MECLİS TOPLANTILARI

25.10.2016 Tarihli Meclis Gündemi

     

25.10.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25 EKİM 2016 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 31 inci, 3 üncü dönemin 9. uncu OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hafriyat depolama, asfalt ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanımı vb. işlerinde 5 yıl süre ile işletim hakkının BURKENT A.Ş.’ye devri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –62 kabul) ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi adına kayıtlı Nadır Piknik Alanı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 05.10.2016 tarih ve 400 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 64 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 18.07.2016 tarih ve 987 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red –65 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan, 01.06.2016 tarih ve 797 sayılı Meclis Kararının; ‘Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde, plan üzerinde E:1.20, Yençok:12.50 olarak belirtilmesi ve ‘1- Kentsel Dönüşüm yapılması durumunda E: 1.70, Yençok:15.50 olarak uygulanacaktır. 2- Maksimum TAKS:0.35’tir. 3- Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ plan notlarının eklenmesi şeklinde’ mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red –61 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 05.10.2016 tarih ve 198 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –62 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan, 05.10.2016 tarih ve 202 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –62 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan, 05.10.2016 tarih ve 206 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red –62 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red –63 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 52 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Üzerinde riskli yapı bulunan Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3664 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı-Hacı İlyas Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada 49 parsel ve çevresine ilişkin 1/25000 – 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklikleri ve 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 72 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6890 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red -MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 52 kabul) ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3,36 hektarlık alana ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 254 ada, 286 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1281 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 423 Ada, 36 ve 95 parsellerin bir kısmının “Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3255 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, I22D08A pafta, 3131 ve 3111 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 52 kabul) ile kabulüne,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,


20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gamze KAYABAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mukaddes SERİM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan DADAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay PEKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sevil GÖKSEL ŞEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

25.10.2016 Tarihli Meclis