MECLİS TOPLANTILARI

22.11.2016 Tarihli Meclis Gündemi

    

22.11.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 KASIM 2016 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 32 nci, 3 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 48 kabul) ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Yıldırım Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 11.07.2016 tarih ve 279 sayılı Meclis Kararının; “Mevcut Uygulama İmar Planı’nda Konut Alanı’nda kalan ve söz konusu Meclis Kararı ile Ticaret Alanı’na alınan, 2405 ada, 13 parselin Konut +Ticaret Alanı’na alınması” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 48 kabul) değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 1331 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.11.2016 tarih ve 1383 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 54 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 02.11.2016 tarih ve 1335 sayılı Meclis Kararının”; “1/1000 ölçekli Başköy Ticaret Merkezi Uygulama İmar Planı’nın, plan hükümlerinin ve plan raporunun Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2016/859 sayılı kararıyla uygun görüldüğü şekliyle düzenlenmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca uygun olduğuna” ifadesinin iptali şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 54 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 01.11.2016 tarih ve 210 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 55 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.11.2016 tarih ve 209 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 54 kabul) ile uygun olduğuna,


Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 01.11.2016 tarih ve 201 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 60 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 01.11.2016 tarih ve 199 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 66 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 48 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı belirleme ve uygulama yetkisinin İlçe Belediyesine verilmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm Mahallelerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş sınırlar haricinde her mahallenin kendi sınırlarının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili raporunun; Raporun; “Osmangazi, Yıldırım, Mudanya ve Nilüfer İlçelerinin dahil edilerek 17 İlçeyi kapsaması” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3280 ada ve 3279 ada, muhtelif parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselin Konut + Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 48 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1752 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, yaklaşık 6 ha lık alanın yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 55 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 24-…-33 parsellerin Okul Gelişme Alanı’na alınmasına ilişkin Yıldırım Belediyesi Meclis Kararı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5724 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 55 kabul) ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 729 ada, 1-2-4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 839 adada yer alan 1230 m2’lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 


17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 tarih ve 1729 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 556 ve 557 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 6 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 48 kabul) ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 183 ada, 43,44,45 ve 46 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 55 kabul) ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Merkez Demirci Mahallesi, 592 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Merkez Demirci Mahallesi, 592 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 1573 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 1573 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, I22d09a4d pafta Hükümet Konağı Batısındaki Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin 14. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Merkez ve İlçelerde Tescilli yada Tarihi Nitelik Taşıyan Geleneksel Mimari Konut Yapılarında Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemesi Yardımı sağlanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Soğuk Hava Deposu yapımının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Zafer Hayra Hizmet Vakfı arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 56 kabul) ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ I. Bölgede bulunan Telesiyej Tesisi’nin çelik halat değişimi ve montajı yapılması işi ile kartlı turnike sistemi kurulmasının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 5584 ada, 4 parsel de Maliye Hazinesi’nin hissesinde olan ön alım hakkının kullanılıp kullanılmayacağı (Şufa hakkı) ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEKE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri SÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

22.11.2016 Tarihli Meclis