MECLİS TOPLANTILARI

23.12.2016 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 ARALIK 2016 Cuma günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 33 üncü, 3 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısı,
2-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Koza Hanı Avlu Düzenleme Uygulaması ile ilgili yazısı,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yüzüncüyıl Camii’nin ısıtma sistemi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ertuğrulkent Camiileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısı,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Askerlik Şube Binası’nın elektrik tesisatının yenilenmesinin Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
5-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısı,
6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Müftülüğü Hizmet Binası Çevre Tanzimi inşaat çalışmalarının Belediyemizce yapılması ve bu amaçla Bursa İl Müftülüğü ve Belediyemiz arasında işbirliği protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi, Kanal Boyu Aydınlatma Projesine ait dağıtım sistemi bağlantı anlaşması eki Tesis Sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 81 parsel (Eski Alanyurt Katı Atık Depolama Alanı) sayılı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret-Turizm-Konut Alanı’nda kalan, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 632 parselin satışı ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Bakırköy Mahallesi, Bursa-Karacabey Yolu’nun Bakırköy girişinde yolda kalan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Merkez Akalan Mahallesi, 137 ve 138 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Y. Ortabağlar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Tesis Alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak belirtilen alan içerisinde kalan özel mülkiyetteki parseller ve bu parseller üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Şükriye Mahallesi, 106 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2412 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parseller ile birlikte aynı Yeşil Alan’da kalan 2410 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye ve Fevzidede Mahallelerini kapsayan, Azatlı Caddesi ile 18 Mart Caddesi kesişimindeki kavşak bölgesinde kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 52 parsel sayılı mezarlık vasıflı taşınmaz üzerindeki boş bulunan binanın Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan bölümün kullanım hakkının saklı tutulması koşuluyla Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce İdari Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi ve konuyla ilgili protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin hissedar olduğu Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1877 ada, 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlardaki hissenin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.10.2016 tarih ve 2226 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Akpınar mahallesi, 6890 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1984 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4374 ada, 4 sayılı parsel, 4363 ada, 3-5-6 sayılı parseller ve 4381 ada, 1-2-3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1985 sayılı Kararı ile onaylı, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 280-281 sayılı parseller ve 5953 ada, 1 sayılı parsel ve 6241 ada, 4 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 tarih ve 2089 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21b24c-H21b25d paftalar, 6343 ada, muhtelif parselleri kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1991 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317-3318 ada, 1-2, 1-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1826 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1827 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 gün ve 195 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği,

2/6

23.12.2014 tarih ve 1576 sayılı Karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik ilave Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1994 sayılı Kararı ile onaylı Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel ile 842 ada, 1,2,3,4 parsellerin Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1843 sayılı Kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerin Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1851 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1998 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 102 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1852 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1853 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 gün ve 2117 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, H21b14d pafta, 2041 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 gün ve 2118 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1294 ada, 2 parsel ve 1529 ada, 1 ve 2 sayılı parseller 1288 ada, 6,8,9, ve 10 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1817 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mülga Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin, 05.03.2009 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanarak ilan edilen 1/25000 ölçekli İznik Çevre Düzeni Planına ilişkin Danıştay 6. Dairesi 2011/6917 E. 2014/7289 K. sayılı kararı ile Mahalli Mahkemenin kararının bozulması sonucu iptal kararı ile ilgili yazısı,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 1986 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1961 ada, 1 parsel, 1962 ada, 1 parsel, 1963 ada, 1-2-3 nolu parsellere Nato Boru Hattının deplase edilmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bakırköy Kavşağı’na üst geçit yapılması ile ilgili raporu,
2-Ulaşım Komisyonu’nun, Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan öğretmenlerin Seyahat Kartlarından indirimli olarak faydalanması ile ilgili raporu,
3-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy, Bademli, Mürsel Mahallelerinde büyük tonajlı araçlar, kamyon ve beton mikserlerinin trafiğe çıkış saatlerinin kısıtlanması ile ilgili raporu,
4-Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu ulaşıma yapılan zammın geri çekilmesi ile ilgili raporu,
5-Ulaşım Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde ulaşım sorunları ile ilgili raporu,

