MECLİS TOPLANTILARI

28.06.2016 Tarihli Meclis Gündemi

...

28.06.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28 HAZİRAN 2016 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 27 nci, 3 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan Karar Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 08.06.2016 tarih ve 560 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 49 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 07.06.2016/270 sayılı Meclis Kararının; Planlama alanının güneydoğusundaki Turizm Tesis Alanların bulunduğu bölgede yer alan 7 m. lik yolun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 10 m. olarak tanımlanmış olması ve yol aksının üst ölçekli planla uyuşmaması nedeniyle yolun 10 m. olarak düzenlenmesi ve üst ölçekli plandaki aksa oturtulması,
Planlama alanının güneyinde Deliçay Deresi’nin doğusunda yer alan Spor Tesisi Alanı’nın güney bağlantısındaki 15 m. lik yol aksı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyuşmadığından yol aksının üst ölçekli plana göre düzenlenmesi,
Planlama alanının güneybatısında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan, Deliçay Deresi kenarı ile planlama alanının güney batısını bağlayan 15 m. lik yol ve planın Hamalıkızık bağlantısı ile ilişkili 15 m. lik yol 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile uyuşmadığından söz konusu 15 m. lik yolların üst ölçekli plan doğrultusunda düzenlenmesi,
Ayrıca plan hükümlerinin Genel Hükümler kısmına;
“ - Açık kapalı spor tesisi alanları, spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere kent ve bölge ölçeğinde ayrılan alanlardır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik büfe, lokanta, hastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir.
- İmar uygulaması neticesinde oluşan, şahıslara ait Kamu Ortaklık Payı (KOP) hisselerinin kamuya bedelsiz terki durumunda, terki yapan şahıslara ait parsellerde 0,10 ilave Emsal artışı verilir. İlave emsal artışı inşaat ruhsatı almak için başvurulan parseldeki tüm hissedarların düzenleme alanında yer alan KOP hisselerinin tamamını kamuya bedelsiz terkettiklerini belgelemeleri durumunda yapılabilir” plan hükümlerinin eklenmesi şeklinde; oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 57 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 49 kabul) ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükorhan Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2015/981 E, 2016/684 K ve 26.05.2016 tarihli 1/100000 ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 7. maddesinin iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada, 1 nolu parsel ve çevresine yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 49 kabul) ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 57 kabul) ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada, 2 parselin Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 543 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 917 ada, 51 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 49 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2374 ada, 3 ve 4 parsellerde Dini Tesis Alanı ile Park Alanı’nın yer değiştirmesine dair 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 tarih ve 911 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 58 kabul) ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763 ada, 4 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 58 kabul) ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2016 tarih ve 909 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce, Ertuğrul, Minareliçavuş, Ürünlü, Demirci, Alaattinbey Mahallelerinde muhtelif parsellerde Özel Spor Alanı ve Rekreasyon Alanı ayrılmasına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi’nde Fuar Alanı, Konut Alanları, Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ile Fuar Alanı ve Park ve Yeşil Alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel, 842 ada, 1,2 ve 3 parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 422 ada, 2 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 295 ada, 8 ve 9 parsellerin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 122 ada, 13-53-55-62 parseller ve 125 ada, 5-7-12-13-5961-62-63-64-65-68-69 parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 562 ada, 262 parsel ve 1331 ada, 1 parsellerin Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Runguçpaşa Mahallesi, 414 ada, 1102 parselin “Kamu Hizmet Alanı”na alınmasına ve Karacabey İlçesi, Garipçe Mahallesi, 80 ada, 14 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Avni Çimen ERİN 8 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 49 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.05.2013 tarih ve 2013/129 sayılı kararıyla uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2013 gün ve 813 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 11.02.2016 tarih ve 2013/1276 E. sayılı Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi’nin 37. maddesinin b) bendinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarına müştereken iadesine,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne 46. Maddenin ilave edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Belediyemiz mülkiyetindeki 285 ada, 4 parselde bulunan yapının BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1915 sayılı parselde bulunan 1 adet kafe ile 2 adet büfenin BURFAŞ’a devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölyazı Mahallesi, 704 nolu parselin kiralanabilmesi için S.S. Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi ile İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Metin UYANIK, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 58 kabul) ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa’da İpek ve İstihdam Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Dinazor Temalı Sergi’nin KÜLTÜR A.Ş.’ye tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mudanya Halk Eğitim Merkezi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı EDEBALİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sadi KURTULAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman ÇELİK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay YEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Asuman AKÇAY SAKALLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülten KAPICIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sermet YENİDÜNYA’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin TEMEL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

28.06.2016 Tarihli Meclis