MECLİS TOPLANTILARI

18.11.2016 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18 KASIM 2016 Cuma günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 32 nci, 3 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
9-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
10-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
11-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
12-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
13-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
14-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
15-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
16-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
17-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
18-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
19- Başkanlık Makamı’nın, 2017 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı,
20-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, “Aktarma Yapılması” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
21-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,
22-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,
23-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,

 

 


24-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Merkez ve İlçelerde Tescilli yada Tarihi Nitelik Taşıyan Geleneksel Mimari Konut Yapılarında Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemesi Yardımı sağlanması ile ilgili yazısı,
25-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Engelliler Düşünce ve Fikir Kulübü Derneği ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
26-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Soğuk Hava Deposu yapımının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Zafer Hayra Hizmet Vakfı arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
27-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ I. Bölgede bulunan Telesiyej Tesisi’nin çelik halat değişimi ve montajı yapılması işi ile kartlı turnike sistemi kurulmasının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
28-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, GSM Ruhsatlandırma (Erşat Tekstil San. ve Tic. A.Ş) ile ilgili yazısı,
29-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ile ilgili yazısı,
30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 13 parselin Kayhan Camii çevre düzenlemesi kapsamında kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4137 ada, 2 parsel sayılı ve 47,47 m2 yüzölçümlü yol vasıflı taşınmaz ile 28 parsel sayılı ve 52,39 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazların Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri veya tahsisi ile ilgili yazısı,
32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 5584 ada, 4 parsel de Maliye Hazinesi’nin hissesinde olan ön alım hakkının kullanılıp kullanılmayacağı (Şufa hakkı) ile ilgili yazısı,
33-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi alanında kalan, Nilüfer İlçesi, Kayapa-Zafer Mahallesi, 6362 ada, 127 ve 130 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1752 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 6 ha lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu, İhtisas Kavşağı’nda 2098 ada, 10 parselde bulunan Meha Enerji Akaryakıt İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ait taşınmazın bulunduğu alanın Akaryakıt + LPG İstasyonu olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının iptali istemi ile açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 10.10.2016 tarih ve 2016/542 Esas sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1728 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23a, H21b23b,H21b18c pafta, 1158 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1729 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 556 ve 557 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı.

 

39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1037 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Teferrüç Meydanı Tasarım Projesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/691 E. ve 28.09.2016 tarihli “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3878 ada, 13 parsel sayılı ve 189,90 m2 yüzölçümlü yol vasfındaki taşınmazın Belediyemiz adına kayıtlı 151/800 (35,84 m2) hissesinin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köylerde uygulanan su tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel sayılı ve 3.563,87 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 799 sayılı “Toplu Su Satışı” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1577 ada, 52 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın satışı ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Bölge Hastanesi Bağlantı Yolları ve Kavşak Projeleri Alanı’nda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 62 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz devri ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 168, 209 ve 211 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikent (Tapuda Hamitler Mahallesi), 6392 ada, 26,27,29,44,101 ve 102 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Ulaşım Komisyonu’nun, Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
11-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Türkçemizin doğru olarak kullanımını sağlamak ve yabancı kelimelerden arındırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma yapılması ile ilgili raporu,
12-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Bursa İli, Termal Turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporu,
13-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Şevketiye Mahallesi, Hacıdevesi Mevkii, 102 ve 103 sayılı adalarda 300 dönümlük arazinin ıslah edilerek tarıma elverişli hale getirilmesi ile ilgili raporu,
14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde yer alan Batı Atıksu Arıtma Tesisi’nden etrafa yayılan koku sorununun çözülmesi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 


20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1314 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1017 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, muhtelif ada-parseller 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 31.07.2015 tarih ve 12480 sayılı yazısı doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.07.2015 tarih ve 1415 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3192 ada, muhtelif parsellerin “Atıksu Tesisleri Alanı” olmasına ilişkin verdiği görüşün askı itirazı olarak değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, 116 parsel 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 899 ada, muhtelif parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13-14-15-17-18-19-20-21 nolu parseller 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada, 118-119-120-121-122-123 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, 150 ada, 1 parselin doğusundaki tescil harici alanda yer alan Otopark Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 parselde Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 358 parselde Spor Tesisi oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4418 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5724 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4662 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

