MECLİS TOPLANTILARI

22.09.2016 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 EYLÜL 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 30 uncu, 3 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi ile ihtiyaç sahibi birey ve çocukları desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek sosyal hizmet projelerinin hayata geçirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
2-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Bursa Surlarında BURFAŞ’a tahsis edilen alanın 4268 ada, 116,117,118 parsel olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,
3-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4268 ada, 107 parsel içinde kalan Bursa Kent Surları dahilindeki Burç yapının iç ve dış bölümlerinin Bursa Kültür-Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili yazısı,
4-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, UNESCO Dünya Miras Alanları Zabıtası oluşturulması ile ilgili yazısı,
5-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Katı Atık Düzenli Depolama Alanları Güvenlik ve İşletme Kurallarında güncelleme yapılması ile ilgili yazısı,
6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Beşevler Kültür ve Eğitime Hizmet Derneği tarafından Nilüfer İlçesi’nde yapımına başlanacak olan Öğrenci Yurdu Binası için malzeme desteği sağlanması ve bu amaçla İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde şehrin muhtelif yerlerinde uygunsuzlukların düzeltilmesi ve Kent Estetiği Çalışmaları (yapım, bakım, onarım, boyama ve aydınlatma) kapsamında yapılacak harcamalar ile ilgili yazısı,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Efor (Treadmill) Testi ve Defibrilatör Cihazının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Mudanya Devlet Hastanesi arasında hizmet protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 12 m’lik yol içindeki Tescil Harici Alan’da kalan Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi’ndeki meyve, zeytin ve benzeri ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel sayılı ve 3.563,87 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili yazısı,

1/6

 

11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Turgut Alp Mahallesi, 153 ada, 12,13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 158 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5603 ada, 2,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Kaleboyu Caddesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’nce (Obezite Birimi) olarak kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3. Durmaz Sokak, No:19 adresinde İmar Planında parkta, tescil harici alanda kalan metruk bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 49,50 ve 59 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5547 ada, 4 parsel sayılı anıtsal tescilli Güngörmez Camii’nin koruma alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait 5547 ada, 2 parsel sayılı 17.75 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
19-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi’nde bulunan Bayramdere Balıkçı Barınağı’na ait revizyon amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Cihatlı Kentsel Dönüşüm Alan Sınırı Revizyonu ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan, Yeniceköy Mahallesi’ndeki 599 ada, 1-2-3 parseldeki toplamda 52.509,33 m2 Gölet Mesire Alanı’nın içerisindeki müştemilatlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı 369,96 m2 yüzölçümlü “Kagir Özel İdare Binası ve Lojmanı” vasıflı taşınmazın Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nce Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis talebi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti S.S. Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 752 parsel üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Kıranışıklar Mahallesi, 123 ada, 2 sayılı parselde yapılan Ürün Toplama Tesisi’nin Keles Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Şehir Mezarlığı’nda şehit ve gazilere ayrılan yerin Gürsu Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 59 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,


2/6

 

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Ağaçlandırılacak Alan”da kalan Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 7918 ada, 92 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlköğretim Tesis Alanı olarak belirtilen alan içerisinde kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Ilıcaksu Mahallesi, 193, 194, 202, 203 ve 213 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanı’nda kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 sayılı parselde yer alan Hüdavendigar Kent Parkı içindeki Mihraplı Restoran ve etrafındaki Yeşil Alan ve Göl kenarının Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi, 156 ada, 25 ve 26 parsellerin çevre düzeni çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İstanbul Kapı Mevkiinde bulunan hızar atölyelerinin mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı İznik İlçesi, Yenimahalle Adapazarı Yolu üzeri Kaymak Köşk Mevkii, 106 ada, 111 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana taşınması için İznik Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili raporu,
14-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Gençlerimize ve çocuklarımıza ağaç ve bitkilerin kıymetinin anlatılabilmesi ve korunmasının gerektiği bilincinin yaşatılması ile ilgili raporu,
15-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli genelinde Orman Alanlarındaki meyve veren orman ağaçlarının yaygınlaştırılması ile ilgili raporu,
16-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yeni Eğitim ve Öğretim Döneminde başlamak üzere İlk, Orta Öğretim ve Liselerde ağaç ve bitki sevgisinin aşılanması ile ilgili raporu,
17-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Mevkiinde yapılan çalışmanın Kıyı Kenar Kanunu’na uygunluğunun araştırılması ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Kartal Sokak civarında yeşil alan miktarının arttırılmasına ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili müşterek raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2016 tarih ve 5195 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8909 ada, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin “Ticaret+Konut Alanı (TİCK)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