3/6


6-Ulaşım Komisyonu’nun, İzinsiz çalışan ticari taksilere yönelik denetimlerin arttırılması ile ilgili raporu,
7-Ulaşım Komisyonu’nun, Şehir içi trafik sorunları ile ilgili raporu,
8-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullandıkları kartların yeniden düzenlenmesi ile ilgili müşterek raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile BURFAŞ’a tahsis edilen Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1915 sayılı parselin üzerinde bulunan diğer yapıların ve kullanım alanlarının da BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Efor (Treadmill) Testi ve Defibrilatör Cihazının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Mudanya Devlet Hastanesi arasında Hizmet Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muhtarlık Binalarının elektrik, telefon, doğalgaz, su ve internet vb. faturalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 13 parselin Kayhan Camii çevre düzenlemesi kapsamında kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4137 ada, 2 parsel sayılı ve 47,47 m2 yüzölçümlü yol vasıflı taşınmaz ile 28 parsel sayılı ve 52,39 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazların Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi alanında kalan, Nilüfer İlçesi, Kayapa-Zafer Mahallesi, 6362 ada, 127 ve 130 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Dışkaya Harmanlar Mevkii, 1985 parsel üzerinde bulunan Kütük Evlerin Gürsu Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi’nin 37. maddesi b) Tipi Güzergah İzin Belgesi S Plakalı Öğrenci Servis Taşıma bedelinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 142 ada, 77 sayılı parselde bulunan Ürün Toplama Merkezi’nin İnegöl Belediyesi tarafından işletilmesi talebi ile ilgili raporu,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi’nde bulunan Emirsultan Lisesi’ne Spor Salonu yapılması ile ilgili raporu,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi’nde bulunan M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine halı saha yapılması ile ilgili raporu,
20-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi’nde eski 2867 ada, 7 parsel, yeni 2908 ada, 17,3 parseller, 2909 ada, 20 parsel, 2914 ada, 1,20 parseller 2917 ada, 5 parsel, 2918 ada, 4 parseller ile ilgili müşterek raporu,
21-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Yeni Kaynakların Kiralanması” hakkındaki kararı ile ilgili müşterek raporu,
22-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, İnkaya Göleti ve Keşlik Göleti’ne karışan fosseptikler (kanal atıkları) hakkında çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4/6

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4543 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4543 ada, 9 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleri, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Bursa Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 889 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu – Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 10518 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2562 ada, 3 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.12.2013/1240 sayılı Kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 2493 ada, 3 parsel ve 1139 ada, 6 – 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4586 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4539 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 720 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1405 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 21.11.2016/6369 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2691 ada, 6 ve 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 2 ada, 1438, 1442, 1547, 1548, 1549, 1999 parseller ve 178, 179, 180, 181, 182, 1824 (Y. 6900 ada, 1 parsel, 6900 ada, 2 parsel, 6901 ada, 1 parsel ve 6911 ada, 4 parsel ) parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 175 ada, 1 parselin Yönetim Merkezleri Alanı’ndan Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 370 ve 371 adalarda Mezarlık Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1127 ada, 1 parselin Özel Eğitim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hilmiye Mahallesi, 119 ada, 621 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
5/6
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Rüştiye Mahallesi, 111 ada, 1 parselin Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Saadet Mahallesi, 275 ada, 199 parselin kuzeyinin “İbadet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Emirazmağı Mevkii Sanayi ve Depolama Alanı plan değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b15d pafta, 187 ve 189 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 tarih ve 1728 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23a, H21b23b, H21b18c pafta, 1158 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 133 ada, 7 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 105 ada, 1 sayılı parsel ve H21b24a pafta, 1541 sayılı parselin batısında bulunan Park Terk Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 tarih ve 1851 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu ve Kestel İlçesi, Uludağ OSB Alanının işlenmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Cambazlar Mahallesi, 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 154 ada, 1 parsel Sağlık Tesisi Alanı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1733 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanı sınırına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1732 sayılı Kararı ile onaylanan Gürsu İlçesi, Hasanköy Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanı sınırına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 716 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 481 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Yörükler Mahallesi, 1265 sayılı parsele ilişkin “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı


6/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 ARALIK 2016 Cuma günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 33 üncü, 3 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.


