MECLİS TOPLANTILARI

19.04.2016 Tarihli Meclis Gündemi

   

19.04.2016 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19 NİSAN 2016 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2014/2019 seçim döneminin 25 inci, 3 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan Kararların Özetidir.


1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37. maddesinin A bendi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2- Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın; Bursa Büyükşehir Belediyesi Terminaller ve Sosyal Tesisler İşletmesi kurulması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 2020 yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3591 ada, muhtelif parsellerde “Park Alanı”, “Otopark Alanı”, “Trafo Alanı” ve “Yol Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1935 ada, 1 parsel, 1934 ada, 1 parsel, 1933 ada, 1 parsel, 1930 ada, 1 parsel, 1917 ada, 1 parsel, 1918 ada, 1 parsel, 1919 ada, 1912 ada, 1 parsel, 1911 ada, 1 parsel, 1910 ada, 1 parsel, 1909 ada, 1 parsel, 1897 ada, 1 parsel ve 1908 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - 66 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 325 ada, 1 parsel, 326 ada, 9 parsel ve 815 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 241 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1900 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.04.2015/763 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3370 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red- MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce, Ertuğrul, Minareliçavuş, Ürünlü, Demirci, Alaattinbey Mahallelerinde muhtelif parsellerin Özel Spor Alanı ve Rekreasyon Alanı’na alınmasına dair 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’nde “Şehir Hastanesi” olarak ayrılan 6763 ada, 4 parsel ve çevresindeki kavşak ve bağlantı yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - 66 kabul) ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’nde “Şehir Hastanesi” olarak ayrılan 6763 ada 4 parsel ve çevresindeki kavşak ve bağlantı yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - 66 kabul) ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Cuma Mahallesi, 31 ada, 41 parselin “Yönetim Merkezleri Alanı”nda kalan kısmının “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red - 59 kabul) ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1798 ada, 3 parselin güney kısmında “Ticaret Alanı” oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - 66 kabul) ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 927 ada, 2-3 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı ve Kamu Hizmet Alanı” düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. Sırada yer alan, 12.04.2016 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - 66 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. Sırada yer alan, 12.04.2016 tarih ve 77 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - 66 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 1556 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red - 59 kabul) ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 tarih ve 444 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Siteler Mahallesi, H21b14d3d, H21b14d4c pafta, 1944 ada, 6 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - 66 kabul) ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 135 ada, 8 sayılı parsel ve 136 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 62, 63 ve 1773 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2016 gün ve 446 sayılı kararı ile onaylı, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 217 ada, 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ve çevresine ait “Belediye Hizmet Alanı” 1/1000 ölçekli Gürsu İlçesi Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Askı İtirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.01.2016 tarih ve 247 sayılı kararı ile onaylanan, Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 279 ada, 8-45 parseller ile 323 ada, 4-5-10-18 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Recep ÇOHAN, Gamze KAYABAŞ, Şerafeddin ATALAY, Pelin SEVGİ, Gizem ELMAS, Lütfü GÜNENÇ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Engin TAŞDEMİR, Dündar KOYUTÜRK 10 red - MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red- DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık- Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nın, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, yaklaşık 6 ha. lık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ndan çıkartılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Başkanlık Makamı’nın, 2015 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, İsmail KARAMAN, Kenan ÇAKIR, Mahmut GÖK, Hüsnü DOĞRUOĞLU, Mesut BEDEL, Ercan ÖZEL 7 red - DP; Nurettin ÇETİN 1 red - 58 kabul) ile kabulüne,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alinur AKTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan TATLIOĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat BALKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilgün BERK’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selahattin KÜLCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,


41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Can KOKUDAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ERTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adnan AKIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin UYANIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖNAL’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabri ZÜMRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avni Çimen ERİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.04.2016 Tarihli Meclis