MECLİS TOPLANTILARI

23.05.2016 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 MAYIS 2016 Pazartesi günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2014/2019 seçim döneminin 26 ncı, 3 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kredi Onay İşlemleri (Keles İçmesuyu İnşaat İşi)” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 4. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi etkinliği kapsamında Rumelili Sanayici İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) ile işbirliği protokolü yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Semerkant Vakfı, Bursa Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Kosova Üsküp Türkleri Derneği ile işbirliği protokolleri yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 1.050.000-TL. lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 150.000-TL. lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,
9-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Çorum İli, Boğazkale Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısı,
10-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Projesi ve Nalbantoğlu Mahallesi, 5825 ve 5826 adalar Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
11-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç ve İş Makinaları alımı ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde BURFAŞ’a tahsis edilen yerlerin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planında İlköğretim Alanı’nda kalan, 4774 ada, 11,12 ve 13 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,

1

 

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Sırıl Mahallesi, 2193 parsel sayılı taşınmaz ile Orhaneli İlçesi, Balıoğlu Mahallesi, 479 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı 369,96 m2 yüzölçümlü “Kagir Özel İdare Binası ve Lojmanı” vasıflı taşınmazın Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nce Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis talebi ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti S.S. Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 752 parsel üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili yazısı,
17-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Reşat Oyal Kültürparkı içinde Nikah Salonu projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Daire Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
18-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Diyanet Vakfı Mustafakemalpaşa Şubesine malzeme yardımı yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
19-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Teleferik Yap-İşlet-Devret İhale Oluru ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsel, 3846 ada, 5 parsel, 3847 ada, 2 parsel, 3847 ada, 4 parsel ve 3855 ada, 11 sayılı parsellere ilişkin 2015/1316 Esas Sayılı davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 29.03.2016 tarihli kararıyla dava konusu işlemin “Yürütmesinin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 540 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 41 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 121 ada, 75 parselde “Arıhane” yapılabilmesine yönelik 06.04.2016 gün ve 62953 sayılı dilekçe hakkında görüş talebi ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 553 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 4729 ve 4762 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 554 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 124 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 552 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765/3, 711/433-449-450-452 ada/parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 547 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi plan hükümleri değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 549 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Alanyurt-Cumhuriyet Mahallesi, 1056 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 548 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 752 ada, 1 nolu parselin bir kısmının “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,

2

 


31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan 6.2.2.7. maddesinde; “Mahalle nüfusuna kayıtlı ve mahallede sürekli oturanlarca yapılacak ve Emsal:0,50” ibarelerinin kaldırılması ve “Emsal:1.00” ile “Taban alanı katsayısı ve çekme mesafeleri İlçe Belediyesince belirlenir.” ibarelerinin eklenmesine ilişkin plan hükmü değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi merkez mahalleri içme suyu temini amacı ile su deposu ve terfi merkezi alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talepleri ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 tarih ve 686 sayılı kararı ile onaylanan 1/25 000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi sonucu değişen kısımlar ile ilgili askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, Kanuni Sokak ile Muhtar Sokak kesişiminde bulunan tescil harici boş alanda Çay Bahçesi yapılarak BURFAŞ tarafından işletilmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’nde kullanılmak üzere çöp aracı satın alınması ve tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3900 ada, 2 parselde bulunan hisselerin satın alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6271 ada, 7707 ada arasında 2. Gündoğdu Sokak üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda, tescil harici alanda kalan, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ardahan Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yapım işleri ile Vali Hurşit Bey Konağı’nın restorasyon işlerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fevziçakmak Katlı Otoparkı, Osmangazi Katlı Otoparkı, Yeşil Katlı Otoparkı’nın BURBAK A.Ş’ye tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 25. maddesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Tarifesi’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi, 66, 67 ve 173 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 426,427,428,429,430,431,432 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Karaoğlanlar Mahallesi, 147 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, BESOB Kestel Büyük Sanayi Sitesi Projesi’nde planlanan yolun yapılabilmesi için yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H22C07C3C pafta, 104 ada, 10 sayılı parselde bulunan Kazancı Sosyal Tesisi’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporu,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muradiye Külliyesi’nde bulunan Hediyelik Eşya Standı ve Dijital Rehberlik Cihazlarının KÜLTÜR A.Ş’ye tahsisi ile ilgili raporu,

3

 

