MECLİS TOPLANTILARI

28.12.2016 Tarihli Meclis Gündemi

asd 

28.12.2016 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28 ARALIK 2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 33 üncü, 3 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.01.2016/55 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde Ticaret+Konut Alanı olması ve plan notlarının “1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.95, Yençok:27.50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda Taks: 0.50’yi geçemez. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2-Ticaret oranı toplam inşaat oranının %30’unu geçemez. 3-2. bodrum kat açığa çıkabilir. 4-Bina subasman kotu 3.00 olacaktır. 5-Bodrum katlarda dükkan önüne dükkanın %20’si kadar teras yapılabilir. Emsale dahil değildir. 6-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çatılarla ilgili 7.11.1 maddesi aranmaz. 7- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.01.2016/56 sayılı Meclis Kararının söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde Ticaret+Konut Alanı olması ve plan notlarının “1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.50, Yençok:27.50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda Taks: 0.50’yi geçemez. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2- Ticaret oranı toplam inşaat oranının %30’unu geçemez. 3-2. bodrum kat açığa çıkabilir. 4-Bina subasman kotu 3.00 olacaktır. 5-Bodrum katlarda dükkan önüne dükkanın %20’si kadar teras yapılabilir. Emsale dahil değildir. 6-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çatılarla ilgili 7.11.1 maddesi aranmaz. 7- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.12.2016/1426 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde parselin Ticaret+Konut Alanı olması ve plan notlarının “1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.50, Yençok: 30.50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda Taks : 0.40’ı geçemez. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2- Ticaret oranı toplam inşaat oranının %30’unu geçemez. 3-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 08.02.2016/292 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde parselin Ticaret+Konut Alanı olması, plan üzerinde E: 1.00 Yençok:12.50 m. olması ve plan notlarının “1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.50, Yençok:18.50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda Taks:0.50’yi geçemez. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2- Zemin kat ticaret, üst katlar konut olarak kullanılabilir. 3-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” Şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 05.10.2016/1200 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde plan üzerinde E: 1.00, TAKS: Serbest, Yençok:10.00 m. olması ve plan notlarının “1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.50, Yençok:24.50 m. olarak uygulanacaktır. 2- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 12.12.2016/1505 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 12.12.2016/1506 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 12.12.2016/1507 sayılı Meclis Kararının söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 12.12.2016/1508 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 12.12.2016/1509 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 12.12.2016/1510 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 64 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 12.12.2016/1511 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 05.10.2016/1198 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinin aynen uygun olduğuna şekliyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 65 kabul) ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bursa 2 nolu Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı Toplu Konut Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 65 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016/1984 sayılı Kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Armut Mahallesi, 4374; 4363 ve 4381 adalar, 4; 3-5-6; 1-2-3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, H21b24b pafta, 7612 ada, 8 sayılı parsele ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016/2089 sayılı Kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21b24c-H21b25d paftalar, 6343 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22c, H22a22d, H22d02a ve H22d02b Paftalar, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, H22d02a2d pafta, 3193 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova, Yeşilova ve Küçükbalıklı Mahallelerinden geçen 30 metrelik yola cepheli muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22a ve H22a22d paftalar, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1521 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1908 ada, 1 parsel ve çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 76-85-86 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1817 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5498 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3307 parselde yer alan Hal Alanı ve çevresine ilişkin 1/25000 – 1/5000 – 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4879/1 ve 4880/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 720 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – 57 kabul) ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – 57 kabul) ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 1991 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1-2 parsel ile 3318 ada, 4-5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1826 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 441 ada, 6 parselin “Konut ve Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1847 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Yarış ve Güngörmez Mahalleleri, muhtelif parsellerin muhtelif parsellerin bir kısmının “Enerji Üretim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na Karacabey Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğü tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 gün ve 2111 sayılı kararı ile onaylanan, Karacabey İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 152 ada, 230 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Siteler Mahallesi, H21b14d3d pafta, 1937 ada, 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 65 kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1852 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi; H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 63 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1853 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi; H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 63 kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 tarih ve 2118 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1294 ada, 2 sayılı parsel, 1529 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeniceabatköy Mahallesi, Bağlantı Yolu’nun geometrik standartlarının iyileştirilmesine yönelik önerge ile verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.07.2015/1418 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 1573 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 1573 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Merkez Demirci Mahallesi, 592 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Merkez Demirci Mahallesi, 592 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ovaazatlı Mahallesi, 4168 parsele ilişkin 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, H22b02d pafta, Hürriyet Mahallesi, 191 ada, 10-11-12-14-15-25-28-29-34-35-36 parsellerde ve 300 ada, 6 parselde, Çeltikçi Mahallesi, 119-121-122-123-134-576-577-2461 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 80 ada, 110 parsel, Fatih Mahallesi, 86 parsel, Örnekköy Mahallesi, Kentsel Yerleşik Alanı’nın işlenmesi, Hürriyet Mahallesi, 187 ada, 2 parsel ve 188 ada, 4-5 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 55 kabul) ile kabulüne,
44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 100. Yıl Camii ısıtma sistemi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ertuğrulkent Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında protokol imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sosyal ve Sportif faaliyetlerde bulunmak üzere Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Askerlik Şube Binası’nın elektrik tesisatının yenilenmesinin Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın arasında Hizmet Protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.12.2016 tarih ve 2016/224 sayılı ‘Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ve Stadyum ile ilişkili yapı ve alanların Bursaspor Kulübü Derneği’ne tahsis süresinin 29 yıl olarak düzenlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 212, 211, 210,209,165 sayılı parsellerin ‘Katı Atık Tesisler Alanı’ olarak kullanılmak üzere Belediyemize devredilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Koza Hanı Avlu Düzenleme Uygulaması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 65 kabul) ile kabulüne,
51-Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarının Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red – 65 kabul) ile kabulüne,

52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman MANSUR’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

28.12.2016 Tarihli Meclis