölümün kullanım hakkının saklı tutulması koşuluyla Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce İdari Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi ve konuyla ilgili protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hikmet Şahin Kent Hali Sebze ve Meyve Bölümü, Balık Hali Bölümü ve İnegöl Hali için 2017 yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi yapımına yönelik Nilüfer İlçesi, Kayapa-Kuruçeşme Mahallesi, 102 ada, 6,102,103,104 parsellerin Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 75 kabul) ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Tarım Alanları’nın kirletilmesine neden olan Karacabey İlçesi, Tophisar ve Sultaniye Mahallesi arasında bulunan 4 adet salça fabrikasının atıklarının arıtılması ile ilgili tesisin Büyükşehir Belediyesi’nce kurularak işletilmesi ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 80 kabul) ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, Kaynak Suyu Kiralama ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarının, Hürriyet Mezarlığı adının “Hürriyet Halis Demirel Mezarlığı” olarak değiştirilmesi ve 4 kişilik aile mezarlığı verilebilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Huzur Apartmanı kat maliklerine kira yardımı yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İhale Yönetmeliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 76 kabul) ile kabulüne,
27-Ulaşım Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, “Göl Sahil Caddesi” isminin “Gölcük Caddesi”, Selçuk Mahallesi, “Mansur Sokak” isminin ise “Kaymakam Hüseyin Avcı Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İl ve İlçelerindeki 12 adet Sulama Birliği’nin belirlediği fiyatlar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve diğer Merkez İlçe dışındaki İlçelerin yapılacak araştırmalar sonucunda İtfaiye İstasyon noktalarının oluşturulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 6.1., 6.2.4. ve 6.2.5. başlıklı maddeleri, Planlama Bölgeleri içerisinde bulunan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 76 kabul) ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.02.2017 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının;” “parsellerin doğusundan geçen yolun 10 metreye çıkartılıp” ifadesinin “parsellerin doğusundan geçen yolun 12 metreye çıkartılıp” şeklinde düzeltilerek, “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.” cümlesinin çıkartıldığı şekilde; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red –76 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 2 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 89 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 76 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 76 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 04.01.2017 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 04.01.2017/47 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 04.01.2017/50 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinde yüksekliğin 8 kat olarak; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 76 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 04.01.2017/52 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin Ayrık nizam 6 kat E: 2.20 olarak belirlenmesi ve “1-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 2-Çekme mesafelerine uyulmak kaydıyla taban oturumu parsel alanının %60’ı olabilir. 3-Bloklar arası mesafe minumum 6 m. olacaktır. 4-2. bodrum kattan bina girişi yapılabilir. 5-Riskli yapı tespiti yapılarak kentsel dönüşüm yapılması halinde emsal 0.50 arttırılır.” Plan notu eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 09.01.2017/116 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 75 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 07.12.2016/1427 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde parselin Ticaret+Konut Alanı’na alınması ve “1-Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E:1.90 Yençok: 24.50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda Taks:0.40’ı geçemez. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2-Ticaret oranı toplam inşaat oranının %30’unu geçemez. 3-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” Plan notunun eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 07.12.2016/1428 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde parselin Ticaret+Konut Alanı’na alınması ve “1-Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E:2.20 Yençok: 24.50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda Taks:0.40’ı geçemez. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2-Ticaret oranı toplam inşaat oranının %30’unu geçemez. 3-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” Plan notunun eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 04.11.2015/1123 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde “1-Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E:2.00 Taks:0.50 Yençok: 21.50 m. olarak uygulanacaktır. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” Plan notunun eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 75 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 04.01.2017/41 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan İmar Plan değişikliğinin, önerilen bina cephe hattının yapılaşma silüetini bozacak olması sebebi ile; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 76 kabul) ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 09.01.2017 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 75 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 09.01.2017 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 09.01.2017 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 17.01.2017/24 sayılı Meclis Kararında”; 2. Maddede yer alan “Ayrık Nizam Konut Alanlarında yapılacak yapıların bina cephesinin 50 mt olması” plan notunun eklenerek” cümlesinin çıkartılarak;
• 5. Maddenin Kanunda tanımlanmış olması sebebiyle kaldırılmasına; şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Büyükşehir Bel

16.02.2017 Tarihli Meclis