MECLİS TOPLANTILARI

20.10.2016 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 EKİM 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 31 inci, 3 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.09.2016 tarih ve 779 sayılı “İhale Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararı,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 798 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararı,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 799 sayılı “Toplu Su Satışı” hakkındaki Kararı,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 800 sayılı “Yeni Kaynakların Kiralanması” hakkındaki Kararı,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarılması ile ilgili yazısı,
6-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tıp Tarihi ve Sağlık Müzesi ile ilgili yazısı,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Siirt’in Tillo İlçesi’nde kullanılmak üzere Kamelya, çöp kovası, pergole, haşere ilacı ve haşere ilaçlama makinası talebi ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 1577 ada, 52 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Alanı kira yardımı ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Üzerinde “Riskli Yapı” bulunan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Üzerinde “Riskli Yapı” bulunan Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3664 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 6.2. Kırsal Özellikli Yerleşme Alanları başlıklı maddesinde plan notu değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi sınırları içinde bulunan Badırga, Gökçe, Akçalar Su Depolarının yer aldığı arazilerin kamulaştırılması, yarım kalan Karacaoba, Güngören Su Depolarının tamamlanması ve İnegazi Sulama Projesinin yapılması ile ilgili müşterek raporu,
2-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Katı Atık Toplama Bedeli Tarifeleri ile ilgili müşterek raporu,
3-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Yeni Kaynakların Kiralanması” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,
4-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ev-Ko Sitesi ile Kayhan Mahallesi, Kalealtı Sokak’ta doğal afete maruz kalıp yıkılan evlerin kat maliklerine yapılan kira yardımının devam etmesi ile ilgili müşterek raporu,
5-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Tarifeler Yönetmeliği Taslağı” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hafriyat depolama, asfalt ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanımı vb. işlerinde 5 yıl süre ile işletim hakkının BURKENT A.Ş.’ye devri ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 1 parseldeki Akaryakıt İstasyonu ve Depolarının kullanımı ve işletmesinin BURULAŞ’a devri ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 12 m’lik yol içindeki Tescil Harici Alan’da kalan Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi’ndeki meyve, zeytin ve benzeri ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Turgut Alp Mahallesi, 153 ada, 12,13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 158 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5603 ada, 2,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Kaleboyu Caddesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’nce (Obezite Birimi) olarak kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3. Durmaz Sokak, No:19 adresinde İmar Planında parkta, tescil harici alanda kalan metruk bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 49,50,51 ve 59 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5547 ada, 4 parsel sayılı anıtsal tescilli Güngörmez Camii’nin koruma alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait 5547 ada, 2 parsel sayılı 17.75 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili raporu,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, merkez ve bağlı mahallelerinde defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılması ile ilgili raporu,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Boyalıca Mahallesi’nde bulunan Yaş Sebze Meyve Toptancı Merkezi’nin (Ürün Toplama Merkezi) işletmesinin 3 yıl süre ile İznik Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporu,

 


19-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporu,
20-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın İç Yönetmelik Değişikliği hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,
21-Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
22-Ulaşım Komisyonu’nun, “Özlüce İstasyonu” isminin, “Özlüce-29 Ekim İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,
23-Ulaşım Komisyonu’nun, Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi ile Ankara Yolu’nun kesişiminde bulunan “Gürsu Kavşağı” adının “15 Temmuz Şehitleri Kavşağı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,
24-Ulaşım Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bağlar Caddesi’nin Ana Arterlere ilave edilmesi ile ilgili raporu,
25-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Boğazköy Barajı suyunun tarımda kullanılabilirliğinin incelenmesi ile ilgili raporu,
26-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, UNESCO Dünya Miras Alanları Zabıtası oluşturulması ile ilgili raporu,
27-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için çalışmalar yapılması ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Harmancık Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli Sınırlarında Tarımsal Üretim Alanlarında Konteyner Konulabilmesine İlişkin 24.12.2015 gün ve 2416 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına ilave kriterler eklenmesi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan, Osmangazi İlçesine ait 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarına ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazıları ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollagünari Mahallesi, 5012 ada, 36-37 sayılı parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

 