 

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1405 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 337 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1329 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 103 ada, 5-6 parsel ve 106 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4671 ada, 1 parsel, 4636 ada doğusu, 4678 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 5000 ada, 5 parsel ve 4854 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İnegazi köyü, Çaltarla Mevkii, H21C13A4 pafta, 101 ada, 22, 23, 25 ve 26 nolu parsellerde "Çimento Fabrikası" amaçlı 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İnegazi Köyü, Çaltarla Mevkii, 101 ada, 22, 23, 25 ve 26 sayılı parseller Çimento Sanayi Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İnegazi 30 ve 31 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Arkeolojik Sit Alanı sınırının düzeltilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 779 ada, 1 nolu parselin “Konut Alanı” olarak tanımlı iken “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 763 ada, 33 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 471 ada, 2 parsel ile 744 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi Tersanebaşı ve Umurbey Mahallesi Söğütlüpınar, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 99 ada, 24-25-26-27-28-29-30-31-38-39-40-41-45-47 parsellerin “Park ve Yeşil Alan”a, Halitpaşa Mahallesi, 320, 321, 325 ada muhtelif parsellerin “Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 667 ada, 40-161-223-229-237-238 parsellerin “Park ve Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Kuzey Gelişme Alanları’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, 530 ada, 1 ve 10 parsel, 304 ada 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınması ve Yeni Mahalle, 971 ada, 3 parselin “Belediye Hizmet Alanı”ndan çıkarılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 172 ada, 326 ve 935 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,

 

 

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Şükrüçavuş Mahallesi, H21b13b pafta, 1056 ada, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23b pafta, 566 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Siteler Mahallesi, H21b14d pafta, 1904 ada 5 ve 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan 6.2.2.7 Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c pafta, 1371 ada, 26, 40, 41 ve 10 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 109 ada, 184 ve 185 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 133 ada, 7 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b24a pafta, 359 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu Mahallesi, 1113 ve 1114 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 352 ada, 288 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 376 ada, 335, 336, 337 ve 338 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 160 ada, 81 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 6.2. Kırsal Özellikli Yerleşme Alanları başlıklı maddesine plan notu ilavesi ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 62 ada, 4, 5, 78 ve 79 parsellere ilişkin Atıksu Arıtma Tesisi Alanı yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebi ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya- Güzelyalı Çevre Yolu güzergahına ilişkin önerge ile verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim, Duaçınarı, 152 Evler, Ortabağlar Mahalleleri muhtelif parseller kapsamındaki Yüksek İhtisas Kavşağı’nın yeniden tanımlanmasına ait önerge ile verilen 1/25000-1/5000-1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu.

 


Abdülkadir KARLIK
Büyükşehir Belediye Başkanı V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18 KASIM 2016 Cuma günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 32 nci, 3 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.


