MECLİS TOPLANTILARI

19.01.2017 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 OCAK 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 34 üncü, 4 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 27.10.2016 tarih ve 830 sayılı “Disiplin Amirleri Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararı,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 09.11.2016 tarih ve 846 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararı,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 27.12.2016 tarih ve 1043 sayılı “Teşkilat Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2017 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Hikmet Şahin Kent Hali Sebze ve Meyve Bölümü, Balık Hali Bölümü ve İnegöl Hali için 2017 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi Kurulması ile ilgili yazısı,
11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Başköy Islah Organize Sanayi Bölgesi kapsamında 4 adet işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için süre verilmesi ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2324 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

 

 

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2329 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015/2390 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer – Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2350 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 99 ada, 35-36-37-39-40-41 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Üzerinde “Riskli Yapı” bulunan Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2164 ada, 14 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler-Gökdere Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parsel sayılı taşınmazın ‘Zeytin İşleme Tesisi’ olarak kullanılmak üzere Orhangazi Belediyesi adına daimi ve müstakil niteliğinde üst hakkı tesisi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İl Müftülüğü Hizmet Binası Çevre Tanzimi inşaat çalışmalarının Belediyemizce yapılması ve bu amaçla Bursa İl Müftülüğü ve Belediyemiz arasında işbirliği protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bakırköy Mahallesi, Bursa-Karacabey Yolu’nun Bakırköy girişinde yolda kalan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeni Ortabağlar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Tesis Alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak belirtilen alan içerisinde kalan özel mülkiyetteki parseller ve bu parseller üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Şükriye Mahallesi, 106 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye ve Fevzidede Mahallelerini kapsayan, Azatlı Caddesi ile 18 Mart Caddesi kesişimindeki kavşak bölgesinde kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin hissedar olduğu Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1877 ada, 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlardaki hissenin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Sinan Paşa Külliyesi’nin batısında yer alan 216-10 nolu parsel üzerindeki taşınmazın satın alınması ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, Ahıska Göçmen Türkleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin talebi ile ilgili raporu,
11-Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu ulaşımın çok yoğun olduğu saatlerde bayanlara özel otobüs seferi konulması ile ilgili raporu,
12-Ulaşım-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları’nın, Kadınlar, engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşların otobüs kullanım saatlerinde düzenleme yapılması ile ilgili müşterek raporu,

 

 


13-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Katı Atık Aktarma İstasyonları Güvenlik ve İşletme Kuralları ile ilgili raporu,
14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ile ilgili raporu,
15-Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili müşterek raporu,
16-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Çocuk Esirgeme Kurumlarından 18 yaşını doldurup ayrılan kimsesiz çocukların sosyal durumları hakkında çalışma yapılması ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25 000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 6.2.2. Kırsal Yerleşme Alanı başlıklı Maddesinde plan notu ilavesi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.10.2016 gün ve 176628 sayılı yazısı ve 03.11.2016 gün ve 186894 sayılı yazılarında; Kent Meydanı-Terminal arası (T2 Hattı) Tramvay İnşaatı Yapım İşi kapsamında öngörülen, Cer Gücü Trafo Merkezleri ile UEDAŞ tarafından projelendirilen trafo yerleri için gerekli olan imar plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3545 ve 3546 adalar, 8-9-10-11-12-13-14-1-9 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3711 ada, 75 sayılı parsele ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3930 ada, 1 sayılı parsel ve 3867 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2016 tarih ve 2226 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6890 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21c05a2b pafta, 6084 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Mahallesi, 10019 ada, 52 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 3102 ada, 3 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 1986 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1961/1, 1962/1, 1963/1-2-3 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı değerlendirmesi ile ilgili raporu,

 

 

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1329 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1827 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5605 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Mülga 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı’na ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 236 ada 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4266 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akbaşlar Mahallesi, 106 ada, 46, 47 ve 48 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 944 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 275 ada, 2 parsele ilişkin “1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu” değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi’nde, 377 ada batısında bulunan Park ve Yeşil Alanın bir kısmı ile 369 ada kuzeyinde ve 373 ada güneyinde yer alan Ticaret Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 tarih ve 2101 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1769 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 1994 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada 121 parsel ile 842 ada, 1,2,3,4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1843 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 359 ada, 126 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Boğazköy Mahallesi, 734 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Seyran Mahallesi, 3144 parsel ile Subaşı Mahallesi, 3496 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Emirazmağı Mevkii’nin Tarımsal Sanayi ve Depolama Alanı’ndan Sanayi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve plan notu düzenlemesi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 1998 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 102 ada, muhtelif parsellere ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,

 

 

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 tarih ve 2117 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi, H21b14d pafta, 2041 ada, 2 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1851 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 67-71-1211-1214 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 316 ada, 16 parsel 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 20.10.2016/2124 sayılı Kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Sayfiye Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 1565-387 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 9-1114-1116 parsellere ilişkin Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Mahallesi, 1019 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 123-126-140-142-143-144-145-149-233-234 ve 237 parsellere ilişkin Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Erdoğanköy Mahallesi, 522, 523, 524, 525, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 1531 ve 1569 parsellere ilişkin Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, Erdoğanköy Mahallesi, ve Kozluören Mahallelerinde BUSKİ talebi doğrultusunda Teknik Altyapı Alanı yapılmasına ilişkin İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, Terminal Alanı’na ilişkin İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy Mahallesi, 471, 472, 473, 474 ve 498 nolu parsellere ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 133 ada, 129 ve 133 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 475 ada, 17 ve 18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 133 ada, 132 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Hıdırbali Mahallesi, 77 ada, 18, 23 ve 24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Keles İlçesi, Sofular Mahallesi, 42 ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 3 ada, 49 ve 50 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 430 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

 

 

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2016 tarih ve 2232 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Harmancık İlçesi, Kızılyar Mevkii, 3131 ve 3111 nolu parsellerin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mülga Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin 05.03.2009 tarih ve 100 sayılı Kararı ile onaylanarak ilan edilen 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre düzeni Planı’na ilişkin Danıştay 6. Dairesi 2011/6917 E. 2014/7289 K. sayılı Kararı ile Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Kararının bozulması sonucu İptal Kararı ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.05.2016 gün ve 1186 sayılı Kararı ile onaylanan İznik İlçesi, Drazali Mahallesi, 90 parsele ilişkin “Özel Eğitim Tesisi” yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.01.2017 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 34 üncü, 4 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 23/12/2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
Okunan 28/12/2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında 3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Şükrü KÖSE, Fatih PULAT, Zekai DÜNDAR oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 27.10.2016 tarih ve 830 sayılı “Disiplin Amirleri Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 09.11.2016 tarih ve 846 sayılı “Kaynak Suyu Kiralama” hakkındaki Kararının Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havalesine,
5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 27.12.2016 tarih ve 1043 sayılı “Teşkilat Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2017 yılında istihdam edilecek sanatçıların vize işlemleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Hikmet Şahin Kent Hali Sebze ve Meyve Bölümü, Balık Hali Bölümü ve İnegöl Hali için 2017 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi Kurulması ile ilgili yazısının “İhale için Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
12-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Başköy Islah Organize Sanayi Bölgesi kapsamında 4 adet işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için süre verilmesi ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2017 günü saat 17.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2324 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2329 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.12.2015/2390 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer – Doğanköy Mahallesi, 6785 ada, 56 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büy

19.01.2017 Tarihli Meclis