3/6

 

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, muhtelif mahallelerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif ada-parsellerde 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat, Yavuzselim, Şirinevler Mahallelerinde Riskli Alan ilan edilen 499 ha lık alanın I. Etabına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazıları ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi ile Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesine ilişkin İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesinde Cami Alanı oluşturulmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün, Yıldırım İlçesi, Yeşil Mahallesi, 130 ada, 1 parselin tuvalet ve abdesthane olarak düzenlenmesine ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim, Hocataşkın, Namazgah ve Samanlı Mahalle Muhtarlarının muhtelif İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1965-1966-1967-1968 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile söz konusu parsellere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurum görüşü yazıları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.06.2016/1326 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 6486 ada, 1 parsel ve 6487 ada, 1 parsel ve çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 23.06.2016/1321 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 148 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parselin Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4488 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 716 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 344 ada, 1 parsel, 347 ada, 1-4 parsel, 350 ada 15 parsel ve 356 ada, 9-10-11-12-14-15-86 parsellerin “Konut ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3-4 parsellerin Açık Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3-4 parsellerin Tali İş Merkezi ve Az Yoğunluklu Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 187 ada, 1 parsel, 188 ada, 1 parsel ve 3486, 8436 parsellerin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, 1010 parselin “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 413 ada, 12-13-14-15-16 parseller, 412 ada, 27-28-29-30-31-32-33-34 parsellerde belirlenen 2. Derece Arkeolojik Sit Alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,


4/6

 

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 109 ada, 15-16-17-19-20-21 parseller, 111 ada, 25-28-29-30-32-46-73-92-108-124-151 parseller ve 112 ada, 10-15-26-32 parsellerde belirlenen 3. Derece Arkeolojik Sit Alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 562 ada, 153 parsel ve güneyindeki Tescil Harici Alanda belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit Alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 422 ada, 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 122 ada 12, 53, 55 ve 62 nolu parseller ile 125 ada 5, 7, 12, 13, 5961, 62, 63, 64, 65, 68 ve 69 nolu parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 295 ada, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Muhtelif Mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif ada-parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 gün ve 1345 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye ve Şerefiye Mahalleleri, muhtelif parsellerin “500 kişi/ha Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı, Park ve Yeşil Alan, Belediye Hizmet Alanı ve İbadet Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 27.10.2015 gün ve 2058 sayılı Kararı ile onaylanan Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, muhtelif parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Eğitim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı, Açık ve Yeşil Alan”a alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Tepecik Mahallesi, 2830 ve 2831 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Tepecik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2015/981 E, 2016/684 K, 26.05.2016 tarihli kararı ile iptal edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Karacabey İlçesi, Yarış ve Güngörmez Mahalleleri, muhtelif parsellerin bir kısmının “Enerji Üretim Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 gün ve 1478 sayılı kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 414 ada, 1102 Parsel, Garipçe Mahallesi, 80 ada, 14 parselde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Defterdarlık Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 gün ve 1349 sayılı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi, 1735 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 tarih ve 1479 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

5/6


64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 21.04.2015/882 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden değerlendirme yazısı ile ilgili raporu.

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

22.09.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22 EYLÜL 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 30 uncu, 3 üncü dönemin 8. OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Okunan 31.08.2016 günlü OLAĞÜNÜSTÜ Toplantısının 1. Oturumuna ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.08.2016 tarih ve 2016/655 Esas, 1721 sayılı Kararıyla kabul edilen; “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4460 ada, 7 sayılı parselin plan değişikliği paftasında gösterildiği alanın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği” hakkındaki Meclis Kararının; sehven yazılan “Meclis Kararının; “4460 ada, 7 sayılı parsel” ifadesinin “4460 ada, 1 ve 7 parsel” şeklinde düzeltilerek, kabulüne,
31/08/2016 günlü OLAĞANÜSTÜ Meclis Toplantısının 2. Oturumuna ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
2-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi ile ihtiyaç sahibi birey ve çocukları desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek sosyal hizmet projelerinin hayata geçirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 çekimser - DP; Nurettin ÇETİN 1 çekimser 50 kabul) ile kabulüne,
3-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Bursa Surlarında BURFAŞ’a tahsis edilen alanın 4268 ada, 116,117,118 parsel olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4268 ada, 107 parsel içinde kalan Bursa Kent Surları dahilindeki Burç yapının iç ve dış bölümlerinin Bursa Kültür-Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili yazısının “Yıllık 1800 (binsekizyüz)-TL + KDV bedelle 5 yıllığına tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
5-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, UNESCO Dünya Miras Alanları Zabıtası oluşturulması ile ilgili yazısının Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na havalesine,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Katı Atık Düzenli Depolama Alanları Güvenlik ve İşletme Kurallarında güncelleme yapılması ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Beşevler Kültür ve Eğitime Hizmet Derneği tarafından Nilüfer İlçesi’nde yapımına başlanacak olan Öğrenci Yurdu Binası için malzeme desteği sağlanması ve bu amaçla İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde şehrin muhtelif yerlerinde uygunsuzlukların düzeltilmesi ve Kent Estetiği Çalışmaları (yapım, bakım, onarım, boyama ve aydınlatma) kapsamında yapılacak harcamalar ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Efor (Treadmill) Testi ve Defibrilatör Cihazının Belediyemiz tarafından sağlanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Mudanya Devlet Hastanesi arasında hizmet protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 12 m’lik yol içindeki Tescil Harici Alan’da kalan Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi’ndeki meyve, zeytin ve benzeri ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Avdancık Mahallesi, 179 ada, 22 parsel sayılı ve 3.563,87 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İnegöl İlçesi, Turgut Alp Mahallesi, 153 ada, 12,13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,