16-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toprak Zenginleştirme, Rehabilitasyon ve Geçici Depolama Amaçlı Oluşturulacak Alanlara İlişkin Yapılan Çalışmalarda Uyulması Gereken Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılması ve Hafriyat Değerlendirme Kurulu (HAFDEK)’in iptali ile ilgili raporu,
17-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi’nde, Ayçekirdeği yetiştiriciliği ile ilgili Kurutma Alanlarının oluşturulması ile ilgili raporu,
18-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İznik İlçesi’nde yapılan Çevre Yolu nedeniyle Zeytin Ağaçlarıyla ilgili çalışma yapılması ile ilgili raporu,
19-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi’nde üretilen ahududu ve böğürtlen üreten çiftçilerimize gen çalışmaları ve yeni anaçlar üretilerek, üreticiye yeni çeşitler kazandırılması, organik ve ruhsatlı ilaç çalışmaları yapılması konularında destek olunması ile ilgili raporu,
20-Ulaşım Komisyonu’nun, Ahıska Göçmen Türkleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin talebi ile ilgili raporu,
21-Hukuk Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
22-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Çeşitli sınavlara hazırlanan Özel Eğitim Kursu öğrencilerinin Belediye ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak yararlanması ile ilgili müşterek raporu,
23-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parsel ile ilgili müşterek raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile onaylanan 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.4 başlıklı maddesinde yer alan Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı ve Çevresine İlişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Çelebi Mehmet Bulvarı ve Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ada-İmar Hatlarının düzenlemesine ilişkin imar plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Muhtelif Ada-Parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,


4

 

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Mahallesi, 10021 ada, 115 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 ada, 1 parselin 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 984 ada, 1 parsele ait yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı değişikliği Askı İtirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 5 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylan, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parselin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 439 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığının Beşyol Kavşağı ile Yalova Yoluna ilişkin İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, 2737 ada, 2 parselin yapılaşma koşulunun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel ile 487 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 120 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2102 ada, 4 parsel ile parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 1171 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.12.2015 gün ve 2512 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Eğitim Mahallesi 13.15 ha lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Yıldırım İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Ankarayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin İmar Planı Değişikliği ve Kamulaştırma Programına Alınması talebi ile ilgili müşterek raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2659 ada, 4 parselin çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

5

 

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 adada Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile onaylanan, “Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi” Amaçlı 1/100.000 ölçekli 2020 Yılı Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planlarına plan notu ilavesi şeklindeki plan değişikliklerine ve 21.01.2016 tarih ve 82 sayılı karar ile onaylanan “1/1000 ölçekli Katı Atık, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi Uygulama İmar Planına” yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3400 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4645 ada, 3 parselin Gelişme Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3247 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi, 2840 ada, 24-25-26 parsellerin Besihane Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş ve Doğanköy Mahalleleri, muhtelif parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1887 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1852 ada, 5 parsel, 1853 ada, 1 parselin Özel Sağlık Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4267 ada, 2 parsel, 4268 ada, 1 parsel ve 4269 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1974 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 1 parselin Turizm Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2712 ada, 1 parselin Spor Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4684 ada, 1-2-3 parsel ve 249 ada, 10-11-12-13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi 5735 ada, 1 ve 2 parselin konut alanından ticaret alanına alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4451 ada, 5 parsel, 4535 ada 4-9 parsel, 4606 ada, 2 parsel, 4607 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4613 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 596 ada, 1, 2, 4, 5, 6 ve 15 parsellerin Konut Alanı’ndan “İbadet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

6

 

75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Bayramşah Mahallesi, 130 ada, 12 parselin “Enerji Üretim Alanı’na (Güneş Enerji Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 155 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ve 1/5000 ölçekli Cerrah (Bursa) Anadolu Mahallesi Kalburt Mevki Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 441 parselin Konut Alanı’ndan “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.01.2016 tarih ve 91 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1550 ada, 427 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2016 tarih ve 334 sayılı Kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde yer alan Bursa İnegöl-Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 1733 parselde yer alan Hastane Alanı’na erişimi sağlayacak 25 m imar yolunun değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 1227 ada, 1 parselin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1232 ada, 1 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kürekdağı Rüzgar Enerji Santrali 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 184 ada, 8-9-21-24-25-31 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 258 ada, 724 parselin “Akaryakıt İstasyonu + Ticaret Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 152 ada, 51 parselin “Kentsel Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Karacabey Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ile ilgili raporu,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 244 sayılı Kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Söğütpınar Mahallesi, 104 ada, 735 sayılı parsel, Mesudiye Mahallesi, 114 ada, 79 ve 74 sayılı parseller, 132 ada, 55 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b19c pafta, 1067 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 142 ada, 2 sayılı parsel ve 143 ada, 5 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 445 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 507 ada, 1-2-3 nolu parsellerin “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

7

 

 