1-Okunan 20.10.2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,
25.10.2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.10.2016 tarih ve 2217 sayılı”; “Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 888 sayılı Meclis Kararına ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce bu tarihe kadar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş sınırlar haricindeki yerler için geçerli olması’ maddesinin ilave yapılması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Harmancık Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Büyükorhan Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Keles Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Başkanlık Makamı’nın, Orhaneli Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Başkanlık Makamı’nın, İznik Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Başkanlık Makamı’nın, Yenişehir Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Başkanlık Makamı’nın, Orhangazi Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Başkanlık Makamı’nın, Karacabey Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-Başkanlık Makamı’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Başkanlık Makamı’nın, İnegöl Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Başkanlık Makamı’nın, 2017 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
21-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, “Aktarma Yapılması” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
23-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Merkez ve İlçelerde Tescilli yada Tarihi Nitelik Taşıyan Geleneksel Mimari Konut Yapılarında Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemesi Yardımı sağlanması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
26-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Engelliler Düşünce ve Fikir Kulübü Derneği ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
27-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Soğuk Hava Deposu yapımının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Zafer Hayra Hizmet Vakfı arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
28-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ I. Bölgede bulunan Telesiyej Tesisi’nin çelik halat değişimi ve montajı yapılması işi ile kartlı turnike sistemi kurulmasının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında hizmet protokolü imzalanması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
29-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, GSM Ruhsatlandırma (Erşat Tekstil San. ve Tic. A.Ş) ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
30-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 13 parselin Kayhan Camii çevre düzenlemesi kapsamında kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4137 ada, 2 parsel sayılı ve 47,47 m2 yüzölçümlü yol vasıflı taşınmaz ile 28 parsel sayılı ve 52,39 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazların Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri veya tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
33-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 5584 ada, 4 parsel de Maliye Hazinesi’nin hissesinde olan ön alım hakkının kullanılıp kullanılmayacağı (Şufa hakkı) ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
34-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi alanında kalan, Nilüfer İlçesi, Kayapa-Zafer Mahallesi, 6362 ada, 127 ve 130 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1752 sayılı Kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 6 ha lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu, İhtisas Kavşağı’nda 2098 ada, 10 parselde bulunan Meha Enerji Akaryakıt İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ait taşınmazın bulunduğu alanın Akaryakıt + LPG İstasyonu olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının iptali istemi ile açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 10.10.2016 tarih ve 2016/542 Esas sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1728 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23a, H21b23b,H21b18c pafta, 1158 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 gün ve 1729 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 556 ve 557 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 gün ve 1037 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Teferrüç Meydanı Tasarım Projesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2016/691 E. ve 28.09.2016 tarihli “dava konusu işlemin iptaline” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3878 ada, 13 parsel sayılı ve 189,90 m2 yüzölçümlü yol vasfındaki taşınmazın Belediyemiz adına kayıtlı 151/800 (35,84 m2) hissesinin Osmangazi Belediyesi adına bedelsiz devri ile ilgili raporunun; “151/800 (35,84 m²) hissenin 131/240 (103,65 m2) hisse” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köylerde uygulanan su tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel sayılı ve 3.563,87 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 799 sayılı “Toplu Su Satışı” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1577 ada, 52 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın satışı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Bölge Hastanesi Bağlantı Yolları ve Kavşak Projeleri Alanı’nda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 62 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 168, 209 ve 211 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yenikent (Tapuda Hamitler Mahallesi), 6392 ada, 26,27,29,44,101 ve 102 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Türkçemizin doğru olarak kullanımını sağlamak ve yabancı kelimelerden arındırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Bursa İli, Termal Turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Şevketiye Mahallesi, Hacıdevesi Mevkii, 102 ve 103 sayılı adalarda 300 dönümlük arazinin ıslah edilerek tarıma elverişli hale getirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde yer alan Batı Atıksu Arıtma Tesisi’nden etrafa yayılan koku sorununun çözülmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 05.10.2016/865 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.09.2016 tarih ve 796 sayılı Meclis Kararının”, en çok yapı yüksekliği Yençok:15.50 m olacak şekilde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 873 sayılı Meclis Kararının, E:1.50 olacak şekilde ve plan notlarına “2375 ada, 48 parseldeki Turizm Tesis Alanı ve Turizm Tesisi Amaçlı kullanım alanında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’sine kadar Emsal artışı yapılabilir.” eklenmesi şekliyle; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 05.10.2016/403 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 1192 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – 72 kabul) ile uygun olduğuna;