1-Okunan 18/11/2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.11.2016 tarih ve 2311 sayılı Meclis Kararının; Nilüfer Belediye Meclisi’nin Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 1272 sayılı Meclis Kararının komisyona iade edilmesi şeklinde düzeltilmesine,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 13.07.2016 tarih ve 905 sayılı Meclis Kararının komisyona iade edilmesi şeklinde düzeltilmesine,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 13.07.2016 tarih ve 921 sayılı Meclis Kararının “Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde plan üzerinde E:1.20, 4 kat olarak belirtilmesi ve plan notlarının ‘1-Kentsel Dönüşüm yapılması halinde E:1.70, 6 kat olarak uygulanacaktır. 2-Plan üzerinde belirtilen çekme mesafelerine uyulacaktır. 3-Kat adedi değiştirilmemek ve kendi kat yüksekliği içinde kullanmak kaydı ile imar yüksekliği %15 arttırılabilir. 4-Arazi eğiminden dolayı 2.bodrum kat açığa çıkabilir. 2. Bodrum katta tek başına bağımsız bölüm yer alamaz. Ancak 1.bodrum kattaki bağımsız bölümlerin devamı niteliğinde bağımsız bölüm yer alabilir. 5-Zemin/giriş katlarda günlük ihtiyaca yönelik ticari birimler yer alabilir. 6-Bursa Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir” şeklinde düzeltilmesine,
Okunan 22/11/2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.11.2016 tarih ve 2505 sayılı Meclis Kararının; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.11.2016 tarih ve 1383 sayılı Meclis Kararının”, Uygun Bulunan Kararlardan çıkartılarak Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.11.2016 tarih ve 1383 sayılı Meclis Kararının, “Plan değişikliğinin aynen uygun olduğuna” şeklinde değiştirilerek, oybirliği ile kabulüne,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Koza Hanı Avlu Düzenleme Uygulaması ile ilgili yazısının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yüzüncüyıl Camii’nin ısıtma sistemi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ertuğrulkent Camiileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Askerlik Şube Binası’nın elektrik tesisatının yenilenmesinin Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Müftülüğü Hizmet Binası Çevre Tanzimi inşaat çalışmalarının Belediyemizce yapılması ve bu amaçla Bursa İl Müftülüğü ve Belediyemiz arasında işbirliği protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi, Kanal Boyu Aydınlatma Projesine ait dağıtım sistemi bağlantı anlaşması eki Tesis Sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na imza yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red– 74 kabul) ile kabulüne,
9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 110 ada, 81 parsel (Eski Alanyurt Katı Atık Depolama Alanı) sayılı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret-Turizm-Konut Alanı’nda kalan, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 632 parselin satışı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 61 kabul) ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Karacabey İlçesi, Bakırköy Mahallesi, Bursa-Karacabey Yolu’nun Bakırköy girişinde yolda kalan parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Merkez Akalan Mahallesi, 137 ve 138 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Y. Ortabağlar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Tesis Alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak belirtilen alan içerisinde kalan özel mülkiyetteki parseller ve bu parseller üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Şükriye Mahallesi, 106 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2412 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parseller ile birlikte aynı Yeşil Alan’da kalan 2410 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye ve Fevzidede Mahallelerini kapsayan, Azatlı Caddesi ile 18 Mart Caddesi kesişimindeki kavşak bölgesinde kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 52 parsel sayılı mezarlık vasıflı taşınmaz üzerindeki boş bulunan binanın Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan bölümün kullanım hakkının saklı tutulması koşuluyla Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce İdari Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi ve konuyla ilgili protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin hissedar olduğu Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1877 ada, 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlardaki hissenin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.10.2016 tarih ve 2226 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Akpınar mahallesi, 6890 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1984 sayılı Kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4374 ada, 4 sayılı parsel, 4363 ada, 3-5-6 sayılı parseller ve 4381 ada, 1-2-3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1985 sayılı Kararı ile onaylı, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 280-281 sayılı parseller ve 5953 ada, 1 sayılı parsel ve 6241 ada, 4 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 tarih ve 2089 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21b24c-H21b25d paftalar, 6343 ada, muhtelif parselleri kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1991 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317-3318 ada, 1-2, 1-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1826 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1827 sayılı Kararı ile onaylı, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.02.2014 gün ve 195 sayılı Kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 23.12.2014 tarih ve 1576 sayılı Karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Gemlik ilave Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1994 sayılı Kararı ile onaylı Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel ile 842 ada, 1,2,3,4 parsellerin Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1843 sayılı Kararı ile onaylı, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerin Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1851 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 gün ve 1998 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 102 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1852 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1853 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 gün ve 2117 sayılı Kararı ile onaylı, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, H21b14d pafta, 2041 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.10.2016 gün ve 2118 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1294 ada, 2 parsel ve 1529 ada, 1 ve 2 sayılı parseller 1288 ada, 6,8,9, ve 10 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.09.2016 gün ve 1817 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mülga Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin, 05.03.2009 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanarak ilan edilen 1/25000 ölçekli İznik Çevre Düzeni Planına ilişkin Danıştay 6. Dairesi 2011/6917 E. 2014/7289 K. sayılı kararı ile Mahalli Mahkemenin kararının bozulması sonucu iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 1986 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1961 ada, 1 parsel, 1962 ada, 1 parsel, 1963 ada, 1-2-3 nolu parsellere Nato Boru Hattının deplase edilmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Ulaşım Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bakırköy Kavşağı’na üst geçit yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Ulaşım Komisyonu’nun, Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan öğretmenlerin Seyahat Kartlarından indirimli olarak faydalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Ulaşım Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy, Bademli, Mürsel Mahallelerinde büyük tonajlı araçlar, kamyon ve beton mikserlerinin trafiğe çıkış saatlerinin kısıtlanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu ulaşıma yapılan zammın geri çekilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 61 kabul) ile kabulüne,
45-Ulaşım Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi’nde ulaşım sorunları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Ulaşım Komisyonu’nun, İzinsiz çalışan ticari taksilere yönelik denetimlerin arttırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Ulaşım Komisyonu’nun, Şehir içi trafik sorunları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullandıkları kartların yeniden düzenlenmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile BURFAŞ’a tahsis edilen Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1915 sayılı parselin üzerinde bulunan diğer yapıların ve kullanım alanlarının da BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Efor (Treadmill) Testi ve Defibrilatör Cihazının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Mudanya Devlet Hastanesi arasında Hizmet Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muhtarlık Binalarının elektrik, telefon, doğalgaz, su ve internet vb. faturalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 70 kabul) ile kabulüne,
52-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 13 parselin Kayhan Camii çevre düzenlemesi kapsamında kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4137 ada, 2 parsel sayılı ve 47,47 m2 yüzölçümlü yol vasıflı taşınmaz ile 28 parsel sayılı ve 52,39 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazların Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi alanında kalan, Nilüfer İlçesi, Kayapa-Zafer Mahallesi, 6362 ada, 127 ve 130 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 73 kabul) ile kabulüne,
55-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Dışkaya Harmanlar Mevkii, 1985 parsel üzerinde bulunan Kütük Evlerin Gürsu Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi’nin 37. maddesi b) Tipi Güzergah İzin Belgesi S Plakalı Öğrenci Servis Taşıma bedelinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 142 ada, 77 sayılı parselde bulunan Ürün Toplama Merkezi’nin İnegöl Belediyesi tarafından işletilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi’nde bulunan Emirsultan Lisesi’ne Spor Salonu yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi’nde bulunan M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine halı saha yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi’nde eski 2867 ada, 7 parsel, yeni 2908 ada, 17,3 parseller, 2909 ada, 20 parsel, 2914 ada, 1,20 parseller 2917 ada, 5 parsel, 2918 ada, 4 parseller ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red –74 kabul) ile kabulüne,
