MECLİS TOPLANTILARI

31.08.2016 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31 AĞUSTOS 2016 Çarşamba günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresine (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 29 uncu, 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısına ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’a 15.000.000 (onbeş milyon)-TL.’lik borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısı,
2-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS III. Aşama (Mimar Sinan – Orhangazi) İstasyon İsim Değişikliği ile ilgili yazısı,
3-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS I. Aşama Kapsamında “Acemler İstasyonu” olarak adlandırılan istasyon isminin “Bursaspor İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1314 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 gün ve 1465 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, muhtelif parsellerde, Bursa Canlı Hayvan ve Kesik Et Borsası Entegre Tesisi Projesine ilişkin 29.30 ha’lık alanda Kamu yararı kararının alınması ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

1/3

 

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 ada, 1 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4460 ada, 7 sayılı parselin plan değişikliği paftasında gösterildiği alanın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1648 ada, 1-2 sayılı parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 gün ve 904 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 6 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret + Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5748 ada, 10 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret + Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5366 ada, 93 - 94 - 95 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5366 ada, 93 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23a, H21b23b, H21b18c pafta, 1158 sayılı parselin Mezarlık Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli İmar Planı ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 556 ve 557 sayılı parsellerin Özel Eğitim Tesis Alanı, Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 211 ada, 1 parsel ve 212 ada, 1 sayılı parsellerde Dini Tesis ve İlköğretim (Anaokulu) tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 153, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 179, 200, 201, 209, 210, 211, 212, 666, 668, 1417 parseller ile 101 ada, 1397 parselin bir kısmının “Katı Atık Tesisleri Alanı”na alınarak plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Hasanköy Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alan Sınırı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 18.12.2014/1462 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.06.2014/593 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,

2/3

 

 

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.06.2014/592 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.11.2014/476-479-483 sayılı Kararları ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.06.2014/1443 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 1.OTURUM

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31 AĞUSTOS 2016 Çarşamba günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 29 uncu, 3 üncü dönemin 1. OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. Oturumunda alınan Karar Özetidir.


1-Okunan 21.07.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 26.07.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURULAŞ’a 15.000.000 (onbeş milyon)-TL.’lik borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile kabulüne,
3-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS III. Aşama (Mimar Sinan – Orhangazi) İstasyon İsim Değişikliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS I. Aşama Kapsamında “Acemler İstasyonu” olarak adlandırılan istasyon isminin “Bursaspor İstasyonu” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.08.2016 günü saat 18.00’de yapılacak OLAĞANÜSTÜ Toplantısının 2. Oturumunda görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1328 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.06.2016 tarih ve 1314 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.06.2016 gün ve 1465 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, muhtelif parsellerde, Bursa Canlı Hayvan ve Kesik Et Borsası Entegre Tesisi Projesine ilişkin 29.30 ha’lık alanda Kamu yararı kararının alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 14.07.2016/311 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 6. sırada yer alan 11.07.2016/278 sayılı Meclis Kararının”; 2834 ada, 1-2-3-25 parsellerde Yençok:10.00 m. olarak tanımlanan yüksekliğin Yençok:12.50 m. olarak düzenlenmesi, söz konusu parsellere “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir” plan notu eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 67 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

 