92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 246 sayılı Kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytin İşleme Tesisi)” olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 369 ada, 19-20 sayılı parsellerin Konut Alanı’ndan Ticaret ve Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Alaçam 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Şevketiye Mahallesi, 110 ada, 44 sayılı parsele ait İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 542 ada, 252 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 305 ada, 18, 20, 77 parseller ve 297 ada, 2, 18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 152 ada, 40 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2015 tarih ve 1232 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 01.04.2015/313, 11.05.2015/493, 11.05.2015/492, 06.05.2015/435, 08.06.2015/600, 01.07.2015/636, 01.07.2015/642, 06.07.2015/737 sayılı Kararları ile değerlendirilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 07.09.2015/844, 17.06.2015/1194, 23.07.2015/1400, 17.09.2015/1638 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015/771, 770, 773, 776, 13.11.2014/1242, 18.09.2015/920, 19.03.2015/549, 548, 554, 22.01.2015/104, 103, 20.02.2015/341 sayılı Kararları ile onaylanan 12 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.09.2015/1667, 17.06.2015/1231, 28.07.2015/1558, 22.10.2015/1922 sayılı Kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nce uygun bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.03.2015/674, 19.03.2015/536, 20.02.2015/324, 22.01.2015/73, 13.11.2014/1225 sayılı Kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İlimiz bütününde Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan tüm İmar Plan değişikliklerinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilmesi yönündeki Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı ile ilgili raporu,
105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.01.2015/153 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Barakfaki Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirme yazıları ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

23.05.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 23 MAYIS 2016 Pazartesi günü saat 15.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 26 ncı, 3 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan Karar Özetidir.