13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 158 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5603 ada, 2,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Kaleboyu Caddesi, 6219 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’nce (Obezite Birimi) olarak kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3. Durmaz Sokak, No:19 adresinde İmar Planında parkta, tescil harici alanda kalan metruk bina ve eklentilerinin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 49,50 ve 59 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5547 ada, 4 parsel sayılı anıtsal tescilli Güngörmez Camii’nin koruma alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait 5547 ada, 2 parsel sayılı 17.75 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi’nde bulunan Bayramdere Balıkçı Barınağı’na ait revizyon amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Cihatlı Kentsel Dönüşüm Alan Sınırı Revizyonu ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan, Yeniceköy Mahallesi’ndeki 599 ada, 1-2-3 parseldeki toplamda 52.509,33 m2 Gölet Mesire Alanı’nın içerisindeki müştemilatlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 12 red - 60 kabul) ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı 369,96 m2 yüzölçümlü “Kagir Özel İdare Binası ve Lojmanı” vasıflı taşınmazın Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nce Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 12 red - 60 kabul) ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti S.S. Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 752 parsel üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Keles İlçesi, Kıranışıklar Mahallesi, 123 ada, 2 sayılı parselde yapılan Ürün Toplama Tesisi’nin Keles Belediyesi’ne devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Şehir Mezarlığı’nda şehit ve gazilere ayrılan yerin Gürsu Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade Mahallesi, 59 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Ağaçlandırılacak Alan”da kalan Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 7918 ada, 92 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere

Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden satın alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Meydancık Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlköğretim Tesis Alanı olarak belirtilen alan içerisinde kalan parseller ile bu parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harmancık İlçesi, Ilıcaksu Mahallesi, 193, 194, 202, 203 ve 213 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanı’nda kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 sayılı parselde yer alan Hüdavendigar Kent Parkı içindeki Mihraplı Restoran ve etrafındaki Yeşil Alan ve Göl kenarının Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi, 156 ada, 25 ve 26 parsellerin çevre düzeni çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İstanbul Kapı Mevkiinde bulunan hızar atölyelerinin mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı İznik İlçesi, Yenimahalle Adapazarı Yolu üzeri Kaymak Köşk Mevkii, 106 ada, 111 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana taşınması için İznik Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Gençlerimize ve çocuklarımıza ağaç ve bitkilerin kıymetinin anlatılabilmesi ve korunmasının gerektiği bilincinin yaşatılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Bursa İli genelinde Orman Alanlarındaki meyve veren orman ağaçlarının yaygınlaştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Yeni Eğitim ve Öğretim Döneminde başlamak üzere İlk, Orta Öğretim ve Liselerde ağaç ve bitki sevgisinin aşılanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Mevkiinde yapılan çalışmanın Kıyı Kenar Kanunu’na uygunluğunun araştırılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red-51 kabul) ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Kartal Sokak civarında yeşil alan miktarının arttırılmasına ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan “13.07.2016 tarih ve 688 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red - 51 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan “13.07.2016 tarih ve 696 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red - 51 kabul) ile uygun olduğuna,
“Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan “13.07.2016 tarih ve 698 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Nilgün BERK, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Dündar KOYUTÜRK 12 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red - 51 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan “18.07.2016 tarih ve 989 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE 9 red-63 kabul) ile uygun olduğuna,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 13.07.2016/

22.09.2016 Tarihli Meclis