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4543 ada, 9 sayılı parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4193 ada, 9 sayılı parselin Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3897 ada, 3 sayılı parselin Ticaret+Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4469 ada, 3 sayılı parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu değişiklikleri ile parselin kamulaştırılması ile ilgili müşterek raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, H22a22a pafta, 7842 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi, 6534 ada, 4-5-6 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, (E:4504 ada), 49 parselin Ticaret-Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 4491 ada, 46-49-51 parsellerin batısından 7 metrelik yaya yolu geçirilmesi, 4491 ada (E:4504 ada), 49 parselin tüm cephelerden 5 metre çekme mesafeli, E:1.50, Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Ticaret-Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21b24c-H21b25d paftalar, 6343 ada, muhtelif parselleri kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4978 ada, 2,3,4,5,6,7,12,24 parsellerde İlkokul ve Lise Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncuları Derneği’nin, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 35-36-37-38-39 parsellerde Belediye Hizmet Alanı (Tır Parkı) oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4671 ada, 1 parsel, 4636 ada doğusu, 4678 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 5000 ada 5 parsel ve 4854 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1368 ada, 2 parselin Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi, 2583/1, 2594/1, 2596/1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4148 ada, 1 parsel, 4149 ada, 1-2 parsel ve 4150 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 358 parseli kapsayan alanda “Trafo Merkezi Tesisi” yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1328 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Revizyonu Plan Hükümlerinin “16.2.Sanayi Alanları ve Depolama Alanları”na ilişkin plan notu değişikliği talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 1769 ada, 1 nolu parselin “Sanayi Alanı (Hayvan Pazarı)” olarak tanımlı iken “Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 235 nolu parselin, “Günübirlik Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 19, 20, 21 ve 22 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Orman sınırları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 179 ada, 1 parselin kuzeyinde mevcutta yer alan Kurşunlu Terfi Merkezi’nin planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Kurşunlu Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 1208 ada, 13 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 441 ada, 6 parselin “Konut ve Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Balıkçı Barınağı’na ait Revizyon Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi’nde bulunan Bayramdere Balıkçı Barınağı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi’nde bulunan Yeniköy Mevkiinde yapılan çalışmanın Kıyı Kenar Kanunu’na uygunluğunun araştırılması ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 152 ada, 230 parselin kuzeyinin “Belediye Hizmet Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 81 parsel ile ilgili raporu,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 632, 634 ve 635 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c3a pafta, 1556 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c pafta, 1501 ada, 14 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b15d pafta, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi, H21b14d pafta, 2041 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1294 ada, 2 sayılı parsel, 1529 ada 1 ve 2 sayılı parseller ve 1288 ada 6, 8, 9 ve 10 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 105 ada, 1 sayılı parsel ve H21b24a pafta, 1541 sayılı parselin batısında bulunan Park Terk Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c, H21b24b pafta, 110 ada, 9 sayılı parsel ve 110 ada Park Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 133 ada, 7 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.07.2016 tarih ve 1561 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.07.2016 tarih ve 1680 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 369 ada, 19-20 sayılı parsellerin “Konut Alanı”ndan “Konut ve Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Burhaniye, Dudaklı, Gözede, Kozluören, Narlıdere, Sayfiye Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 469 ada, 175, 176 ve 177 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.05.2015 tarih ve 992 sayılı Kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4341 ada, 1, 2, 3, 4, 18 ve 19 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015 tarih ve 117 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4764 ada, 73 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 tarih ve 2515 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 42 ada, 24 ve 36 parseller, 213 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015 tarih ve 1682 sayılı Kararı ile onaylanan Orhaneli İlçesi, 300 Evler Mahallesi, 29 ada 127 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 09.10.2015 tarih ve 1847 sayılı Kararı ile onaylanan Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 129 ada, 3 ve 356 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2015 tarih ve 2266 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 19 ada, 8 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.05.2015/1122 sayılı Kararı ile onaylanan “Bursa genelinde 17 İlçeye ait tüm onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına plan notu eklenmesi” hakkındaki plan değişikliğinin, 6306 sayılı Kanun’un 18/2a maddesi doğrultusunda değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile ilgili raporu,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.04.2015/891 sayılı Kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 265/1, 297/1, 298/1-2, 299/1, 300/1, 301/1 parseller” hakkındaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin, 6306 sayılı Kanun’un 18/2a maddesi doğrultusunda değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile ilgili raporu,


96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2015/1318 ve 23.06.2015/1225 sayılı Kararı ile onaylanan 2 adet 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğinin, 6306 sayılı Kanun’un 18/2a maddesi doğrultusunda değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile ilgili raporu,
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 tarih ve 673 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya Belediye Meclisi’ne ait kararlara ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 tarih ve 679 sayılı Kararları ile onaylanan Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi, muhtelif parsellere ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015 gün ve 680 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 219 ada, 32 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon ve Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015 gün ve 782 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b20d pafta, 1075 sayılı parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2014 gün ve 1260 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Myrleia Anti Kenti Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

20.10.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 EKİM 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 31 inci, 3 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Karar Özetidir.


