MECLİS TOPLANTILARI

17.07.2008 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 17.07.2008 Perşembe günü saat   15:00 ?da,  Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda  yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 54 üncü, 5 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.                                                                                        

G Ü N D E M                     :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı?nın, Osmangazi Belediye Meclisi?nin, 03.06.2008 Tarih ve 2008/230 Esas, 443 sayılı ?Osmangazi Belediyesi Şantiye Tesislerinde bulunan yemekhanenin düğün salonu olarak kullanılması? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı?nın, Mudanya Belediye Meclisi?nin, 04.07.2008 Tarih ve 2008/76 Esas, 2008/77 sayılı ?2008 Mali Yılı Ödenek Aktarımı? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı?nın, Çalı Belediye Meclisi?nin, 04.06.2008 Tarih ve 2008/20 Esas, 28 sayılı ?Belediyemiz Bütçesinde Yetersiz Kalan Bölümlere Aktarma Yapılması? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı?nın, Çalı Belediye Meclisi?nin, 04.06.2008 Tarih ve 2008/21 Esas, 29 sayılı ?2008 Mali Yılı Gelir-Gider Ek Bütçesi? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı?nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
6-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hayvanat Bahçesi Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
7-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı?nın, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı?nın (AKOM) Yönetmeliği ile ilgili yazısı, 
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı?nın, Kültürpark içerisindeki Nikah Salonu?nun ?Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Parkı? kapsamında yapımı tamamlanan yeni Nikah Salonu?na taşınması ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Doğanevler Mahallesi Hizmet Binası ile ilgili yazısı,
10Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Esentepe Mahallesi 5507 ada 4 parselin tahsisi ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 242 ada, 2,3,8,9 parsellerin ?Okul Alanı?na alınması için Belediyemiz 9 uncu 5 Yıllık İmar Programının 2008 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, mülkiyeti Belediyemize ait bazı Sağlık Ocağı binalarının İl Sağlık Müdürlüğü?ne tahsisi ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye sınırı içerisinde A+LPG İstasyonları yapılması hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye sınırı içerisinde  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Barakfaki Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Ovaakça Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Güzelyalı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Görükle Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Demirtaş Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 15.05.2008 gün ve 349 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 15.05.2008 gün ve 348 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Proje alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Hasanağa Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kayapa Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Umurbey Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Ovaakça Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Küçük Kumla Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Güzelyalı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Emek Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 6520 ada, 3 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir  Belediyesi sınırı içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanında kalan 3545 ve 3546 nolu adaların sınır dışına çıkarılmaları hakkındaki talebin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediyesi Hamitler Toplu Konut Alanı hakkında TOKİ tarafından talep edilen İmar Planı değişiklerinin değerlendirilmesi ile ilgili  raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.10.2007 gün ve 596 sayılı Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, 1/25000 ölçekli Batı Bölgesi Nazım İmar Planı hakkında alınan Mahkeme Kararı ile plan değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

17.07.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 54 üncü, 5 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,