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 18.07.2016/1001 sayılı Meclis Kararının”; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 02.03.2016 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 2122 ada, 1 parselin E:1,75, Y.ençok: 26,50 metre yapılaşma koşullu Ticaret + Konut Alanı’na alınması ve önerilen plan notlarının kaldırılarak bunun yerine “1) Zemin katta ticaret, üst katlarda konut kullanımı olacaktır. 2) Zemin katta çekme mesafelerinden sonra kalan alanın tamamında yapı yapılabilir. 3) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır” plan notlarının getirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 13.07.2016/911 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğine “Çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla yapılarda 2 metreye konsol yapılabilir.” Plan notunun eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 9 red – 72 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 13.07.2016/917 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 1290 ada, 3 parselin yapılaşma koşulunun KAKS:1,80, 7 kat olarak belirlenmesi ve “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır” plan notunun getirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 67 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 13.07.2016/918 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 1282 ada, 1 parselin E:1,75, Y.ençok: 24,50 metre yapılaşma koşullu Ticaret + Konut Alanı’na alınması ve önerilen plan notlarının kaldırılarak bunun yerine “1) Zemin katta ticaret, üst katlarda konut kullanımı olacaktır. 2) Zemin katta çekme mesafelerinden sonra kalan alanın tamamında yapı yapılabilir. 3) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır” plan notlarının getirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 67 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 13.07.2016/919 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 376 ada, 1 parselin Ticaret + Konut Alanı olarak ayrılması ve “1) Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E: 2,10, 7 kat uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda TAKS: 0,50’yi geçemez. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar plan koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar plan değişikliği aranmaz. 2) Birinci bodrum kat ve/veya zemin katta ticaret birimleri yer alabilir. 3) İkinci bodrum kat açığa çıkabilir. 4) Bursa Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin 7.11.1. Maddesi aranmaz. 5) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır” plan notlarının getirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 18.07.2016/1003 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 2123 ada, 1 parselin E:1,75, Y.ençok: 24,50 metre yapılaşma koşullu Ticaret + Konut Alanı’na alınması ve önerilen plan notlarının kaldırılarak bunun yerine “1) Zemin katta ticaret, üst katlarda konut kullanımı olacaktır. 2) Zemin katta çekme mesafelerinden sonra kalan alanın tamamında yapı yapılabilir. 3) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır” plan notlarının getirilmesi şeklinde;


mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 13.07.2016/915 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 2189 ada, 2 parselin yapılaşma koşulunun Ayrık Nizam, E: 1,75, 7 kat olarak belirlenmesi ve “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır” plan notunun getirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 13.07.2016/920 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliğinde 5748 ada, 10 parselin Ticaret + Konut Alanı olarak ayrılması ve “1) Kentsel dönüşüm yapılması durumunda E: 1,50, Y.ençok: 24,50 m. olarak uygulanacaktır. Bu koşulun uygulanması durumunda TAKS: 0,50’yi geçemez. Kentsel dönüşüm yapılmaması durumunda onaylı imar plan koşulları geçerlidir. Kentsel dönüşüm emsal artışı için ilave imar plan değişikliği aranmaz. 2) İkinci bodrum kat açığa çıkabilir. Yapı girişi ikinci bodrum kattan yapılabilir. 3) Ticaret kullanım oranı % 15 olacaktır. 4) Ticaret altı konut kullanımı yer alabilir. 5) Bursa Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin 7.11.1. Maddesi aranmaz. 6) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır” plan notlarının getirilmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.06.2016 tarih ve 266 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 67 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 ada, 1 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4460 ada, 7 sayılı parselin plan değişikliği paftasında gösterildiği alanın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1648 ada, 1-2 sayılı parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 gün ve 904 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 6 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile kabulüne,


20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret + Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ile raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5748 ada, 10 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret + Konut Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5366 ada, 93 - 94 - 95 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5366 ada, 93 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23a, H21b23b, H21b18c pafta, 1158 sayılı parselin Mezarlık Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – 68 kabul) ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, H21b19d pafta, 556 ve 557 sayılı parsellerin Özel Eğitim Tesis Alanı, Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Ayhan ÖNAL, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 9 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 211 ada, 1 parsel ve 212 ada, 1 sayılı parsellerde Dini Tesis ve İlköğretim (Anaokulu) tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 153, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 179, 200, 201, 209, 210, 211, 212, 666, 668, 1417 parseller ile 101 ada, 1397 parselin bir kısmının “Katı Atık Tesisleri Alanı”na alınarak plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Hasanköy Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alan Sınırı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırı 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 18.12.2014/1462 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.06.2014/593 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 19.06.2014/592 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.11.2014/476-479-483 sayılı Kararları ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi´nin, 18.12.2014/1443 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,


36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

2. OTURUM

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31 AĞUSTOS 2016 Çarşamba günü saat 18.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 29 uncu, 3 üncü dönemin 1. OLAĞANÜSTÜ toplantısının 2. Oturumunda alınan Karar Özetidir.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, yaklaşık 6 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Nihat BALKAN, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 13 red –68 kabul) ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi, “Su Deposu Alanı”nda kalan 4171-4172 adalar, muhtelif parsellerin14000 m2’lik kısmının “Park Alanı”na alınmasına ilişkin1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail ÜLKER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

31.08.2016 Tarihli Meclis