1-Okunan 22.09.2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zaptın aynen oybirliği ile kabulüne,
27/09/2016 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.09.2016 tarih ve 2016/810 Esas, 1982 sayılı “Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; “Kestel Belediye Meclisi’nin, ‘Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 01.09.2016 tarih ve 167 sayılı Meclis Kararının’; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 47 kabul) ile uygun olduğuna,” ifadesinin “Kestel Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 167 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 59 kabul) ile uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek; oybirliği ile kabulüne,

2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 28.09.2016 tarih ve 779 sayılı “İhale Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Kararının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 798 sayılı “Kredi Onay İşlemleri” hakkındaki Kararının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 75 kabul) ile kabulüne,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 799 sayılı “Toplu Su Satışı” hakkındaki Kararının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 13.10.2016 tarih ve 800 sayılı “Yeni Kaynakların Kiralanması” hakkındaki Kararının Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’na müştereken havalesine,
6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ödenek Aktarılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tıp Tarihi ve Sağlık Müzesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Siirt’in Tillo İlçesi’nde kullanılmak üzere Kamelya, çöp kovası, pergole, haşere ilacı ve haşere ilaçlama makinası talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 1577 ada, 52 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Alanı kira yardımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Üzerinde “Riskli Yapı” bulunan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Üzerinde “Riskli Yapı” bulunan Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3664 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 6.2. Kırsal Özellikli Yerleşme Alanları başlıklı maddesinde plan notu değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Nilüfer İlçesi sınırları içinde bulunan Badırga, Gökçe, Akçalar Su Depolarının yer aldığı arazilerin kamulaştırılması, yarım kalan Karacaoba, Güngören Su Depolarının tamamlanması ve İnegazi Sulama Projesinin yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Katı Atık Toplama Bedeli Tarifeleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Yeni Kaynakların Kiralanması” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 73 kabul) ile kabulüne ,
19-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ev-Ko Sitesi ile Kayhan Mahallesi, Kalealtı Sokak’ta doğal afete maruz kalıp yıkılan evlerin kat maliklerine yapılan kira yardımının devam etmesi ile ilgili müşterek raporunun; “kira yardımının aylık 350 (üçyüzelli)-TL olması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “Tarifeler Yönetmeliği Taslağı” hakkındaki Kararı ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hafriyat depolama, asfalt ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanımı vb. işlerinde 5 yıl süre ile işletim hakkının BURKENT A.Ş.’ye devri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 1 parseldeki Akaryakıt İstasyonu ve Depolarının kullanımı ve işletmesinin BURULAŞ’a devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 12 m’lik yol içindeki Tescil Harici Alan’da kalan Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi’ndeki meyve, zeytin ve benzeri ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Turgut Alp Mahallesi, 153 ada, 12,13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 158 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5603 ada, 2,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Kaleboyu Caddesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’nce (Obezite Birimi) olarak kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3. Durmaz Sokak, No:19 adresinde İmar Planında parkta, tescil harici alanda kalan metruk bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 49,50,51 ve 59 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5547 ada, 4 parsel sayılı anıtsal tescilli Güngörmez Camii’nin koruma alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait 5547 ada, 2 parsel sayılı 17.75 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, merkez ve bağlı mahallelerinde defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Boyalıca Mahallesi’nde bulunan Yaş Sebze Meyve Toptancı Merkezi’nin (Ürün Toplama Merkezi) işletmesinin 3 yıl süre ile İznik Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporunun; “aylık 500 (beşyüz)-TL+KDV bedelle 5 yıllığına TARIM A.Ş.’ye devri” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
34-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın İç Yönetmelik Değişikliği hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Ulaşım Komisyonu’nun, “Özlüce İstasyonu” isminin, “Özlüce-29 Ekim İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Ulaşım Komisyonu’nun, Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi ile Ankara Yolu’nun kesişiminde bulunan “Gürsu Kavşağı” adının “15 Temmuz Şehitleri Kavşağı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun; “‘15 Temmuz Şehitleri Kavşağı’ isminin Gürsu Belediyesi’nce belirlenecek Gürsu’nun içindeki meydan, park gibi bir yere verilmesi” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
39-Ulaşım Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bağlar Caddesi’nin Ana Arterlere ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Boğazköy Barajı suyunun tarımda kullanılabilirliğinin incelenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, UNESCO Dünya Miras Alanları Zabıtası oluşturulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için çalışmalar yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.09.2016 tarih ve 779 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 63 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 07.09.2016 tarih ve 785 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 88 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 07.09.2016 tarih ve 786 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – 75 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.09.2016 tarih ve 787 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 88 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 07.09.2016 tarih ve 798 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Şerafeddin ATALAY, Nilgün BERK, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 14 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 11 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red – Bağımsız; Gizem ELMAS 1 red – 62 kabul) ile uygun olduğuna

20.10.2016 Tarihli Meclis