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 1272 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna;
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 13.07.2016 tarih ve 905 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile uygun olduğuna;
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 10.10.2016/1275 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 10.10.2016/1276 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 10.10.2016/1277 sayılı Meclis Kararının”; Askı itirazlarının değerlendirilerek söz konusu plan değişikliğinde park alanı imar hatlarının düzenlenmesi, 2173 ada, 2 parselin Ticaret Alanına alınması ve plan notlarının “1-Parselde hasarlı yapı tespiti yapılması halinde ilave edilen emsal değeri ticaret alanında kullanılmak kaydı ile 0.50 oranında arttırılabilir. 2-Ticaret alanı bodrum katlarda, parsel içinde ayrı bir blokta veya zemin katta çözülebilir. 3- Bodrum katlar açığa çıkabilir. 4-Zeminde çekme mesafesi içinde tam dolu yapı yapılabilir.5- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 10.10.2016/1278 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararının “Askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 03.02.2016/207 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde plan notlarının “1-Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E:1.70 Yençok:24.50 m. uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda TAKS:0.50’yi geçemez. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar planı koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2-Ticaret oranı toplam inşaat oranının %30 unu geçemez. 3-Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çatılarla ilgili 7.11.1 maddesi aranmaz. 4- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 03.02.2016/209 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde plan notlarının “1-Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E:2.10 Yençok:24.50 m. uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda TAKS:0.50’yi geçemez. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar planı koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar planı değişikliği aranmaz. 2-Ticaret oranı toplam inşaat oranının %30 unu geçemez. 3-Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin çatılarla ilgili 7.11.1 maddesi aranmaz. 4- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 13.07.2016/921 sayılı Meclis Kararının”; “E:1.20 4 kat” ifadesinin “E:1.20 6 kat” şeklinde düzeltilerek; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde plan üzerinde E:1.20 6 kat olarak belirtilmesi ve plan notlarının “1-Plan üzerinde belirtilen çekme mesafelerine uyulacaktır. 2-Kat adedi değiştirilmemek ve kendi kat yüksekliği içinde kullanmak kaydı ile imar yüksekliği %15 arttırılabilir. 3-Arazi eğiminden dolayı 2.bodrum kat açığa çıkabilir. 2. Bodrum katta tek başına bağımsız bölüm yer alamaz. Ancak 1.bodrum kattaki bağımsız bölümlerin devamı niteliğinde bağımsız bölüm yer alabilir. 4-Zemin/giriş katlarda günlük ihtiyaca yönelik ticari birimler yer alabilir. 5- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.09.2016 tarih ve 166 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –72 kabul) ile uygun olduğuna;
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 190 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –72 kabul) ile uygun olduğuna;
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 191 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –72 kabul) ile uygun olduğuna;
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 196 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red –72 kabul) ile uygun olduğuna;
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 05.10.2016 tarih ve 204 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile uygun olduğuna;
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 10.10.2016 tarih ve 212 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 71 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Karacabey Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.10.2016/91 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan İmar Plan değişikliğine “N: Zemin altında plan üstünde gösterildiği şekliyle otopark yapılabilir” plan notunun ilave edilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – Bağımsız; Gizem ELMES 1 red - 71 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 80 kabul) ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1314 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1017 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, muhtelif ada-parseller 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – 63 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 31.07.2015 tarih ve 12480 sayılı yazısı doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.07.2015 tarih ve 1415 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3192 ada, muhtelif parsellerin “Atıksu Tesisleri Alanı” olmasına ilişkin verdiği görüşün askı itirazı olarak değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, 116 parsel 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 899 ada, muhtelif parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada, 13-14-15-17-18-19-20-21 nolu parseller 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun; ; “Belediye Hizmet Alanı içerisinde kalan 10000 m2 içerisinde 2500 m2’nin ‘Akaryakıt İstasyonu’ olarak işaretlenmesi” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 9 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red - 62 kabul) ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada, 118-119-120-121-122-123 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, 150 ada, 1 parselin doğusundaki tescil harici alanda yer alan Otopark Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 parselde Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 358 parselde Spor Tesisi oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4204 ada, 18 parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun; “Yenç

18.11.2016 Tarihli Meclis