1-Okunan 14.04.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait Zabıt ile 19.04.2016 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait Zaptın oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “Kredi Onay İşlemleri (Keles İçmesuyu İnşaat İşi)” hakkındaki Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 4. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi etkinliği kapsamında Rumelili Sanayici İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) ile işbirliği protokolü yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Semerkant Vakfı, Bursa Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Kosova Üsküp Türkleri Derneği ile işbirliği protokolleri yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 1.050.000-TL. lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 150.000-TL. lik Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Çorum İli, Boğazkale Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Projesi ve Nalbantoğlu Mahallesi, 5825 ve 5826 adalar Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç ve İş Makinaları alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gazi Akdemir Mahallesi, Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde BURFAŞ’a tahsis edilen yerlerin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planında İlköğretim Alanı’nda kalan, 4774 ada, 11,12 ve 13 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Sırıl Mahallesi, 2193 parsel sayılı taşınmaz ile Orhaneli İlçesi, Balıoğlu Mahallesi, 479 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel sayılı 369,96 m2 yüzölçümlü “Kagir Özel İdare Binası ve Lojmanı” vasıflı taşınmazın Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nce Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis talebi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti S.S. Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 725 parsel üzerine Belediyemiz lehine intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Reşat Oyal Kültürparkı içinde Nikah Salonu projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Daire Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Diyanet Vakfı Mustafakemalpaşa Şubesine malzeme yardımı yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Teleferik Yap-İşlet-Devret İhale Oluru ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 3 parsel, 3846 ada, 5 parsel, 3847 ada, 2 parsel, 3847 ada, 4 parsel ve 3855 ada, 11 sayılı parsellere ilişkin 2015/1316 Esas Sayılı davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 29.03.2016 tarihli kararıyla dava konusu işlemin “Yürütmesinin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 540 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 41 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 121 ada, 75 parselde “Arıhane” yapılabilmesine yönelik 06.04.2016 gün ve 62953 sayılı dilekçe hakkında görüş talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 553 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 4729 ve 4762 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 554 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 124 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 552 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765/3, 711/433-449-450-452 ada/parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 547 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi plan hükümleri değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 549 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Alanyurt-Cumhuriyet Mahallesi, 1056 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 548 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 752 ada, 1 nolu parselin bir kısmının “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2016 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan 6.2.2.7. maddesinde; “Mahalle nüfusuna kayıtlı ve mahallede sürekli oturanlarca yapılacak ve Emsal:0,50” ibarelerinin kaldırılması ve “Emsal:1.00” ile “Taban alanı katsayısı ve çekme mesafeleri İlçe Belediyesince belirlenir.” ibarelerinin eklenmesine ilişkin plan hükmü değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İznik İlçesi merkez mahalleri içme suyu temini amacı ile su deposu ve terfi merkezi alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.03.2016 tarih ve 686 sayılı kararı ile onaylanan 1/25 000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi sonucu değişen kısımlar ile ilgili askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, Kanuni Sokak ile Muhtar Sokak kesişiminde bulunan tescil harici boş alanda Çay Bahçesi yapılarak BURFAŞ tarafından işletilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli Belediyesi’nde kullanılmak üzere çöp aracı satın alınması ve tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3900 ada, 2 parselde bulunan hisselerin satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6271 ada, 7707 ada arasında 2. Gündoğdu Sokak üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda, tescil harici alanda kalan, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ardahan Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yapım işleri ile Vali Hurşit Bey Konağı’nın restorasyon işlerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fevziçakmak Katlı Otoparkı, Osmangazi Katlı Otoparkı, Yeşil Katlı Otoparkı’nın BURBAK A.Ş’ye tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 25. maddesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Tarifesi’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 70 kabul) ile kabulüne,
44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi, 66, 67 ve 173 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 426,427,428,429,430,431,432 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Karaoğlanlar Mahallesi, 147 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, BESOB Kestel Büyük Sanayi Sitesi Projesi’nde planlanan yolun yapılabilmesi için yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XI. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Kazancı Mahallesi, H22C07C3C pafta, 104 ada, 10 sayılı parselde bulunan Kazancı Sosyal Tesisi’nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muradiye Külliyesi’nde bulunan Hediyelik Eşya Standı ve Dijital Rehberlik Cihazlarının KÜLTÜR A.Ş’ye tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toprak Zenginleştirme, Rehabilitasyon ve Geçici Depolama Amaçlı Oluşturulacak Alanlara İlişkin Yapılan Çalışmalarda Uyulması Gereken Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılması ve Hafriyat Değerlendirme Kurulu (HAFDEK)’in iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi’nde, Ayçekirdeği yetiştiriciliği ile ilgili Kurutma Alanlarının oluşturulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, İznik İlçesi’nde yapılan Çevre Yolu nedeniyle Zeytin Ağaçlarıyla ilgili çalışma yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nun, Kestel İlçesi’nde üretilen ahududu ve böğürtlen üreten çiftçilerimize gen çalışmaları ve yeni anaçlar üretilerek, üreticiye yeni çeşitler kazandırılması, organik ve ruhsatlı ilaç çalışmaları yapılması konularında destek olunması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-Ulaşım Komisyonu’nun, Ahıska Göçmen Türkleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin talebi ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
55-Hukuk Komisyonu’nun, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Çeşitli sınavlara hazırlanan Özel Eğitim Kursu öğrencilerinin Belediye ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak yararlanması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – 70 kabul) ile kabulüne,
57-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 42 parsel ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 25. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 393 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 26. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 394 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 27. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 395 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 31. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 399 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 403 sayılı Meclis Kararının; Plan paftasında “Konut Alanı”ndan “Otel Alanı”na alınmasına ilişkin Nilüferköyü, 7990 ada, 5 parselde, E:0.30, Ayrık Nizam 2 Kat (A-2) şeklinde düzenlenmesi ve “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 03.12.2013/1299 tarih/sayılı kararı ile belirlenen “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Tesis Amaçlı Kullanım Alanlarında (Ticaret Alanları, Merkezi İş Alanları, vb) , Tek Bağımsız Bölüm Yapılması Şartı İle İmar Parselinin 0.50’sine Kadar Emsal Artışı Yapılabilir.” plan notuna istinaden Nilüferköyü, 7990 ada, 5 parselde tek bağımsız bölümlü Turizm Tesisi yapılması durumunda E:0.50, Yençok:9.50 dir.” plan notunun eklenmesi şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 156 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 06.04.2016 tarih ve 165 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 69 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 11.04.2016 tarih ve 574 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 80 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 08.02.2016 tarih ve 278 sayılı Meclis Kararının”; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.05.2016 günü saat 17.00’da yapılacak OLAĞAN Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA iadesine, şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 12. sırada yer alan 06.04.2016 / 470 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinde önerilen plan notundan “Yalnızca Ticaret Alanı olarak belirlenmiş alanlarda ada ölçeğinde uygulama yapılmak üzere tek tapu haline getirilen Ticaret Alanları’nda inşaat kullanma emsali (kat alanı kat sayısı); imar planlarında belirlenen imar adası ortalama kullanma emsaline 0,25 eklenmesiyle belirlenir.” ifadesinin kaldırılarak bunun yerine “Yalnızca Ticaret Alanı olarak belirlenmiş alanlarda ada ölçeğinde uygulama yapılmak üzere tek tapu haline getirilen Ticaret Alanları’nda KAKS; mevcut emsale 0,25 eklenmesiyle belirlenir.” şeklinde; mevcudun oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Adnan AKIN, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL, Sabri ZÜMRE, Avni Çimen ERİN 10 red – DP; Nurettin ÇETİN 1 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 06.04.2016 / 479 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan askı itirazlarının uygun olmadığı şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 06.04.2016 / 478 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan askı itirazlarının uygun olmadığı şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 16. sırada yer alan 06.04.2016 / 477 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan askı itirazlarının uygun olmadığı şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 17. sırada yer alan 06.04.2016 / 476 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan askı itirazlarının uygun olmadığı şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 06.04.2016 / 471 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan askı itirazlarının uygun olmadığı şeklinde; mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Şerafeddin ATALAY, Turgay ERDEM, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Özgür AKSOY, Hasan ERTÜRK, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 11 red – 80 kabul) ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 06.04.2016

23.05.2016 Tarihli Meclis