1-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2008 Tarih ve 2008/230 Esas, 443 sayılı “Osmangazi Belediyesi Şantiye Tesislerinde bulunan yemekhanenin düğün salonu olarak kullanılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.07.2008 Tarih ve 2008/76 Esas, 2008/77 sayılı “2008 Mali Yılı Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Çalı Belediye Meclisi’nin, 04.06.2008 Tarih ve 2008/20 Esas, 28 sayılı “Belediyemiz Bütçesinde Yetersiz Kalan Bölümlere Aktarma Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Çalı Belediye Meclisi’nin, 04.06.2008 Tarih ve 2008/21 Esas, 29 sayılı “2008 Mali Yılı Gelir-Gider Ek Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısına “Meclis Tatil Ayının Ağustos Ayı olması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
6-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hayvanat Bahçesi Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
7-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM) Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk-İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark içerisindeki Nikah Salonu’nun “Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Parkı” kapsamında yapımı tamamlanan yeni Nikah Salonu’na taşınması ile ilgili yazısına; “’Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Parkı” kapsamında yapımı tamamlanan yeni Nikah Salonu’nun (Zemin Kat ve 1. Kat) Gelin Odası ve Nikah Memuru Odasının kullanım hakkının 15 yıl müddetle bedelsiz olarak Osmangazi Belediyesine tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Doğanevler Mahallesi Hizmet Binası ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Esentepe Mahallesi 5507 ada 4 parselin tahsisi ile ilgili azısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 242 ada, 2,3,8,9 parsellerin “Okul Alanı”na alınması için Belediyemiz 9 uncu 5 Yıllık İmar Programının 2008 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait bazı Sağlık Ocağı binalarının İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye sınırı içerisinde A+LPG İstasyonları yapılması hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye sınırı içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Barakfaki Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2008 gün ve 349 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.05.2008 gün ve 348 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Proje alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Bulunmayan Kararlardan, Emek Belediye Meclisi’nin, 08.05.2008 Tarih, 33 sayılı Meclis Kararının tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine diğer kararların kabulüne” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Değiştirilerek Uygun Görülen Meclis Kararı içinde yer alan, Kestel Belediye Meclisi’nin 01.05.2008 Tarih ve 79 sayılı kararı Uygun Görülen Meclis Kararları içine alınması” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Kararlardan Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.06.2008 Tarih ve 316 sayılı Meclis Kararına: spor alanının güneyinden geçen kadastral yolun 10 metre genişliğinde olması şartıyla kabulüne,
04.06.2008 Tarih ve 310 sayılı Meclis Kararının da Uygun Görülen Kararlar içine alınması” ilavesiyle raporun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Belediyesine İadesi Uygun Görülen Kararlardan; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2008 Tarih ve 414 sayılı Meclis Kararı’nın tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunda; “Arazi kullanım kararları 1) Konut alanları, başlığı altında bulunan ‘1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında kullanılacak E: emsal) toplam inşaat alanını ifade eder’ notunun mevcut planlar ile çeliştiği, ifade edilmektedir. Bu da 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında kullanılacak maximum inşaat alanı, emsale esas toplam inşaat alanını ifade etmektedir” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 6520 ada, 3 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanında kalan 3545 ve 3546 nolu adaların sınır dışına çıkarılmaları hakkındaki talebin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Hamitler Toplu Konut Alanı hakkında TOKİ tarafından talep edilen İmar Planı değişiklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2007 gün ve 596 sayılı Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Batı Bölgesi Nazım İmar Planı hakkında alınan Mahkeme Kararı ile plan değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI. Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK ve Ali YILDIRGAN 6 red, Bağımsız M.Semih PALA 1 red, 57 kabul) ile kabulüne,
1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih, 8,12,13,16,17,18,21,22 sayılı ‘İmar Planı Değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih, 2008/64 Esas, 109 Karar- 2008/66 Esas, 110 Karar ve 2008/68 Esas, 111 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Umurbey Belediye Meclisi’nin, 01.07.2008 Tarih, 2008/33 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih, 351......366, 379, 393, 394, 397 ve 398 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 07.07.2008 Tarih ve 11 Esas-2008/114 Karar, 41 Esas,-2008/117 Karar, 48 Esas-2008/118 Karar, 49 Esas-2008/119 Karar, 50 Esas-2008/120 Karar, 52 Esas-2008/121 Karar, 53 Esas-2008/126 Karar, 57 Esas-2008/122 Karar, 60 Esas-2008/123 Karar, 61 Esas-2008/124 Karar, 62 Esas-2008/125 Karar, 86 Esas-2008/115 Karar, 130 Esas-2008/116 Karar sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih ve 456....460 ve 462....471 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih, 2008/62 Esas, 62- 2008/58 Esas, 58 Karar- 2008/59 Esas, 59 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Günay ÇETİN’in “İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un “Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 5 N II pafta 700 ada 1 ve 2 parsellerin Askeri Alan içerisine alınması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın “Hasanağa Belediye Meclisi’nin, 15.05.2008 Tarih, 15 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli Hasanağa Köy içi ve Villa Bölgesi imar planları sınırlarının 1/25000 ölçekli Batı Planlama bölgesi Revizyon Planına aynen işlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ ve Cafer BOZ’un “Gürsu Belediyesi’nin onaylı 1/25000 lik planda spor tesisi alanı olarak planlanan 67 nolu parselin kuzey kesiminde yoğun istek ve ihtiyaç nedeniyle 8000 m2 lik kısmının Mevye Sebze depolama ve soğuk hava deposu yapılacak şekilde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarında değiştirilmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına bu değişikliğin işlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ ve Celal DEMİR’in “Bursa İl Özel İdaresine ait Yıldırım İlçesi , Mimar Sinan Mahallesinde yer alan sahanın 1/5000 ölçekli planda Üniversite Alanından çıkartılarak Resmi Kurum Alanı’na alınması talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet SARI ve Recai EKMEKÇİ’nin “Kayapa Belediye Meclisi’nin, 08.07.2008 Tarih ve 2008/18 Esas, 18 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İsmet EKİZ ve Beşür KARADERE’nin “Emek Belediye Meclisi’nin, 03.07.2008 Tarih ve 40 sayılı ‘plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ’un “Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi, 2462 ada 5,6,7,14,16,55,57,58 parseller ile 4621 Ada, 1,2,5,6,7,8 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Mehmet Raci ARVAS, Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Gökdere İstasyonu isimli durağın ‘Yıldırım-Gökdere’ veya ‘Yıldırım’ olarak değiştirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “İmar Yönetmeliği’nin ‘Dini Tesisler’ başlığı altındaki 8.10 maddesinin yapım koşulu başlıklı 2 nci fıkrasında değişiklik yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Recai EKMEKÇİ’nin “Kestel Belediye Meclisi’nin 07.07.2008 Tarih ve 2008/130 Esas, 68 sayılı ‘2008 Mali Yılı Bütçesi Ekonomik Kodları Arasında Aktarma Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep ALTEPE, Recai EKMEKÇİ ve Refik YILMAZ’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih ve 2008/268 Esas, 502 sayılı ‘Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Ödenek aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
20- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep ALTEPE, Recai EKMEKÇİ ve Refik YILMAZ’ın “Osmangazi Belediyesi Meclisi’nin, 02.07.2008 Tarih ve 2008/270 Esas, 504 sayılı ‘Plan Proje Müdürlüğü’ne ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne Ödenek Aktarılması talebi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulünü,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recai EKMEKÇİ ve Refik YILMAZ’ın “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.07.2008 Tarih 55014 sayılı ‘Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği’nin Kurulması ve Birliğe üye olunması’ hakkındaki yazısı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.07.2008 Tarih 55326 sayılı ‘İller Bankasından kullandığımız krediden kalan 25.000.000-YTL’lik kredi kullanımı’ hakkındaki yazısı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
23-Güdeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin “Büyükşehir Belediyesi’ne ait Dairelerin satılarak elde edilecek meblağın Belediyenin devam etmekte olan yatırım harcamalarında kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Figen HİÇYILMAZ’ın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Veli KAYA’nın yazılı mazeretin kabulü ile izin sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

17.07.2008 Tarihli Meclis