MECLİS TOPLANTILARI

26.07.2016 Tarihli Meclis Gündemi

   

26.07.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26 TEMMUZ 2016 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 28 inci, 3 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan Karar Özetidir.

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında verilecek olan izin ve ruhsat işlemlerine dair alınacak ücretlerin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik İlçesi, Eşrefzade ve Merkez Camileri Müştemilatını İnşa ve Onarma Derneği ile ortak projeler gerçekleştirmek için protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Belediyelerince toplanan atıkların Aktarma İstasyonundan Yeni Kent Katı Atık Depolama Alanı’na taşınması maliyetlerinin ödenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Projesi’nin faaliyetlerinin yürütülmesi, desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Kültür A.Ş. ve uygun görülen diğer Kurum ve Kuruluşlarla protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği’nin Karacabey’de işlettiği Havyan Barınağının o yöredeki hayvanlara daha faydalı olabilmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ile protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 13.07.2016 tarih ve 694 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, 9 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 51 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, 9 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 51 kabul) ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Nilüfer Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 13.07.2016/922 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, 9 red- 52 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 18.07.2016/1000 sayılı Meclis Kararının; söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan askı itirazlarının uygun olmadığı” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,


“Nilüfer Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 18.07.2016/1005 sayılı Meclis Kararının; söz konusu plan değişiklinde emsal değerinin 2.00 olarak kalması şeklinde” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, 9 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 51 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
“Nilüfer Belediye Meclisi’nin Değiştirilerek uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 18.07.2016/993 sayılı Meclis Kararının; söz konusu plan değişikline ‘2) 18. madde uygulaması yapılmadan uygulamaya geçilemez. 3) Ticaret oranı toplam inşaat alanının %30’unu geçemez. 4) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. 5) Riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde Turizm Tesislerinde olduğu gibi 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabilir.’ plan notları eklenmesi” şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 18.07.2016 tarih ve 142 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 60 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 01.06.2016 tarih ve 141 sayılı Meclis Kararının; mevcudun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1014 sayılı Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.4 başlıklı maddesinde yer alan “Tarım Alanları”na ilişkin plan notu değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, İlköğretim Alanı’nda kalan 4548 ada, 30 sayılı parsele ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd Proje Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, İlköğretim Alanı’nda kalan 2181 ada, 17 sayılı parsele ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1025 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853
ada, 2-5 sayılı parsellerin yapılaşma koşullarının belirtilmesi ve plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı ve çevresine İlişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Çelebi Mehmet Bulvarı ve çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Muhtelif Mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif ada-parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 31.03.2016 gün ve 58244 sayılı yazısı ile; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yenikent Mahallesi, Albayrak Caddesi ile Hamitler TOKİ arasındaki 20.00 mt’lik imar yolu tasarım projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3073 ada, 1-4-5-6-8 parsellerin Konut + Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 gün ve 903 sayılı Kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1040 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4645 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, 9 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 51 kabul) ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23.05.2016 tarih ve 1049 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2712 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, 9 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 51 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer, Gemlik ve Yıldırım İlçelerinde muhtelif parsellerde Eğitim Tesis Alanları için yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1354 ada, 23 parselin “Ticaret-Konut Alanı”, “Park Alanı” ve “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, AkınPOROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 tarih ve 912 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Cuma Mahallesi, 31 ada, 41 parsele ilişkin
1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN, 9 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 51 kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 tarih ve 785 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 ada, 134 parsel ile 1493 ada, 10 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 tarih ve 913 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1798 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi’nde Orman Sınırları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselin “E:0.30 Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytin İşleme Tesisi)” olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde kalan AJE Alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 26.05.2016 tarihinde onaylanan İmar Planı’na Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy Mahallesi, H21b23a, H21b23b, H21b18c pafta, 1158 sayılı parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 258 ada, 724 parselin “Akaryakıt İstasyonu + Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2016 gün ve 767 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Surdışı Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı Revizyon’na yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 226 ada, 27, 37, 39, 47, 54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Plan hükümlerinde Otopark Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 8 red – 61 kabul) ile kabulüne,


40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Lütfü GÜNENÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan ASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 


 

26.07.2016 Tarihli Meclis