61-Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Yeni Kaynakların Kiralanması” hakkındaki kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 72 kabul) ile kabulüne,
62-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, İnkaya Göleti ve Keşlik Göleti’ne karışan fosseptikler (kanal atıkları) hakkında çalışma yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 09.11.2016 tarih ve 909 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 09.11.2016 tarih ve 912 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – 74 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 09.11.2016 tarih ve 914 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 09.11.2016 tarih ve 916 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 73 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 443 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 457 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 73 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 461 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 82 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararları içinde 1. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 448 sayılı Meclis Kararının” Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 1198 sayılı Meclis Kararının” Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 1320 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 71 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 1330 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 71 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 03.08.2016/1011 sayılı Meclis Kararının”; “Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde plan üzerinde E:1.25, 5 kat olarak belirtilmesi ve plan notlarının ‘1-Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E:1.75 Yençok:18.50 m. uygulanacaktır. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red –DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 72 kabul) değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 10.10.2016/1271 sayılı Meclis Kararının”; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesine ilişkin Meclis Kararının, plan değişikliğinde plan üzerinde E:1.25, 5 kat olarak belirtilmesi ve plan notlarının “1-Parselde hasarlı yapı tespiti yapılarak Kentsel Dönüşümden yararlanması halinde E:1.75 Yençok:18.50 m. uygulanacaktır. Kentsel Dönüşüm yapılmaması durumunda Onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 61 kabul) değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 22. sırada yer alan 02.11.2016/1316 sayılı Meclis Kararının”; “Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinde Özel Açık Spor Alanı olarak belirlenen alanın Özel Kapalı Spor Alanı olarak belirtilmesi ve plan notlarında “Özel Açık Spor Tesisleri Alanı”nda ifadesinin “Özel Kapalı Spor Tesisleri Alanı”nda şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 09.09.2016/1146 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu plan değişikliğine “9-Parselde zemin üstü katlarda ortak alanlar düzenlenebilir. 10-Parselin tüm cephelerinde gömülü bodrum katlarda parselin tamamında yapı yapılabilir. Sadece Mudanya Yolu’na cepheli kısımdan 10 m. çekme mesafesinin bırakılması kaydıyla bodrum katlarda tam dolu yapı yapılabilir.” plan notu eklenmesi şeklinde mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 82 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 24. sırada yer alan 10.10.2016/1270 sayılı Meclis Kararının”; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesine ilişkin Meclis Kararının, plan değişikliğinde plan üzerinde E:1.25, 5 kat olarak belirtilmesi ve plan notlarının “1-Parselde hasarlı yapı tespiti yapılarak Kentsel Dönüşümden yararlanması halinde E:1.75 Yençok: 24.50 m. uygulanacaktır. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda Onaylı İmar Planı koşulları geçerlidir. Kentsel Dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 06.01.2016/55 sayılı Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 26. sırada yer alan 06.01.2016/56 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 günü saat 15.00’de yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 27. sırada yer alan 02.12.2015/1200 sayılı Meclis Kararının”; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesine ilişkin Meclis Kararının, plan notlarının “1-Parselde hasarlı yapı tespiti yapılarak Kentsel Dönüşümden yararlanması halinde E:1.15 Yençok:12.50 m. uygulanacaktır. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar planı koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave İmar Planı değişikliği aranmaz. 2-Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 73 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 04.11.2016 tarih ve 437 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.11.2016 tarih ve 232 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 73 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili rapo

23.12.2016 Tarihli Meclis